หน้าหลัก arrow บทสวดมนต์ arrow suadmon1 arrow ท้ายมะหาสะมะยะสูตร

ท้ายมะหาสะมะยะสูตร PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 16
แย่มากดีมาก 
บทสวดมนต์พิธีต่างๆ

ท้ายมะหาสะมะยะสูตร

......สัฏเฐเต เทวะนิกายา
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
ปะวุตถะชาติมักขีลัง
ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง
สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ
สันนังกุมาโร ติสโส จะ
สะหัสสะพรัหมะโลกานัง
อุปะปันโน ชุติมันโต
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต
มาระเสนา อะภิกกามิ
เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ
สะมันตา ปะริวาเรถะ
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
ปาณินา ตะละมาหัจจะ
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ.....
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
มาระเสนา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
วีตะราเคหิ ปักกามุง
สัพเพ วิชิตะสังคามา
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ
โอฆะติณณะมะนาสะวัง
จันทังวะ อะสิตาติตัง
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ
โสปาคะ สะมิติง วะนัง
มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ
ภิส์มากาโย ยะสัสสิ โส
ปัจเจกะวะสะวัตติโน
หาริโต ปะริวาริโต
สินเท เทเว สะพรัหมะเก
ปัสสะ กัณ์หัสสะ มันทิยัง
ราเคนะ พันธะมัตถุ โว
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง
กัณ์หะ เสนัง อะเปสะยิ
สะรัง กัต์วานะ เภระวัง
ถะนะยันโต สะวิชชุโก
สังกุทโธ อะสะยัง วะเส
วะวักขิต์วานะ จักขุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
สุต์วา พุทธัสสะ สาสะนัง
เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน
สาวะกา เต ชะเนสุตาติ ฯ
---------------------

 


จำนวนอ่าน: 13288

Be first to comment this article
RSS comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   บทความถัดไป >
Advertisement

>> ฟังเสียงสวดมนต์


Copyright vEsti24
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

:: เว็บสหธรรมิก ::

Advertisement

www.dhammajak.net
ธรรมจักร :: เว็บธรรมะออนไลน์