ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58350
หน้า 4 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 14 ธ.ค. 2019, 19:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

พูดถึงชื่อตัวเองนึกถึงใคร
รู้ไหมว่าจำเป็นเราแล้วคือจำผิด
เออบอกว่าไม่มีเราเคยจำได้ไหมคะ
บอกว่าให้เริ่มต้นฟังคำสอนจากคนอื่นบอก(ปรโตโฆสะ)
ใครก็ได้ที่กล่าวความจริงให้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ว่ากำลังไม่รู้อะไรบ้าง
สัญญาที่ไปอ่านและท่องจำคำได้มากๆนั่นน่ะมันปัญญาพระพุทธเจ้าคร่าาา
เออรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เท่าที่ตนรู้ตรง1สัจจะที่มี
อริยะสัจจะรู้เพิ่มขึ้นได้ตรงทีละ1สัจจะ...แหมอ่านตรงไหนก็คิดแต่จะไปทำให้รู้แบบตถาคตเหรอ
เออก็บอกว่ามหาบุรุษที่แจกแจงธัมมะไว้ละเอียดที่เปลี่ยนไม่ได้ทีละ1ลักษณะมีคนเดียวในจักรวาลนี้
และคนที่จะทำได้เหมือนคือบำเพ็ญบารมีจนสามารถแจกแจงธัมมะตรงคำเหล่านี้มีตถาคตพระองค์หน้า
สมควรฟังตามฐานะตนเองตามปกติของคนนะ...รู้จักปกติของคนคิดไหมว่าคิดได้ตรงทีละ1คำตามลำดับ
จะนับ123...ต้องเริ่มที่1ก่อนเสมอ...การทำปัญญาถูกตรงตามคำสอนได้ก็ต้องเริ่มที่1ถ้าไม่เริ่มที่1แปลว่าผิด


พูดเองทั้งนั้น ว่า "มันไม่มีตัวตน จะเอาคนที่ไหนไปทำไปคิด" ตอนนี้บอกให้คิด มันยังไง :b10: คุณปฤษฎีว่า ไง

กรัชกายว่า เสียเวลาปลูกผักส่งตลาดไท เห็นด้วยไหม แต่ระยะนี้พืชผักจากจีนยึดครองหมดแล้ว มีหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต่อไป ปทท.จะเป็นมณฑลหนึ่งของจีน :b13:


บอกว่าตัวตนมีแล้ว
จำผิดว่าเป็นเราคิดพูดทำ
ไม่เคยจำถูกตามคำสอนว่าไม่มีตัวเรา
เพราะไม่ฟังและไม่คิดตามเหตุผลตามคำสอนอยู่
เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ฟังคำสอนแปลว่าไม่พึ่งคำสอนอยู่
ตอนนี้เลยจำผิดเป็นตัวตนมุ่งมั่นคิดพูดทำตามที่ตัวตนอยากทำเป็นอัตตา
โดยไม่รู้และไม่ฟังคำสอนให้เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติธรรมดาโดยอนัตตา
https://youtu.be/C6gRG6WY0F8
:b12:
:b32: :b32:รำคาญซ้ำๆซากๆ :b9:

เจ้าของ:  Rosarin [ 15 ธ.ค. 2019, 10:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

พูดถึงชื่อตัวเองนึกถึงใคร
รู้ไหมว่าจำเป็นเราแล้วคือจำผิด
เออบอกว่าไม่มีเราเคยจำได้ไหมคะ
บอกว่าให้เริ่มต้นฟังคำสอนจากคนอื่นบอก(ปรโตโฆสะ)
ใครก็ได้ที่กล่าวความจริงให้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ว่ากำลังไม่รู้อะไรบ้าง
สัญญาที่ไปอ่านและท่องจำคำได้มากๆนั่นน่ะมันปัญญาพระพุทธเจ้าคร่าาา
เออรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เท่าที่ตนรู้ตรง1สัจจะที่มี
อริยะสัจจะรู้เพิ่มขึ้นได้ตรงทีละ1สัจจะ...แหมอ่านตรงไหนก็คิดแต่จะไปทำให้รู้แบบตถาคตเหรอ
เออก็บอกว่ามหาบุรุษที่แจกแจงธัมมะไว้ละเอียดที่เปลี่ยนไม่ได้ทีละ1ลักษณะมีคนเดียวในจักรวาลนี้
และคนที่จะทำได้เหมือนคือบำเพ็ญบารมีจนสามารถแจกแจงธัมมะตรงคำเหล่านี้มีตถาคตพระองค์หน้า
สมควรฟังตามฐานะตนเองตามปกติของคนนะ...รู้จักปกติของคนคิดไหมว่าคิดได้ตรงทีละ1คำตามลำดับ
จะนับ123...ต้องเริ่มที่1ก่อนเสมอ...การทำปัญญาถูกตรงตามคำสอนได้ก็ต้องเริ่มที่1ถ้าไม่เริ่มที่1แปลว่าผิด


พูดเองทั้งนั้น ว่า "มันไม่มีตัวตน จะเอาคนที่ไหนไปทำไปคิด" ตอนนี้บอกให้คิด มันยังไง :b10: คุณปฤษฎีว่า ไง

กรัชกายว่า เสียเวลาปลูกผักส่งตลาดไท เห็นด้วยไหม แต่ระยะนี้พืชผักจากจีนยึดครองหมดแล้ว มีหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต่อไป ปทท.จะเป็นมณฑลหนึ่งของจีน :b13:


บอกว่าตัวตนมีแล้ว
จำผิดว่าเป็นเราคิดพูดทำ
ไม่เคยจำถูกตามคำสอนว่าไม่มีตัวเรา
เพราะไม่ฟังและไม่คิดตามเหตุผลตามคำสอนอยู่
เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ฟังคำสอนแปลว่าไม่พึ่งคำสอนอยู่
ตอนนี้เลยจำผิดเป็นตัวตนมุ่งมั่นคิดพูดทำตามที่ตัวตนอยากทำเป็นอัตตา
โดยไม่รู้และไม่ฟังคำสอนให้เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติธรรมดาโดยอนัตตา
https://youtu.be/C6gRG6WY0F8
:b12:
:b32: :b32:รำคาญซ้ำๆซากๆ :b9:

:b32:
มีตาได้แต่ดูและไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผิดยังไงเป็นตัวเองดูตัวหนังสืออ่านแต่ไม่เคยคิดตามคำตถาคตได้ถูกตัวตน
มีหูสักแต่ว่าฟังเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ทำให้คิดถูกตามคำสอนได้เริ่มจากฟังมีการคิดตามตรงคำน๊า
ไม่ใช่อ่านแล้วจำแต่ตัวอักษรบอกว่าตัวอักษรที่อ่านมันเลยจิตเห็นที่ดับไปนับไม่ถ้วนแล้วบอกไม่ฟังเลย
:b32: :b32:
ฟังความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ฟังไปมีมิจฉาทิฏฐิไปขัดใจเลยหยุดฟังหรือคะ
https://youtu.be/Jc9OXer9hzg
:b12:
:b12: :b12:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 15 ธ.ค. 2019, 18:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

Rosarin เขียน:

มีตาได้แต่ดูและไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผิดยังไงเป็นตัวเองดูตัวหนังสืออ่านแต่ไม่เคยคิดตามคำตถาคตได้ถูกตัวตน
มีหูสักแต่ว่าฟังเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ทำให้คิดถูกตามคำสอนได้เริ่มจากฟังมีการคิดตามตรงคำน๊า
ไม่ใช่อ่านแล้วจำแต่ตัวอักษรบอกว่าตัวอักษรที่อ่านมันเลยจิตเห็นที่ดับไปนับไม่ถ้วนแล้วบอกไม่ฟังเลย
:b32: :b32:
ฟังความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ฟังไปมีมิจฉาทิฏฐิไปขัดใจเลยหยุดฟังหรือคะ
https://youtu.be/Jc9OXer9hzg
:b12:
:b12: :b12:


คุณโรสฟังแม่สุจินมาหลายคลิปแล้ว ฟังจนไม่ฟังอะไรใครเลย คุณโรสเห็นจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนไหม

ตอบข้อไหน

1. เคยเห็น

2. ไม่เคยเห็น

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 ธ.ค. 2019, 00:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

มีตาได้แต่ดูและไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผิดยังไงเป็นตัวเองดูตัวหนังสืออ่านแต่ไม่เคยคิดตามคำตถาคตได้ถูกตัวตน
มีหูสักแต่ว่าฟังเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ทำให้คิดถูกตามคำสอนได้เริ่มจากฟังมีการคิดตามตรงคำน๊า
ไม่ใช่อ่านแล้วจำแต่ตัวอักษรบอกว่าตัวอักษรที่อ่านมันเลยจิตเห็นที่ดับไปนับไม่ถ้วนแล้วบอกไม่ฟังเลย
:b32: :b32:
ฟังความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ฟังไปมีมิจฉาทิฏฐิไปขัดใจเลยหยุดฟังหรือคะ
https://youtu.be/Jc9OXer9hzg
:b12:
:b12: :b12:


