ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คติเตือนใจ แบบสั้นๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=56770
หน้า 7 จากทั้งหมด 8

เจ้าของ:  sssboun [ 01 พ.ค. 2019, 05:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ อ่าน ฟัง พูด เขียน เรียนรู้พิจารณา
น้อมมาปฏิบัติขัดเกาจิตใจให้ใสสะอาด
ให้ปราศจากกิเลสไร้มลทิน ถึงจะสิ้นภพสิ้นชาติ
ขาดสูญ สู่แดนพระนิพพาน

+ ความเพียรยังมีน้อย เพราะคอยฟังจากคนอื่น
สู้ฝืนอดทน ตนอ่านเองยังจะดีกว่า
พัฒนาตนจากเป็นผู้ฟัง ตั้งใจหันไปสู่การอ่าน
ไม่นานก็จะกลายเป็นผู้เขียน เรียนรู้น้อมนำมาปฏิบัติ
ขจัดขัดเกากาย วาจา ใจ เป็นหนทางไปสู่ความสงบสุขเอ๋ย

เจ้าของ:  sssboun [ 03 พ.ค. 2019, 12:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ตามใจลูกเสียคน ตามใจปากตนทุกข์ล้น

+ กินเร็วอิ่มไว แต่ไปห้องน้ำบ่อย และหิวเร็ว
กินช้านานอิ่ม และก็นานหิวด้วย

+ เคี้ยวช้าๆอาจพบกรวดหรือสิ่งแปลกปลอมได้ก่อนกลืนลงกระเพาะ
เคี้ยวเร็วๆอาจเจ็บเพราะเคี้ยวโดนสิ่งแปลกปลอมจนเลือดตกยางออกได้

+ ตามใจปากบ่อย มักโกรธและหงุดหงิดง่าย
ตามใจปากบ่อย มักจะทำให้อ้วนและลงพุงได้
ตามใจปากบ่อย ย่อมนำโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายและเกิดขึ้นได้ง่าย

+ ดื่ม กิน เคี้ยวอย่างมีสติ ชีวิตก็จะดีขึ้น

+ กินน้อยจึงจะได้ทาน กินนานๆจึงจะได้ทรัพย์

+ กินมากพาตัวลำบาก หากพิจารณาก่อนกินจึงจะดี

เจ้าของ:  sssboun [ 03 พ.ค. 2019, 19:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ผู้ยินดีย่อมได้รับสุข ผู้อิจฉาย่อมได้ทุกข์

+ อิจฉาพาให้จิตตก งกมากก็เช่นกัน

+ เรียนรู้พระธรรมนำมาปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับความสุข
ที่ยังทุกข์เพราะไม่ลงมือทำนั้นเอง

+ เค้าจะดีหรือชั่วนั้นไม่สำคัญ อยู่ที่ตัวเรารู้จักมองและเลือกเอาแต่สิ่งที่ดี

+ ความจริงตนปฏิบัติได้มากแค่ไหน ตนเท่านั้นแหละรู้จักดี

+ ผู้ปฏิบัติธรรมถูก ย่อมมีจิตเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
หิริโอตตัปปะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน

เจ้าของ:  sssboun [ 03 พ.ค. 2019, 21:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ความดีความรู้จะแผ่กว้าง หากทุกคนช่วยการบอกต่อด้วยการแบ่งปัน

+ สุขภาพจิตที่ดี เริ่มต้นจากการให้ทาน และแบ่งปัน

+ มีดีควรบอกและควรให้ ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มพูนเจริญสุข

+ ทำความดีนั้นต้องฝึนใจ ทำไปเถอะผลนั้นก็คือความสุขความเจริญ

+ จับผิดคิดร้าย สร้างทุกข์ก่อภัยให้แก่ตน

+ รู้ว่าโง่ก็ควรฟังคนอื่นและขยันเรียนรู้ นี้คือวิธีดับความโง่เขลาของตน

เจ้าของ:  sssboun [ 08 พ.ค. 2019, 22:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ เก่งแต่เลว สู้โง่แต่ดีไม่ได้
เก่งแล้วมักจะหลง หลงแล้วมักจะข่มเหงคนอื่น
เก่งแต่ตัวแต่หัวใจไร้ความดี จะมีประโยชน์อะไร?
เก่งแล้วหยิ่ง ยิ่งไม่น่ารักใคร่
เก่งด้วยดีด้วย ช่วยเหลือผู้คนเป็นสุขเหลือล้น
เก่งได้เพราะบุญเก่า ที่เราสะสมมา
เก่งเพราะได้มาเกิดทันที ก่อนที่จะเกิดในภพภูมิอื่น
เก่งเพราะการฝึกฝนตน ด้วยความขยัน และอดทน
จะเก่งได้ทุกคนหากทุกคนสร้างพรแสวงหาเรียนรู้อยู่เสมอ

