วันเวลาปัจจุบัน 19 พ.ค. 2022, 12:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กระทู้นี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือ ตอบกลับในกระทู้นี้  [ 75 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 05:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๔. บัญญัติอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๒ ดวง ได้แก่ .................................ไม่ได้ ๓๙ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๒๑ คือ .........................................อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗
รูปาวจรจิต ๑๕ .........................................................มหาวิบาก ๘
อากาสานัญจายตนะ ๓ .....................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
อากิญจัญญายตนะ ๓ ................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
..............................................................................โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คืออกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 06:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๕. ปรมัตถอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๗๐ ดวง ได้แก่ ......................................ไม่ได้ ๒๑ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๓๙ คือ ........................................................รูปาวจรจิต ๑๕
อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗ ....................................อากาสานัญจายตนะ ๓
มหาวิบาก ๘ .....................................................อากิญจัญญายตนะ ๓
วิญญาณัญจายตนะ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คือ
อกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 06:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๖. ธัมมารมณ์

มีจิตที่รับได้ ได้ ๗๘ ดวง ...........................................ไม่ได้ ๑๓ ดวง ได้แก่
ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน ได้แก่

กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
รูปาวจรจิต ๑๕ .................................................................มโนธาตุ ๓
อรูปาวจรจิต ๑๒
โลกุตตรจิต ๘
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 06:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๗. นามอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๗ ดวง ได้แก่ ........................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๑๔ คือ ......................................................ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
โลกุตตรจิต ๘ ....................................................................มโนธาตุ ๓
..วิญญาณัญจายตนะ ๓ ...................................................... รูปาวจรจิต ๑๕
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ .......................................อากาสานัญจายตนะ ๓
...............................................................................อากิญจัญญายตนะ ๓

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 06:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๘. ปัญจารมณ์

มีจิตที่รับ ได้ ๕๖ ดวง ............................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอนและ ไม่แน่นอน) ได้แก่

กามจิต ๕๔ .........................................................มหัคคตจิต ๒๗
อภิญญาจิต ๒ .........................................................โลกุตตรจิต ๘

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 06:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๙. รูปอารมณ์ และปัจจุบันอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๖ ดวง ได้แก่ .................................ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
กามจิต ๕๔ และ อภิญญา ๒ ....................................มหัคคตจิต ๒๗
..........................................................................โลกุตตรจิต ๘
แน่นอน ๑๓ คือ
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
มโนธาตุ ๓


ไม่แน่นอน ๔๓ คือ
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2013, 07:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๐. อดีตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๔๙ ดวง ได้แก่ .....................................ไม่ได้ ๔๒ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๖ คือ ......................................................ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
วิญญาณัญจายตนะ ๓ ........................................................มโนธาตุ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ .............................................รูปาวจรจิต ๑๕

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ .................................................อากาสานัญจายตนะ ๓
กามจิต(เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............อากิญจัญญายตนะ ๓
อภิญญาจิต ๒ ..................................................................โลกุตตรจิต ๘

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๑. อนาคตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๔๓ ดวง ...........................................รับไม่ได้ ๔๘ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน) ได้แก่
กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑ ...............ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
อภิญญาจิต ๒ ..................................................................มโนธาตุ ๓
................................................................................มหัคคตจิต ๒๗
.................................................................................โลกุตตรจิต ๘

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๒. กาลวิมุตตอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๖๐ ดวง ได้แก่ ..............................รับไม่ได้ ๓๑ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๒๙ คือ .........................................อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗
รูปาวจรจิต ๑๕ ...................................................... มหาวิบาก ๘
อากาสานัญจายตนะ ๓ .....................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
อากิญจัญญายตนะ ๓ .................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๓๑ คือ
อกุสล ๑๒
มโนทวาราวัชชนะ ๑
มหากุสล ๘
มหากิริยา ๘
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๓. อัชฌัตตอารมณ์
มีจิตที่รับได้ ๖๒ ดวง ได้แก่ ...................................รับไม่ได้ ๒๙ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๖ คือ ...................................................รูปาวจรจิต ๑๕
วิญญาณัญจายตนะ ๓......................................... อากาสานัญจายตนะ ๓
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓ ....................................อากิญจัญญายตนะ ๓
............................................................................โลกุตร ๘

ไม่แน่นอน ๕๖ คือ
กามจิต ๕๔
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๔. พหิทธอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๘๒ ดวง ได้แก่ ...................................ไม่ได้ ๙ ดวง ได้แก่
แน่นอน ๒๖ คือ .............................................วิญญาณัญจายตนะ ๓
รูปาวจรจิต ๑๕ ........................................เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓
อากาสานัญจายตนะ ๓ .......................................อากิญจัญญายตนะ ๓
โลกุตตรจิต ๘

ไม่แน่นอน ๕๖ คือ
กามจิต ๕๔
อภิญญาจิต ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๑๕. อัชฌัตตพหิทธอารมณ์

มีจิตที่รับได้ ๕๖ ดวง.........................................รับไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่
(ไม่จัดเป็นแน่นอน และไม่แน่นอน) ได้แก่
กามจิต ๕๔ .........................................................มหัคคตจิต ๒๗
อภิญญาจิต ๒ ........................................................โลกุตตรจิต ๘

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 05:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


จิตมีอารมณ์ได้กี่อย่าง

จิตต้องมีอารมณ์ และจิตที่เกิดขึ้นขณะหนึ่ง ๆ นั้น มีอารมณ์แต่อย่างเดียว เท่านั้น
จิตดวงเดียวที่เกิดขึ้นขณะเดียว จะมีอารมณ์หลายอย่างไม่ได้
แต่ว่าจิตดวงเดียวกันเกิดขึ้นในขณะนี้มีอารมณ์อย่างนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นในขณะอื่น
อาจมีอารมณ์อย่างอื่นก็ได้ อย่างนี้ เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้ หลายอย่าง

จิตบางดวงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือขณะไหน ๆ
ก็ต้องมีอารมณ์ อย่างนั้นแต่อย่างเดียว ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์อย่างอื่นเลย
ก็มีเหมือนกัน อย่างนี้เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้อย่างเดียว ดังต่อไปนี้

๑. จิตที่มีอารมณ์ได้ อย่างเดียว มี ๒๘ ดวง
๒. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒ อย่าง มี ๒ ดวง
๓. จิตที่มีอารมณได้ ๕ อย่าง มี ๓ ดวง
๔. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๖ อย่าง มี ๑๒ ดวง
๕. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๒ อย่าง มี ๓ ดวง
๖. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๔ อย่าง มี ๙ ดวง
๗. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒๕ อย่าง มี ๓ ดวง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2013, 06:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


มีรายละเอียดดังนี้

๑. จิตที่มีอารมณ์ได้อย่างเดียว มี ๒๘ ดวง

จักขุวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ รูปารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
โสตวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ สัททารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
ฆานวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ คันธารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
ชิวหาวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ รสารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว
กายวิญญาณจิต ๒ มีอารมณ์ คือ โผฏฐัพพารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแต่อย่างเดียว

อากาสานัญจายตนจิต ๓ มีอารมณ์ คือ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ
อากิญจัญญายตนจิต ๓ มีอารมณ์ คือ นัตถิภาวบัญญัติ

วิญญาณัญจายตนะกุสล ๑ วิบาก ๑ มีอารมณ์ อากาสานัญจายตนกุสล
ที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตน ในภพนี้หรือภพก่อน แต่อย่างเดียว

เนวสัญญานาสัญญายตนกุสล ๑ วิบาก ๑ มีอารมณ์ อากิญจัญญายตนกุสล
ที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตน ในภพนี้หรือภพก่อนแต่อย่างเดียว
โลกุตตรจิต ๘ มีอารมณ์ นิพพาน แต่อย่างเดียว

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ค. 2013, 05:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7192


 ข้อมูลส่วนตัว


๒. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒ อย่าง มี ๒ ดวง

วิญญาณัญจายตนกิริยาจิต ๑ มีอารมณ์
อากาสานัญจายตนกุสลที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้หรือภพก่อน ๑,
มีอารมณ์ อากาสานัญจายตนกิริยาที่เคยเกิดแล้ว แก่ตนในภพนี้ ๑

เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต ๑ มีอารมณ์
อากิญจัญญายตนกุสล ที่เคย เกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้หรือภพก่อน ๑,
มีอารมณ์ อากิญจัญญายตนกิริยาที่เคยเกิด มาแล้วแก่ตนในภพนี้ ๑

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กระทู้นี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือ ตอบกลับในกระทู้นี้  [ 75 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร