วันเวลาปัจจุบัน 06 มิ.ย. 2023, 14:05  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 91 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๔๖
สุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ป่าสีตวันในภาพ...สุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี
ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ป่าสีตวัน
พระพุทธองค์ทรงกำลังเสด็จเดินจงกรมในเวลาจวนสว่าง
เมื่อทอดพระเนตรเห็นสุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี
ทรงเสด็จลงจากที่จงกรมแล้วตรัสเรียกว่า “มานี่เถิด สุทัตตะ”
ครั้นแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถา
ทำให้สุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม
(ธรรมจักษุ) เข้าถึงพระสัทธรรมแล้วถวายตนเป็นอุบาสก


**************************************************

อนุปุพพิกถา คืออะไร ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=42446

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในทางผู้เป็นอัครทายก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7405

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๔๗
พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปาฎิหารย์
ในที่ประชุมหมู่พระญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์
เพื่อให้หมู่พระญาติสิ้นทิฏฐิมานะ ถวายบังคมพร้อมกันในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิปาฎิหารย์
ปราบทิฎฐิมานะของเหล่าพระประยูรญาติ
รวมทั้งพระพุทธบิดา โดยเสด็จเหาะไปเดินจงกรมบนอากาศ
แล้วทำให้ฝุ่นธุลีตกลงบนพระเศียร
ในครั้งนั้นเกิดฝนโบกขรพรรษตกเป็นมหัศจรรย์


**************************************************

ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20699

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๔๘
พระพุทธองค์ทรงเสด็จบิณฑบาตในชานกรุงกบิลพัสดุ์


ในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงเสด็จบิณฑบาตในชานกรุงกบิลพัสดุ์
เมืองราชคฤห์ พร้อมหมู่สงฆ์สาวก ๒,๐๐๐ รูป
พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ทรงเสด็จไปตัดพ้อติเตียน
ความประพฤติภิกขาจาร (บิณฑบาต)
ตรัสว่า ผิดธรรมเนียมของกษัตริย์ขัตติยวงศ์

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า มิใช่ธรรมเนียมของขัตติยวงศ์ก็จริง
แต่เป็นธรรมเนียมของพุทธวงศ์
เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต

พระพุทธองค์ประทับยืนตรัสพระธรรมเทศนาแก่พระเจ้าสุทโธทนะ
พอจบพระธรรมเทศนา พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงบรรลุโสดาปัตติผล
ในขณะที่ประทับยืนอยู่นั่นเอง


**************************************************

ประวัติ “พระเจ้าสุทโธทนะ” พระพุทธบิดา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7009

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๔๙
พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา
และพระราหุลราชกุมารในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา
และพระราหุลราชกุมารที่พระตำหนัก พร้อมสงฆ์สาวก
ครั้งนั้นพระพุทธบิดาทรงเสด็จนำไป
แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดพระนางพิมพาเรื่อง “จันทกินรีชาดก”
อันเป็นเรื่องคุณความดีของพระนางในอดีตชาติที่มีคุณต่อพระองค์


**************************************************

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๐
พระพุทธองค์ทรงโปรดให้บวช
พระนันทราชอนุชาและพระโอรสราหุลในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นิโครธาราม ๒ เดือน
ในครั้งนั้นทรงโปรดให้บวชพระนันทราชอนุชา
และให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์
บรรพชาให้พระโอรสราหุล
เป็นสามเณร (อนุสัมปัน) รูปแรกในพระศาสนา


**************************************************

พระนันทเถระ (พุทธอนุชา)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7571

พระราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7516

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๑
หมู่เจ้าชายแห่งศากยวงศ์ทั้ง ๖ ออกบวชตามเสด็จ


ในภาพ...หมู่เจ้าชายแห่งศากยวงศ์ทั้ง ๖ พระองค์
อันได้แก่ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานนท์ ภัคคุ กิมพิละ และเทวทัต
พร้อมทั้งอุบาลี พากันออกบวชตามเสด็จ
พระพุทธองค์ทรงให้บวชโดยคณะสงฆ์มีพระอุปัชฌาย์
ในการบวชครั้งนี้พระอุบาลีได้บวชก่อน อาวุโสโดยเวลา


**************************************************

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๒
พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรด
พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดาขณะประชวรหนักในภาพ...พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระราชบิดาที่ประชวรหนัก
แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนา ๗ วัน
จนพระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพาน
พระอานนท์ พระราหุล พระนางมหาปชาบดี
และเหล่าพระประยูรญาติห้อมล้อมดูพระอาการประชวรอยู่ใกล้ๆ


**************************************************

ประวัติ “พระเจ้าสุทโธทนะ” พระพุทธบิดา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7009

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๓
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามการแสดงฤทธิ์


ในภาพ...“พระปิณโฑลภารทวาชะ” เหาะขึ้นเหนือเรือนเศรษฐี
ผู้ประกาศท้าทายให้พระอรหันต์
เหาะมาเอาบาตรไม้แก่นจันทร์แดงที่แขวนบนปลายยอดไม้ไผ่
พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้ว
ได้ตำหนิติเตียนโดยปริยายเป็นอันมากแล้ว
ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอุตตริมนุสสธรรมแก่พวกคฤหัสถ์
กล่าวคือ ได้กำหนดเป็นพระวินัยในที่ประชุมสงฆ์ว่า
ห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์และห้ามใช้บาตรไม้ ผู้ใดทำ ผิดวินัยสงฆ์


**************************************************

ประวัติ “พระปิณโฑลภารทวาชเถระ”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7565

การบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=33958

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๔
พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี


ในภาพ...พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ยมกปาฏิหาริย์
ที่เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล บนต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์
ยมก แปลว่า คู่หรือสอง, ยมกปาฏิหาริย์ คือ การแสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่
เช่น น้ำคู่กับไฟ คือเวลาแสดง ท่อน้ำใหญ่พุ่งออกจากพระวรกายเบื้องบน
ของพระพุทธเจ้า เปลวไฟพุ่งเป็นลำออกจากพระวรกายเบื้องล่าง เป็นต้น
และมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ได้
มูลเหตุที่ทรงแสดงคือ เพราะพวกเดียรถีย์นักบวชนอกพระพุทธศาสนา
ท้าพระพุทธเจ้าแข่งแสดงปาฏิหาริย์ว่าใครจะเก่งกว่ากัน

หมู่ครูทั้ง ๖ ด้านซ้ายมือ มีอาการตกใจ พ่ายแพ้ในอำนาจอิทธิฤทธิ์
หมู่ชาวพุทธด้านขวามือ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนายิ่งขึ้น


**************************************************

ยมกปาฏิหาริย์สถูป เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41346

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๕
พระพุทธองค์ทรงโปรดพุทธมารดาที่ภพดาวดึงส์


ในภาพ...พระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
โปรดพระพุทธมารดาที่เสด็จมาจากภพดุสิตสวรรค์
พร้อมด้วยหมู่พรหมและเทวดาทั้งหลายจากหมื่นโลกธาตุ
เพื่อฟังพระอภิธรรมตลอดระยะเวลา ๓ เดือน
ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นทิพยสมบัติของท้าวอมรินทราธิราช
ที่แสดงด้วยไพชยนต์ปราสาท ธรรมสภาศาลา และต้นปาริฉัตร


**************************************************

ประวัติความเป็นมาของพระอภิธรรม (วัดบูรณศิริมาตยาราม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=28770

เมืองสังกัสสะ สถานที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44853

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๖
พระพุทธองค์ทรงโปรดนันโทปนันทนาคราช


ในภาพ...พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปเหาะไปสู่เทวโลก
พญานันโทปนันทนาคราชเห็นเข้า ก็โกรธว่าพระสมณะเหาะข้ามศีรษะ
จึงบันดาลขดกายใหญ่พันรอบเขาพระสุเมรุ แผ่พังพานปิดพิภพดาวดึงส์
พระโมคคัลลานะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า
อาสาแสดงฤทธิ์ปราบพญานันโทปนันทนาคราช
โดยนฤมิตกายเป็นพญาครุฑปราบพยศพญานาค
ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงฤทธิ์ต่างๆ มากมาย ภายหลังพญานาคแพ้ฤทธิ์พระเถระ
แล้วถือเอาพระพุทธเจ้าและพระเถระเป็นสรณะ

ด้วยเหตุที่แม้พระอรหันต์รูปอื่นอาจจะทำปาฏิหาริย์ได้
แต่การเข้า-ออกจตุตถฌานอย่างชำนาญไม่ติดขัด
เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ ไม่ใช่ทำได้ง่าย
นี่จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต
เฉพาะพระมหาโมคคัลลานะเท่านั้น
ความสามารถในการเข้า-ออกฌานได้อย่างฉับพลันเหมือนในการที่
พระมหาโมคคัลลานะทรมานพญานันโทปนันทนาคราช ชื่อว่า สมาปัชชนวสี


**************************************************

ประวัติ “นันโทปนันทนาคราช”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=27277

พุทธวิธีชนะมารจากบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=45321

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๗
พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก “โลกรวิวรรณ”


ในภาพ...พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากเทวโลก คือจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (หลังวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน)
หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
ตลอด ๓ เดือน โดยทรงประทับจงกรมบนอากาศ มีพระรัศมีเป็นปริมณฑล
ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก “โลกรวิวรรณ” โดยแสดงกิริยาพระหัตถ์เปิดโลก
เนรมิตให้เหล่าพุทธบริษัทได้เห็นภพสูง ภพกลาง และภพต่ำ
กล่าวคือ ทรงเปิดโลกให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ได้มองเห็นกันและกัน
ตลอดทั้ง ๓ โลก เสมือนนั่งอยู่พร้อมหน้ากันเป็นที่อัศจรรย์
เพื่อให้ชนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ศรัทธาในพระรัตนตรัย
จึงเรียกวันนั้นว่า “วันพระ (พุทธ) เจ้าเปิดโลก”


**************************************************

วันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

พิธีตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=35189

• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันออกพรรษา” •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45497

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๘
พระนางสามาวดีถวายผ้ารัตนกัมพล (ผ้าจีวร)


ในภาพ...พระนางสามาวดีพุทธสาวิกา อัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน
แห่งเมืองโกสัมพี ถวายผ้ารัตนกัมพล (ผ้าจีวร) ๕๐๐ ผืนแด่พระอานนท์
พระอานนท์ถวายผ้าเหล่านั้นต่อไปยังภิกษุผู้มีจีวรเก่า

ภายหลังพระนางสามาวดีถูกเพลิงเผา พร้อมข้ารับใช้ผู้ภักดี (ภาพล่าง)

พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงเหตุแห่งกรรมของบุคคลในที่ประชุมสงฆ์ (ภาพบน)
เพราะเป็นวิบากกรรมเก่าที่เคยใช้ไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เข้าสมาบัติ
แต่เหตุที่พระนางและบริวารบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว
การตายของท่านเหล่านั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตาย


**************************************************

ประวัติ “พระนางสามาวดี”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7467

“จีวร” ธงชัยหรือเครื่องหมายของพระอรหันต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=43932

จะเลือกถวายจีวรสีใด (อ.ธรรมจักร สิงห์ทอง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19701

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๕๙
พระเทวทัตทูลขอเป็นประมุขปกครองสงฆ์


ในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่ที่โฆษิตาราม เมืองโกสัมพี
พระเทวทัตเกิดริษยาว่าพระพุทธเจ้ามิได้ยกย่องตนให้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์
แม้ตนเป็นพระภิกษุสาวกฝ่ายศากยราช
ได้เข้าเฝ้าทูลขอเป็นใหญ่ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธองค์
แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ จึงเป็นชนวนก่อเหตุสังฆเภทในเวลาต่อมา


**************************************************

พระเทวทัตเสมอกันกับพระโพธิสัตว์ ??
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=27616

ลำดับความรุนแรงแห่งการให้ผลของกรรมชั่ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=38297

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 13:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


**************************************************

ภาพที่ ๖๐
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุแบ่งปันปัจจัย


ในภาพ...พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่โคนไม้สะเดา
ปีนั้นเกิดความแห้งแล้ง ทรงอยู่ด้วยความลำบาก
โดยต้องฉันข้าวเหนียวแดงของพ่อค้าม้าอยู่ ๓ เดือน
เพราะพราหมณ์เวรัญชราและภรรยาเป็นผู้นิมนต์ให้เสด็จจำพรรษา
ณ เมืองเวรัญชรา แล้วลืมถวายอาหาร ภายหลังได้มาขอขมา
พระพุทธองค์จึงได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าถวายข้าวแดง
ซึ่งอาจเป็นข้าวเหนียวแดงสำหรับให้ม้ากิน
ทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมเก่าของพระองค์

ส่วนภิกษุได้ภิกขาจารอาหารโดยลำบาก
ปีนั้นทรงบัญญัติพระวินัย
ให้เหล่าภิกษุดูแลช่วยเหลือกัน ให้ปัจจัยอาหารและยา


**************************************************

การบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=33958

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 91 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร