วันเวลาปัจจุบัน 09 เม.ย. 2020, 16:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มี.ค. 2020, 04:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3737


 ข้อมูลส่วนตัว


...นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ
ควรปฏิบัติให้มาก โดยเฉพาะขั้นต้น
"ต้องควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย"
ให้อยู่กับพุทโธ ให้อยู่กับ
ธรรมะบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริต

.ทำให้มาก แล้วจิตจะหดตัวเข้ามา
หดเข้ามามากเท่าไหร่ก็จะสงบมากขึ้นเท่านั้น
ถ้าออกไปข้างนอกก็จะฟุ้งซ่าน
คิดเรื่องนั้นแล้วก็มีเรื่องนี้มาต่อ
มีเรื่องมาให้คิดอยู่เรื่อยๆ
แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา
ดีใจบ้างเสียใจบ้าง
ถ้าไม่คิดอะไรเลย ก็จะสงบสบายใจ
.
"จึงไม่ควรคิดออกไปข้างนอก"
ให้คิดเข้าข้างใน เข้าหาความสงบ
ด้วยการใช้..พุทโธ..เป็นตัวดึงเข้ามา .
......................................
จุลธรรมนำใจ9 กัณฑ์ 338
ธรรมะบนเขา 27/6/2550
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

#พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์

"สาวกแต่ละองค์ที่เสด็จปรินิพพานผ่าน
ไปแล้วจนประมาณการไม่ได้ก็ดี หรือ
ประมาณการได้ก็ดี พระองค์กับสาวกท่านที่เสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นพระอรหันต์จากกรรมฐานทั้งหลาย มีกรรมฐานห้าเป็นต้น
ไม่มีแม้องค์เดียวที่ผ่านการตรัสรู้ ทำโดยที่
มิได้ผ่านกรรมฐานเลย ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องซักฟอก เป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นต่างๆ อันเป็นพื้นเพของจิต ที่มีเชื้อวัฏฏะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไป
โดยสิ้นเชิง

ฉะนั้นกรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวง
พระศาสนาตลอดมาและตลอดไป ท่าน
ที่สมัครใจเป็นพระธุดงค์เป็นพระกรรมฐาน
จำต้องเป็นผู้มีความต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่เคย
ฝังกายฝังใจ จนเป็นนิสัยมานาน.. "

#พระอาจารย์มั่น_ภูริทัตโต
#ที่มา_ปโมฑิตเถรบูชา
#หลวงปู่หลอด_ปโมทิโต

“หลักการภาวนาที่หลวงปู่มั่นได้เมตตาแนะนำ”
ธรรมโอสถ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ :

“...การแนะนำให้ศิษย์ปฏิบัติภาวนานั้น หลวงปู่มั่นท่านย้ำอยู่เสมอว่า จะใช้ พุทโธ เป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสีย..

แล้วพิจาร...ณาร่างกาย ครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่เราสามารถจะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ ๓๒ เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจน กลับไป-กลับมา หรือที่เรียกว่าอนุโลม-ปฏิโลม..

แล้ว เมื่อหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้ว จึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไป..อย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกาย ความชัดเจนจะไม่ปรากฏ ต้องค่อยเป็นค่อยไป..

เมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญแล้ว เมื่อเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหนึ่ง ความชัดเจนจากจุดอื่นๆ ก็จะปรากฏเป็นนัยเดียวกัน..

เมื่อพิจารณาพอสมควรแล้ว ให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบ...เมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีก ให้เจริญอยู่อย่างนี้ จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติ..

เมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้ว...คำบริกรรม พุทโธ ก็ไม่จำเป็น เพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิทันที...”

