ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มัคคภาวนาในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=25755
หน้า 6 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  มหาราชันย์ [ 28 ต.ค. 2009, 10:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มัคคภาวนาในพระพุทธศาสนา

การละสังโยชน์ ๑๐ ธรรมที่จะละสังโยชน์ได้ คือ มรรค ๔ ดังนี้

มรรค 4 เป็นทางที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคล เป็นญาณที่ทำให้ละสังโยชน์ได้ขาด ประกอบด้วย

๑.โสดาปัตติมรรค = มรรคอันให้ถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพานทีแรก, มรรคอันให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน
โสดาปัตติมรรค เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

๒. สกทาคามิมรรค = มรรคอันให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี
สกทาคามิมรรค เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ 3 ข้อต้น คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสกับทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง

๓. อนาคามิมรรค = มรรคอันให้ถึงความเป็นพระอนาคามี
อนาคามิมรรค เป็นเหตุละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้ง 5 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิคะ

๔. อรหัตตมรรค = มรรคอันให้ถึงความเป็นพระอรหันต์
อรหัตตมรรคเป็นเหตุละสังโยชน์ได้หมดทั้ง ๑๐

เจริญในธรรมครับ

หน้า 6 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/