พระสูตร
บทสวดมนต์พิธีต่างๆ

พระสูตร

..........เอวัมเม สุ ตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา อันตะรา จะ
ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิ ง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ
สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ
นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ สัทธิง อันเตวาสินา
พรัหมะทัตเตนะ มาณะเวนะ ฯ ตัต๎ระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ
อะวัณณั ง ภาสะติ สังฆั สะ อะวัณณั ง ภาสะติ ฯ สุปปิยัสสะ
ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี พรั หมะทั ตโต มาณะโว
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ วัณณัง
ภาสะติ สั งฆั สสะ วั ณณัง ภาสะติ ฯ อิติ หะ เต อุ โภ
อาจะริยันเตวาสี อั ญญะมัญญัสสะ อุชุวิปั จจะนิ กะวาทา
ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ

 


จำนวนอ่าน: 13398

จำนวนความคิดเห็น (1)
RSS comments
1. ชื่อ ตูน เมื่อ 03-08-2009 02:21 - ผู้เยี่ยมชม - IP: 124.121.72.31
 
 
ขอบคุณครับ :) :roll :? :cry :( :x :zzz :upset 8) :p
 

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
Advertisement
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

:: เว็บสหธรรมิก ::

Advertisement

www.dhammajak.net
ธรรมจักร :: เว็บธรรมะออนไลน์