วันเวลาปัจจุบัน 01 มิ.ย. 2023, 17:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


อ่านกรรมแห่งกรรมจากบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=4กลับไปยังกระทู้  [ 46 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2013, 08:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว
ลุงหมานออกแบบ.gif
ลุงหมานออกแบบ.gif [ 296.62 KiB | เปิดดู 6487 ครั้ง ]
๒. อุปถัมภกกรรม
ในปรัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกตรี
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ผู้รจนาไว้ มีความว่า
อุปัตถัมภกกรรม มีวจนัตถะแสดงว่า
"กมฺมนฺตรํ วา กมฺมนิพฺพตฺตขนฺธ สนฺตานํ วา อุปตฺถมฺเภตีติ อุปตฺถมฺภกํ"
กรรมใดย่อมอุปถัมภ์ซึ่งกรรมอื่นๆ และการสืบต่อแห่งขันธ์ที่เกิดขึ้นจากกรรมอื่นๆ
ฉะนั้น กรรมนั้นชื่อว่า อุปัตถัมภกกรรม ได้แก่ อกุศลกรรม ๑๒ มหากุศลกรรม ๘

อุปัตถัมภกกรรมนี้ มี ๓ อย่าง คือ

๑. เป็นกรรมที่ช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลประการหนึ่ง
๒. ช่วหนุนชนกกรรมที่กำลังที่มีโอกาสให้ผล ให้มีกำลังในการให้ผลนั้นบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง
๓. ช่วยหนุฯรูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานๆประการหนึ่ง
ก. อุปัตถัมภกกรรม ช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผล ให้มีโอกาสส่งผลนั้นได้แก่ กุศล อกศล
เหล่านี้แหละเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไมมีโอกาสที่ยังมีโอกาสให้ผลได้มีโอกาสส่งผล

ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลนั้นมี ๒ อย่างคือ
๑. ชนกกรรมในอดีตภพอย่างหนึ่ง
๒. ชนกกรรมในปัจจุบันภพอย่างหนึ่ง
ฉะนั้น การช่วยอุดหนุนของอุปัตถัมภกกรรมแก่ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลนั้น

จำแนกออกเป็น ๘ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล
๒. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผล
๓. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล
๔. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผล
๕. กุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล
๖. กุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผล
๗. อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล
๘. อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผล

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2013, 15:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว
ลุงหมานออกแบบ.gif
ลุงหมานออกแบบ.gif [ 167.88 KiB | เปิดดู 6487 ครั้ง ]
อธิบาย
๑. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล
เช่น นาย เก่ง เป็นพุทธศาสนิกชน แต่ในปัจจุบันภพ นาย เก่ง ทำอกุศลเป็นส่วนมาก
ด้วยเหตุนี้ เมื่อนาย เก่ง มีอาการป่วยลงใกล้จะตาย แต่ยังมีความรู้สึกตัวดีอยู่นิมิตไม่ดี
ปรากฎเกิดขึ้นกับ นาย เก่ง ทำให้มีกิริยาอาการผิดปกติไป

เมื่อผู้ใกล้ชิดเห็นดังนั้นก็รู้ได้ว่า นาย เก่ง นี้มีนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นจึงมีจิตใจไม่ผ่องใส
ถ้าแตกดับลงในเวลานี้ก็จะไปสู่ทุคติอย่างแน่นอน กุศลอปราปริยเวทนียกรรมของนาย เก่ง
ก็ไม่อาจช่วยให้นายเก่งพ้นจากทุคติได้ เพราะจิตใจของนายเก่งไม่ผ่องใสนั่นเอง ด้วยเหตุนี้
ผู้ใกล้ชิดนั้นจึงหาทางที่จะแก้ไขอารมณ์ของนายเก่ง ที่ไม่ดีอยู่นั้นให้ผ่องใสขึ้นโดยนิมนต์
พระมาสวดมนต์และแสดงธรรมให้ฟัง นำเอาพระพุทธรูปมาตั้งบูชาไว้ใกล้ๆ นายเก่ง
เพื่อให้นายเก่งได้มีจิตใจน้อมนมัสการต่อพระพุทธรูปนั้น

และพยายามหาหนังสือธรรมบทมาอ่านให้ฟัง เมื่อได้จัดการแก้ไขอารมณ์ให้นายเก่งดังกล่าวแล้ว
จิตใจของนายเก่งเป็นที่ผ่องใสขึ้น นิมิตที่ปรากฎไม่ดีนั้นก็หายไป นิมิตที่ดีก็ปรากฎขึ้นแทน
ฉะนั้นนายเก่งสิ้นชีวิตลง นายเก่ง ก็ได้มีโอกาสไปเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์และเทวดา นี้ก็เป็นเพราะ
กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผล

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มิ.ย. 2013, 05:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๒. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพ
ที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผล

เช่น นาย โฮ เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาดี ทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เสมอ
แต่ไม่เคยอบรมจิตใจในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา และไม่เคยศึกษาพระอภิธรรม

ฉะนั้นเมื่อ นาย โฮ ป่วยลงใกล้จะตายมีความกลัวและมีความวิตกกังวลห่วงใยในทรัพย์สมบัติ
ลูกหลาน เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของ นาย โฮ ก็มีความเศร้าหมอง นิมิตที่ไม่ดีก็ปรากฎขึ้น
ทำให้กิริยาอาการของ นาย โฮ เปลี่ยนไปผู้ที่ใกล้ชิดที่มีความรู้ที่ในธรรมะดีพอ
เมื่อสังเกตุเห็นดังนั้นก็รู้ว่า นาย โฮ มีนิมิตที่ไม่ดีปรากฎขึ้นแล้วและ นาย โฮ ตายลงในเวลานี้
ก็ต้องไปสู่ทุคติแน่นอน กุศลต่างๆที่ นาย โฮ ได้ทำไว้ในภพนี้นั้น จะไม่สามารถช่วย นาย โฮ ได้เลย

ฉะนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขให้ นายโฮ ก็มีจิตใจที่ผ่องใสขึ้น
นิมิไม่ดีก็หายไป นิมิตดีก็ปรากฎขึ้นแทน ฉะนั้นเมื่อ นาย โฮ สิ้นชีวิตลง ก็ได้ไปเกิดในสุคติเป็นมนุษย์
หรือเทวดา นี้เป็นเพราะกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล
ช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 มิ.ย. 2013, 07:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๓. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรมในอดีตภพ
ให้มีโอกาสส่งผลให้มีกำลังบริบูรณ์ยิ่งขึ้น

เช่น นาย โต มีนิสัยตระหนี่เหนียวแน่น ไม่สนใจการกุศล พยามยามแต่หาเงินอย่างเดียว
แต่ก็ไม่ได้ทำทุจริตแต่อย่างใด เมื่อเวลาใกล้จะตายจิตนั้นไม่ผ่องใสเป็นอกุศลเกิดขึ้น
ฉะนั้น เมื่อ นาย โต ตายลงจึงไปเกิดในอบายภูมิได้รับความลำบาก
นี้เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมที่ นาย โต เคยทำไว้
ในอดีตภพที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 มิ.ย. 2013, 06:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๔. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพให้มี
โอกาสส่งผล ให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้น

เช่น นาย บุญ มีใจเป็นอกุศลมากไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษ ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีก
ไม่เชื่อว่านรก สวรรค์ ด้วยเหตุนี้ นาย บุญ จึงกระทำอะไรๆ ตามความพอใจของตน ไม่เชื่อใคร
เมื่อเวลาใกล้ตายมีจิตใจเศร้าหมองเกิดขึ้น ฉะนั้น นาย บุญ ตายแล้วจึงไปบังเกิดในนิรยภูมิเสวยทุกข์
ในที่นั้นสิ้นกาลนาน นี้เป็นเพราะอกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่ นาย บุญ
กระทำอยู่ในปัจจุบันภพที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้น ให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2013, 06:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๕. กุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรม
ในอดีตภพที่ไม่มีโอกาสส่งผล ให้มีโอกาสส่งผล

เช่น นาย ฉิ่ง เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบาปเชื่อบุญ มีความเห็นว่าการฆ่าสัตว์ไม่บาป.ฆ่าคนจึงจะบาป
การทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์เหล่านี้ก็ไม่เป็นบุญ ความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้
ล้วนแต่พระเจ้าสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น

ต่อมาเมื่อ นาย ฉิ่ง มารับใช้อยู่ในบ้านของผู้มีใจบุญ ซึ่งทำบุญทำทานอยู่เสมอ
เช่นการใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน ไปฟังเทศน์รับอุโบสถทุกๆวันพระ เป็นต้น
และ นายฉิ่ง จะต้องมีหน้าที่หุงข้าวจัดสิ่งของใส่บาตรให้แก่นายทุกวัน
ถึงวันอุโบสถก็ต้องติดตามนายของตนไปวัดด้วยเสมอ การกระทำเช่นนี้
ทำใหจิตใจของ นาย ฉิ่ง ละจากความเห็นผิดไปได้

และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ครั้นเมื่อนาย ฉิ่ง เจ็บไข้ลงใกล้ตาย
จิตใจของ นาย ฉิ่ง นี้ไม่มีความเศร้าหมองอย่างหนึ่งอย่างใด เพราะนาย ฉิ่ง ตัวคนเดียว
ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงกังวลด้วยเหตุนี้ โลภะ โทสะ โมหะ
ชนิดหยาบที่กำลังแรงจึงไม่เกิดกับ นาย ฉิ่ง เมื่อ นาย ฉิ่งตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูง
ก็ตาม แต่ก็เป็นกำลังช่วยอุดหนุนแก่กุศลอปราปริยเวทนียกรรมที่นาย ฉิ่ง เคยกระทำไว้ในอดีตภพ
ให้มีโอกาสส่งผลให้ นาย ฉิ่ง ได้ไปเกิดเป็นหรือเทวดาชั้นสูง นี้ก็เป็นเพราะกุศลเป็นปกติอยู่เสมอ
ในปัจจุบันภพ ช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตภพให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2013, 06:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๖. กุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรม
ในปัจจุบันภพที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผล

เช่น นาย ทอง เคยอุปสมบท เคยศึกษาในเรื่องธรรมะ และเคยปฏิบัติสมถะวิปัสสนามา
ต่อมา นายทอง ลาสิกบทออกมาแล้วก็ต้องประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพของ นายทอง นั้นเกี่ยวกับอาชีพ
ที่เป็นอกุศล คือทำการประมง แต่ นาย ทอง ยังมีการทำบุญใส่บาตรทุกๆวันพระ ตั้งใจทำบุญอยู่เสมอ
มิได้ขาด แต่กุศลอื่นๆไม่ค่อยได้ทำ เมื่อ นาย ทอง พิจารณาถึงความเป็นไปของตัวเองแล้ว ก็รู้สึกว่า
อาชีพของตนเองแล้วว่าเป็นอกุศล จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็ไม่ได้ เพราะตนเองไม่มีความรู้อย่างอื่น

ฉะนั้น ตนจำเป็นจะต้องหากุศลที่พอจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้บ้าง นาย ทอง เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วก็ตั้งใจ
ใส่บาตรทุกๆวันพระมิได้ขาดพร้อมทั้งมีความปิติยินดีในการกระทำของตนด้วย เมื่อถึงเวลาที่ นาย ทอง
ใกล้จะตายจิตใจของ นาย ทอง ก็เป็นปกติมิได้เกิดความเศร้าหมองแต่อย่างใด ฉะนั้นเมื่อ นาย ทอง
ตายลง นาย ทอง ก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูง ด้วยอำนาจแห่งศีลกุศลหรือภาวนากุศลที่
นายทอง เคยได้ทำแล้วในภพนี้

ศีลกุศลหรือภาวนากุศลของ นายทอง นี้ เมื่อนึกถึงอาชีพที่เป็นอกุศลแล้วก็รู้ได้ว่าจะไม่มีโอกาสส่งผล
อยู่แล้ว แต่ที่กลับมาส่งผลให้ นายทอง ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงกว่านี้ก็เพราะอาศัยทานกุศล
ที่ นายทอง กระทำอยู่ทุกๆวันพระนั้นเอง เป็นกุศลที่ที่ช่วยอุดหนุน ศีลกุศลและภาวนากุศลในปัจจุบันภพ
ให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2013, 17:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๗. อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่อกุศลชนกกรรม
ในอดีตภพที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผล

เช่น นาย หวัง ตั้งแต่เล็กจนกระทั้งโตเป็นหนุ่ม เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลช่วยมารดาบิดาใส่บาตรทุกวัน
ไปฟังธรรมกับบิดามารดาทุกๆ วันพระ และมีการบริจาคทานอยู่เสมอ เป็นที่หวังได้ว่าถ้า นาย หวัง
ตายลงจะไม่ตกนรกแน่นอน ครั้นต่อมา นาย หวัง มีครอบครัวขึ้นแล้ว การทำกุศลของ นาย หวัง
ก็ห่างเป็นลำดับไม่มีโอกาสทำเหมือนแต่ก่อน เพราะจะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
จิตใจหมกมุ่นกับการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัว และหลงเพลินอยู่ในความสุขสนุกสนานต่างๆ
แต่อกุศลที่เกี่ยวกับการทุจริตนั้น นาย หวัง ก็มิได้กระทำเป็นดังนี้มาเรื่อยๆ มาจนกระทั่ง นาย หวัง
สิ้นชีวิต ด้วยเหตุนี้ นาย หวัง สิ้นชีวิตไปเกิดในนิรยภูมิ เพราะอาศัยอกุศลจิตที่เกิดชึ้นอยู่เสมอ
ในตอนหลังนี้ ช่วยอุดหนุนอกุศลที นาย หวัง ได้เคยกระทำมาแล้วในภพก่อนๆ
ให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 มิ.ย. 2013, 06:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๘. อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพ ช่วยหนุนแก่กุศลชนกกรรม
ในปัจจุบันภพที่ยังไม่มีโอกาสผลให้มีโอกาสส่งผล

เช่น นาย เดช ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มไม่เคยทำกุศลเลย มีแต่คบเพื่อนพากันเที่ยวเตร่
บางครั้งก็เสพสุราบ้าง ลักขโมยบ้าง ประพฤติตนเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งอายุได้บวช ผู้ปกครองจึง
บังคับให้บวชเพื่อจะได้ละนิสัยเก่าที่ไม่ดีไปเสีย นาย เดช ก็ยอมบวช และในระหว่างที่บวชนั้น พระภิกษุ
เดช ก็ได้ปฏิบัติกิจของสมณะเป็นอย่างดี และตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนศึกษาปริยัติมิได้ขาด เมื่อบวชมานาน
สัก ๓ พรรษาล่วงแล้วมาศรัทธาก็ถอยลง การปฏิบัติของสมณะก็ย่อหย่อนลง ไม่ตั้งใจเล่าเรียนเหมือน
แต่ก่อน ชอบออกจากวัดไปเที่ยวคุยกับคนโน้นคนนี้ในเรื่องที่ไร้สาระต่างๆ ชอบฟังวิทยุบ้าง อ่านหนังสือ
พิมพ์และหนังสือทางโลก หาวิชาไปเรียนทางโลก เพื่อเตรียมตัวสึกบ้าง มีจิตใจฟุ้งซ่าน จิตใจไม่สงบ
เหมือนแต่ก่อน พระภิกษุ เดช มีจิตใจหมกมุ่นไปในทางโลกอยู่เช่นนี้ตลอดมา ตลอดเวลา ๒- ๓ ปี ก็
เผอิญมาถึงแก่มรณภาพยังไม่ทันได้สึก เมื่อภิกษุ เดช ได้มรณภาพลงก็ได้ไปบังเกิดในสัตว์เดรัจฉานภูมิ
ด้วยอำนาจแห่งอกุศลที่เกิดขึ้นในตอนหลังๆ นี้ช่วยอุดหนุนที่พระภิก เดช ได้เคยกระทำมาแล้วก่อนบวช
ให้สามารถส่งผลนั่นเอง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อุปัตถัมภกกรรม
ช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นมี ๑๐ ประการ
๑. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๒. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๓. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๔. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๕. กุศลที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๖. กุศลที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๗. อกุศลที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๘. อกุศลที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๙. กุศลที่เกิดขึ้นในอดีตภพ ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง
๑๐. อกุศลที่เกิดขึ้นในอดีตภพ ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ก.ค. 2013, 09:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๑. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพ
ที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ขึ้นนั้น

เช่น นาย ไก่ เป็นคนที่มีนิสัยเฉยๆ มีจิตใจเยือกเย็น กลัวต่อบาป ไม่ทำทุจริต การทำกุศลนั้นทำเพียงเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ทำเป็นประจำ เพราะมีฐานะไม่ค่อยดี การอบรมจิตในเรื่องธรรมะไม่ใคร่จะมีโอกาส เพราะมัวแต่ประกอบอาชีพเสีย แต่เมื่อเวลา นาย ไก่ ใกล้จะตายนั้นมีจิตใจผ่องใสเป็นกุศลเกิดขึ้น ฉะนั้นเมื่อ นายไก่ ตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา ที่มีฐานะดี นี้เป็นเพราะกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาลช่วนอุดหนุนชนกกรรมที่ นาย ไก่ เคยทำไว้ในอดีตภพที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นมีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2013, 07:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๒. กุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์มากขึ้นนั้น
เช่น นาย ขันธ์ เป็นผู้มีใจบุญ ทำกุศลอยู่เสมอ ไม่ได้ทำทุจริตอย่างหนึ่งอย่างใด เพราะกลัวต่อบาป เมื่อเวลาที่ นาย ขันธ์ ใกล้ตายนั้น มีใจผ่องใสเป็นกุศลเกิดขึ้น ฉะนั้น เมื่อ นาย ขันธ์ ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดามีฐานะชั้นสูง นี้เป็นเพราะกุศลเกิดในมรณาสันนกาลช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมที่ นาย ขันธ์ ได้ทำไว้ก่อนตาย ที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2013, 13:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๓. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพ
ที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ขึ้นนั้น

เช่น นาย คำ มีนิสัยตระหนี่เหนียวแน่น ไม่สนใจเรื่องการกุศล พยายามแต่หาเงินอย่างเดียว
แต่ก็ไม่ได้ทำทุจริตแต่อย่างใด เมื่อเวลาใกล้ตายนั้นจิตใจไม่ผ่องใสเป็นอกุศลเกิดขึ้น
ฉะนั้นเมื่อ นาย คำ ตายลงจึงได้ไปเกิดในอบายภูมิได้รับความลำบาก นี้ก็เพราะอกุศลที่เกิดขึ้น
ในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมที่ นาย คำ เคยได้ทำไว้ในอดีตภพที่มีโอกาสให้ผล
อยู่แล้วนั้นให้มีกำลังให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2013, 14:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


๔. อกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในปัจจุบันภพ
ที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้น นั้น

เช่น นาย จ๋า มีใจเป็นอกุศลมากไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษ ไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีก
ไม่เชื่อ นรก สวรรค์ ด้วยเหตุนี้ นาย จ๋า จึงกระทำอะไรๆ ตามความพอใจของตน ไม่เชื่อใคร
เมื่อเวลาใกล้จะตายมีจิตใจเศร้าหมองเกิดขึ้น ฉะนั้น เมื่อ นาย จ๋า ตายแล้วจึงไปเกิดในนิรยภูมิ
เสวยทุกข์ในที่นั้นสิ้นกาลนาน เป็นเพราะอกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนกาล ช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรม
ที่ นาย จ๋า ที่กระทำอยู่ในปัจจุบันภพที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นให้มีกำลังในการให้ผล
บริบูรณ์ขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2013, 11:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7820


 ข้อมูลส่วนตัว


อธิบาย
๕. กุศลที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ช่วยอุดหนุนชนกกรรมในอดีตภพ
ที่กำลังมีโอกาสให้ผล ให้มีกำลังในการให้ผล บริบูรณ์ขึ้นนั้น

เช่น ด.ช.ต๋อง เป็นลูกของผู้ที่มีใจบุญ บิดามารดา สอนให้รู้จักใส่บาตร
สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ แต่ ด.ช. ต๋อง นี้มีอายุเพียง ๕ ขวบเท่านั้นก็ตายลง
แล้วไปบังเกิดในเทวโลก นี้เป็นเพราะกุศลที่ ด.ช. ต๋อง ทำในปวัตติกาล
ช่วยหนุนกุศลชนกกรรมที่ ด.ช. ต๋อง เคยทำไว้ในอดีตภพที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้น
ให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ขึ้นประการหนึ่ง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 46 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร