ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=54660
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา

รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ข้างกระทรวงมหาดไทย เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน
สำหรับพระอุโบสถจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนาและวันพระเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๓๙๓๐, ๐-๒๒๒๑-๐๙๐๔

อาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนราชบพิธ
ด้านตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเฟื่องนคร
ด้านตะวันตก ติดต่อกับ ถนนอัษฎางค์ ริมคลองหลอด
ด้านใต้ ติดต่อกับ คลองวัดราชบพิธ

ความสำคัญของวัด : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร


:b47: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุต

:b47: ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

เจ้าอาวาส :

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร รูปปัจจุบัน


สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ลำดับที่ ๕
และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

ประวัติเจ้าอาวาส :


:b47: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร ป.ธ.๖)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23000

:b47: สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20362

ลำดับเจ้าอาวาส :

(๑) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร
(หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์ อรุโณ) ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์

ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๒-พ.ศ. ๒๔๔๔

(๒) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔-พ.ศ. ๒๔๘๐

(๓) พระศาสนโสภณ (ภา ภาณโก)
ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐-พ.ศ. ๒๔๘๙

(๔) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑-พ.ศ. ๒๕๓๑

(๕) สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)
ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑-พ.ศ. ๒๕๕๑

(๖) สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน


เว็บไซต์ : ไม่มี

การเดินทาง : หากเดินทางโดยรถประจำทางธรรมดา มีรถผ่าน สาย ๒

แผนที่ :
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3366


:b44: กระทู้เกี่ยวกับวัดราชบพิธ

๒๑ ยอดพระอริยคณาจารย์ ในพิธีพุทธาภิเษก วัดราชบพิธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=25722

“สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=23275

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) อดีตเจ้าอาวาส


- หนังสือ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจำรัชกาลที่ ๕”
เรียบเรียงโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ และทิพวรรณ บุญส่งเจริญ
- หนังสือ “ดั่งทองชมพูนุท” จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ปีนับแต่วันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา

:b27:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/