วันเวลาปัจจุบัน 02 ต.ค. 2022, 20:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ส.ค. 2022, 15:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7530


 ข้อมูลส่วนตัว
wave-sea-blue-nature-power-splash.jpg
wave-sea-blue-nature-power-splash.jpg [ 147.61 KiB | เปิดดู 455 ครั้ง ]
เนตติมีความสำคัญอย่างไร

กัมภีร์เนตติ นี้จัดเป็นสังวัณณนาวิเสส (คัมภีร์อธิบายพระไตรปีฎกอีก
แนวหนึ่ง) ก็เหมือนกับอรรถกถาทั่วไป แต่เป็นอรรถกถาที่มีเทคนิคการอธิบาย
ตามแบบฉบับของตนคือมีหลักการตายตัว เนตติจึงมีความจำเป็นมากต่อการ
ศึกษาพระไตรปิปีฎก เพราะพระสูตร(พระไตรปิฎก)มีการแสดงโวหารไว้หลาก
หลาย มากมาย ยากที่จะกำหนด ฉะนั้น ท่านมหากัจจายนะ จึงต้องวางหลักในการ
เตรียมพร้อมเพื่อปูทางสู่การอ่านพระสูตร เพื่อที่จะได้ให้เอาพระสูตรแต่ละพระ
สูตรมาประมวลให้ได้หลักธรรมที่สอดคล้องกัน ความจริงแล้วแต่ละพระสูตรใช้
โวหารไม่เหมือนกัน แต่ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องเหมือนกัน ฉะนั้น
นักศึกษาจะต้องอาศัยหลักของเนตติ จึงจะสามารถตีความพระสูตรที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ พูดง่าย ๆ ก็คือเพื่อให้
สามารถเก็บองค์ธรรมในพระสูตรให้ได้นั่นเอง

พระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยโวหารเทสนาอันวิลาส มีความวิจิตร
พิสดารยิ่ง ยากที่จะจับได้ว่าตรงนี้แสดงอะไรและหมายถึงอะไร แต่ถ้าเรารู้เนตติ
เราก็สามารถที่จะสรุป (ตีความ)ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะทรงแสดงไว้ใน

แบบไหน เช่นไม่ว่าจะแสดงมาในรูปบัญญัติหรือปรมัตถ์ เราก็สามารถ
โยงเข้ามาในหลักธรรมได้ ความจริงแม้ว่าเนตติจะมีความสำมคัญพอที่จะอ่านพระ
ไตรปีฎก พระสูตรได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะต้องอาศัยหลักของอภิธรรม
เข้ามาช่วย เพราะหลักอภิธรรมนั้นมีบทบาทในการเก็บองค์ธรรมเป็นอย่างยิ่ง พูด
ง่าย ๆ ว่าถ้าไม่เข้าใจอภิธรรม ก็จะเก็บสารธรรม(องค์ธรรม)ไม่ได้ ฉะนั้น พื้นฐาน
ความรู้ค้านพระอภิธรรมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ดังที่โบราณาจารย์ท่านได้บอก
เอาไว้ว่า เนตติเป็นกัมภีร์ที่อธิบายความหมายของพระไตรปิฎก
อนึ่ง การที่เราจะเข้าใจหลักธรรมโดยถูกต้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยหลัก ถ้า
ไม่มีหลักธรรมะก็อาจจะตีกัน เช่น คนหนึ่งอาจอ่านพระสูตรแล้วตีความได้อย่าง
หนึ่ง อีกคนอ่านตีความได้อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เป็นสูตรเดียวกัน แต่ถ้าเราอาศัย
หลักเดียวกันก็จะไม่ขัดกัน ฉะนั้น ก่อนที่จะอ่านพระไตรปีฎกนักศึกษาจะต้องมี
หลักการจึงจะสามารถอ่านเข้าใจได้อรรถรสที่ดี

ทุกสูตรในพระไตรปีฎก พึงทราบว่าสามารถนำหลักเนตติมาจับได้ แม้แต่
คำว่า 'บูชา' ก็สามารถจำแนกเป็น ปรมัตถ์หรือ แบ่งแยกเป็นสัจจะอะไรก็ได้
ขุทฺทกนิกาย เนตฺดิปกรณ (คัมภีร์เนตติ ขุททกนิกาย) ความจริงเวลาใช้คำ
บาพีโดยทั่วไปมักจะประกอบวิภัติ แต่ในที่นี้ใช้ตามแบบฉบับฉัฎฐสังคีติ ใน
ประเทศลังกานิยมใช้บทที่ประกอบวิภัติแล้ว เช่น ขุทฺทกนิกาโย เนตฺดิปกรณ์ (เนตติ
ปกรณ์ จัดเป็นขุททกนิกาย) ในตอนท้ายของคัมภีร์เนตติ เปฏิโกปเทสปกรณ์ ฉบับ
มจร. หน้า ๑๙๒ กล่าวว่า เอตฺตาวตา สมตฺตา เนตฺติ ยา อายสฺมตา มหากจฺจายเนน
ภาสิตา ภควตา อนุโมทิตา มูลสงฺติยํ สงฺคีตาติ (เนตติ พระมหากัจจายนะแต่ง
พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา พระธัมมสังคาหกาจารย์ รับสืบทอดต่อกันมา จบ
แล้วด้วยประการฉะนี้) ประโยคนี้เป็นคำที่พระเถระผู้รวบรวมหรือที่เรียกว่าพระ
ธัมมสังคาหกาจารย์ กล่าวไว้ ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ต่อมา โบราณาจารย์ยุค
หลังเห็นว่าเป็นคัมภีร์ที่สำคัญก็จัดคัมภีร์นี้เข้าในกลุ่มพระไตรปีฎกขุททกนิกาย

เบื้องต้นเนตติแบ่งเป็นวาระได้ ๒ วาระใหญ่ คือ สังคหวาระ(วาระย่อ)
และ วิภาควาระ (วาระพิสดาร) นั่นหมายความว่า ตอนที่ว่าด้วยการย่อความ ท่าน
เรียกว่า สังคหวาระ และเรียกตอนที่ว่าด้วยรายละเอียดว่า วิภาควาระ เพราะ
ฉะนั้น สังคหวาระจึงมีแค่ ๕ คาถาคังคาถาข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นข้อความที่มีความ
หมายครอบคลุมไปทั้งปกรณ์

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร