วันเวลาปัจจุบัน 26 มี.ค. 2023, 15:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 25 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง

ศิลปะแบบโกธิคของยุโรป เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
เจ้าจอมมารดาเนื่อง (หม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์)
และพระราชโอรส-พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ด้วยเป็นพระสุณิสาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “รังสิต”

‘อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง’ ตั้งอยู่ใกล้กันกับ
อนุสาวรีย์อรอนุสรณ์ ๒๔๗๖, อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน “สุขุมาลนฤมิตร์”
และอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง (ราชสกุลรังสิต)


(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาย้อย

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
เจ้าจอมมารดาย้อย (หม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร)
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาย้อย
ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : http://th.wikipedia.org(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

อนุสาวรีย์อรอนุสรณ์ ๒๔๗๖

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (พระวิหารน้อย)


อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระวิหารน้อย
เป็นที่บรรจุพระสรีรังคาร เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ บุนนาค)
พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระราชธิดา
พร้อมทั้ง เจ้าจอมมารดาโหมด บุนนาค
(น้องสาวร่วมบิดา-มารดาเดียวกันกับเจ้าคุณพระประยุรวงศ์)
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระราชโอรส-พระราชธิดา
อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุลอาภากร)
พระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “อาภากร” และราชสกุล “สุริยง”

ภายในของอนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (พระวิหารน้อย)
จะเปิดให้สักการะเฉพาะวันที่ ๑๙ ธันวาคม และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปีเท่านั้น
เนื่องจาก วันที่ ๑๙ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ และ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม “วันอาภากร” เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย


รูปภาพ

รูปภาพ
ภายใน “อนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือพระวิหารน้อย” (ราชสกุลอาภากรและสุริยง)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
ด้านหน้า : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน
ขวามือ : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดาเรือน สุนทรศาลทูล
และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์


อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ

เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร เจ้าจอมมารดามรกฎ เพ็ญกุล
พร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “เพ็ญพัฒน์”


อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

เป็นที่บรรจุพระสรีรังคาร พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี (เสด็จเจ้าน้อย)
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


แผนผังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 15:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วัดประจำรัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


รูปภาพ

วัดประจำรัชกาลที่ ๗
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


เดี๋ยวมาต่อค่ะ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2011, 11:23 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ต.ค. 2010, 09:11
โพสต์: 597


 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ส.ค. 2019, 10:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:
Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มี.ค. 2020, 10:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 25 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร