วันเวลาปัจจุบัน 01 ธ.ค. 2020, 19:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7334

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน
“ปฏิบัติบูชา” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
โดยกำหนดชื่องานว่า
“งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
Buddhajanyanti : The Celebration of 2,600 Years
of the Buddha’s Enlighthenment

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม-วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
รวมทั้งหมด ๗ วัน


:b8: “วันวิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วันวิสาขปุรณมีบูชา” คือ การบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (หรือเดือน ๗ ในปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน) ตามพระพุทธประวัติ คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกัน ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

พระพุทธเจ้า “ประสูติ” ณ อุทยานลุมพินีวัน เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี, “ตรัสรู้” ณ โพธิบัลลังก์ พุทธคยา เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับตอนเช้ามืดของวันพุธ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี และ “ปรินิพพาน” ณ ระหว่างต้นสาละใหญ่ ๒ ต้น ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ กรุงกุสินารา เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันอังคาร ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี

“งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เป็นชื่อที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคม (มส.) หมายถึง การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในวาระครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

คำว่า ชยันตี แปลว่า การเฉลิมฉลองชัยชนะ, คำว่า พุทธะ แปลว่า การรู้ ตื่น และเบิกบาน

พุทธชยันตี จึงแปลว่า การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเหนือกิเลสและมารทั้งปวงด้วยพระองค์เอง จนบรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานด้วยธรรม

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ขณะมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา แล้วเมตตาสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา แล้วจึงเริ่มนับ พ.ศ. ๑ บัดนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บวก ๔๕ ปีที่ทรงสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังตรัสรู้ จึงครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ เกิดพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยครบองค์ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แต่นั้นมา ควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำแบบอย่างแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ มาปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญในทาน ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแบบอย่างและคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการเอาชนะกิเลสและมารทั้งปวง ทั้งจากภายในตนเองและที่รบกวนจากภายนอกทั้งปวง

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์...ขอให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงพระธรรมคำสอน “เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์” และน้อมนำมาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจัง

:b8: ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองด้วย “การปฏิบัติบูชา” (การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมทั้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา

:b42: -----> สถานที่จัดงาน...สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ปี ๒๕๕๕ ที่สำคัญๆ มี ๕ ส่วน คือ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวมทั้งหมด ๗ วัน


:b46: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b46:

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
ชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญสากลของโลก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45505

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7334

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕”

กำหนดชื่อจัดงานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน โดยมี ๓ ลักษณะ คือ การปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

กำหนดสถานที่จัดกิจกรรม มี ๕ ส่วนที่สำคัญๆ คือ

ส่วนที่ ๑
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ส่วนที่ ๒
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ส่วนที่ ๔ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ส่วนที่ ๕ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด


๑. กิจกรรมสำคัญด้านการปฏิบัติบูชา
- การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์ ทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- กำหนดให้มีการเวียนเทียนพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข
- เดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- การคัดเลือกเยาชนเพื่อรับรางวัล “เยาวชนผู้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕”

๒. กิจกรรมสำคัญด้านวิชาการ
- การจัดให้มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชา
- การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพระพุทธศาสนา
- การจัดนิทรรศการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
- พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี
- รณรงค์การแต่งกายชุดขาว ถือศีล ทำสมาธิ ทำจิตผ่องใส
- การจัดรายการวิทยุ (ชุมชน) เคเบิลทีวี วิสาขบูชารำลึก

“วันวิสาขบูชา” หมายถึง วันบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน


คัดลอกบางตอนมาจาก...
http://www.mahathera.org/

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7334

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


วันวิสาขบูชา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถือได้ว่าเป็น วันพระพุทธ

วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ถือได้ว่าเป็น วันพระธรรม

วันมาฆบูชา
เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกัน รับฟังหลักการสำคัญ
เพื่อแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระศาสนา ถือได้ว่าเป็น วันพระสงฆ์

หมายเหตุ : เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา
บางทีเรียก วันมาฆบูชา นี้ว่าเป็น วันพระธรรม
กล่าวคือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทาน
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม
และบางทีเรียก วันอาสาฬหบูชา นี้ว่าเป็น วันพระสงฆ์
กล่าวคือ เป็นวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์สาวกขึ้นเป็นครั้งแรก


• การปฏิบัติบูชา •‏

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ
เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และอาหาร ฯลฯ แม้จะสำคัญก็ยังเป็นรองปฏิบัติบูชา

ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม จึงสูงสุดและสำคัญอย่างแท้จริง
เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง ทั้งแก่สันติสุขของพหูชน
และเป็นเครื่องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่มั่นคงแน่นอน


เมื่อปฏิบัติบูชามีอยู่ อามิสบูชาก็เป็นกำลังสนับสนุนและพลอยมีความสำคัญ
แต่ถ้าไร้ปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมายคัดลอกบางตอนมาจาก ::
หนังสือจาริกบุญ-จาริกธรรม, มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ค. 2012, 06:41 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
:b8:
สาธุ อนุโมทนากับคุณสาวิกาน้อย ผู้ยิ่งใหญ่ (ในเมตตาธรรม) ครับ
จะชวนเพื่อนฝูง ศิษย์ มิตร สหายและคนในครอบครัว ปฏิบัติบูชาครับ

:b27:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร