ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 01 พ.ค. 2010, 19:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  iamblackdiamond [ 22 มิ.ย. 2010, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

ภาพถ่ายชัดเจนมากครับขออนุญาตเก็บไว้เพื่อแบ่งปัน และ ขออนุโมทนาด้วยนะครับ สาธุ.. สาธุ.. สาธุ..

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย นำพาพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต
สมัยที่ยังอยู่วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ขณะแสดงธรรม

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สมัยที่ยังอยู่วัดแสนสำราญ
ต.แสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระชินวงศาจารย์
บันทึกภาพหน้า “บุษบก” อันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
ด้านหน้าองค์พระประธาน ภายในศาลาการเปรียญ
ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

• หลวงพ่อพุธ ฐานิโย •
เมื่อครั้งเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย
และสักการะสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า


รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เพ่งกสิณ ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล


:b39: พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

• หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆ •

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กราบนมัสการและสนทนากับ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ภายในกุฏิรับรองพระมหาเถระ
เมื่อคราวนิมนต์หลวงตาให้มาแสดงธรรม รับผ้าป่าช่วยชาติ
และพำนัก ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ออกเดินทางจากวัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีองค์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ติดตามไปส่ง
เพื่อรับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กราบนมัสการ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จไปทรงเยี่ยมวัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ร่วมเฝ้ารับเสด็จ


รูปภาพ

“พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)” วัดป่าสาลวัน
จ.นครราชสีมา เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


จากกระทู้...สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

:b47: :b47:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ม.ค. 2012, 12:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
ในงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ภปร.
และพระกริ่ง ภปร. ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗


:b47: :b40: :b47:

อนึ่ง ในงานพิธีพุทธาภิเษกฯ ดังกล่าว ได้มีการกราบบังคมทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัขกาลที่ ๙
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี
และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
เพื่อพิธีนี้ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (ไม่ใช่อธิการบดีฯ ในขณะนั้น)
เดินทางไปกราบนิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มาร่วมพิธีด้วยตนเอง
ซึ่งองค์หลวงตาก็เมตตารับนิมนต์ และบอกให้ไปนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่
ที่เป็นศิษย์สำคัญของท่านอีก ๕ รูปมาร่วมพิธีด้วย คือ
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ, หลวงปู่เพียร วิริโย, หลวงปู่ลี กุสลธโร,
พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก


รูปภาพ

จากด้านหน้า : หลวงปู่ศรี มหาวีโร, หลวงปู่หลวง กตปุญโญ,
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย และพระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม
ในงานพิธีพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มิ.ย. 2012, 21:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่เมตตาหลวง (หลวงปู่สิงห์ สุนฺทโร)
หลวงปู่บุดดา ถาวโร และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เข้ากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”
แห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เข้ากราบนมัสการ “หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมรมฺโภ”
แห่งวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


รูปภาพ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
๒ พระมหาเถระของจังหวัดนครราชสีมา


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต

รูปภาพ

หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เมื่อครั้งเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย
และถวายสักการะพุทธสังเวชนียสถาน

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มิ.ย. 2012, 21:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

รูปภาพ

จากซ้าย : พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
และ “พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ)”
แห่งวัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ใส่บาตร “หลวงปู่เมตตาหลวง”
และพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๘ กุมภาพันธ์


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่สาม อกิญฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงพ่อชา สุภทฺโท

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 09:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

• หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ ในหลวง •

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชโอรส และพระราชธิดา
กราบนมัสการหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายพัดยศสมณศักดิ์ที่ พระราชสังวรญาณ
แด่องค์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


รูปภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ในงานฉลองอุโบสถ วัดหนองจรเข้
ต.หนองจรเข้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 09:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

รูปภาพ

พระมหาเถระที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน องค์ประธานฝ่ายสงฆ์
นำขบวนอัญเชิญโกศขึ้นสู่เมรุ เพื่อเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เขียนใส่สมุดบันทึกว่า
“78 ปี เตรียมตัวได้ ชีวิตต้องสิ้นสุด”

หน้า 2 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/