เขตปลอดการเมือง
ลานหรือห้องสนทนานี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สนทนาธรรม มีระบบกรองคำที่ไม่สุภาพเหมาะสม ระบบแบนไอพี
บางช่วงอาจมีพระภิกษุสามเณร หรือนักบวช เข้ามาร่วมสนทนาด้วย กรุณาใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมด้วยครับ
- ลานดับจิต (3)-
ชื่อคุณ :
รายชื่อผู้ออนไลน์
...

ลาน-1 ลาน-2 ลาน-3(ดับจิต) ลาน-4
..........
กระทู้จากเว็บบอร์ด
 "อารมณ์ของกรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ธรรมโฆษ (0)
 อุบายในการพิจารณาขันธ์ ๕ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต) sirinpho (0)
 การพิจารณากายให้หนักไปทางอสุภะ (พระอาจาร... รสมน (1)
 ?ตะเกียงวิเศษ? รสของสมาธิ (พระอาจารย์สุช... รสมน (0)
 "กายนี้สำคัญมาก ให้พิจารณากายก่อน&q... ธรรมโฆษ (0)
...........
กฎ กติกา มารยาทในการใช้ห้องสนทนา 
       ห้องสนทนาแห่งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคำสอน โดยมีกฎ กติกา มารยาท ในการใช้ห้องสนทนา ดังนี้

- ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
- ห้ามเสนอข้อความเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง อันอาจจะทำให้บุคคลอื่นที่ได้รับการกล่าวถึงนั้นได้รับความเสียหาย
- ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทบุคคลอื่น อันอาจจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงนั้นได้รับความเสียหาย
- ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความ อันอาจจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
- ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง จนเกิดการแตกแยกวุ่นวายขึ้นในระหว่างหมู่สงฆ์ ศาสนา และสังคม
- ห้ามนำข้อความในห้องสนทนาไปเผยแผ่ ณ สถานที่อื่น ก่อนได้รับอนุญาต


ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบดังกล่าว อาจต้องระวางโทษตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ
ขอขอบคุณในความร่วมมือ