ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วคะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=39961
หน้า 4 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 09 ต.ค. 2012, 12:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญร่วมเผยแผ่ธรรมกับเว็บธรมจักร (ค่าใช้จ่ายปี ๕๕) ด้ว

ได้รับเครื่อง Server IBM x3550 M4 ตัวใหม่
ถูกต้องตามที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ


รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 09 ธ.ค. 2012, 07:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญร่วมเผยแผ่ธรรมกับเว็บธรมจักร (ค่าใช้จ่ายปี ๕๕) ด้ว

ประมวลภาพการติดตั้งเครื่อง server ตัวใหม่
ของเว็บธรรมจักร ณ กสท. บางรัก
(วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b1: admin/คณะทีมงานผู้ดูแลเว็บธรรมจักร
ขอขอบพระคุณและขอโมทนาสาธุการยิ่งในกุศลศรัทธา
ของ “เพื่อนๆ สาธุชนทุกท่าน” ที่ได้ “ร่วมเผยแผ่ธรรม”
ช่วยกันสนับสนุน การติดตั้งเครื่อง server ตัวใหม่ของเว็บ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณปิยมงคล โชติกเสถียร
ซึ่งเป็นผู้มีกุศลเจตนารับต่อยอดปัจจัย
เพื่อให้เว็บธรรมจักรได้ใช้เครื่อง server ตัวใหม่ที่มีคุณภาพสูง
ตลอดจน คุณพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ (โจโจ้)
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโอนย้ายข้อมูล-ติดตั้งเครื่อง server ตัวใหม่
ร่วมกับ คุณจอม ศิริพานิช
และ คุณณัฐไชย ทับทิมทอง
www.standhost.com
กระทั่งสำเร็จลุล่วงตามประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

:b8: :b8: :b8:

วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕
ได้ชำระค่า License Direct Admin
(Control Panel) ให้แก่คุณณัฐไชย ทับทิมทอง

www.standhost.com = ๓,๕๐๐ บาท

• คุณปิยมงคล โชติกเสถียร ร่วมทำบุญ ๓,๕๐๐ บาท

วันที่ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕
ได้ชำระค่าบริการ security setup,
security loophole ให้แก่คุณณัฐไชย ทับทิมทอง

www.standhost.com = ๒,๐๐๐ บาท

• คุณพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๒/๑๒/๒๕๕๕
ได้ชำระค่าฝากวางเครื่อง server Co-location รายปี
+ IP Address ๑ IP (Extra) = ๒๘,๐๐๐ บาท
[อายุของสัญญา ๑๒/๑๒/๒๕๕๕ ถึง ๑๒/๑๒/๒๕๕๖]


โดยโอนเข้าบัญชี...
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 797-2-09616-9
ชื่อบัญชี นายณัฐไชย ทับทิมทอง


• คุณปิยมงคล โชติกเสถียร ร่วมทำบุญ ๒๘,๐๐๐ บาท

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2012, 17:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล

รูปภาพ

ขอ update รายชื่อของเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสละปัจจัย
เป็นค่าใช้จ่ายประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของเว็บธรรมจักร


ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕


ดังมีรายนามทั้งหมดต่อไปนี้ค่ะ

(๑) คุณชื่นสุคนธ์ ชาญพงค์ปรัชญา ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๐/๕๔]

(๒) คุณกิติชัย ไชยเอีย ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐.๐๙ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๐/๕๔]

(๓) คุณเอกนิติ กล่ำประทุม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๑/๑๐/๕๔]

(๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๑/๑๐/๕๔]

(๕) คุณวีระดา วัฒนไชย (Hanako ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๖๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๑/๑๐/๕๔]

(๖) คุณภวนพ เซี่ยงโก จ.พังงา ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๑/๑๐/๕๔]

(๗) คุณ Gamm BuddhaBucha ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑/๑๑/๕๔]

(๘) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑/๑๑/๕๔]

(๙) คุณพัชรินทร์ เจริญวงศ์ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
BORIBOONKIJ 1988 Co., Ltd.
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑/๑๑/๕๔]

(๑๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๑/๕๔]

(๑๑) คุณธนพงศ์ อินปริงกานันท์ ร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท
Grand Services And Business Co., Ltd.
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๑/๕๔]

