ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โลกที่พ้นจากทุกขเวทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58907
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 14 พ.ค. 2020, 07:29 ]
หัวข้อกระทู้:  โลกที่พ้นจากทุกขเวทนา

โลกที่หลุดพ้นจากทุกขเวทนา หมายความว่า โลกบางโลกหลุดพ้น
จากทุกขเวทนาในบางครั้ง และหลุดพ้นจากทุกขเวทนาเป็นบางส่วน
ในบางครั้งโลกนี้อาจจะไม่ใช่มนุษย์โลกก็ได้ โดยเฉพาะเทวดาชั้นรูปาวจร
จะพ้นจากทุกขเวทนาซึ่งเป็นเวทนาที่อรรถกถาท่านบอกว่า คือ ทุกฺขทุกฺข
ซึ่งเป็นเวทนาที่อาจจะเกิดจากตนเองกระทำหรือเกิดจากผู้อื่นกระทำ

ก็ทุกขเวทนานี้ ไม่มีอยู่ในรูปาวจร ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีทุกฺขทุกฺข ในชั้นรูปาวจร
แต่ถ้าเป็นโลกมนุษย์ โลกสวรรค์ชั้นกามาวจร ก็ยังมีทุกข์ประเภทนี้อยู่

ไฟล์แนป:
20191130_064049.jpg
20191130_064049.jpg [ 207.5 KiB | เปิดดู 403 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 14 พ.ค. 2020, 12:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกที่พ้นจากทุกขเวทนา

โลกบางส่วนก็หลุดพ้นจากวิปริณามทุกข์เหมือนกัน
(โลกที่พ้นจากสุขเวทนา) อบายภูมิบางแห่ง และ อรูปาวจร
โดยท่านให้เหตุผลว่า อรูปาวจรนี้ประกอบไปด้วย
อุเบกขาสมาบัติเป็นส่วนมาก

ตํ กิสฺส เหตุ เพราะเหตุไรสัตว์เหล่านั้นจึงหลุดพ้น
โหนฺติ โลเก อปฺปา พาธาปิ ทีฆายุกาปิ ในโลกนี้สัตว์ที่มีอาพาธน้อยก็มี
ถ้าสมมุติเป็นคนในโลกมนุษย์เรา คนที่มีอาพาธน้อยไม่ค่อยเจ็บป่วยไขัเลย
พวกนี้จะไม่ค่อยรู้จักทุกขเวทนา ส่วนพวกที่มีอายุยืนอย่าง เช่น
พวกที่อยู่พรหมโลก อายุยืนมาก พวกนี้จะไม่รู้จัก ที่เรียกว่า
วิปริณามทุกข์(สุขเวทนา) อายุยืนมากจนไม่มี วิปริณามทุกข์

เหมือนกับว่าสุขมันไม่กลายสภาพเป็นทุกข์ ก็เลยบอกว่าไม่มี
วิปริณามทุกข์ เพราะในขณะที่อยู่ในสถานที่นั้นจะมีสุขตลอด
ข้อนี้เรียกว่าไม่มีวิปริณามทุกข์

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 14 พ.ค. 2020, 15:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกที่พ้นจากทุกขเวทนา

ตสฺมา สงฺขารทุกฺขตา ทุกฺขํโลกสฺสาติ กตฺวา ทุกฺขมสฺส มหพฺภยนฺติ

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
สงฺขารทุกฺขตา ทุกฺขํโลกสฺสาติ กตฺวา เพราะเหตุที่สังขารทุกข์
ชื่อว่าเป็นทุกข์ของชาวโลก ทุกฺขมสฺส มหพฺภยนฺติ ดังนั้น
พระองค์จึงตรัสว่า ทุกฺขมสฺส มหพฺภยนฺติ
ทุกฺขํ ทุกข์ มหพฺภยํ เป็นมหาตภัย อสฺส ของชาวโลกนั้น

ในบรรดาทุกข์ ๓ ประเภท(ทุกฺขทุกฺข,สงฺขารทุกฺข,วิปริณามทุกฺข)นั้น
สังขารทุกข์ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ของชาวโลกเพราะเป็นทุกข์ที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่าง

ดังนั้น คำว่า "ทุกฺขํ" ในคำว่า"ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ"จึงหมายเอาสังขารทุกข์
ไม่ได้หมายเอา ทุกขทุกข์ และไม่ได้หมายเอา วิปริณามทุกข์
สังขารทุกข์นี้ในอรรถกถาจารย์ท่านได้อธิบายเป็นทุกข์ที่แผ่ไปในที่ทั้งปวง
(สพฺพสงฺคาหินี และสกลโลกพฺยาปินี)

สงฺขารทุกฺขตา นี้แผ่ไปในโลกทั้งปวง สพฺพสงฺคาหินี ถือเอาขันธ์ทั้งปวง
ฉะนั้น คำว่า ทุกฺข โดยรวมแล้ว หมายถึงสังขารทุกข์
หากเก็บองค์ธรรมเป็นสังขารทุกข์เท่านั้นจึงจะได้ทุกข์ทั้งหมด

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 21 พ.ค. 2020, 02:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โลกที่พ้นจากทุกขเวทนา

สาธุครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/