ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=20&t=42992
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 26 ต.ค. 2012, 16:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการ จาก

คุณสุภาณี ตั้งอมรฤทธิกุล จำนวน ๑ กล่องใหญ่

คุณอุดมวิทย์ กาญจนวีรวิทย์ จำนวน ๑ กล่องใหญ่

ขออนุโมทนาในบุญกุศลด้วยครับ


smiley smiley smiley

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 27 ต.ค. 2012, 18:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

tongue tongue tongue

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณอลิสา ฉัตรานนท์ จำนวน ๒ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ


smiley smiley smiley

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 09 พ.ย. 2012, 18:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน ๑ กล่องใหญ่

ขอขอบคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

จงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนาเทอญ ฯ


smiley smiley smiley

เจ้าของ:  saovapa [ 12 พ.ย. 2012, 19:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาบุญด้วยคะ เดี๋ยวจัดส่งหนังสือฯไปให้คะ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 13 พ.ย. 2012, 06:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

saovapa เขียน:
:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาบุญด้วยคะ เดี๋ยวจัดส่งหนังสือฯไปให้คะ


:b8: :b8: :b8:

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

การอ่านสำคัญมากสำหรับเยาวชนในปัจจุบันนี้


tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 16 พ.ย. 2012, 15:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณดวงฤทัย สาระศาลิน จำนวน ๑ กล่องใหญ่มาก ๓๔ กิโลกรัม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ


tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 16 พ.ย. 2012, 15:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณศศิภา มาตยาบุญ,คุณเสาวนิตย์ อุทรักษ์ จำนวน ๑ กล่อง

คุณขวัญใจ กุ๋บทิด จำนวน ๑ ห่อ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ

tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 16 พ.ย. 2012, 18:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณสุวรรณา เจริญกิจนากุล จำนวน ๑ กล่อง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ

tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 25 พ.ย. 2012, 18:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

อัจฉรา - อาทิตย์ คลินิก จำนวน ๒ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ

tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 02 ธ.ค. 2012, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

เมื่อหลายวันก่อนได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

พัฒพรรณ เคนถาวร จำนวน ๑ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ


tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 15 ธ.ค. 2012, 13:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

วรานนท์ เขียน:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

อัจฉรา - อาทิตย์ คลินิก จำนวน ๒ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ

tongue tongue tongue


smiley smiley smiley

เจ้าภาพเดิมครับ

ถวายเพิ่มมาอีก ๑ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ


tongue tongue tongue

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 15 ธ.ค. 2012, 13:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

smiley smiley smiley

เมื่อหลายวันก่อนได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณวัชรากร แซ่จิ่ม จำนวน ๑ กล่องใหญ่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ

tongue tongue tongue

เจ้าของ:  McArowana [ 19 ธ.ค. 2012, 12:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

สื่อ ประเภท CD ธรรมะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมครับอาจารย์

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 23 ธ.ค. 2012, 23:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

McArowana เขียน:
สื่อ ประเภท CD ธรรมะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมครับอาจารย์

:b8: :b8: :b8:

ยินดีครับ

ขอให้นำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์กับเด็กๆและประชาชนทั่วไป

ยินดีขอรับบริจาคทุกอย่างครับ


smiley smiley smiley

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 11 ม.ค. 2013, 11:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

smiley smiley smiley

ได้รับหนังสือเข้าโครงการจาก

คุณอำพรรณ เทพยศ

คุณอิฐรัตน์ จันทร์ศรี

คุณอารักษ์ สุดสงวน

คุณฐิยาภา บางพลัด กทม.

บริษัท บีดีพีคิว บางกะปิ กทม.

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้มีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมด้วยปฏิภานธนสารสมบัติอันพึงปรารถนา เทอญ ฯ


tongue tongue tongue

หน้า 2 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/