วันเวลาปัจจุบัน 26 มี.ค. 2023, 16:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2008, 09:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


การจารึก “พระไตรปิฎก” นั้น มิใช่จดจารอยู่แค่เพียงใน ใบลานหรือสมุดข่อย แต่ยังได้มีการจารึกพระไตรปิฎกไว้ใน หินอ่อน อีกด้วย

พระไตรปิฎกหินอ่อนชุดแรกของโลกนั้นเป็นของประเทศพม่า ตั้งอยู่ ณ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ตามประวัติกล่าวว่า ได้จัดทำขึ้นในสมัยของ พระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งพม่า ซึ่งปกครองประเทศในระหว่างปี พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๒๑ เป็นช่วงสมัยที่พระพุทธศาสนาในพม่ากลับมาเข้มแข็งมั่นคงอีกวาระหนึ่ง พระองค์ได้โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๕ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน ๒,๔๐๐ รูปจากทั่วประเทศมาร่วมกันสังคายนาในครั้งนี้

รวมทั้ง ได้มีการแปลพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ และจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีลงในแผ่นหินอ่อนทั้งสองด้าน มีขนาดกว้าง ๑.๑ เมตร สูง ๑.๕ เมตร และหนาประมาณ ๕-๖ นิ้ว แบ่งเป็นจารึกพระสูตร ๔๑๐ แผ่น พระวินัย ๑๑๑ แผ่น และพระอภิธรรม ๒๐๘ แผ่น รวมทั้งหมด ๗๒๙ แผ่น

การตระเตรียมการจารึกพระไตรปิฎกนี้ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ และสิ้นสุดใน พ.ศ.๒๔๑๑ จากนั้นต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๕ จึงได้มีการจัดสร้างพระเจดีย์จำนวน ๗๒๙ องค์เท่าจำนวนพระไตรปิฎกหินอ่อน เพื่อบรรจุพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

รูปภาพ

สำหรับพระไตรปิฎกหินอ่อนชุดที่ ๒ ของโลกเป็นของประเทศไทย และนับว่าเป็น “พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ความเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนของไทยนั้น กล่าวคือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ดำเนินการจารึกพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อันเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกฉบับซึ่งคณะสงฆ์ไทยได้ทำการตรวจชำระ และสังคายนาพระธรรมวินัย ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร หนา ๗-๘ นิ้ว จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น เพื่อเป็นถาวรวัตถุอันเป็นนิมิตหมายแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นี้ ให้ปรากฎในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและชาติไทย

ทั้งนี้ ได้มีการก่อสร้าง พระมหาวิหาร เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนทั้งหมด ณ บริเวณพื้นที่เกาะทางทิศตะวันตก ด้านหลังพระพุทธรูปพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๙ ไร่ ส่วนอาคารพระมหาวิหารก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ ๕,๘๒๔ ตารางเมตร ตัวอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะรูปทรงจตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ โดยมี พระเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ อยู่ตรงกลาง

รูปภาพ

ภายในพระมหาวิหารนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ พระธาตุพระสีวลีเถระ และรายล้อมด้วยพระเจดีย์ รวมเป็น ๙ ยอด พระไตรปิฎกหินอ่อนตั้งเรียงรายภายในอาคาร ส่วนด้านบนของอาคารโดยรอบมีภาพวาดพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และการสังคายนาพระไตรปิฎก

“มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน” ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๑ รวมระยะเวลา ๙ ปี สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดและสมโภชพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้

รูปภาพ


มีต่อ >>>>>

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2008, 10:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ “มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน”
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


เล่าเรื่องในเมืองไทย : พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 สิงหาคม 2548 18:01 น.

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2009, 19:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ค. 2009, 20:12
โพสต์: 791

แนวปฏิบัติ: พุทโธและสัมมาอรหัง
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: ใต้ร่มโพธิญาณ
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ยังไม่เคยไปสักการะเลยต้องหาโอกาสแล้ว

ขอบคุณครับ

.....................................................
ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี 30 ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4 ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธรรมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมครู ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ค. 2009, 02:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: :b8:

เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเลยครับ

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2009, 09:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 06:18
โพสต์: 731

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ............. :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ส.ค. 2009, 21:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0078_forum.JPG
DSC_0078_forum.JPG [ 124.04 KiB | เปิดดู 15471 ครั้ง ]
วันนี้ไปพุทธมณฑลเลย เข้าไปกราบพระประธานกลางเจดีย์
วิหารที่ประดิษยฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนครับ

สวยงามมากครับยามเย็น รูปนี้เป็นสวนด้านหน้าวิหารที่ประดิษยฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนครับ

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ส.ค. 2009, 21:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0070.JPG
DSC_0070.JPG [ 80.79 KiB | เปิดดู 15464 ครั้ง ]
DSC_0054_forum.JPG
DSC_0054_forum.JPG [ 150.06 KiB | เปิดดู 15458 ครั้ง ]
DSC_0057.JPG
DSC_0057.JPG [ 93.37 KiB | เปิดดู 15456 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ส.ค. 2009, 03:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0031_forum.jpg
DSC_0031_forum.jpg [ 65.69 KiB | เปิดดู 15438 ครั้ง ]
เพิ่มเติมรูป ครับ หากใครว่างช่วงเย็นไปวิ่งออกกำลังกาย ไหว้พระ ให้อาหารปลากันได้ครับ

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ส.ค. 2009, 03:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0032.JPG
DSC_0032.JPG [ 92.09 KiB | เปิดดู 15432 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.ย. 2009, 11:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
ADSC_0009.jpg
ADSC_0009.jpg [ 189.65 KiB | เปิดดู 15362 ครั้ง ]
ADSC_0014.jpg
ADSC_0014.jpg [ 194.47 KiB | เปิดดู 15364 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8:
บรรยากาศรอบๆวิหาร

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ก.ย. 2009, 00:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
ADSC_0013.jpg
ADSC_0013.jpg [ 188.74 KiB | เปิดดู 15322 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8:

ทางเดินเข้าไปสู่วิหาร ครับ

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 01:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0369.jpg
DSC_0369.jpg [ 177.67 KiB | เปิดดู 15208 ครั้ง ]
:b8: ......ไปมาล่าสุดครับ....เก็บภาพมาฝาก

ลานธรรมจักร....อยู่ใกล้ๆ...วิหารเหมือนกัน

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 01:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0390.jpg
DSC_0390.jpg [ 198.02 KiB | เปิดดู 15203 ครั้ง ]
:b8: และเดินไป...วิหาร.....ทางดูร่มรื่น

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 01:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
DSC_0403.jpg
DSC_0403.jpg [ 193.65 KiB | เปิดดู 15201 ครั้ง ]
:b8: ............วิหาร.........เก็บภาพด้านนอก...ตอนพระอาทิตย์ตกนี่ งดงามมาก

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร