วันเวลาปัจจุบัน 23 เม.ย. 2021, 01:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 17 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.ค. 2014, 04:27 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มิ.ย. 2014, 09:57
โพสต์: 667

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนึ่ง พระนามตั้งแต่ อรหัง จนถึง ภควา เหล่านี้
พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา หรือพระญาติ
ทั้งปวง หรือเทพยดาผู้วิเศษผู้ใดผู้หนึ่งก็ดี จัก
ได้ถวายแก่พระองค์นั้นหาไม่ พระนามเหล่านี้
เป็นเนมิตกนามมาแต่นิมิต คือคุณเกิดขึ้นพร้อมกันกับ
ด้วยความบังเกิด ด้วยนามกายในอริยชาติ
และทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแห่งพระองค์
พระนามเหล่านี้ บางพระนามเหมือน
ด้วยชื่อพระขีณาสพซึ่งเป็นสาวกก็มี แต่เนื้อความ
นั้นแปลกกัน ให้นักปราชญ์พึงรู้โดยความ
ซึ่งกล่าวมาแล้วเถิด
คุณซึ่งได้ในพระนามเหล่านี้ ว่าโดยย่อนั้น ๒ คือ
อัตตหิตสัมบัติ ความถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วย
ความเกื้อกูลแก่ตน ๑ ปรหิตปฏิบัติ
ความปฏิบัติเกื้อกูลแก่สัตว์อื่น ๑ ด้วยบทว่า อรหัง ฯลฯ
อนุตตโร เหล่านี้ประกาศอัตตหิตสมบัติคุณ
เพราะบทเหล่านั้นแสดงญาณและปหานะซึ่ง
เป็นผลสัมปทา ด้วยบทว่า อนุตตโร ฯลฯ เทวมนุสานัง
เหล่านี้ ประกาศปรหิตปฏิบัติคุณ เพราะบทเหล่า
นั้นแสดงสัตตูปการสัมปทา ด้วยบทว่า พุทโธ ภควา
นี้ประกาศคุณทั้ง ๒ คือ อัตตหิตสมบัติ
และปรหิตสมบัติ เพราะบทเหล่านั้นแสดงญาณ
และโพธิสัมภารสัมภรณะ ซึ่งเป็นผลสัมปทา
เหตุสัมปทา และแสดงสัตตูปหารสัมปทา เมื่อ
เป็นเช่นนี้ด้วยบททั้งหลายเหล่านั้น
ได้ชื่อว่าประกาศกรุณาสมาโยค และอานุภาวสมบัติ
รูปกายสมบัติโดยสามารถ
อนึ่ง บทว่า อรหํ แสดงปหานะการมละกิเลส, บทว่า
สัมมาสัมพุทโธ แสดงภาวนาความทำกุศลให้มีให้เป็นขึ้น
ด้วยเหตุนั้นพระนามทั้ง ๒ นี้ จึงเป็นพระนาม
ใหญ่ของพระองค์ ได้ตรัสด้วยพระนามนี้ มี
ในสุตตันตประเทศนั้น ๆ โดยมาก
อนึ่ง บทเหล่านี้เป็นเหตุต่อ ๆ กันดังนี้ เพราะพระองค์
เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ จึงเป็นผู้
ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ
เพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาจรณะ จึง
เป็นผู้ไปแล้วดีได้ เพราะเป็นผู้ไปแล้วดี จึงเป็น
ผู้รู้แจ้งซึ่งโลกได้ เพราะเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลก จึงเป็น
ผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมาน ไม่มีใครยิ่งกว่าได้
เพราะเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมาน
ไม่มีใครยิ่งกว่า จึงชื่อว่าเป็นผู้บานแล้วถึงที่ เพราะ
เป็นผู้บานแล้วถึงที่ จึงชื่อว่า เป็นครูศาสดาผู้วิเศษ
แล้วด้วยคุณอุดมกว่าสัตว์ ควรเคารพของโลก
ถ้าจะเจริญพุทธานุสติ ระลึก
ถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าไซร้ ให้พึงระลึกดังนี้ว่า โส
ภควา อิติปิ อรหัง พระผู้มีพระภาคนั้น
ทรงพระนามว่า อรหัง แม้เพราะเหตุนี้ไปทุก ๆ บท
จนถึง โส ภควา อิติปิ ภควา พระผู้มีพระภาคนั้น
ทรงพระนามชื่อว่า ภควา แม้เพราะเหตุนี้ คำว่าแม้
เพราะเหตุนี้นั้นเอง เอาคำแปลและอธิบาย
ซึ่งกล่าวมาแล้วก่อนนั้น ให้ถือเอาอรรถคือเนื้อ
ความขึ้นรำพึง ให้เห็นคุณพระพุทธเจ้าตามเนื้อ
ความที่กล่าวมาแล้ว
อย่าถือเอาพยัญชนะขึ้นบ่นบริกรรม ทำอย่างนี้จะ
ไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้า จะระลึกทุกบท ๆ ก็ได้
หรือบทใดบทหนึ่งตามถนัดก็ได้.
.............................


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.ค. 2014, 04:35 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มิ.ย. 2014, 09:57
โพสต์: 667

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


search.php?search_id=egosearch


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 17 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร