วันเวลาปัจจุบัน 04 มี.ค. 2021, 22:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ม.ค. 2021, 05:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4062


 ข้อมูลส่วนตัว


...ตอนนั่งสมาธินี้
ห้ามเจริญวิปัสสนา ห้ามพิจารณา
ถ้าต้องการความสงบ
ถ้าต้องการอัปปนาสมาธิ
อย่าไปพิจารณาเป็นอันขาด

.พิจารณาแล้วจิตจะไม่มีวันรวมได้
ต้องเพ่งอย่างเดียว
เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง

.ในสติปัฏฐานท่านก็สอน ลมหายใจ
เข้าออกเป็นหนึ่งใน ๔๐ กรรมฐาน
เราจะเอาอย่างอื่นแทน
ลมหายใจเข้าออกก็ได้

.เช่นบางคน
อยากจะเพ่งโครงกระดูกก็ได้
นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วก็
เพ่งให้เห็นแต่โครงกระดูก
บางคนจะเอาสีก็ได้ สีเขียวก็
เพ่งดูสีเขียว สีแดงก็เพ่งดูสีแดง

.อันนี้อยู่ในกรรมฐาน ๔๐ กสิณ ๑๐
บางคนจะใช้พุทธานุสติ
พุทโธๆ ไปก็ได้
บางคนจะเอาธรรมานุสติ
ธัมโมๆ ไปก็ได้
บางคนจะเอาสังฆานุสติ
ก็สังโฆๆ ไปก็ได้

.นี่เป็นขั้นตอนของ
“การเข้าสู่..อัปนาสมาธิ”.
.........................................
สนทนาธรรมบนเขา
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
"..วันหนึ่ง ๆ อย่าให้ลืม
"พุทโธ"ไปที่ไหนๆอย่าลืมพุทโธ

"พุทโธคือแก้วดวงวิเศษ"
ได้แก่ พระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นแก้ว
ที่เลิศเลอ นำสัตว์โลก
ให้พ้นจากทุกข์ไปได้ คือ
แก้วอันเลิศเลอสามดวงนี้แหละ

ให้พากันยึดแก้ว พุทโธ
ธัมโม สังโฆ และความดี
ทั้งหลายเข้าสู่ตน เราจะไป
ที่ใดอยู่ที่ใดมีแต่ความดี
เต็มตัว แล้วไปได้สบาย ๆ

ถ้ามีตั้งแต่ความชั่วเต็มตัว
แล้วรอแต่ลมหายใจเท่านั้น
พอลมหายใจขาดแล้ว
ก็จมดิ่งลงไปนรก.."

โอวาทธรรม
หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน


" นั่งสมาธิเพื่อระงับ
กรรมเวรกันเสียที
เมื่อเราเกิดมาแล้ว
ชื่อว่านำเอากรรมมาเกิด
ถ้ากรรมไม่นำมาเกิด
เราก็คงไม่ได้เกิด

"กรรม" คือ ตัวจิต
ที่คิดดีคิดชั่ว หยาบและ
ละเอียด นั้นเรียกว่ากรรม

เมื่อเกิดมาแล้ว
เราก็ต้องอาศัยกรรมนั้น
เป็นที่พึ่งอาศัย หรือ
ต้องคิดนึก ต้องปรุง ต้องแต่ง
ในภาระกิจธุระการงานนั้นๆ
เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัย

คนเราเกิดมา
ยังไปไม่ถึงพระอรหันต์
ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติ ก็จะต้อง
อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา

ผู้มาพิจารณาเห็นโทษ
ของกรรม ว่าเป็นของ
ยาวนานหาที่สิ้นสุดไม่ได้
จึงประกอบแต่คุณงามความดี
อันจะเป็นเหตุให้หมดกรรม
หมดเวร

เป็นต้นว่า ฝึกหัดจิต
ผู้คิดประทุษร้าย อาฆาต
พยาบาท เบียดเบียนคนอื่น
นั้น ฝึกหัดให้มีจิตเมตตา
กรุณาปราณี เผื่อแผ่แก่คนอื่น

ทำจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน
ต่อสถานที่และบุคคลนั้นๆ
นี่วิธีแก้กรรม แก้เวร.."

โอวาทธรรม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

“ไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟัง
ดังนั้น... เราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียว”

ท่านพุทธทาสภิกขุ

ศีล5นี่. ถ้าผู้ใดปฏิบัติ. เหลือกินหมด.

หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต


เจ้าความคิด. นี่แหละ. ตัวผีหลอก. ให้ระวังเด้อ.

หลวงปู่จื่อ พันธมุตโตใจดีแล้ว.
ดวงดีโลด.

หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต#ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบ่อยๆ

คนที่ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จะเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้ พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ ไม่มีทางออก บางคนพอคิดอะไรไม่ออก ก็คิดสั้นฆ่าตัวตายไปให้เป็นวิบากกรรมติดตามไปในภพหน้าชาติหน้าต่อไปอีกชั่วกาลนาน

มีหลายคนแล้วที่ประสบกับปัญหาเข้าขั้นวิกฤติ ยามเข้าตาจน- แล้วรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ จากปัญหาร้ายแรงมาได้อย่างคาดไม่ถึง เป็นเพราะเขาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งบ่อยๆ เพียงน้อมระลึกนึกถึงก็ได้บุญกุศล ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

#หลวงปู่ท่อน #ญาณธโร#เป็นผู้เพียรทำจิตให้ว่างจากร่างกายและอารมณ์ต่างๆ

ถึงแม้จิต จะยังอาศัยอยู่ในกาย แต่จิต ไม่หลงรักว่าเป็นอันเดียวกับจิต อย่าเอาจิต ไปนึกว่ามันมี รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

-ปล่อยไป เพียงแต่ ผ่านมา ผ่านไปเท่านั้น-

ถ้าทรงอารมณ์อยู่ จิตไม่สนใจขันธ์ ๕ ของใคร วางเฉยไม่ทุกข์ร้อน ทำงานทุกอย่างตามหน้าที่

อารมณ์เฉยเป็นเอกัคตารมณ์ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มี สำหรับเรา เราไม่มี สำหรับกาย จิตจะสะอาด เบิกบาน ผ่องใส พ้นจากความยึดมั่นในของปลอม ของทุกข์ ของร้อน

-พระท่าน เรียกว่า จิตของพระอรหันต์-

วิธีทำจิตให้ว่างจากกายเรา กายเขา แบบนี้ เป็นวิธีลัดแบบง่าย มีแต่พรหมวิหาร ๔ ไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆมาไว้ในจิต มีความจำได้หมายรู้ ก็เหมือนไม่มีความจำ เพราะความจำอยู่ได้ไม่นาน ไม่ช้าก็ลืม ประสาทสมองลืมง่าย

-ความคิด ความจำ ความฟุ้งซ่าน วิตก กังวล เป็นเรื่องของกาย ให้สลัดทิ้ง-

ให้จิต เต็มไปด้วยพระธรรม คำสอน ของพระพุทธเจ้า จิตจะเบา บริสุทธิ์ สะอาด จิตอันนี้ เราจะตามรอยพระพุทธบาท เมื่อกายพังแตกสลาย

-ผู้เพียร ทำจิตให้ว่างจากร่างกาย หรืออารมณ์ ต่างๆ แบบนี้ เป็นแบบของพระอริยเจ้า-

เป็นสมาธิ เป็นวิปัสสนาญาณ อยู่ด้วยกัน ทำได้ทุกเวลา ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน ทำได้ทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่แบบหมู่คณะ เป็นทางหลุดพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน เป็นทางลัดตรงไปสู่จุดหมายปลายทางคือ พระนิพพาน

#คติธรรมคำสอน #หลวงปู่ดาบส #สุมโน

#เดี๋ยวมันก็สำเร็จเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรของมัน

เรื่องบุญวาสนาของแต่ละคนมันบ่ท่อกันดอก ย้อนว่าเฮาทำมาแต่อดีตชาติมาบ่สำกัน

บางคนทำมาก บางคนทำน้อย พอเกิดมาชาตินี้แล้ว บางคนทำน้อยกะสำเร็จตามปรารถนาของเขา บางคนทำมากในชาตินี้กะบ่สำเร็จจักเทือ ย้อนว่าเฮาทำมาไว้น้อย

แต่อย่าพากันท้อแท้ต่อการทำบุญเด้อ
ทำไว้โลดบุญนั้น เดียวมันกะสำเร็จเองดอก เมื่อฮอดเวลาอันสมควรของมัน

หลวงปู่ดำ #สีลคุโณ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร