ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=31717
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 17 พ.ค. 2010, 16:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

:b42: หมั่นพิจารณาในเรื่องของกรรมเสมอ :b42:

โอกาสมีอยู่เสมอสำหรับที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญา
รู้ตามพระปัญญาในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรม

ทุกลงหายใจเข้าออก
พิจารณาเรื่องของกรรมได้ด้วยกันทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร
เพียงทำใจให้สงบพอสมควรก่อน


เพื่อเหมาะแก่การน้อมไปใช้พิจารณาให้เกิดผลให้เป็นความรู้ของตน
มิใช่เป็นความรู้ของพระพุทธองค์ ที่ตนเพียงจดจำไว้เท่านั้น
เพราะความรู้ของผู้อื่นนั้น
แม้จดจำไว้อย่างมิได้รู้มิได้เข้าใจจริงด้วยตนเอง

ความรู้นั้นก็ยังมิใช่ปัญญาของตน

เห็นอะไร ได้ยินอะไร
อย่าสักแต่ว่าเห็น อย่าสักแต่ว่าได้ยิน
อย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้เห็น อย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้ยิน
อันมิใช่ปัญญา

เห็นแล้วต้องให้เป็นปัญญา
ได้ยินแล้วต้องให้เป็นปัญญา
มากน้อยก็ต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้าง


คือเห็นอะไรแล้วก็ต้องคิด
ได้ยินอะไรแล้วก็ต้องคิด
คิดให้ดี คิดให้มีเหตุผล ด้วยใจที่สงบ คิดเนือง ๆ


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 17 พ.ค. 2010, 16:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

:b42: ปัญญาอันเกิดแต่การเรียนและการคิด :b42:

ปัญญาเกิดแต่เรียนและคิด
เรียนนั้นหมายได้ทั้งเรียนด้วยหู เรียนด้วยตา
คือฟังที่มีผู้สอนก็ได้ อ่านที่มีผู้เขียนก็ได้
เห็นที่ปรากฏให้เห็นก็ได้

เรียนดังกล่าวทุกอย่างต้องเรียนและคิดจนเป็นปัญญา
จึงจะได้ประโยชน์จริงจากการเรียน


อะไร ๆ มากมายที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ไม่ว่างเว้น
แม้ใช้ความคิดประกอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาแล้ว

ย่อมได้ปัญญาเห็นจริงได้ แม้ทำให้เนือง ๆ


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 17 พ.ค. 2010, 16:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

:b42: ความแตกต่างอันน่าพิศวงของกรรม :b42:

ผู้ที่ได้พบเห็นอยู่ทุกเวลาหามีที่เหมือนกันไม่
ทุกคนแตกต่างกันแม้จะอบรมตาปัญญา
ให้เห็นเรื่องของกรรมอย่างชัดแจ้ง
จงตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของทุกผู้ทุกคนที่ได้ประสบพบผ่าน


ทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูง
พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สิน เงินทองของน่าใคร่น่าปรารถนา

ทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูง
แต่ไม่พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวง

ทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลต่ำที่ลำบากยากแค้น

ทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลต่ำที่อุดมสมบูรณ์

ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
เป็นที่เจริญตาเจริญใจของผู้ได้พบเห็น

ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์น่ารังเกียจ


ทำไมมากมายหลายทำไมนี้แหละ
แม้หาคำตอบไม่ได้ที่แน่ใจจริงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ก็พึงพยายามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรม
กรรมที่ต่างได้ทำไว้แตกต่างกัน
อันเป็นเหตุทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันดังกล่าว


ความแตกต่างกันอย่างน่าพิศวงของใครต่อใคร
ที่มีให้เห็นอยู่มากมายทุกหนทุกแห่ง


บางคนดีแสนดี บางคนเลวแสนเลว
ที่แสนสุขด้วยความพรั่งพร้อม
เหล่านี้มิใช่เพราะเหตุใดอื่น
มีกรรมของตนเองเป็นเหตุทำให้เป็นไป

แต่การจะทำใจให้เชื่อว่าเป็นกรรมเช่นนี้
ก็มิใช่เป็นไปได้แก่คนทั่วไป


ใจของคนทั่วไปจึงยังไม่เชื่อเรื่องกรรม
ไม่อาจปลงใจลงไปได้ว่าอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง ทั้งแก่ผู้อื่น
ล้วนเป็นเรื่องของกรรม เป็นผลของกรรม
ที่ต่างได้พากันทำไว้ทั้งนั้น
อาจจะในชาตินี้ หรืออาจจะในอดีตกาลนานไกล

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 17 พ.ค. 2010, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

:b42: ผลจากการปลงใจเชื่อในเรื่องของกรรม :b42:

ความปลงใจเชื่อให้จริงในเรื่องกรรม
และการให้ผลของกรรมมีผลใหญ่ยิ่ง
จะทำให้กำลังการทำกรรมไม่ดี

เมื่อไม่ทำกรรมไม่ดี ผลไม่ดีย่อมไม่เกิดแก่ตน
ความสบายทั้งปวงย่อมมีมา

แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ยังไม่เชื่อเรื่องการให้ผลของกรรมว่าตรงตามเหตุ
จะลองพิสูจน์ด้วยการไม่ทำกรรมไม่ดีให้ตลอดไป
ก็ย่อมจะได้ผลเป็นการรับรองความถูกต้อง
ว่าผลของกรรมจักไม่ผิดไปจากเหตุ


ความสบายใจที่เกิดจากความปลงใจเชื่อในเรื่องกรรม
และการให้ผลของกรรมนั้นใหญ่ยิ่งมาก
เมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตาม

ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม
จะทำให้ปลงใจยอมรับว่า ตนเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีไว้
อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็ในอดีตกาลนานไกล
ที่นานจนจำไม่ได้ ระลึกไม่ได้

และการให้ผลของกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นได้
จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่ ข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผล


เรื่องของกรรมจึงล้ำลึก เข้าใจยากนักหนา
ถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควร
ก็จะได้ความสบายใจกว่าไม่เข้าใจเสียเลย

ความไม่เข้าใจในเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรม
มีโทษสถานเดียว ไม่มีคุณเลย
ไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวเอง
หรือกรรมของผู้อื่นก็ตาม


ผู้มีปัญญาแม้พอสมควร
จึงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของกรรม
หรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อน
ซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเลย:b8: :b8: :b8:

ที่มา : เรื่อง “ความพิศวงของกรรม”
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926


:b49: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b49: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=19822

:b49: “ญาณสังวร” มีที่มาและความหมายอย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45045

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 17 พ.ค. 2010, 17:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 16:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

:b48: :b8: :b48:

ขออนุญาตแบ่งปันค่ะ

:b39: ธรรมรักษาค่ะ :b39:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 ม.ค. 2011, 23:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

:b1: :b8: ยินดีอย่างค่ะคุณลูกโป่ง :b8: :b1:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 16 พ.ค. 2017, 15:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 ม.ค. 2019, 16:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 26 ม.ค. 2019, 17:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 29 พ.ค. 2019, 21:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

กรรมดีมีอำนาจในทางดี กรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี

:b42: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 03 ส.ค. 2019, 09:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

Kiss
:b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  Duangtip [ 26 ส.ค. 2019, 04:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความน่าพิศวงของกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/