ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=58251
หน้า 4 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เห็นกายในกาย เห็นจิตในจิต เป็นอย่างไร

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

จิตฟุ้งซ่านหรือเกิดปัญญา

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

สายทางเดินของวิปัสสนา

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

พิจารณากายจนใสเป็นแก้ว

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

พิจารณากายภาคพิสดาร

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

พิจารณาความตาย

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

วิปัสสนาความรู้แจ้ง

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

การเห็นธรรม

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ทำความเข้าใจเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เดินตามรอยพระพุทธองค์

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

สะกดจิตดูกายสลายโรค

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 พ.ย. 2019, 08:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฐานิยปูชา ๒๕๕๒ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

:b44: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

หน้า 4 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/