เขตปลอดการเมือง
ลานหรือห้องสนทนานี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สนทนาธรรม มีระบบกรองคำที่ไม่สุภาพเหมาะสม ระบบแบนไอพี
บางช่วงอาจมีพระภิกษุสามเณร หรือนักบวช เข้ามาร่วมสนทนาด้วย กรุณาใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมด้วยครับ
ลาน 1 - Dhamma Chat
ชื่อคุณ :
รายชื่อผู้ออนไลน์
5007 Dfgfftr ขาวดำ มะไฟ เอกอิสระ ไข่หมูก

ลาน-1 ลาน-2 ลาน-3(ดับจิต) ลาน-4
............
กระทู้จากเว็บบอร์ด
 ต้นปีบ ลุงหมาน (2)
 ความชอบชื่นใจในประมาท รสมน (1)
 ความอดทน รสมน (0)
 เธอจงระวังความคิดของเธอ รสมน (0)
 อานิสงค์การรักษาศีล 5 รสมน (1)
............
กฎ กติกา มารยาทในการใช้ห้องสนทนา 
       ห้องสนทนาแห่งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคำสอน โดยมีกฎ กติกา มารยาท ในการใช้ห้องสนทนา ดังนี้

- ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
- ห้ามเสนอข้อความเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง อันอาจจะทำให้บุคคลอื่นที่ได้รับการกล่าวถึงนั้นได้รับความเสียหาย
- ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทบุคคลอื่น อันอาจจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงนั้นได้รับความเสียหาย
- ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความ อันอาจจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
- ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง จนเกิดการแตกแยกวุ่นวายขึ้นในระหว่างหมู่สงฆ์ ศาสนา และสังคม
- ห้ามนำข้อความในห้องสนทนาไปเผยแผ่ ณ สถานที่อื่น ก่อนได้รับอนุญาต
***ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบดังกล่าว อาจต้องระวางโทษตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ
ขอขอบคุณในความร่วมมือ