วันเวลาปัจจุบัน 04 มิ.ย. 2023, 18:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 21 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
อับเฉาเรือรูปสิงโตแบบจีน


:b44: ตุ๊กตาจีน

บริเวณโดยรอบวัดจะมี ตุ๊กตาจีน ที่เคยใช้เป็นอับเฉาเรือในสมัยนั้น
ซึ่งมีให้เห็นหลายแบบทั้งรูปบุคคล ไทย จีน ฝรั่ง เทพเทวดา ทวารบาล
สัตว์ตามธรรมชาติ สัตว์ในหิมพานต์ และสัตว์ตัวละครในวรรณกรรม ฯลฯ
ประดับเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีบอนไซ ต้นไม้ไทยที่หาดูได้ยาก
และต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ๗ ชนิด


รูปภาพ

รูปภาพ
บริเวณโดยรอบวัดจะมี “ตุ๊กตาจีน”
ที่เคยใช้เป็นอับเฉาเรือในสมัยนั้น


รูปภาพ
ตุ๊กตาสลักหินรูปฝรั่งที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ

รูปภาพ
ตุ๊กตาจีนข้างพระวิหารหลวง

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ตุ๊กตาจีนหลากหลายแบบ

(มีต่อ ๑๕)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘


:b44: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล


ณ ที่วัดแห่งนี้ยังมี พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ประดิษฐานไว้บริเวณลานประทักษิณชั้นล่าง
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง

พระบรมรูปหล่อด้วยสำริด ประทับยืน ขนาดเท่าพระองค์จริง
ทรงฉลองพระองค์ชุดจอมทัพ
แท่นประดิษฐานเป็นหินอ่อนยกแท่นสูงระดับเหนือศีรษะ
โดยตั้งพระบรมรูปและแท่นตั้งพุ่มดอกไม้
ซึ่งหล่อด้วยสำริด อยู่ต่ำลงมาเล็กน้อย

ด้านหน้ามี จารึกแผ่นทองเหลือง
กล่าวถึงกำหนดการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
เบื้องพระปรัศว์เป็นแผ่นหินอ่อนวงโค้งกั้น เหนือวงโค้งประดิษฐาน
อักษรพระปรมาภิไชย “อปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ

วัดสุทัศนเทพวรารามนี้ถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ ๘
เนื่องจากเมื่อคราวที่พระองค์ท่านได้เสด็จนิวัติพระนครเป็นครั้งแรก
ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้ และทรงปรารภว่าวัดสุทัศน์นี้ร่มเย็นน่าอยู่
และเมื่อทรงประกอบพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงเป็นพุทธมามกาจารย์และถวายพระโอวาท
อีกทั้ง ยังได้เสด็จมาทำพระสมาธิที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ อีกด้วย


ดังนั้น เมื่อรัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตแล้ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า
ไว้ ณ ผ้าทิพย์ เบื้องหน้าฐานชุกชี “พระศรีศากยมุนี”
พระประธานในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต


และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ในวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงเป็นพุทธมามกาจารย์ในรัชกาลที่ ๘


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘

รูปภาพ
จารึกแผ่นทองเหลืองด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘

รูปภาพ
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘ ประดิษฐานบริเวณลานประทักษิณชั้นล่าง
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง


(มีต่อ ๑๖)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ
รอยพระพุทธบาทจำลอง


:b44: รอยพระพุทธบาทจำลอง

หากพุทธศาสนิกชนท่านใดจะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธตรีโลกเชษฐ์
พระประธานในพระอุโบสถ จะต้องผ่านรอยพระพุทธบาทจำลอง
ที่ประดิษฐานไว้ด้านหน้าทางด้านซ้ายก่อนถึงประตูเข้าสู่ภายในพระอุโบสถ


รูปภาพ
ซุ้มเสมายอดเจดีย์


:b44: ซุ้มเสมายอดเจดีย์

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้เสมามีความโดดเด่น
และมีความงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นคือ ‘ซุ้มเสมา’
ซุ้มเสมาเป็นอีกรูปแบบสถาปัตยกรรมหนึ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
โดยสืบทอดแบบอย่างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เป็นแบบแผนที่ยังคงมีให้ศึกษามาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
สำหรับซุ้มเสมาของวัดสุทัศนเทพวรารามนั้นเป็น
ซุ้มเสมายอดเจดีย์ คือซุ้มเสมาที่ทำเรือนซุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ยอดซุ้มทำเป็นรูปทรงอย่างเจดีย์ มียอดแหลม


โดยรอบพระอุโบสถจะมี ‘ซุ้มเสมายอดเจดีย์’ ทั้งหมด ๘ ซุ้ม
มีใบเสมา ๒ ใบ เรียกว่าเสมาคู่ เป็นหินสลักรูปช้าง ๓ เศียรชูงวง
แต่ละงวงถือดอกบัวตูม ๓ ดอก และดอกบัวบาน ๒ ดอก
เกสรดอกบัวบานเป็นรูปสัตว์ เป็นรูปนกนั้น หมายถึงพระอาทิตย์
และเป็นรูปกระต่ายนั้น หมายถึงพระจันทร์
สันนิษฐานว่า หมายถึงรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว
ส่วนดอกบัวตูม ๓ ดอก หมายถึงสร้างโดยรัชกาลที่ ๓ สมัยยังทรงพระชนม์


รูปภาพ

รูปภาพ
ซุ้มเสมายอดเจดีย์

(มีต่อ ๑๗)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖
ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ข้างเสาชิงช้า
ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

บริเวณวัดเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.
พระอุโบสถเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
และพระวิหารหลวงเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
สำหรับชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๒๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔-๙๘๔๕,
๐-๒๒๒๒-๙๖๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๙๖๓๕


ความสำคัญของวัด :
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
(เป็น ๑ ใน ๖ พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร ของไทย)


:b44: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

เจ้าอาวาส :
พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รูปปัจจุบัน,
กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ (มหานิกาย),
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง, รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ลำดับเจ้าอาวาส :
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่ ป.ธ.๙)
(พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๔๐๑)

๒. พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘)
(พ.ศ. ๒๔๐๑-๒๔๒๑)
พ.ศ. ๒๔๒๑ ย้ายไปครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ลำดับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๕๓๒)


๓. สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘)
(พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๔๓)

๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว ป.ธ.๕)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

(พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๘๗)

๕. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน ป.ธ.๕)
(พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๕)

๖. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
(พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๒๗)

๗. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)
(พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๕๙)

๘. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
(พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)


เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/WatSuthatBangkok

การเดินทาง :
หากเดินทางโดยรถประจำทางธรรมดา
มีรถผ่าน สาย ๑๐, ๑๒, ๑๙, ๓๕, ๔๒
และรถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ. ๔๒


แผนที่ :
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5336

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เบื้องหน้า “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” พระประธานในพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงสีพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
นั่งพนมมือกำลังฟังพระบรมโอวาทจากพระพุทธองค์


รูปภาพ

พระพุทธเสฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ

รูปภาพ

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘
ประดิษฐานบริเวณลานประทักษิณชั้นล่าง
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ลำดับที่ ๑-๗

รูปภาพ

รูปภาพ

พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน
สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


รูปภาพ

พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
พร้อมคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 21 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร