ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คติเตือนใจ แบบสั้นๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=56770
หน้า 5 จากทั้งหมด 8

เจ้าของ:  sssboun [ 13 ก.พ. 2019, 20:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ


+ ผูกมิตรด้วยการให้ ผู้ใจด้วยความดี อยากมีดีก็ต้องสร้างสมกันเอง

+ คิดว่าตนดีแล้วจึงมิคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง
คิดว่าตนยังไม่ดีจึงคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปรับปรุงตนเอง

+ ความรู้จะมีมากขึ้น หากมิมากไปด้วยความเกียจคร้าน

+ อาหารยังมีเฉพาะแต่ละวัยฉันใด แม้พระธรรมคำสอนก็ฉันนั้น

+ จิตยิ่งบริสุทธิจากกิเลส ปัญญาก็ยิ่งเจริญยิ่ง

+ ปัญญาส่องเห็นความจริง ผู้ที่เสพคบแต่ความจริงนั้นปัญญาย่อมเจริญ

+ ความเพียร พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

+ ล้มแล้วลุก มิควรครุกอยุ่กับความเสียใจ

เจ้าของ:  sssboun [ 17 ก.พ. 2019, 06:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ


+ คิดว่าตนรู้มาก ความรู้นั้นแหละคือตัวมานะจะค่อยกีดกลั้นเราไว้
คิดว่าตนรู้แล้ว เลยมิสนใจ
คิดว่าตนชำนาญแล้ว เลยขาดการฝึกฝนปรับปรุงแก้ไข
คิดว่าตนดีแล้ว เลยไม่สนใครเค้าจะติเตียน

+ ผูกมิตรด้วยการให้ ผู้ใจด้วยความดี อยากมีดีก็ต้องสร้างสมกันเอง

+ คิดว่าตนดีแล้วจึงมิคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง
คิดว่าตนยังไม่ดีจึงคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปรับปรุงตนเอง

+ ความรู้จะมีมากขึ้น หากมิมากไปด้วยความเกียจคร้าน

+ อาหารยังมีเฉพาะแต่ละวัยฉันใด แม้พระธรรมคำสอนก็ฉันนั้น

+ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
เวรย่อมระงับด้วยการให้อภัย
เวรย่อมระงับด้วยจิตที่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เจ้าของ:  sssboun [ 18 ก.พ. 2019, 07:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ


+ มีความรู้มากมาย แต่ไร้ความขยันหมั่นเพียรอดทนก็ไร้ความหมาย
สู้ไม่ได้แม้คนไม่มีความรู้ แต่ขยันหมั่นเพียรอดทนสู้ชีวิต

+ คนเกียจคร้านมักง่ายนั้น ก็เปรียบเหมือนขยะสังคมดีๆนี้เอง

+ความรู้มีไว้ ไม่ได้ใช้จะเกิดประโยชน์อะไร


นำมาเพิ่มครับ คิดออกแต่งได้ใหม่ผมจะพยายามนำมารวมที่นี้นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน หากสิ่งใดถูกกับชีวิตก็นำไปใช้ไปบอกต่อ
หรือพิมพ์แจกเพื่อนก็ขออนุโมทนา สาธุ ด้วยครับ

เจ้าของ:  sssboun [ 21 ก.พ. 2019, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ความสงสัยไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าปัญญาจะผุดขึ้นมา

+ ปัญญาคู่กับความจริง
ปัญญาคู่กับคนพูดจริงทำจริง
ปัญญาคือสิ่งที่ทำให้ความจริง
ปัญญาคู่กับกุศล และผลที่ได้จากการปฏิบัติ
ปัญญายิ่งมากเพราะยิ่งละอกุศลได้มาก
ปัญญาทำให้รอบรู้ เรียนรู้สิ่งต่างและแก้ไขปัญหาได้ดี
ผู้มีปัญญาย่อมตัดขาดสิ่งที่เป็นอกุศลได้ เพราะรู้วิธี
ปัญญาจะทำตนให้อ่อนน้อม
ปัญญาจะค่อยขัดเกลากิเลสให้จิตผ่องใสขึ้น
ปัญญาเปรียบเหมือนครูที่ดีที่สุดติดตัวไปทุกที่
ปัญญาเป็นแสงสว่างชี้ทางเดินให้แก่ชีวิตไปสู่สุคติและพระนิพพาน
เมื่อปัญญาเกิด ความวิริยะย่อมเกิด เมื่อวิริยะเกิดเจริญแล้ว ขันติย่อมเกิด

เจ้าของ:  sssboun [ 28 ก.พ. 2019, 09:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ทำความดีมิควรอาย ที่ควรอายคือสิ่งที่ไม่ดี

+ ความดีถึงจะน้อย แต่ความดีที่มากนั้นก็เริ่มมาจากน้อยนี้เอง

+ ความดียังมีผล หากทุกคนใฝ่ค้นหาเรียนรู้และปฏิบัติ

+ ดีอยู่ที่ตน จนก็อยู่ที่ความอยากไม่รู้จักพอ

+ ความดีนั้นลงมือทำถึงจะได้ หาชื้อขายกันได้ไม่

เจ้าของ:  sssboun [ 28 ก.พ. 2019, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ พูดจริงทำจริง ย่อมเป็นที่รักของทุกคน
พูดได้ทำไม่ได้ ไม่ว่าชายหรือหญิงย่อมจะรังเกลียด
พูดเอาดีใส่ตัวนั้นก็มีมาก เพราะต้องการลาภและผลประโยชน์
พูดด้วยความโกรธ โทษนั้นทันตา
พูดจาปากกล้า แต่ว่าจริงใจนั้นก็ยังดีกว่า
พูดจาดีๆ แต่ใจเชือดเชือน
พูดน้อย ก็ผิดน้อย
พูดมาก โอกาสผิดก็มีมาก
พูดได้ทั้งวัน แต่หาอันเป็นสาระมิได้
พูดโกหกเค้า ก็เท่าโกหกตัวเองด้วยหลายครั้ง
พูดจาดีๆ ก็ย่อมจะเป็นที่รัก

เจ้าของ:  sssboun [ 01 มี.ค. 2019, 04:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ทำตัวใหญ่ ก็ทุกข์มาก ทำตัวเล็กก็ทุกข์ ไม่คิดว่าเป็นตัวก็ไมทุกข์

+ มารไม่มี บารมีไม่เกิด
มารไม่มี ความดีไม่เจริญ
มารไม่มี ของดีไม่เด่น
มารไม่มี คงไม่หยั่งถึงความดีได้ง่ายๆ
มารไม่มี บารมีไม่เข้มแข็ง
มารไม่มี ไม่รู้ขันติมีแค่ไหน
มารไม่มี ไม่รู้ความจริงเราปล่อยวางได้จริงมั้ย

+ เมื่อ เหตุปัจจัยพร้อมแล้ว ผลก็ย่อมจะมีได้เป็นได้

+ อะไรจะเกิด ก็ย่อมจะเกิดขึ้น ถึงจะห้ามปรามเท่าไหร่ก็มิอาจ

+ สิ่งที่ล่วงไปแล้วจะไม่สูญเปล่า หากเก็บเรื่องราวไว้เป็นบทเรียนสอนตน

+ อดีตนั้นเป็นบทเรียน สิ่งที่ควรเพียรพยายามคือปัจจุให้ดีขึ้น

เจ้าของ:  sssboun [ 21 มี.ค. 2019, 13:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งใช้ก็ยิ่งมาก หวงอด หมดไม่มาเพิ่ม

+ เพชรพลอยนั้นอาจจะตีราคาได้ แต่ความรู้นั้นหาใครตีราคาได้ไม่

+ ความรู้ความสามารถรู้ไม่รู้หมด สิ่งที่ใช้กันหมดนั้นก็คือทรัพย์สินเงินทอง

+ อยู่กับตนแต่หนีตนไม่พ้น เพราะไม่เรียนรู้ตนค้นหาทางเพื่อหลุดพ้นและปฏิบัติ

+ ความมักมาก ย่อมลากตัวให้ตกต่ำ

เจ้าของ:  sssboun [ 30 มี.ค. 2019, 21:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ


+ เสริมความรู้ด้วยการฟัง เสริมพลังจิตด้วยการฝึกกรรมฐาน

+ คนกล้าไม่กลัว คนกลัวไม่กล้า
คนดีไม่กลัว คนกลัวมักจะไม่ดี
คนหนุ่มอารมณ์ร้อน คนอารมณ์ร้อนมักจะมีเคราห์

+ จิตที่สงบ ย่อมจะพบกับความสุข ตั้งแต่ปัจจุบันทีเดียว

+ ไม่อ่านก็ไม่รู้ มัวแต่คิดว่าตัวรู้แล้วก็เลยไม่สนใจในการศึกษาเพิ่ม

+ ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา เสริมสร้างพัฒนาปัญญาบารมี

+ อยากทำกิจให้เสร็จไม่ควรอู้ อยากได้ความรู้ควรเพียรแสวงหา

เจ้าของ:  sssboun [ 31 มี.ค. 2019, 07:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำตัวให้เป็นที่รักก็คือการทำ กาย วาจา ใจ ของเราให้ดี

+ ทำตนเช่นไรก็มักจะพบเจอและได้คนเช่นนั้นมาร่วมชีวิต

+ ทำผิดก็อภัยให้ตัวเองแก้ตัวใหม่ แม้สัตว์ ๔ เท้ายังรู้พลาดล้มได้

+ ค่อยๆเพิ่มความดี ค่อยๆลดความชั่ว แล้วจิตตัวจะเริ่มผ่องใส

+ รักชีวิตรักตัวไม่มั่วกับความสิ่งที่ชั่วไม่คบกับคนชั่ว

+ อามิสบูชา ยังไม่เท่าปฏิบัติบูชา ชตาจะดีก็เพราะทำความดี

เจ้าของ:  sssboun [ 01 เม.ย. 2019, 07:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ


+ เสริมความรู้ด้วยการฟัง เสริมพลังจิตด้วยการฝึกกรรมฐาน

+ คนกล้าไม่กลัว คนกลัวไม่กล้า
คนดีไม่กลัว คนกลัวมักจะไม่ดี
คนหนุ่มอารมณ์ร้อน คนอารมณ์ร้อนมักจะมีเคราห์

+ จิตที่สงบ ย่อมจะพบกับความสุข ตั้งแต่ปัจจุบันทีเดียว

+ ไม่อ่านก็ไม่รู้ มัวแต่คิดว่าตัวรู้แล้วก็เลยไม่สนใจในการศึกษาเพิ่ม

+ ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา เสริมสร้างพัฒนาปัญญาบารมี

+ อยากทำกิจให้เสร็จไม่ควรอู้ อยากได้ความรู้ควรเพียรแสวงหา

+ เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตาให้ตนด้วย
เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตา พ่อแม่บ้าง
เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตาคนภายในครอบครัวบ้าง
เมตตาคนอื่นนั้นดี แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือเมตตาให้แก่ทุกคน

เจ้าของ:  sssboun [ 01 เม.ย. 2019, 07:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

หากแต่งได้ใหม่ก็จะนำมาลงรวมไว้ที่นี้เพิ่มนะครับ หากประโยคใด
ช้ำก็ถือว่าเป็นการทบทวนคืนก็แล้วกันนะครับ

+ คิดดี พูดดี ทำดีแต่วันนี้ วันหน้าย่อมจะดีและมีความสุขอย่างแน่นอน

+ ทำดีมิต้องหวังผล ผลก็ย่อมสำเร็จแล้วในตัวนั้นเอง

+ ผูกใจคนด้วยความดี ผูกความดีด้วยพระธรรมะและการปฏิบัติ

+ จะตายเมื่อไหร่วันไหนมิอาจรู้ได้ แล้วจะมัวผูกโกรธ อาฆาตใครๆไปทำไม

เจ้าของ:  sssboun [ 01 เม.ย. 2019, 20:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ รถติดเพราะคิดแต่อยากได้
รถติดเพราะคิดเห็นแต่ความสะดวกสะบายนั้นว่าดี
รถติดเพราะไม่มีความคิดที่จะละมีอยากได้อยากเอา
รถติดเพราะไม่เคยคิดเรียนรู้คำว่าพอเพียง เพียงพอ
รถติดเพราะความคิดเห็นแก่ตัวว่าก็ช่างเค้า
รถติดเพราะคิดว่าใครๆเค้าต่างก็มีรถยนต์กันหากเราไม่มีก็เชย
รถติดเพราะต่างคนต่างขับคนละคันกันไปทั่ว
รถติดเพราะขาดการหยุดคิดก่อนจะใช้งานรถว่าคุ้มค่าไหม
รถติดเพราะไม่คิดว่าเวลานี้ควรใช้หรือไม่
รถติดเพราะความมักง่าย อยากจะเลี้ยว อยากจะจอดที่ไหนก็ทำตามใจ
รถติดเพราะไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นเค้า
รถติดเพราะไม่รู้จักคิดให้ดีก่อนชื้อรถ ผ่อนรถ
รถติดเพราะไม่มีที่จอดก็ยังชื้อรถมา

+ ทำตัวใหญ่ ก็ยิ่งเป็นภัยแก่ตัวเอง

เจ้าของ:  sssboun [ 03 เม.ย. 2019, 21:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนไม่รักษาตนแล้วใครเล่าจะช่วยได้

+ ไม่ดื่มก็ไม่เมา ไม่เมาก็ปลอดภัยยิ่งกว่า

+ ดื่มแล้วเมา ไม่เอา ไม่ดื่มเสียเลยดีกว่า

+ งดดื่มสัก ๓-๔ วัน คงไม่ถึงกับจะใจขาดตายหรอก

+ อดไว้บ้าง ลดการสร้างปัญหาชีวิตให้หนักขึ้นอีก

+ ฝึกความอดทน ย่อมจะทำชีวิตตนให้ดียิ่งขึ้น

+ ความสุขอยู่ที่ใจ แล้วมีใครบ้างที่รู้วิธีปฏิบัติและทำได้จริง

+ อยากให้คนอื่นดี อยากให้คนอื่นรู้ เรานั้นแหละควรดีควรรู้ก่อน

+ ไม่อ่านก็ไม่รู้ มัวแต่คิดว่าตัวรู้แล้วก็เลยไม่สนใจในการศึกษาเพิ่ม

+ ความอิจฉา ผลก็คือทุกข์ ความยินดี ผลก็คือสุข จะเอาอะไรก็เลือกเอง

+ อดนิดอดหน่อยค่อยๆฝึกใจ เมื่อนานไปก็ย่อมจะอดทนได้มากเอง

+ เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตาให้ตนด้วย
เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตา พ่อแม่บ้าง
เมตตาคนอื่น อย่าลืมเมตตาคนภายในครอบครัวบ้าง
เมตตาคนอื่นนั้นดี แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือเมตตาให้แก่ทุกคน

เจ้าของ:  sssboun [ 04 เม.ย. 2019, 07:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คติเตือนใจ แบบสั้นๆ

+ ทำดีเป็นแบบอย่างไว้ให้กับลูก ทำถูกเนื้อนาบุญย่อมเกิดกุศลอย่างยิ่ง

+ พ่อแม่คือแม่แบบ พ่อแม่ดีลูกก็ย่อมจะดีด้วยเช่นกัน

+ กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เมื่อทำความดีหรือชั่วย่อมจะมาพัวพันกันอย่างแน่นอน

+ อยากพบคนดีๆ ก็ควรสร้างสิ่งดีให้เกิดมีกับตนเรื่อยๆ

+ มัวแต่พูดไม่ลงมือปฏิบัติ เดียวยมทูตก็มาเอาตัวไปหรอก

+ พ่อแม่เมื่อได้พบหน้าลูกก็เป็นสุขอย่างยิ่ง
พ่อแม่จะมีสุขยิ่งเพราะลูกนั้นเป็นคนดีมีความเจริญในชีวิต
พ่อแม่จะมิกังวนเพราะลูกทุกคนสามัคคีรักใคร่ปองดองกัน

+ สุขใจเมื่อได้ทำความดี
สุขใจเมื่อได้ทำตามหน้าที่
สุขใจเมื่อได้ละการทำความชั่ว
สุขใจเมื่อได้ให้ทาน
สุขใจเมื่อได้เห็นคนอื่นมีความสุขความเจริญ
สุขใจเพราะได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือ

หน้า 5 จากทั้งหมด 8 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/