ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“ปัสสัทธิ” วิปัสสนูกิเลสข้อ ๓ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18958
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 07 พ.ย. 2008, 08:30 ]
หัวข้อกระทู้:  “ปัสสัทธิ” วิปัสสนูกิเลสข้อ ๓ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

รูปภาพ

๓. ปัสสัทธิ ความสงบ

เกิดความสงบกายสงบใจเป็นอย่างมาก ใจไม่คิดวอกแวกออกไปสู่ภายนอก เหมือนที่เคยเป็นมา ใจมีความสงบเยือกเย็น ไม่ร้อนไม่หนาวไปตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เพราะใจไม่รับเอาความร้อนความหนาว มีแต่ความสงบใจ เหมือนไม่มีอะไรจะก่อให้เกิดทุกข์ได้

ถึงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอยู่ก็ตาม ความผูกพัน ความยินดี จะไม่มีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจ จะยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหนใจก็มีความสงบแน่วแน่อยู่ทั้งวันทั้งคืน ความพอใจความยินดีในความสงบนี้ อยากให้มีตลอดไป

ในขณะใจมีความสงบอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่า กิเลสตัณหา ความรัก ความใคร่ ความพอใจในกามคุณไม่มีในใจเลย อาจเข้าใจว่ากิเลสตัณหาได้หมดไปจากใจแล้วก็เป็นได้ หรืออาจเข้าใจว่าเราได้บรรลุธรรมมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งไปแล้ว ถ้านักปฏิบัติเป็นไปในลักษณะนี้

ก็อย่าตื่นเต้นอย่าเข้าใจผิดว่าคุณธรรมได้เกิดขึ้นกับเรา
นี้เป็นเพียงอาการของจิต ที่เกิดขึ้นจากความสงบเท่านั้น:: หนังสือ สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๑
: หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


:b8: :b12:

>>> อ่านวิปัสสนูกิเลสอีก ๙ ข้อ ได้ที่นี่
• วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40223

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/