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ที่มา:แนวทางปฏิบัติธรรมของ หลวงปู่ต่างๆ" คนเราเกิดมาตายทุกคน
อย่าได้ไปตื่นกับโรคภัย
ไข้เจ็บ ถ้ารู้ว่าอันไหน
จะเป็นโรค ก็อย่าไปใกล้
ถ้ามันมีกรรมต่อกัน ถึงไม่
ไปใกล้ก็ได้โรคนั้นมา
มันเป็นกรรม เรื่องการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย มันเป็นเรื่อง
ปกติ เป็นเรื่องธรรมชาติ

ให้ดูตัวเอง รักษาตัวเอง
รักษาใจตัวเองให้สงบ
ให้บริสุทธิ์ ให้มีสติระลึก
รู้ตัว ตื่นเช้ามาก็ให้สวด
มนต์ไหว้พระ ก่อนนอน
ก็ให้สวดมนต์ไหว้พระ
อย่าไปกลัวตาย
ถ้ากลัวตายมันทำให้ทุกข์
พระพุทธเจ้า ท่านให้ระลึก
ถึงความตายอยู่ตลอด

อะธุวัง ชีวิตัง
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวัง มะระณัง
ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง
อันเราจะพึงตายเป็นแท้
มะระณะปะริโยสานัง เม
ชีวิตัง ชีวิตของเรามี
ความตายเป็นที่สุด

ถ้าไม่อยากตายก็อย่าพา
กันมาเกิด ทำอย่างไง
ถึงไม่ต้องมาเกิด ก็ต้อง
ปฏิบัติให้หลุดพ้นในวัฏ
สงสาร มันถึงไม่ต้องมาเกิด
ถ้ายังมาเกิดก็ต้องมาตาย
เพราะคนเราเกิดมาตาย
ไม่มีใครหนีความตาย

ก่อนตายก็ให้ทำกรรมดี
ถึงได้ไปภพภูมิที่ดี ทาน
ศีล ภาวนา ทำให้เป็นนิสัย
รักษาให้มันเป็นกิจวัตร
เป็นนิสัย "

โอวาทธรรม
หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ

ให้เราระลึกไว้เสมอว่า. บุญเรายังไม่มาก. ให้รีบทำรีบสร้าง. ก่อนร่างกายจะแตกจะดับ. นี่ผู้ไม่ประมาทท่านคิดอย่างนี้.

โอวาทธรรม
หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร
ทางเดินของเรา ทำบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา. ทำไปเรื่อยๆนะ. เกิดมาเพื่อสร้างบารมี.

โอวาทธรรม
หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร


#อาตมาแผ่เมตตาให้คนทั้งโลกทุกวัน

ผู้ใด...ที่มีความทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์
ผู้ใด...มีความสุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
ผู้ใด...บวช ถือศีล ภาวนา ขอให้ดวงตาเห็นธรรม

อาตมา...แผ่เมตตาให้คนทั้งโลกแบบนี้ทุกวัน ไม่เคยขาด

โอวาทธรรม : ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป...วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่#อย่าไปรอชาติหน้า

ปัจจุบันและอนาคต. เราเป็นผู้ทำเอง. สร้างเอง. แก้เอง. ฉะนั้นอย่าไปรอชาติหน้า.

#เอาชาตินี้เอาเดียวนี่_ให้มันรู้แจ้งไปเลย

ถ้าไม่ทำตอนนี้. มันจะเสียโอกาสเด้. เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติ. นับไม่ได้. มันเป็นล้านๆชาติแล้ว.

#ยังจะกลับมาเกิด_มาทุกข์อีก

ถ้าใจไม่ปฏิบัติ ไม่ละ ไม่วาง มันก็จะมาหลงอยู่อย่างนี้ มาทุกข์อยู่อย่างนี้

คติธรรมหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่. รักษาอารมณ์จิต. ให้เป็นสุขเท่านั้นพอ.

โอวาทธรรม
หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง#ทานศีลภาวนา_สร้างอริยทรัพย์

พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้แจ้งว่า โลกนี้จะพ้นโง่มันก็ยาก การที่จะได้เกิดเป็นคนนี่ยากที่สุด

#แล้วเป็นคนจะเอาคนชนิดไหน

คนมีบุญ คนลำบาก คนพิการง่อยเปลี้ย จะหาคนสบายมีกี่คน ถ้าเทียบจำนวนทั้งหมด อย่างเดียรัจฉานนี่มันกินกันเอง กัดกันเอง คนบ้าฆ่ากันเอง

#กระดูกของแต่ละคนนี้ ท่านว่า กองเท่าภูเขา น้ำตาและเลือดของแต่ละชีวิต ที่ผ่านมามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทร

ดูซิ มันยาวนานแค่ไหน การจะเกิดเป็นคนนั้นมันยากมาก ยากอย่างที่ท่านเปรียบว่า

#เต่าตาบอด มันจะว่ายน้ำเข้าฝั่ง แต่ทะเลมีตาข่ายกั้นอยู่ และมีรู เท่าตัวเต่าอยู่รูเดียว ถ้าหัวไปโดนตาข่าย มันจะจมลงไปอีก 100 ปี จึงจะได้โผล่มาใหม่ คือ จะจะลอดได้ มันต้องฟลุ๊คที่สุด

#แต่อย่างนั้น #โอกาสก็ยังง่ายกว่าโอกาสจะได้เกิดมาเป็นคน และเป็นคนอยู่ในพระพุทธศาสนามันยาก ไม่พ้นวัฏสงสารไปได้

โอวาทธรรม
หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
#วัตถุมงคลที่ดีที่สุดก็คือใจเราเอง

ให้พากันภาวนา_ดูใจตัวเอง อย่างไปหลง อย่าไปตื่นกับของภายนอก ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าใจเราหรอก

#ทำบุญ_ทำทานก็ทำให้มันเป็นประโยชน์

เงิน ทองให้เก็บไว้ให้พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายายได้ใช้เสียก่อน ก่อนจะสละมาทำบุญ

#การทำบุญมันก็มีหลายอย่างหลายประการ

ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน เสียทองหรอก รักษาศีลก็ได้บุญเหมือนกัน ภาวนาก็ได้บุญเหมือนกัน เจตนาดี คิดดี ทำดี พูดดี ประพฤติปฏิบัติดีก็บุญทั้งนั้น

#ถ้าจิตใจเราน้อมนำมาทางบุญกุศล

บางคนไม่ได้เข้าวัด แต่เขารักษาศีล ภาวนา อยู่บ้านก็ได้เหมือนกัน บางคนคิดแต่ว่า ทำบุญทำอยู่วัด ทำกับพระ เท่านั้น อันนี้ก็ไม่ใช่อีกละ

#ทำอยู่บ้านก็ได้

ดูแล พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้มีพระคุณก็บุญเหมือนกัน บางคนหลงแต่กับพระอรหันต์ วิ่งไปทำวัดนั้น วัดนี้ หาความสงบไม่เจอ มันได้อะไร ได้ความวุ่นวายใจ ได้ความปรุงแต่ง

#พระอรหันต์มันก็เกิดจากใจเรานี้เอง

เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเอง ไม่ได้เกิดจากคำพูด บางคนนั่งภาวนาหาผี หาพญานาค หาเลข หาหวย หาเอาแต่ความบ้า
อย่าทำไป

#พระพุทธเจ้าพานั่งสมาธิ_ภาวนาดูตัวเอง

พิจารณาตัวเอง พิจารณาอสุภะกรรมฐาน พิจารณาใจตัวเอง ไม่ได้พานั่งภาวนาวิ่งหาวัดนั้นดี วัดนี้ดี ไม่ได้ภาวนาปรุงแต่งแต่ความคิดตัวเอง

ท่านภาวนาดูตัวเอง แล้วลองพิจารณาดู ท่านดีอย่างไง ดีอยู่ไหน ดีตรงคำพูดหรือดีกับการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเรารู้ว่าดีแบบไหน ทำไมเราไม่ทำตามท่านละ

บางคนไปวัดนั้น วัดนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศน์สั่งสอนมาดี แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติเอา มันได้อะไรละ ลองพากันพิจารณาดู

วัตถุมงคลที่ดีที่สุดก็คือใจเราเอง

โอวาทธรรม
หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร