วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2024, 21:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 947 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การทำจิตให้สงบ (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 05 ก.ย. 2019, 14:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1364


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%AA%D2%2014.jpg การทำจิตให้สงบ การทำจิตให้สงบ คือการวางให้พอดี ตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไป ปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึง เพราะขาดความพอดี ธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง เป็นของมีกิริยาไหวตัวอยู่เรื่อย ฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลัง การทำจิตใ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระโพโคทะ ศีลวิมล มหาเถรสังฆนายกแห่งสหราชอาณาจักร

เมื่อ: 27 ก.ย. 2014, 23:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3923


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraphparagraph_1_164.jpg พระโพโคทะ ศีลวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธลอนดอนวิหาร (London Buddhist Vihara) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อต้นปี 2005 หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งรุนแรงในมหาสมุทรอินเดียในเดือนธันวาคม 2004 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: แอนิเมชั่นพระพุทธเจ้า China

เมื่อ: 15 ก.ค. 2014, 21:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2566


 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปกิณกะธรรม...พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2014, 18:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2341


http://www.dhammajak.net/board/files/768_884.jpg ปกิณกะธรรม พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ๑. หนี้กรรมการฆ่าสัตว์ ให้จำไว้ด้วยว่า สัตว์ทุกประเภทเนื้อแท้จริงๆ เขาเป็นคน อาศัยคนที่ทำความชั่วทำตัวให้ตกในบาปอกุศล เมื่อตกอบายภูมิคือนรกมาแล้ว ผ่านนรก ผ่านเปรต ผ่านอสุรกายมาแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: คุณธรรมของธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2014, 18:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2475


http://www.dhammajak.net/board/files/56_408.jpg คุณธรรมของ “ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก วันที่ 8 มกราคม 2549 เป็นวันครบรอบ 36 ปีแห่งวันมรณภาพของท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ (พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต) วัดเทพศิรินทราวาส ผมมีโชคดี ได้รับหนังสือประวัติและโอวาทของท่าน จากศิษยานุศิษย์ของท่า...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พุทธานุสสติถึงสมาบัติ

 หัวข้อกระทู้: พุทธานุสสติถึงสมาบัติ
เมื่อ: 04 มิ.ย. 2014, 18:43 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2181


ที่มา http://www.putthawutt.com/ พุทธานุสสติถึงสมาบัติ วันนี้ จะได้พูดถึงพุทธานุสสติกรรมฐานต่อ เมื่อวานนี้ได้พูดมาถึงการเจริญกรรมฐานด้านพุทธานุสสติกรรมฐานจากระบบปฏิบัติตามแบบที่พิจารณาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ใคร่ครวญตามความดีที่องค์สมเด็จพระชินศรี ทรงสั่งสอนตามแบบนี้ที่ในวิสุทธิมร...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ถ้าป่วยด้วยโรคจากกรรมเก่าจะบรรเทาได้อย่างไร (ดังตฤณ)

เมื่อ: 08 ก.พ. 2014, 01:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3211


ถาม - กรรมเก่าสามารถส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ไหม แล้วจะมีหนทางใดบ้างที่จะทำให้ทุเลาเบาบางลงคะ พระพุทธเจ้าตรัสว่านะครับ สาเหตุของการป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยนะ มีอยู่ ๔ ประการ อันนี้ท่านตรัสไว้กับพระนะ แต่ว่าก็คงจะเอามาประยุกต์ได้ในกรณีทั่วไป ท่านตรัสว่า ที่ป่วยนะมันมีสาเหตุอยู่ ๔ ประการด้วยกัน หนึ่ง คือ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ลักษณะของ “คู่สร้างคู่สม” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 08 ก.พ. 2014, 01:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4088


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__1_274.jpg ลักษณะของ “คู่สร้างคู่สม” โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก สามีภรรยาที่ครองรักครองเรือนกันยาวนานและมีความสุขตามประสาผู้อยู่ในโลกียวิสัย นอกจากเรื่องความสมดุลทางกามารมณ์ที่ผู้รู้สมัยนี้ให้ความสำคัญมากนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติภายในซึ่งนับว่าเป็น “คว...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นแนวพอง-ยุบ

เมื่อ: 08 ก.พ. 2014, 01:02 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2440


ไม่มีใครชอบความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข การเจริญวิปัสสนา (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วิปัสสนากรรมฐาน") คือความมุ่งมั่นที่จะเฝ้าดูกายและใจของเราเพื่อเข้าใจสภาวะอันแท้จริงของกายและใจ ซึ่งก็คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และความไม่มีตัวตน (อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา) ผลจากการฝึกวิปัสสนา เราจะเริ่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: วิธีคิด (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 08 ก.พ. 2014, 01:02 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3806


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CD.%E0%CA%B0%D5%C2%C3%BE%A7%C9%EC%20%C7%C3%C3%B3%BB%A1.jpg วิธีคิด :: อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความคิดเป็น "จุดเริ่ม" ของชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกทางคำพูดและการกระทำ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ล้วนมาจากความคิดเห็นเบื้องต้นท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน 40 วิธี

 หัวข้อกระทู้: กรรมฐาน 40 วิธี
เมื่อ: 08 ก.พ. 2014, 01:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2464


http://www.vimokkha.com/vens.gif แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้ หมวดกสิน ๑๐ เป็นการทำสมาธิด้วยวิธีการเพ่ง ๑. ปฐวีกสิน เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิน เพ่งลม ๕. นีลกสิน เพ่งสีเขียว ๖. ปีตกสิน เพ่งสีเหลือง ๗. โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๘. โอฑาตกสิณ เพ่งสีขาว ๙. อาโลกกสิณ เพ่งแส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จะสอนน้องเขาให้เป็นคนดียังไงดีครับ

เมื่อ: 10 ส.ค. 2013, 19:11 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 5082


น้องที่รู้จักเขาทําความชั่วมาเยอะ เขารู้ตัวว่าเขาเลว อยากจะเป็นคนดีเหมือนกัน แต่เขาก็คิดว่าไหนๆ ที่ผ่านมามันเลวไปแล้ว ก็ขอเลวไปตลอดล่ะกัน ถ้าเราอยากจะแนะนําว่า คนเรามันเริ่มต้นใหม่กันได้ จะแนะนํายังไงดีครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับสหธรรมกัลยาณมิตรทุกท่าน

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เมื่อ: 31 ม.ค. 2013, 23:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3602


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%E0%B7%CA%A1%EC%20%E0%B7%CA%C3%D1%A7%CA%D5%2016.jpg การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จาก...หนังสือเทสกานุสรณ์ หน้า ๑๗๑ วันนี้จะเทศนาเรื่อง การฝึกหัด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมะจากสัตว์ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2013, 23:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2999


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CD.%E0%CA%B0%D5%C2%C3%BE%A7%C9%EC%20%C7%C3%C3%B3%BB%A1.jpg ธรรมะจากสัตว์ โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก อาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรโณ มาปรึกษาผมว่าจะมีโครงการปล่อยโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล แต่ติดตรงที่ว่า จะหาตัวอย่างการการทำบุญปล่อยโคกระบือว่ามีอานิสงส์อ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ตรงทางตรงธรรม : พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 16 ม.ค. 2013, 00:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2610


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%A4%C3%D9%E0%A1%C9%C1%B8%C3%C3%C1%B7%D1%B5%205.jpg ตรงทางตรงธรรม โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอความผ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 64 [ พบ 947 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร