ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=57056
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  sssboun [ 28 ม.ค. 2019, 14:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

คุณ เคยไหมเวลาปวดหนักมากๆ แล้วต้องรอคน
ที่เข้าห้องน้ำอยู่ หรือปวดฉี่นานๆ แล้วต้องอดไว้กลั้น
ไว้ นั้นแหละครับทุกข์ประจำที่ทุกคนจะต้องมี เพราะมี
การเกิดเป็นเหตุ

:b8:


ชีวิตผมไม่ค่อยทุกข์กับเรื่อง ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ เลยว่าไม่ทุกข์ครับ
เกิดแล้วไม่ดับไม่มี ใจสรุปดังนี้จิตก็สลัดภพ ทุกข์อย่างนี้ผมเคยเห็น

:b8:

ผมก็เคยเจอครั้งหนึงความสุขเกิดจากความสงบ
จากกิเลสตอนบวชพรรษาที่ ๒ ตอนนั้นมิได้หวังอะไร
เห็นเงินเหมือนกับกระดาษดีๆใบหนึ่งๆ ได้มาก็แจกไป
เลย มองเห็นผู้คนมีแต่ความเมตตา สงสาร ไม่ว่าจะยืน
เดิน นั่ง นอน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสงบสุขทั้งนั้น

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 31 ม.ค. 2019, 15:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

คุณ เคยไหมเวลาปวดหนักมากๆ แล้วต้องรอคน
ที่เข้าห้องน้ำอยู่ หรือปวดฉี่นานๆ แล้วต้องอดไว้กลั้น
ไว้ นั้นแหละครับทุกข์ประจำที่ทุกคนจะต้องมี เพราะมี
การเกิดเป็นเหตุ

:b8:


ชีวิตผมไม่ค่อยทุกข์กับเรื่อง ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ เลยว่าไม่ทุกข์ครับ
เกิดแล้วไม่ดับไม่มี ใจสรุปดังนี้จิตก็สลัดภพ ทุกข์อย่างนี้ผมเคยเห็น

:b8:

ผมก็เคยเจอครั้งหนึงความสุขเกิดจากความสงบ
จากกิเลสตอนบวชพรรษาที่ ๒ ตอนนั้นมิได้หวังอะไร
เห็นเงินเหมือนกับกระดาษดีๆใบหนึ่งๆ ได้มาก็แจกไป
เลย มองเห็นผู้คนมีแต่ความเมตตา สงสาร ไม่ว่าจะยืน
เดิน นั่ง นอน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสงบสุขทั้งนั้น

:b8:


สาธุครับ ความเมตตาปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุขของคุณ
ผมสัมผัสได้ครับ จากถ้อยคำแนะนำห่วงใย มีอะไรชี้แนะ
ผม บอกผมได้เลยตามตรงนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้
สึกไม่ดี เพราะความรู้สึกไม่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องแก้อยู่แล้ว

เจ้าของ:  sssboun [ 31 ม.ค. 2019, 17:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

คุณ เคยไหมเวลาปวดหนักมากๆ แล้วต้องรอคน
ที่เข้าห้องน้ำอยู่ หรือปวดฉี่นานๆ แล้วต้องอดไว้กลั้น
ไว้ นั้นแหละครับทุกข์ประจำที่ทุกคนจะต้องมี เพราะมี
การเกิดเป็นเหตุ

:b8:


ชีวิตผมไม่ค่อยทุกข์กับเรื่อง ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ เลยว่าไม่ทุกข์ครับ
เกิดแล้วไม่ดับไม่มี ใจสรุปดังนี้จิตก็สลัดภพ ทุกข์อย่างนี้ผมเคยเห็น

:b8:

ผมก็เคยเจอครั้งหนึงความสุขเกิดจากความสงบ
จากกิเลสตอนบวชพรรษาที่ ๒ ตอนนั้นมิได้หวังอะไร
เห็นเงินเหมือนกับกระดาษดีๆใบหนึ่งๆ ได้มาก็แจกไป
เลย มองเห็นผู้คนมีแต่ความเมตตา สงสาร ไม่ว่าจะยืน
เดิน นั่ง นอน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสงบสุขทั้งนั้น

:b8:


สาธุครับ ความเมตตาปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุขของคุณ
ผมสัมผัสได้ครับ จากถ้อยคำแนะนำห่วงใย มีอะไรชี้แนะ
ผม บอกผมได้เลยตามตรงนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้
สึกไม่ดี เพราะความรู้สึกไม่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องแก้อยู่แล้ว

:b8:

ที่จริงการปฏิบัติที่ผมเห็นนั้นจะว่าเป็นขั้นฐานๆ
ที่คนยังไม่เคยปฏิบัติ สามารถทำได้ ผมขอยกตัวอย่าง
การเรียนธรรมะนั้นก็คล้ายกับการเรียนทางโลก จะแบ่ง
ออกเป็น ๓ ระดับ ต้น กลาง สูง เช่น หากเราเอาระดับสูง
ไปสูงคนระดับต้น เขาจะไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ได้เลยคือ

เอากิเลสแม้อย่างหยาบออกก็ไม่ได้ เช่นพระไตรปิฏกชุดแรก
จะเป็นระดับสูง ชุด ๒ กลาง และ ต้น เพราะมีการขยายความ
ออกมาเรื่อยๆนั้นเอง

และเช่นเดียวกัน การเรียนกับการลงมือทำจริงนั้นก็คงละเรื่องกัน
เช่นคนส่วนมากพูดได้แต่พอทำเข้าจริงกลับทำไม่ได้ แต่ทางธรรม
ต่างอยู่นิดหนึ่งนั้นก็คือหากผู้ใดสะสมบารมีมามากแล้วแม้ฟังก็สำเร็จ
ได้ แต่ก็ติดตรงยุคคลนี้เป็นยุคที่เสื่อมมากแล้วคือหลังๆจะหมดอายุ
พระศาสนาแล้ว การที่จะมีคนมีบุญมากๆมาเกิดนั้นโอกาศเป็นไปได้
ก็น้อยเช่นกัน

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 31 ม.ค. 2019, 18:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

:b8:

แล้วคุณรู้สึกติดในอะไรสักอย่างมากๆแบบพอ
ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ

ในระหว่างวันคุณ เจริญสติอย่างไรครับ

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 01 ก.พ. 2019, 01:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

sssboun เขียน:
:b8:

แล้วคุณรู้สึกติดในอะไรสักอย่างมากๆแบบพอ
ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ

ในระหว่างวันคุณ เจริญสติอย่างไรครับ

:b8:พอไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ พวกนี้ไม่ค่อยติดครับ

แต่จะให้บวช ไม่บวชเพราะติด กามราคะ แคบเข้ามา
อีกก็ติดเรื่อง s e x ครับไม่ได้หมายความว่า พอไม่ได้
มี s e x แล้วหงุดหงิดนะครับแต่จะให้ละ ทิ้งเด็ดขาด
ตลอดชีวิต ใจมันยังไม่ยอม

ในระหว่างวัน ระงับความคิด คำพูด การกระทำ ที่เป็น
ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็มีเผลอบ้าง
ยกตัวอย่างครั้งนึง ผมทะเลาะกับพี่สาวด้วยความโกรธ
ผมจะลุกขึ้นยกนิ้วชี้หน้าด่าพี่สาว ขณะกำลังยกแขนก็
ระลึกรู้ แล้วสติก็เด่นเห็นอาการของตัวเอง อันเกิดจาก
ความโกรธ ก็เก็บแขนลง แล้วทรุดลงนั่งดูความโกรธ
ดูลมหายใจของตัวเอง พี่สาวผมก็คงงง ๆ ว่าผมเป็นอะไร
ในระหว่างวันก็ประมาณนี้

ในรูปแบบผมเจริญอานาปาณสติครับ

เจ้าของ:  sssboun [ 01 ก.พ. 2019, 06:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

แล้วคุณรู้สึกติดในอะไรสักอย่างมากๆแบบพอ
ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ

ในระหว่างวันคุณ เจริญสติอย่างไรครับ

:b8:พอไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ พวกนี้ไม่ค่อยติดครับ

แต่จะให้บวช ไม่บวชเพราะติด กามราคะ แคบเข้ามา
อีกก็ติดเรื่อง s e x ครับไม่ได้หมายความว่า พอไม่ได้
มี s e x แล้วหงุดหงิดนะครับแต่จะให้ละ ทิ้งเด็ดขาด
ตลอดชีวิต ใจมันยังไม่ยอม


ในระหว่างวัน ระงับความคิด คำพูด การกระทำ ที่เป็น
ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็มีเผลอบ้าง
ยกตัวอย่างครั้งนึง ผมทะเลาะกับพี่สาวด้วยความโกรธ
ผมจะลุกขึ้นยกนิ้วชี้หน้าด่าพี่สาว ขณะกำลังยกแขนก็
ระลึกรู้ แล้วสติก็เด่นเห็นอาการของตัวเอง อันเกิดจาก
ความโกรธ ก็เก็บแขนลง แล้วทรุดลงนั่งดูความโกรธ
ดูลมหายใจของตัวเอง พี่สาวผมก็คงงง ๆ ว่าผมเป็นอะไร
ในระหว่างวันก็ประมาณนี้

ในรูปแบบผมเจริญอานาปาณสติครับ

:b8:

ลองไปหาคลิปผ่าศพหญิงมาดูบ่อยๆสิครับ
พยายามดูให้จบ ดูหลายๆรอบ แล้วพิจารนาไป
ด้วย อีกอย่างหนึ่งหากเป็นไปได้ดูให้เห็นติดตา
หรือทำเป็นกสินไปเลยคือเอาเป็นภาพนิมิตไปเลย
เมื่อถึงเวลาเราก็จะนำมาใช้ได้ทันถ่วงที ส่วนการ
ปฏิบัตินั้นดีแล้วครับ ผมยังดูลมไม่ค่อยออกไม่ค่อย
ชัด ดูแต่อย่างหยาบนั้นก็คือดูกาย กับสิ่งที่ผมดูมาก
นั้นก็คืออารมณ์ ผมก็ยังโกรธ แต่นานๆครั้ง แต่ขณะ

ที่โกรธนั้นจะรู้ตัวคลุมมิให้ทำร้ายร่างกายหรือด่าคน
อื่น ตั้งแต่ผมแต่งงานมายังไม่เคยด่าภรรยาหรือทำ
ร้ายร่างกายเธอเลยแม้โกรธอย่างรุนแรงก็ยังมีสติคลุม
ตัวเองไม่ให้เกินเลยไปได้

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 01 ก.พ. 2019, 10:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

แล้วคุณรู้สึกติดในอะไรสักอย่างมากๆแบบพอ
ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ

ในระหว่างวันคุณ เจริญสติอย่างไรครับ

:b8:พอไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ พวกนี้ไม่ค่อยติดครับ

แต่จะให้บวช ไม่บวชเพราะติด กามราคะ แคบเข้ามา
อีกก็ติดเรื่อง s e x ครับไม่ได้หมายความว่า พอไม่ได้
มี s e x แล้วหงุดหงิดนะครับแต่จะให้ละ ทิ้งเด็ดขาด
ตลอดชีวิต ใจมันยังไม่ยอม


ในระหว่างวัน ระงับความคิด คำพูด การกระทำ ที่เป็น
ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็มีเผลอบ้าง
ยกตัวอย่างครั้งนึง ผมทะเลาะกับพี่สาวด้วยความโกรธ
ผมจะลุกขึ้นยกนิ้วชี้หน้าด่าพี่สาว ขณะกำลังยกแขนก็
ระลึกรู้ แล้วสติก็เด่นเห็นอาการของตัวเอง อันเกิดจาก
ความโกรธ ก็เก็บแขนลง แล้วทรุดลงนั่งดูความโกรธ
ดูลมหายใจของตัวเอง พี่สาวผมก็คงงง ๆ ว่าผมเป็นอะไร
ในระหว่างวันก็ประมาณนี้

ในรูปแบบผมเจริญอานาปาณสติครับ

:b8:

ลองไปหาคลิปผ่าศพหญิงมาดูบ่อยๆสิครับ
พยายามดูให้จบ ดูหลายๆรอบ แล้วพิจารนาไป
ด้วย อีกอย่างหนึ่งหากเป็นไปได้ดูให้เห็นติดตา
หรือทำเป็นกสินไปเลยคือเอาเป็นภาพนิมิตไปเลย
เมื่อถึงเวลาเราก็จะนำมาใช้ได้ทันถ่วงที ส่วนการ
ปฏิบัตินั้นดีแล้วครับ ผมยังดูลมไม่ค่อยออกไม่ค่อย
ชัด ดูแต่อย่างหยาบนั้นก็คือดูกาย กับสิ่งที่ผมดูมาก
นั้นก็คืออารมณ์ ผมก็ยังโกรธ แต่นานๆครั้ง แต่ขณะ

ที่โกรธนั้นจะรู้ตัวคลุมมิให้ทำร้ายร่างกายหรือด่าคน
อื่น ตั้งแต่ผมแต่งงานมายังไม่เคยด่าภรรยาหรือทำ
ร้ายร่างกายเธอเลยแม้โกรธอย่างรุนแรงก็ยังมีสติคลุม
ตัวเองไม่ให้เกินเลยไปได้

:b8:


ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
ปัญหาของผมไม่ใช่ไม่รู้วิธีแก้
แต่ใจมันไม่อยากแก้สิครับ ปัญหา
:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 01 ก.พ. 2019, 17:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถึงแม้รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ทำไมยังอยากมีความรัก

Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
:b8:

แล้วคุณรู้สึกติดในอะไรสักอย่างมากๆแบบพอ
ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ

ในระหว่างวันคุณ เจริญสติอย่างไรครับ

:b8:พอไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกหงุดหงิดมาก เช่นการเล่น
การเที่ยว การดูละครหนังต่างๆ การกิน ดื่ม เครื่องนุ่ง
ห่มอะไรทำนองนี้ครับ พวกนี้ไม่ค่อยติดครับ

แต่จะให้บวช ไม่บวชเพราะติด กามราคะ แคบเข้ามา
อีกก็ติดเรื่อง s e x ครับไม่ได้หมายความว่า พอไม่ได้
มี s e x แล้วหงุดหงิดนะครับแต่จะให้ละ ทิ้งเด็ดขาด
ตลอดชีวิต ใจมันยังไม่ยอม


ในระหว่างวัน ระงับความคิด คำพูด การกระทำ ที่เป็น
ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็มีเผลอบ้าง
ยกตัวอย่างครั้งนึง ผมทะเลาะกับพี่สาวด้วยความโกรธ
ผมจะลุกขึ้นยกนิ้วชี้หน้าด่าพี่สาว ขณะกำลังยกแขนก็
ระลึกรู้ แล้วสติก็เด่นเห็นอาการของตัวเอง อันเกิดจาก
ความโกรธ ก็เก็บแขนลง แล้วทรุดลงนั่งดูความโกรธ
ดูลมหายใจของตัวเอง พี่สาวผมก็คงงง ๆ ว่าผมเป็นอะไร
ในระหว่างวันก็ประมาณนี้

ในรูปแบบผมเจริญอานาปาณสติครับ

:b8:

ลองไปหาคลิปผ่าศพหญิงมาดูบ่อยๆสิครับ
พยายามดูให้จบ ดูหลายๆรอบ แล้วพิจารนาไป
ด้วย อีกอย่างหนึ่งหากเป็นไปได้ดูให้เห็นติดตา
หรือทำเป็นกสินไปเลยคือเอาเป็นภาพนิมิตไปเลย
เมื่อถึงเวลาเราก็จะนำมาใช้ได้ทันถ่วงที ส่วนการ
ปฏิบัตินั้นดีแล้วครับ ผมยังดูลมไม่ค่อยออกไม่ค่อย
ชัด ดูแต่อย่างหยาบนั้นก็คือดูกาย กับสิ่งที่ผมดูมาก
นั้นก็คืออารมณ์ ผมก็ยังโกรธ แต่นานๆครั้ง แต่ขณะ

ที่โกรธนั้นจะรู้ตัวคลุมมิให้ทำร้ายร่างกายหรือด่าคน
อื่น ตั้งแต่ผมแต่งงานมายังไม่เคยด่าภรรยาหรือทำ
ร้ายร่างกายเธอเลยแม้โกรธอย่างรุนแรงก็ยังมีสติคลุม
ตัวเองไม่ให้เกินเลยไปได้

:b8:


ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
ปัญหาของผมไม่ใช่ไม่รู้วิธีแก้
แต่ใจมันไม่อยากแก้สิครับ ปัญหา
:b8:

:b8:

งั้นคงต้องรอเวลาจนกว่ากำลังสติปัญญาจะแก่
รอบพร้อม เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมูลแล้วย่อมตัดเลส
ได้ไม่ยากเลย

แต่ก็ระวังเรื่องผิดศีลด้วยนะครับ โดยเฉพาะข้อ ๓
เพราะปัจจุบันนี้ มักจะโกหกว่ายังไม่มีผัวบ้าง ยังไม่
มีเมียบ้าง รู้หน้าแต่ใจนั้นรู้ยากยิ่ง ยิ่งสวยยิ่งอันตราย
ยิ่งปากหวานก็ยิ่งระวัง หากเสียท่าแล้วเขาอาจจับเรา
เป็นสามีได้เลยด้วยการตั้งครรค์ ผิดศีลข้อ ๓ แล้วต้อง
ไปเกิดเป็นคนไม่มีเพศ เป็นกระเทย เป็นหญิง ทุกข์
ยาวเลย ความสุขเพียงแค่นิดเดียวแต่ต้องท่องเที่ยว
ใช้กรรมยาวเลย

:b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/