เจ้าของ:  sssboun [ 09 พ.ค. 2019, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ทำดีเพราะว่าเป็นความดี ย่อมจะมีแต่ความสุข
ทำดีเพราะว่าเป็นหน้าที่ ย่อมยังจิตให้สงบร่มเย็น
ทำดีทำเป็นทำถูกที่ ผลย่อมมีย่อมเกิดแน่นอนแม้มิได้หวัง
ทำดีมีแต่คนรักคนชอบ ประกอบการงานก็ย่อมเจริญรุ่งเรือง
ทำดีกันวันนี้ วันต่อๆไปย่อมจะค่อยๆดีขึ้น
ทำดีบ่อยๆความดีย่อมจะเกิดมีอยู่ในตัว
ทำดีเสมอ อย่าได้เผลอสติทำความชั่ว
ทำดีย่อมได้ดี บารมีย่อมจะสะสมมากขึ้น
ทำดีมาตลอด จิตก็ย่อมจะปลอดโปร่งโล่งใจ สงบ สบาย สุข

เจ้าของ:  sssboun [ 09 พ.ค. 2019, 13:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ จงอย่าหยุดการพัฒทนาตน เมื่อเข้าสู่วัยทำงานและอายุมากแล้ว

+ แสวงหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในตนเรื่อยไป

+ จะไม่ยอมหยุดเรียนรู้ตราบเท่าลมหายใจยังมีอยู่

+ ความสำเร็จจะไม่รอเรา หากเรายังไม่ลงมือทำอะไรเลย

+ ความรู้ยังรอเราอีกมากมาย หากเราคลายความเกลียจคร้านออกได้

+ ศรัตรูของความรู้ก็คือความขี้เกลียจสันหลังยาวนั้นเอง

+ ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะเป็นผลให้รับคำสั่งสอนได้ดี

เจ้าของ:  sssboun [ 10 พ.ค. 2019, 08:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ได้ยากยิ่ง

+ ทิ้งของให้ถูกที่ คือคนมีระเบียบมีวินัย

+ ใจแคบคับที่ ใจดีนั้นที่กว้างขวาง

+ ใจดีมีแต่คนรัก
ใจหนักในศีลธรรมย่อมกระทำความชั่วได้ยาก
ใจที่โลภมาก มักมากไปด้วยความวุ้นวาย
ใจที่ชอบใส่ร้ายคือใจโลภ ใจหลง
ใจที่ชื่อตรงแท้คือใจของพระอริยะเจ้า
ใจที่ก้าวร้าวคือใจที่ถูกตามใจมานาน
ใจที่เป็นพาลย่อมมุ่งแต่จะทำร้าย ทำลายคนอื่น
ใจที่ถูกฝืนทำความดีบ่อยย่อมจะเป็นใจที่อ่อนโยนควรแก่การงาน

เจ้าของ:  sssboun [ 11 พ.ค. 2019, 22:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ปัญญาน้อยความสงสัยมีมาก ปัญญามากความสงสัยมีน้อย

+ เมื่อปัญญาเกิด ย่อมจะสว่างส่องและขจัดความมึดให้จางหายไป
เมื่อปัญญาเกิด ย่อมส่องทางชีวิตให้ปลอดภัยและดีขึ้น
เมื่อปัญญาเกิด ย่อมจะเกิดความรู้มากมายหลายอย่างขึ้น
เมื่อปัญญาเกิด ย่อมจะวนกลับไปขัดเกลา ทาน ศีล ภาวนาให้เจริญขึ้น
เมื่อปัญญาเกิด ย่อมจะทำจิตให้กล้าหาญ ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ
เมื่อปัญญาเกิด รู้ เห็น เข้าใจ ว่า สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศลมากขึ้น
เมื่อปัญญาเกิด กิเลสทั้งหลายย่อมจะลดน้อยลง

เจ้าของ:  sssboun [ 11 ก.ค. 2019, 11:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* ทำดีเพราะเป็นความดี แต่มิควรทำดีเพื่อหวังผล
เพราะหากหวังผลเมื่อไหร่ใจเราจะท้อในการทำความดีต่อไป

* ใจเย็นก็เย็นใจ ผลที่ได้ก็คือผิดพลาดน้อยและความสุขใจ
ใจร้อนก็ร้อนใจ ผลที่ได้ก็คือความผิดพลาดบ่อยและความทุกข์ใจ


เจ้าของ:  sssboun [ 16 ก.ค. 2019, 08:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* เมื่อปัญญาเกิด จะเปิดขุมทรัพย์ทางมาแห่งบุญกุศลทั้งปวง
เอาแต่พูดๆไปก็เท่านั้น หากไม่ลงมือทำหรือจะได้ของดีจริง
สำนึกผิดด้วยใจ จึงคิดเปลี่ยนแปลงตน

* การยอมให้คนอื่นเป็นฝ่ายชนะนั้นก็คือการชนะใจตัวเองดีๆนี้เองครับ

* ตั้งสติให้ดี ย่อมจะเห็นทางแก้ไขครับ

* กินเป็นก็ไม่หมด อดทนเป็นถึงได้มีและได้ดี

* พูดจริงทำจริง ย่อมจะเจอของจริง และทุกคนย่อมจะรักใคร่

* ทำดีมิใช่ทาเพียงแต่วันสำคัญ วันพระ หรือวันไหนๆ
แต่ควรทำทุกวันนั้นให้ดีชีวิตนั้นจึงจะดีได้และได้ดีครับ

* รักลูกให้ถูกทางมิควรสร้างทางสะดวกสะบายให้ลูกเกินไป
เพราะจะทำให้ลูกอ่อนแอในอนาคต

* ทำบุญเป็นทุนไว้เพื่ออนาคตที่ดีที่สดใสเจ้าของ:  sssboun [ 19 ก.ค. 2019, 18:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* สิ่งที่ดีควรแบ่งปันกัน สิ่งที่ไม่ดีนั้นมิควรเลย

* มองเห็นป่าไม้แล้วชื่นใจ พอมองเห็นภัยแล้วทำให้ใจหวั่นกลัว

* ยามอยู่ไม่เห็นความดี เมื่อตายเป็นผีหรือหนีจาคจึงเห็นความดีหนอ

* เมื่อปัญญาเกิด ปัญหาก็ย่อมเปิดออกให้เห็นแจ้ง

* แต่งหน้าแต่งตา ควรแต่งใจ แต่งว่าจา แต่งการกระให้ดีด้วยก็จะดียิ่งครับ

* วันนี้วันพระเอาขยะออกจาก กาย วาจา ใจ กันเถอะ

* แบ่งปันความดีรู้ เพิ่มมิตรจิตแจ่มใสและร่าเริง

* ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ รู้ด้วยปัญญาจะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน

* คบคนดี อยู่ใกล้คนดี ย่อมจะชืมชับเอาสิ่งดีเข้าตัวได้

* ทำความดีมิควรอาย สิ่งที่น่าละอายน่ากลัวนั้นก็คือคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่วนะท่าน

* คิดดีได้ ก็ย่อมทำดีได้ และได้ดี

* ไม่เจอปัญหา ไม่หาทางแก้

* ใจดีมีทรัพย์ นับญาติกันเพราะความดีก็มีมาก

* ตามใจลูกเสียคน ตามใจปากตนอ้วนและทุกข์แน่

เจ้าของ:  sssboun [ 23 ก.ค. 2019, 06:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* คุมใจได้ ก็ย่อมคุมน้ำหนักได้เสมอ

* ความอยาก และความไม่รู้ เป็นภัยอย่างยิ่ง

* ทำดี พูดดี คิดดี อยากมีชีวิตที่ดีก็ควรทำความดีเข้าไว้

* ชีวิตคือการแก้ไข ลดภัยและศรัตรู ความรู้ที่ดีและมิดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป

* รักจะดี เพราะเรามีความดีที่มากพอ

* ทำดีกับพระที่บ้าน แล้วค่อยทำนอกบ้านก็ไม่สาย

* แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ปัญหาก็ยิ่งผุดขึ้นมาก

* เรียนรู้แล้วจำไว้ แล้วเอาไปใช้จึงจะเกิดผล

* ทำความดีคือการผูกมิตรสร้างมิตรลดศรัตรู ทำความชั่วคือการสร้างศรัตรู ลดมิตร

เจ้าของ:  sssboun [ 11 ก.ย. 2019, 22:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของกฏแห่งกรรม

* เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
เสียน้อยเพื่อขุดสะขุดหนองบึงเสียยาก
เสียวัตถุเงินทองต่างๆจากภัยน้ำท่วมเสียง่าย


เจ้าของ:  sssboun [ 14 ก.ย. 2019, 21:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

* เมื่อมีภัยย่อมต้องการคนกล้า
เมื่อมีปัญหาย่อมต้องการคนมีปัญญาเพื่อแก้ไข
เมื่อประสบกับความเดือนร้อนย่อมต้องการคนใจดีช่วยเหลือ

* สังคมจะร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นหากทุกคนล้วนอยากจะเป็นคนดีกัน

หน้า 7 จากทั้งหมด 8 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/