ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“สุสานหลวง” สำหรับ “จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=23231
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 23 มิ.ย. 2009, 16:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 23 มิ.ย. 2009, 17:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ
ซ้ายมือ : อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
ขวามือ : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง (ราชสกุลรังสิต)อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อน นิยะวานนท์


(มีต่อ)

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 23 มิ.ย. 2009, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง

ศิลปะแบบโกธิคของยุโรป เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
เจ้าจอมมารดาเนื่อง (หม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์)
และพระราชโอรส-พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “รังสิต”

‘อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง’ ตั้งอยู่ใกล้กันกับ
อนุสาวรีย์อรอนุสรณ์ ๒๔๗๖, อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน “สุขุมาลนฤมิตร์”
และอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง (ราชสกุลรังสิต)


(มีต่อ)

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มิ.ย. 2009, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาย้อย

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
เจ้าจอมมารดาย้อย (หม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร)
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาย้อย
ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : http://th.wikipedia.org(มีต่อ)

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2009, 08:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ

อนุสาวรีย์อรอนุสรณ์ ๒๔๗๖

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


(มีต่อ)

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2009, 10:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (พระวิหารน้อย)


อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระวิหารน้อย
เป็นที่บรรจุพระสรีรังคาร เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ บุนนาค)
พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระราชธิดา
พร้อมทั้ง เจ้าจอมมารดาโหมด บุนนาค
(น้องสาวร่วมบิดา-มารดาเดียวกันกับเจ้าคุณพระประยุรวงศ์)
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระราชโอรส-พระราชธิดา
อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุลอาภากร)
พระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “อาภากร” และราชสกุล “สุริยง”

ภายในของอนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (พระวิหารน้อย)
จะเปิดให้สักการะเฉพาะวันที่ ๑๙ ธันวาคม และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปีเท่านั้น
เนื่องจาก วันที่ ๑๙ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ และ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม “วันอาภากร” เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย


รูปภาพ

รูปภาพ
ภายใน “อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือพระวิหารน้อย” (ราชสกุลอาภากรและสุริยง)

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 25 มิ.ย. 2009, 11:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 มิ.ย. 2009, 14:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ
ด้านหน้า : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน
ขวามือ : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดาเรือน สุนทรศาลทูล
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์


อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดามรกฎ เพ็ญกุล
พร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “เพ็ญพัฒน์”


อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

เป็นที่บรรจุพระสรีรังคาร พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี (เสด็จเจ้าน้อย)
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


(มีต่อ)

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 มิ.ย. 2009, 14:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แผนผังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ

เจ้าของ:  upatham316 [ 16 ก.ค. 2009, 10:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนุโมทนา สำหรับภาพและความรู้ที่นำมาให้ชมค่ะ

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 24 ก.ค. 2009, 10:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนุโมทนาบุญครับสาธุ

เจ้าของ:  น้อมเศียรเกล้า [ 22 ก.พ. 2010, 08:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณค่ะ น่าไปมาก tongue

เจ้าของ:  kriengkripob [ 22 ก.พ. 2010, 09:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนุโมทนา โบราณสถานสำคัญยิ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แด่ลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน (ส่วนเราชมภาพแล้วก็ปลงอนิจจัง สุดท้ายเราต้องละสังขารสู่ธรรมชาติเหมือนกัน) สาธุ สาธุ :b8: :b8:

เจ้าของ:  onejaiD [ 02 พ.ค. 2010, 16:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณค่ะ

เจ้าของ:  บัวลอยไข่หวาน [ 12 ส.ค. 2010, 10:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

:b8: :b8: :b8: :b8:
สาธุค่ะ เกิดมาก็ยังไม่เคยเยี่ยมกรายไปเลย
นอกจากภาพสวยแล้ว ยังได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/