วันเวลาปัจจุบัน 06 ธ.ค. 2020, 01:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 34 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 22 ก.พ. 2010, 14:26 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 8098


พระพุทธองค์ทรงสอนบุคคล ๓ ระดับสติปัญญา คือ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง สำหรับบุคคลที่ยังต้องการมีความสุขอยู่ในปัจจุบันชาติไม่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ ให้สร้างกุศลที่เป็น กามาวจรกุศล คือกุศลกรรมบถ ๑๐ ๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม สำหรับบุคคลที่ต้องการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และปรารถนามีความสุขในภพหน้า จึงต้องสร้าง ก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตตกภวังค์

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตตกภวังค์
เมื่อ: 05 พ.ค. 2009, 17:59 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8932


เรียนคุณกรัชกาย และผู้ปฏิบัติที่หวังดีทุกท่านที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ ผลของการปฏิบัติธรรมของผมไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ท่านอาจารย์ของผมท่านแนะนำว่าผมต้องไปเกิดในภพใหม่ ผมจึงจะแก้กรรมในอดีตที่เป็นอกุศลกรรมที่ติดตัวมาได้ ผลการปฏิบัติปัจจุบันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร สาเหตุเพราะวิบากกรรมเก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตตกภวังค์

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตตกภวังค์
เมื่อ: 14 ก.พ. 2009, 18:59 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8932


สวัสดีครับคุณกรัชกาย ผมสบายดีครับ ขอบคุณ ผมได้ทบทวนการปฏิบัติธรรมของผมจากการที่ท่านได้ให้คำชี้แนะ ตั้งแต่ต้นและได้นำคำแนะนำมาปรับในการปฏิบัติธรรมของผม พยายามมีสติระลึกรู้ในอิริยาบถต่างๆ ทางกาย และพยายามมีสติ ตาม รู้อารมณ์ทางอายตนะ ทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ เดินจงกรม นั่งสมาธิเจริญกสิณภาวนา ซ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตตกภวังค์

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตตกภวังค์
เมื่อ: 22 ม.ค. 2009, 14:29 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8932


เรียนคุณกรัชกาย ผมยังคงปฏิบัติธรรมต่อไปตามคำแนะนำของคุณกรัชกาย โดยการเดินจงกรมระยะที่ 4 แต่ในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะปรับจิตให้ตื่นขึ้น ปฏิบัติภาวนาโดยจิตไม่ตกภวังค์ได้ หลังจากที่ผมไปเดินจงกรมระยะที่ 4 ตามคำแนะนำ จิตผมกลับเข้าไปสู่ภวังคจิตอึกครั้งหนึ่งครับ ผมคิดว่าจะทดลองกลับไปเดินจงกรมระยะที่ 1-2 ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเปลี่ยนชื่อ

 หัวข้อกระทู้: Re: การเปลี่ยนชื่อ
เมื่อ: 19 ม.ค. 2009, 15:53 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 4621


สิ่งที่สมมุติขึ้นเป็นชื่อ คน สัตว์ หรือสิ่งของนั้น ควรสมมุติให้ดี เป็นมงคลกับการนำมาใช้ทั้งสิ้น การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของรูปนาม อาศัยการตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตัวอย่าง ธนบัตรที่ใช้อยู่เป็นประจำ เป็นของที่สมมุติขึ้นทั้งนั้น สมมุติเป็น ใบละ 10 บาท 20 บาท 100 บาท 500 บาท หรือ1000 บาท คุณค่าของการ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 16:15 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


ผมได้ปฏิบัติรรมในตอนแรกๆ ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องศีลมากนัก ทำให้การปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้า ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ ผมจึงกลับมาทบทวนศีลและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ จนถึงปัจจุบันผมยึดหลักโดยการรักษาศีล 5 และอินทรียสังวรศีล ในการปฏิบัติครับ การปฏิบัติจึงค่อยดีขึ้นมากครับ จะรู้ด้วยตัวเอ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 16:03 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


วิสุทธิมรรค เล่ม ๑ ภาคศีล ปริเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ หน้าที่ ๕๑ - ๕๕ (หน้าที่ 51) พวกเธอจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก มีความเคารพศีล ตามรักษาศีล ในกาลทุกเมื่อ เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาฟองไข่ เหมือนจามรีรักษาขนหางเหมือนมารดารักษาบุตรที่รัก เหมือนคนตาเอกรักหน่วยตาข้างเดียวฉะนั้นเถิด แม้ตรัสไว้อย่างอื่นอีกว่า “มหาส...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 16:00 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สฬายตนวรรค สฬายตนวิภังคสูตร ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๔๙) [๘๒๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลา...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 15:57 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


อินทรียสังวรศีลเกิดขึ้นได้อย่างไร อินทรียสังวรศีล เกิดขึ้นเองหลังจากการตามรู้กายใจแล้วจิตจำสภาวะได้ถึงจุดหนึ่ง ซึ่งการรักษา ศีล 5 ศีล 8 หรือ ศีล10 จำเป็นต้องมีการ ตั้งใจและมีเจตนาที่จะละเว้น ที่จะไม่ทำผิดศีล อินทรียสังวรศีล เกิดจากการที่เราหมั่นตามรู้กาย-ใจจนจิตจดจำ สภาวะธรรมต่างๆได้เป็นเหตุให้&quo...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 15:53 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


วิสุทธิ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความหมดจด • ศีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล คือ การรักษาศีลให้บริสุทธิ์และต้องตั้งใจรักษา ทำให้สามารถปฏิบัติ สมาธิกับวิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปาริสุทธิศีล 4 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แก่ 1. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ทำตามข้ออนุญาต ประ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ช่วยการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 13 ม.ค. 2009, 15:47 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5974


การรักษาศีล การรักษาศีลนี้นอกจากจะมีอานิสงส์ทำให้เราได้สำเร็จความสุข มีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง ที่สำคัญที่สุดยังให้สำเร็จพระนิพพาน ตามนัยที่ท่านบอกอานิสงส์ไว้ว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ ผู้จะถึงสุคติทั้งชาตินี้ชาติหน้า ก็ด้วยอำนาจศีล สีเลน โภคสมฺปทา ผู้จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ก็ด้วยอำนาจศีล สีเลน นิพฺพุตึ ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตตกภวังค์

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตตกภวังค์
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2008, 03:25 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8932


ขอบคุณมากครับ ผมจะปรับอินทรีย์ในการปฏิบัติใหม่ตามที่คุณกรัชกายให้คำแนะนำไปสักระยะหนึ่ง ลองดูว่าผลจะเป็นเช่นไร แล้วผมจะแจ้งให้ทราบครับ ขออวยพรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2552 ให้เพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่าน ให้มีความสุขกายสุขใจ การ ประพฤติปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้าไม่ติดขัด บาปอกุศลใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ขออ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตตกภวังค์

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตตกภวังค์
เมื่อ: 25 ธ.ค. 2008, 10:12 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8932


เรียนคุณกรัชกาย และเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านครับ การปฎิบัติธรรมของผมยังดำเนินต่อไป หลังจากที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขการปฏิบัติจากคุณกรัชกาย ในช่วงการปฏิบัติเวลานี้ ผมพบปัญหาใหม่จากการปฏิบัติธรรม การเดินจงกรมเพื่อปรับอินทรีย์ ตามที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณกรัชกายนั้น ทำให้ผมสามารถแก้ปัญหาการตกภวังค์ของจิตได...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จงเข้าใจความเป็นจริง

 หัวข้อกระทู้: จงเข้าใจความเป็นจริง
เมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 07:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1055


ผมขอมอบให้กับเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่าน จากหนังสือ ทางพ้นทุกข์ ของ เด็กน้อยในแดนธรรม ดังนี้ สมาธิ หรือ จิตสงบ นั้น สามารถที่จะทำได้ ๒ อย่างคือ ทั้ง อิริยาบถนิ่ง และ อิริยาบถเคลื่อนไหว และ ทำได้ทุกท่า โดย ไม่จำกัดท่าใดๆ ด้วย เพราะ ใจ ทำ ใช้ กายเป็นสถานที่ทำ คือ ใช้ ใจจับดูกาย เท่านั้น กายจะอยู่ท่าไหน ก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จงทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2008, 04:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1107


นี่เป็นคำสอนของผู้ปฏิบัติธรรมที่ใช้นามว่าเด็กน้อยในแดนธรรม ในหนังสือทางพ้นทุกข์ เรื่อง จงทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ดังนี้ หลักของการปฏิบัติธรรมนั้นให้ ทำสติ มิใช่ ทำสมาธิ เพราะสมาธิคือผลที่ เกิดจากการทำสติ แล้ว ต่างหาก ตัวสติ นั่นแหละคือมรรคหรือ เหตุที่ควรทำ เมื่อ ไม่ทำเหตุแล้ว จะให้เกิดผลได้อย่างไร เพ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 34 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร