วันเวลาปัจจุบัน 24 พ.ค. 2022, 01:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 15:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ความสำคัญของวันวิสาขบูชาระดับสากล
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องจากคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ
ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องกัน
ประกาศให้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก


ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก


จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ
ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย
กล่าวคือ ทรงสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์
เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง

คือ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ศึกษาศาสนา
สามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้
โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาคุณ

ความเป็นมาในการประชุม International Buddhist Conference
ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วม


อาทิ บังกลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฏาน อินโดนีเซีย
เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย

ได้ตกลงกันที่จะเสนอ ให้สมัชชาสหประชาชาติ
รับรองข้อมติประกาศวันวิสาขบูชาให้เป็นวันหยุดของสหประชาชาติ

ในการเยือนประเทศต่างๆ ในอินโดจีน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศศรีลังกา
ในปี ๒๕๔๒ ก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือ
และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ด้วยดี

คณะฑูตถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค
ได้จัดเตรียมร่างข้อมติ และได้ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆ
เพื่อให้มีการรับรองข้อมติเรื่องการประกาศให้วันวิสาขบูชา
เป็นวันหยุดของสหประชาชาติ
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔

โดยที่สหประชาชาติประกาศวันหยุดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
และจะเป็นปัญหาในเรื่องงบประมาณ
และการบริหารแก่สหประชาชาติ
หากประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุด

ศรีลังกาจึงตัดสนใจที่จะเสนอร่างข้อมติ
ขอให้วันวิสาชบูชาเป็นวันสำคัญสากล
ที่สหประชาชาติทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานต่างๆ
แทนการเสนอให้เป็นวันหยุด


ซึ่ง ออท. ผู้แทนถาวรประเทศต่างๆ รวม ๑๖ ประเทศ
ได้แก่ ศรีลังกา บังกลาเทศ ภูฎาน กัมพูชา ลาว
มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
เกาหลีใต้ สเปน อินเดีย ไทย และยูเครน

ได้ร่วมลงนามในหนังสือถึงประธานสมัชชาฯ
เพื่อให้นำเรื่องวันวิสาชบูชาเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
General Committer ของสมัชชา ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
โดย ออท. ผู้แทนถาวรศรีลังกาได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุน
หนังสือร้องขอให้ที่ประชุมบรรจุระเบียบวาระดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาเต็มคณะ


ออท. ผู้แทนถาวรไทย อินเดีย สเปน
บังกลาเทศ ปากีสถาน ไซปรัส ลาว และภูฏาน

ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุน
ซึ่งที่ประชุม General Committer
ได้มีมติให้บรรจุเรื่องนี้สู่การพิจารณาของสมัชชาเต็มคณะ

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 15:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔
ได้พิจาณาระเบียบวาระที่ ๑๗๔
International Recognition of the Day of Visak
โดยการเสนอของศรีลังกา


ในการพิจารณา ประธานสมัชชาฯ
ได้เชิญผู้แทนศรีลังกาขึ้นกล่าวเสนอร่างข้อมมติ
และเชิญผู้แทน ไทย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ภูฏาน
สเปน พม่า เนปาล ปากีสถาน อินเดีย

ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงสรุปความว่า

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน


พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมวลมนุษย์ให้มีเมตตาธรรม
และขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยดี
เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ


จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้
จึงเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญ
ของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ

และที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มี
การระลึกถึง (Obeservance) ตามความเหมาะสม


ที่ประชุมฯ ได้รับรองร่างข้อมติโดยฉันทามติ
ถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ
ศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค
ถ้อยแถลงของ นายวรวีย์ วรสัมพันธ์ อุปทูต
คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค

(มีต่อ : เอกสารรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาขององค์การสหประชาชาติ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 15:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 เม.ย. 2009, 15:36
โพสต์: 435

ที่อยู่: malaysia

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 23:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: เอกสารการรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล :
องค์การสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
:b42:

รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 23:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: เอกสารการรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล :
องค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย)
:b42:

รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ความสำคัญของวันวิสาขบูชาระดับสากล ใน “คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา”;
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๑,
หน้า ๑๑-๑๓ และหน้า ๗๑-๗๔)


:b44: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=45505

:b44: พุทธคุณ ๙ : คุณความดีของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=27034


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 พ.ค. 2009, 00:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ม.ค. 2009, 02:20
โพสต์: 1387

ที่อยู่: สัพพะโลก

 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุครับ
:b8:

.....................................................
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์.


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ค. 2015, 21:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 พ.ค. 2022, 14:24 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2596


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร