ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ “พระสังฆบิดร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51516
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 31 ธ.ค. 2015, 14:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ “พระสังฆบิดร”

รูปภาพ

พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิ (องค์สีน้ำตาล)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พร้อมทั้ง ๓ พัดยศสมณศักดิ์สำคัญประจำพระองค์
ครั้งประดิษฐานให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะ
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘


รูปภาพ

พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

รูปภาพ

พระแท่นเศวตฉัตร ๓ ชั้น
หนึ่งในเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์สำคัญที่สมเด็จพระสังฆราช
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร


:b50: :b49: :b50:

:b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ
:: พระศรัณย์ ปญฺญาพโล ที่พักสงฆ์อาพาธ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
:: มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
:: ท่าน Anil Sakya (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์)
:: คุณ Surapong Wongmainoy และคุณ Aksorn Pichai
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ส.ค. 2018, 10:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ “พระสังฆบิดร”

:b8: :b8: :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/