(๑๒) คุณ JJD ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๔๕๖ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๑/๕๔]

(๑๓) คุณภาวัช พิศาลสุพงศ์ (กลอง) ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๑/๕๔]

(๑๔) ท่าน LueNgob Kumrungsee ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓/๑๑/๕๔]

(๑๕) คุณนมัสการ ภู่สมบุญ (ทักทาย ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓/๑๑/๕๔]

(๑๖) คุณ Joe Sappaibultavee ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓/๑๑/๕๔]

(๑๗) คุณ Supunsa Klaytae ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๑/๕๔]

(๑๘) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๑/๕๔]

(๑๙) คุณ âMp ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๑/๕๔]

(๒๐) คุณ Settawut Chuchartpong ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๑/๕๔]

(๒๑) คุณ student ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๕/๑๑/๕๔]

(๒๒) คุณ Nuntawat Kham-em ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๕/๑๑/๕๔]

(๒๓) คุณสาธิต บัวเลิศ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๖/๑๑/๕๔]

(๒๔) คุณปิยมงคล โชติกเสถียร ร่วมทำบุญ ๕,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๖/๑๑/๕๔]

(๒๕) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๖/๑๑/๕๔]

(๒๖) คุณ Wichai Wijackanodom (hiwichai ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๖/๑๑/๕๔]

(๒๗) คุณ smonpon ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๔๘๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๗/๑๑/๕๔]

(๒๘) คุณ Padthanid Sothichaipan ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๗/๑๑/๕๔]

(๒๙) คุณกริษ แก้วเก้า (เก็บเกี่ยว ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๗/๑๑/๕๔]

(๓๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๙/๑๑/๕๔]

(๓๑) คุณ Yanan Ja ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๑/๕๔]

(๓๒) คุณ Tanyatip Jaratchaitanaporn (tanya jaa ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๑/๕๔]

(๓๓) คุณเฟื่องทศ ร่วมทำบุญ ๙๙๒.๐๓ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๑/๕๔]

(๓๔) คุณเกตน์สิรี วังอนุสรณ์ (Simple ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๑๑๑.๑๑ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๑/๑๑/๕๔]

(๓๕) คุณ Kan Thanee Love King ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๕/๑๑/๕๔]

(๓๖) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๕/๑๑/๕๔]

(๓๗) คุณสุรีย์ ฉิมรุ่งเรือง ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐.๙๙ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๑/๕๔]

(๓๘) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๑/๕๔]

(๓๙) คุณจิรันธนิน (Jirry ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๔,๒๘๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๑/๕๔]

(๔๐) คุณ wilawant ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๔,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๑/๑๑/๕๔ = ๑,๕๐๐ บาท และ ๓๐/๑๑/๕๔ = ๒,๕๐๐ บาท]

(๔๑) คุณ mangpor ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๑/๑๑/๕๔]

(๔๒) คุณนริศรา กลิ่นศรีสุข (โอเล่) ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๑/๑๑/๕๔]

(๔๓) คุณ petra (เภตรา ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๒/๑๑/๕๔]

(๔๔) คุณเพ็ญศรี วัฒนศีลวัต ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๓/๑๑/๕๔]

(๔๕) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๔๓ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๓/๑๑/๕๔]

(๔๖) คุณกุสุมา ชูเชิด (ไลล่า) และน้องตุ๊ก จ.สงขลา ร่วมทำบุญ ๑,๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๑/๕๔]

(๔๗) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๑/๕๔]

(๔๘) คุณ Jami Pye ประเทศอังกฤษ ร่วมทำบุญ ๑,๙๙๒ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๕/๑๑/๕๔]

(๔๙) คุณรุ่งฟ้า อุดมวงศ์ และครอบครัว (Rungfa Waw) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๖/๑๑/๕๔]

(๕๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๑/๕๔]

(๕๑) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๑/๕๔]

(๕๒) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๑/๕๔]

(๕๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๑/๕๔]

(๕๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๑๑ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๑/๕๔]

(๕๕) คุณพรกมล กำธรกิตติกุล ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๑/๕๔]

(๕๖) รศ.ดร.บัญชา-อ.วิไลลักษณ์-ด.ช.บัญญวิชาญ์ ขวัญยืน ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๑/๕๔]

(๕๗) คุณพันธ์เทพ แซ่เฮง ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๕๘) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๕๙) คุณชลฤทัย ผลวาทิต และครอบครัว (ฟ้าใสใส ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๖๐) คุณเช่นนั้น ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๖๑) คุณโกวิทย์ โสฬสรุ่งเรือง ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๖๒) คุณ Juju White Jade ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๑๑/๕๔]

(๖๓) คุณฤทธิชัย งดงาม ร่วมทำบุญ ๒๕,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑/๑๒/๕๔ = ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๑๖/๑๒/๕๔ = ๑๐,๐๐๐ บาท]

(๖๔) ผศ. ว่าที่รต.ธนู ทดแทนคุณ-พญ.ธิดารัตน์ สุริยาชัยวัฒนะ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑/๑๒/๕๔]

(๖๕) คุณนันทวัน หาญสมบูรณ์ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๒/๕๔]

(๖๖) คุณปุญญิสากรณ์ อำพนนวรัตน์ จ.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๑๒/๕๔]

(๖๗) คุณ Nishapa Janchalerm ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๒/๕๔]

(๖๘) คุณสุธิดา-คุณภูมิปราชญ์ มนัสปิติ ร่วมทำบุญ ๕,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๒/๕๔]

(๖๙) คุณ Mameaw Voratida Vg ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๒/๕๔]

(๗๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๔/๑๒/๕๔]

(๗๑) คุณอังคพล-คุณอุมาพร แช่มชวลิต ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๗/๑๒/๕๔]

(๗๒) คุณ Poonae Phantipa ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๘/๑๒/๕๔]

(๗๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๙/๑๒/๕๔]

(๗๔) คุณ Nitirat Boonrung (นก) ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๒/๕๔]

(๗๕) ท่าน denchai ลานธรรมจักร (กัลยาณมิตร มิตรแท้) ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๑/๑๒/๕๔]

(๗๖) คุณ Supatorn Pirakitti ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมทำบุญ ๒,๙๐๔ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๓/๑๒/๕๔]

(๗๗) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๕๕ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๓/๑๒/๕๔]

(๗๘) คุณอรกานต์ แสงมณี ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๓/๑๒/๕๔]

(๗๙) คุณสุณีย์ อิงคชัยกุลรัชต์ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๕/๑๒/๕๔]

(๘๐) คุณหมอจักรแก้ว-คุณหมอภรรยาแก้ว ร่วมทำบุญ ๓๐,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๕/๑๒/๕๔]

(๘๑) คุณฐนิต ชมรัตน์ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๕/๑๒/๕๔]

(๘๒) คุณ koon cho (P'Koon Cho) ร่วมทำบุญ ๑,๔๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๓) คุณประภัสสร อนุสนธิ์-คุณจิราภรณ์ ตรีวัฒนา ร่วมทำบุญ ๖๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๔) คุณอัจฉริยา ปราบอริพ่าย ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๕) คุณ slungling ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๔๐๓.๗๘ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๖) Ph.D. Assistant Professor Nuttanart Facundes ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๗) คุณ Atchariya Prabaripai ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๖/๑๒/๕๔]

(๘๘) คุณจำลอง ภู่สีม่วง ร่วมทำบุญ ๑๙๙ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๒/๕๔]

(๘๙) คุณโชติกา ณัฐเขมินทร์ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมทำบุญ ๔,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๒/๕๔]

(๙๐) คุณ B.R.W. ลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๑๓๑ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๒/๕๔]

(๙๑) คุณจารุวรรณ เชื้อเอี่ยม (jeabgolf ลานธรรมจักร) ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๒/๕๔]

(๙๒) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๐/๑๒/๕๔]

(๙๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๒/๕๔]

(๙๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๕๕.๕๕ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๒/๕๔]

(๙๕) คุณชมพูนุท Chompoonut ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๐๑/๕๕]

(๙๖) คุณ S S (abm11441@yahoo.com) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๘/๐๒/๕๕]

(๙๗) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๐๓/๕๕]

(๙๘) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒/๐๕/๕๕]

(๙๙) คุณเจนจิราภรณ์ เขียวอ่อน ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๐๙/๕๕]

(๑๐๐) คุณจอม ศิริพานิช ร่วมทำบุญและขอซื้อเครื่อง server ตัวเก่าของเว็บ ๒๐,๐๐๐ บาท
[โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๒/๕๕]

รูปภาพ

= ๑๕๙,๕๒๔.๕๕ บาท


:b8: admin/คณะทีมงานผู้ดูแลเว็บธรรมจักร...
ขอขอบพระคุณและขอโมทนาสาธุการกับผู้ร่วมบุญมา ณ ที่นี้
และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอทุกท่านโปรดท้วงติงด้วยค่ะ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2012, 17:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล

รูปภาพ

ค่าใช้จ่ายของเว็บประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ได้รับปัจจัยจากเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธา “ร่วมเผยแผ่ธรรม”
เป็นจำนวนเงิน = ๑๓๙,๕๒๔.๕๕ บาท + คุณจอม ศิริพานิช
ร่วมทำบุญและขอซื้อเครื่อง server ตัวเก่าของเว็บ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น = ๑๕๙,๕๒๔.๕๕ บาท


ยอดเดิมในบัญชี ๑๙,๒๘๑.๘๘ บาท


วันที่ ๘/๑๒/๕๔ ได้ชำระค่าฝากวางเครื่อง server
(Co-location) รายปี ให้แก่นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส

www.pinkkeyhost.com = ๒๗,๖๐๐ บาท

วันที่ ๗/๐๔/๕๕ ได้ชำระค่าต่ออายุโดเมนเนม
(Domain name) ชื่อว่า dhammajak.net
เป็นเวลา ๑๐ ปี (๑๐/๐๔/๒๕๕๕ ถึง ๑๐/๐๔/๒๕๖๕)
ให้แก่บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด

www.netdesignhost.com = ๓,๒๑๐ บาท

วันที่ ๔-๕/๑๐/๕๕ ได้ชำระค่าเครื่อง Server ตัวใหม่
ให้แก่บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

www.2beshop.com
โดยโอนไปชำระ ๔ ครั้งๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน = ๑๐๐,๐๐๐ บาท


วันที่ ๙/๐๒/๕๖ ได้ชำระค่า IP Address ๑ IP
(นับเป็น IP ตัวที่ ๓ ของเว็บ) เป็นเวลา ๑๐ เดือน
ให้แก่คุณณัฐไชย ทับทิมทอง

www.standhost.com = ๒,๕๐๐ บาท


รูปภาพ

ยอดใหม่ ๑๖๐,๕๒๔.๕๕ บาท + ยอดเดิม ๑๙,๒๘๑.๘๘ บาท
+ INT ๑๒๙.๙๙ บาท - ค่าฝากวาง Co-location ๒๗,๖๐๐ บาท
- FEE ๓๐ บาท - ATM ๒๐๐ บาท - ค่าต่ออายุ Domain name ๓,๒๑๐ บาท
- FEE ๒๕ บาท + INT ๕๐๖.๗๗ บาท
- ค่าเครื่อง Server ตัวใหม่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - FEE ๑๔๐ (๓๕x๔) บาท
- ATM ๒๐๐ บาท + INT ๓๓๐.๘๖ บาท - ค่า IP ๒,๕๐๐ บาท


ณ ปัจจุบัน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มีปัจจัยคงเหลือในบัญชี = ๔๕,๘๖๙.๐๕ บาท

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2012, 17:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล

สมุดบัญชีเงินฝากของเว็บธรรมจักร
ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มีปัจจัยคงเหลือในบัญชี = ๔๕,๘๖๙.๐๕ บาท


รูปภาพ

รูปภาพ

หน้า ๑ ของสมุดบัญชีเงินฝากของเว็บธรรมจักร
ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ยอดปัจจัยเดิมที่ได้รับจากเพื่อนๆ ทั้งหมด
คงมีอยู่ในบัญชีเท่ากับ ๑๙,๒๘๑.๘๘ บาท


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 25 ธ.ค. 2012, 18:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล

อนุโมทนาในความอุตสาหะ ร่วมมือร่วมใจของทีมงานลานธรรมจักร rolleyes

เจ้าของ:  Supatorn [ 24 ก.ค. 2017, 01:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การติดตั้ง server ตัวใหม่ของเว็บ สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล

ธรรมะสวัสดีทุกๆท่านค่ะ :b8: ไม่ได้เข้ามานาน อยากทราบว่าServerไปถึงไหนหรืออย่างไรคะ กลัวเวปหาย :b7:

หน้า 4 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/