วันเวลาปัจจุบัน 26 มี.ค. 2023, 04:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 23 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
หลวงปู่เพียร วิริโย
............................................................................วัดป่าหนองกอง
หมู่ 2 บ้านหนองกอง ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160


หลวงปู่เพียร วิริโย อดีตเจ้าอาวาส

วัดป่าหนองกอง เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ที่เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมภาวนา มีต้นไม้แมกไม้นานาพันธ์อุดมสมบูรณ์ครับ

การเดินทาง : จากจังหวัดอุดรธานี มุ่งหน้าไปทางจังหวัดหนองคาย เมื่อผ่านทางข้ามรถไฟ ให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ เมื่อผ่านตลาดบ้านผือ ให้เลี้ยวขวา แล้วถามชาวบ้านว่าจะไป วัดป่าหนองกอง หลวงปู่เพียร วิริโย วัดท่านไม่ไกลจากตลาดหนองผือ วัดป่าบ้านนาคูณ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ก็ไม่ไกลจากกัน

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
หลวงพ่อคำสด อรุโณ
............................................................................วัดป่าบ้านเพิ่ม
ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380


หลวงพ่อคำสด อรุโณ เจ้าอาวาส

วัดป่าบ้านเพิ่ม เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร)
............................................................................วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
สำนักวิปัสสนาธุระภูย่าอู่
บ้านนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 042-910-701, 042-910-040
โทรสาร 042-910-910


พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร)
ประธานสงฆ์วัดนาหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8

พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ (บุญทัน อคฺคธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดนาหลวง


• พันธกิจของวัดนาหลวง •

พันธกิจของวัดนาหลวง เป็นการวางระบบโครงสร้างการบริหารการจัดการภายในวัด เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมภายในวัด โดยหลักการแล้วมีธรรมวินัย กฏระเบียบ ประชาธิปไตยเป็นแนวยึดถือสำคัญ ส่วนการอยู่ร่วมกันโดยภารดรภาพนั้นถือยืดหยุ่นตามความเหมาะสม พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร) ได้กำหนดพันธกิจไว้สำคัญ ๔ ด้าน โดยมีกรอบให้เป็นนโยบายเป็นทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ (๑) การปกครอง (๒) การศึกษา (๓) การสาธารณูปการ (๔) การเผยแผ่พุทธธรรม

การปกครอง

รูปแบบการปกครองของวัดนาหลวงมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะภายใน และลักษณะที่เป็นทางการตามระบบราชการ ลักษณะแรก พระภิกษุสามเณรทุกรูป บุคลากรภายในวัดทุกคนยกย่อง พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร) ให้เป็นประธานสงฆ์ของวัด เป็นผู้ให้คำปรึกษาอำนวยการกิจกรรมงานต่างๆ ภายในวัด เป็นพระอาจารย์ผู้สอนสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน และหลักการแสดงพระธรรมเทศนา หลักวาทะต่างๆ ให้กับภิกษุสามเณรทุกรูปที่อยู่ภายในวัด ส่วนรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ลักษณะที่เป็นทางการตามระบบราชการ ซึ่งจะใช้ระเบียบการเดียวกันกับวัดอื่นๆ มีดังนี้

๑. พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ เป็นเจ้าอาวาส โทร. 086-861-3939
๒. พระครูปัญญาสุตาภรณ์ เป็นรองเจ้าอาวาส โทร. 081-958-050
๓. พระเครื่อง อนุตตโร เป็นพระอุปัฏฐากประธานสงฆ์ โทร. 081-974-2412


การศึกษา

การศึกษา หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรม ทั้งการปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ ด้านการปฏิบัติ มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา มีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นภิกษุ สามเณร แม่ชีและฆราวาส แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีแนวปฏิบัติดังนี้

อบรมด้านสมถกรรมฐาน ๑๕ วัน และวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎี ๑๕ วัน รวมเป็น ๑ เดือน เรื่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายนของทุกปี

การศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ทางวัดจะจัดอบรมพระภิกษุสามเณรเฉพาะผู้ที่จะเข้าอยู่จำพรรษาในวัด โดยกฎเกณฑ์ว่าภิกษุทุกรูปจะต้องมาอยู่ในวัดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี ถ้ามาหลังวันที่ ๑ มิถุนายนแล้วจะไม่รับเข้าอยู่ที่วัด และคุณสมบัติตามที่วัดกำหนด ในกรณีที่บางรูปยังไม่มีคุณวุฒิทางนักธรรม ตรี โท เอก ทางวัดจะจัดอบรมให้และส่งให้ไปสอบยังสนามสอบ

ส่วนพระนวกะ (พระบวชใหม่) ท่านได้มอบหมายให้เจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาส อบรมสั่งสอนเล่าเรียนพระวิยันและปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ ในการทำวัตรสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสูตรที่พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร) กำหนดไว้ให้พระทุกรูปถือปฏิบัติ

๑. ภาคทฤษฎี (อบรมสมถะ-วิปัสสนา) ให้แก่พระเณรทุกรูป เป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมิถุนายนของทุกปี

๒. ภาคปฏิบัติธรรมฐาน เป็นเวลา ๔ เดือนเต็มจนออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ทุกปีไป นอกจากนั้น ยังมีการอบรมนาคทั้งภาคทฤษฎ และปฏิบัติอย่างเข้มข้น ในสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมกันไปทั้งสองอย่าง เพื่อเตรียมกายใจ ให้รู้นิสัย และพร้อมสำหรับการอุปสมบทก่อนเข้าพรรษา

๒.๑ การอบรมภาวนา-วิปัสสนากรรมฐาน พระ เณร นาค ช่วงก่อนเข้าพรรษา
๒.๒ การบรรพชาและอุปสมบถภายในวัดนาหลวง ก่อนเข้าพรรษา
๒.๓ การอบรมภายในพรรษา ตารางปฏิบัติธรรมปฏิบัติระยะเวลา ๔ เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒.๔ การอบรมตามโครงการต่างๆ ภายในวัดนาหลวง
สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานข้าราชการและทหาร
ทางวัดได้จัดหลักสูตรการอบรมปกิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาวถือศีล ๘)

การสาธารณูปการ

งานด้านการสาธารณูปการ มีความสำคัญที่จะช่วยเสริมกิจกรรมต่างๆ ของวัด บริเวณที่ใช้สอยของวัดทั้งหมดมีประมาณ ๑๕ ไร่ ที่มีอาคารกุฎิ ศาลาปฏิบัติธรรม และอาคารต่างๆ ดังนี้ วิหารสุถาษิต โรงครัวเมตตา โรงหุงต้ม ห้องแจกภัตร หอฉัน ห้องปฐมพยาบาล ห้องน้ำ เรือนพักอุบาสิกา กุฎิพระเณร กุฎิแม่ชี ศาลาธรรมธารา หอโภชนา อาคารอัปปเสนธรรม

การเผยแผ่พุทธธรรม

สำหรับเรื่องนี้ พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร) ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งบอกถึงปฏิปทาตลอดชีวิตของท่าน โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. อบรมภาคหลักฐานการออกเผยแผ่สู่มวลชน (ภาคทฤษฎี) ๑๕ วัน
๒. อบรมภาคเทศนาโวหาร (ภาคปฏิบัติ) ๑๕ วัน

รวมระยะเวลาการอบรมหลักสูตรนี้ ๑ เดือนเต็ม เริ่ม ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี การฝึกอบรมเทศนาโวหารนี้ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้พระวัดนาหลวงมีความมีความโดดเด่นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ การแสดงธรรม จึงเป็นทั้งการทบทวนความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การฝึกปฏิบัติที่ตนเองได้ฝึกฝนในช่วงเข้าพรรษา เพื่อที่จะได้นำเอาพระสัทธรรมออกเผยแผ่สู่มวลชน อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร) ที่ได้ตั้งวัดนาหลวงขึ้น

อุดมการณ์ของการเผยแผ่พุทธธรรม

๑. เพื่อตอบสนองงานของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ดีแล้วทุกขั้นตอน
๒. เพื่อสืบต่อกิจการ การเผยแผ่ธรรมวินัยหรือศีลธรรม
๓. เพื่อยึดถืออริยธรรมให้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดรมิให้เสรื่อมสูญไปจากมนุษย์โลก
๔. เพื่อเดินตามร่องรอยยุคลบาทของพระศาสดาที่ตรัสประกาศไว้ดีแล้วอย่างทั่่วถึง
๕. เพื่อทำตามหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายสันติวงศ์ต่อไป
๖. เพื่อฟื้ื้นฟูธรรมวินัยหรือศีลธรรมให้รุ่งเรืองถาวรตลอดไป
๗. เพื่อธรรมวินัย เพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุข แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
๘. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา ให้รู้คุณค่าของพระพุืธศาสนาให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
๙. เพื่อปลูกฝังจิตใจของปวงชนชาวไทยให้มีธรรมวินัย นิสัยดี รักสงบ และเคารพกฎหมายทั่วไป
๑๐. เพื่อให้รู้แจ้งทุกข์อันเกิดจากกาม โทษของกาม และหาทางออกจากกาม
เพื่อให้สุขกาย สงบใจยิ่งขึ้น ตลอดชีวิตนี้จะสิ้นสุดลง

สถิติการเผยแผ่พุทธธรรมภายนอกวัด

ผลงานความสำเร็จในการเผยแผ่พุทธธรรมของวัดนาหลวง นำโดยพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) ซึ่งจัดให้มีการเผยแผ่พุทธธรรม อันเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาอย่างถ่องแท้ จึงได้วางโครงการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา ๑๐ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๓ โดยใช้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม-วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ปีละ ๕ เดือน ใช้วิธีจาริกธุดงค์ไป ตามเขตคามนิคมน้อยใหญ่ ในชนบท วัด บ้าน โรงเรียน เป็นคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่ในรูปแบบกองทัพธรรม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์วัดนาหลวง
http://www.watnaluang.com/

รอยพระพุทธบาทที่ภูย่าอู่
http://www.konmeungbua.com/foot/phuyaeu.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
หลวงพ่อไม อินทสิริ
............................................................................วัดป่าหนองช้างคาว
บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย
กิ่ง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130


หลวงพ่อไม อินทสิริ เจ้าอาวาส

วัดป่าหนองช้างคาว เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
............................................................................วัดป่านาคำน้อย (วัดอุดมมงคลวนาราม)
หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง
อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380


พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เจ้าอาวาส

วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดป่าสายธรรมยุต แยกออกมาจากวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีญาติโยมผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีกำลังศรัทธามาร่วมทำบุญ โดยมีพระสายวัดป่าที่มีแนวทางปฏิบัติตามคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาจำพรรษาเป็นจำนวนมาก ในถิ่นทุรกันดารการออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนเทือกเขาลำบากมาก ปัจจุบัน บริเวณภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่ง

รูปภาพ
ศาลาวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44265

รวมคำสอน “พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49566

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
............................................................................วัดป่าสีทน
หมู่ 2 บ้านหนองตูม
ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


พระอาจารย์สุพิศ สุนทโร เจ้าอาวาส
ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร


วัดป่าสีทน เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระบูรพาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6786

ภาพเก่าๆ ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ที่หาดูได้ยากมากๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42605

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ในจังหวัดอุดรธานี สถานที่ปฏิบัติธรรมมีมาก ส่วนมากจะเป็นวัดที่เน้นในสายปฏิบัติ
แนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ชึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เช่น

1. วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
บ้านปูลู ต.บ้านเชียง
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320


พระอาจารย์คำภา อนาวิโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หลวงปู่พวง สุวีโร อดีตเจ้าอาวาส* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. วัดป่านิโรธรังษี
หมู่ 7 บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160


วัดป่านิโรธรังษี เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3. วัดพระธาตุบัวบก
จ.อุดรธานี


วัดพระธาตุบัวบก เป็นวัดปฏิบัติที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
และคณะศิษย์เคยธุดงค์มาพำนักจำพรรษา
เหมาะแก่การการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


แนะนำสถานที่โดย คุณวีรยุทธ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระอาจารย์สามารถ ธัมมสาโร... องค์ที่ 2 จากขวามือ
............................................................................วัดป่าหลวง
หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


พระครูธีรธรรมสาร (พระอาจารย์สามารถ ธัมมสาโร) เจ้าอาวาส

วัดป่าหลวง เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 23 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร