ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=45107
หน้า 6 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ค. 2013, 07:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ปฏิจจสมุปบาทนี้เมื่อว่าโดยประเภทแล้วมี ๑๘ คือ
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสส อุปายาส
จิตตชวิปลาสสัททะที่เกิดขึ้นโดยมีการร้องให้รำพรรณ
เพราะมีพยสนะ ๕ อย่าง ๆ ใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุ ชื่อว่าปริเทวะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้ด้วย
รูปขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ค. 2013, 07:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ปฏิจจสมุปบาทนี้เมื่อว่าโดยประเภทแล้วมี ๑๘ คือ
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสส อุปายาส
เวทนาเจตสิกที่ในทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ชื่อว่า ทุกข์
เวทนาเจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ ชื่อว่าโทมนัส ทุกข์ โทมนัส ทั้ง ๒ นี้
นับสงเคราะห์ได้ด้วย
เวทนาขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ค. 2013, 07:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ปฏิจจสมุปบาทนี้เมื่อว่าโดยประเภทแล้วมี ๑๘ คือ
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสส อุปายาส
โทสเจตสิกที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจความคับแค้นใจ ซึ่งเกิดต่อเนื่องมาจากความเศร้าโศก เสียใจ ร้องให้ ที่ได้ประสบกับพยสนะ ๕ อย่าง ๆ ใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า อุปายาส ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้ด้วย
สังขารขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

ศึกษาต่อจาก vdo ข้างล่างได้ครับ
V


ดูแผ่นต่อไปกดครับ
v
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... qe8wlFXxTi

เจ้าของ:  Duangtip [ 31 ธ.ค. 2021, 09:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 09 มี.ค. 2022, 20:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 6 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/