คุณโรสฟังแม่สุจินมาหลายคลิปแล้ว ฟังจนไม่ฟังอะไรใครเลย คุณโรสเห็นจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนไหม

ตอบข้อไหน

1. เคยเห็น

2. ไม่เคยเห็น


คุณกรัชกายคะ
ความจริงตรงตามคำตถาคต
คิดถูกตามตรงที่กายใจตัวเองกำลังมีเท่านั้น
จะรู้ว่าคนอื่นเป็นอริยบุคคลระดับไหนรู้ได้ตรงที่ปัญญาตนเองถึงระดับนั้น
ที่ไปอ่านไปท่องจำปัญญาของตถาคตไว้มากๆคิดว่าเป็นปัญญาของตนเองอย่างงั้นหรือคะ
ปัญญาตนเองรู้ตรงตามคำสอนได้ตรงทีละ1คำเดี๋ยวนี้ถ้าคิดไม่ตรงแปลว่าไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยค่ะ
:b12:
คิดว่าคำสอนมีไว้ท่องจำเพื่อเอาไปทำตามได้งั้นหรือคะ
:b1:
พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังโดยใช้หลักกาลามสูตร10
ไม่ใช่ให้เชื่อโดยไม่คิดหรือคิดว่าต้องไปท่องตำราได้มากๆ
เพราะปัญญาแท้จริงคือต้องระลึกตามคำสอนตรงความจริงที่กำลังมี
เดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ได้แยกออกไปจากปกติเพื่อไปทำอีกต่างหากเพราะมีแล้วแต่ไม่ฟังให้เข้าใจไงคะ
กายก็มีแล้วจิตก็มีแล้วตัวตนก็มีแล้วธัมมะที่เป็นอภิธรรมก็มีแล้วตรงตามที่ตถาคตตรัสรู้/ฟังสิ่งที่มีแล้วให้รู้
:b12:
:b16: :b16:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 ธ.ค. 2019, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

มีตาได้แต่ดูและไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผิดยังไงเป็นตัวเองดูตัวหนังสืออ่านแต่ไม่เคยคิดตามคำตถาคตได้ถูกตัวตน
มีหูสักแต่ว่าฟังเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ทำให้คิดถูกตามคำสอนได้เริ่มจากฟังมีการคิดตามตรงคำน๊า
ไม่ใช่อ่านแล้วจำแต่ตัวอักษรบอกว่าตัวอักษรที่อ่านมันเลยจิตเห็นที่ดับไปนับไม่ถ้วนแล้วบอกไม่ฟังเลย
:b32: :b32:
ฟังความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ฟังไปมีมิจฉาทิฏฐิไปขัดใจเลยหยุดฟังหรือคะ
https://youtu.be/Jc9OXer9hzg
:b12:
:b12: :b12:


คุณโรสฟังแม่สุจินมาหลายคลิปแล้ว ฟังจนไม่ฟังอะไรใครเลย คุณโรสเห็นจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนไหม

ตอบข้อไหน

1. เคยเห็น

2. ไม่เคยเห็น


คุณกรัชกายคะ
ความจริงตรงตามคำตถาคต
คิดถูกตามตรงที่กายใจตัวเองกำลังมีเท่านั้น
จะรู้ว่าคนอื่นเป็นอริยบุคคลระดับไหนรู้ได้ตรงที่ปัญญาตนเองถึงระดับนั้น
ที่ไปอ่านไปท่องจำปัญญาของตถาคตไว้มากๆคิดว่าเป็นปัญญาของตนเองอย่างงั้นหรือคะ
ปัญญาตนเองรู้ตรงตามคำสอนได้ตรงทีละ1คำเดี๋ยวนี้ถ้าคิดไม่ตรงแปลว่าไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยค่ะ
:b12:
คิดว่าคำสอนมีไว้ท่องจำเพื่อเอาไปทำตามได้งั้นหรือคะ
:b1:
พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังโดยใช้หลักกาลามสูตร10
ไม่ใช่ให้เชื่อโดยไม่คิดหรือคิดว่าต้องไปท่องตำราได้มากๆ
เพราะปัญญาแท้จริงคือต้องระลึกตามคำสอนตรงความจริงที่กำลังมี
เดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ได้แยกออกไปจากปกติเพื่อไปทำอีกต่างหากเพราะมีแล้วแต่ไม่ฟังให้เข้าใจไงคะ
กายก็มีแล้วจิตก็มีแล้วตัวตนก็มีแล้วธัมมะที่เป็นอภิธรรมก็มีแล้วตรงตามที่ตถาคตตรัสรู้/ฟังสิ่งที่มีแล้วให้รู้
:b12:
:b16: :b16:คิกๆๆ จริงๆ ไม่ใช่แกล้งว่า เหมือนแม่สุจินที่ถูกผู้ฟังถามเรื่องอานาปานสติเบย เขาถามตอบไม่ได้ ก็ถามย้อนว่า พระพุทธเจ้าสอนแต่อานาปานสติหรอคะคะ :b12: คนถามใบ้กินเลย เพราะพุทธธรรมมีมากมายหลายแง่หลายมุม. แต่เขาถามเรื่องการทำสมาธิเรื่องอานาปานสติ ก็ตอบเขาไปซี่

ถ้ามีคำถามต่ออีกว่า ทำไมไม่ตอบ ตอบ. เพราะตอบไม่ได้ เพราะอะไรจึงตอบไม่ได้ ตอบ.เพราะตนค้านเรื่องสมาธิ ไม่รู้เข้าใจสมาธิ คิดว่าสมาธิไม่ใช่ธรรมะ :b13:

สรุปอีกที เสียเวลาเปล่า คือ คลิปที่ออกมาทั้งหมดเสียเวลาเปล่า บอกไม่เชื่อ :b12:

เจ้าของ:  Rosarin [ 17 ธ.ค. 2019, 00:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

มีตาได้แต่ดูและไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผิดยังไงเป็นตัวเองดูตัวหนังสืออ่านแต่ไม่เคยคิดตามคำตถาคตได้ถูกตัวตน
มีหูสักแต่ว่าฟังเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ทำให้คิดถูกตามคำสอนได้เริ่มจากฟังมีการคิดตามตรงคำน๊า
ไม่ใช่อ่านแล้วจำแต่ตัวอักษรบอกว่าตัวอักษรที่อ่านมันเลยจิตเห็นที่ดับไปนับไม่ถ้วนแล้วบอกไม่ฟังเลย
:b32: :b32:
ฟังความจริงให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ฟังไปมีมิจฉาทิฏฐิไปขัดใจเลยหยุดฟังหรือคะ
https://youtu.be/Jc9OXer9hzg
:b12:
:b12: :b12:


คุณโรสฟังแม่สุจินมาหลายคลิปแล้ว ฟังจนไม่ฟังอะไรใครเลย คุณโรสเห็นจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนไหม

ตอบข้อไหน

1. เคยเห็น

2. ไม่เคยเห็น


คุณกรัชกายคะ
ความจริงตรงตามคำตถาคต
คิดถูกตามตรงที่กายใจตัวเองกำลังมีเท่านั้น
จะรู้ว่าคนอื่นเป็นอริยบุคคลระดับไหนรู้ได้ตรงที่ปัญญาตนเองถึงระดับนั้น
ที่ไปอ่านไปท่องจำปัญญาของตถาคตไว้มากๆคิดว่าเป็นปัญญาของตนเองอย่างงั้นหรือคะ
ปัญญาตนเองรู้ตรงตามคำสอนได้ตรงทีละ1คำเดี๋ยวนี้ถ้าคิดไม่ตรงแปลว่าไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยค่ะ
:b12:
คิดว่าคำสอนมีไว้ท่องจำเพื่อเอาไปทำตามได้งั้นหรือคะ
:b1:
พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังโดยใช้หลักกาลามสูตร10
ไม่ใช่ให้เชื่อโดยไม่คิดหรือคิดว่าต้องไปท่องตำราได้มากๆ
เพราะปัญญาแท้จริงคือต้องระลึกตามคำสอนตรงความจริงที่กำลังมี
เดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ได้แยกออกไปจากปกติเพื่อไปทำอีกต่างหากเพราะมีแล้วแต่ไม่ฟังให้เข้าใจไงคะ
กายก็มีแล้วจิตก็มีแล้วตัวตนก็มีแล้วธัมมะที่เป็นอภิธรรมก็มีแล้วตรงตามที่ตถาคตตรัสรู้/ฟังสิ่งที่มีแล้วให้รู้
:b12:
:b16: :b16:คิกๆๆ จริงๆ ไม่ใช่แกล้งว่า เหมือนแม่สุจินที่ถูกผู้ฟังถามเรื่องอานาปานสติเบย เขาถามตอบไม่ได้ ก็ถามย้อนว่า พระพุทธเจ้าสอนแต่อานาปานสติหรอคะคะ :b12: คนถามใบ้กินเลย เพราะพุทธธรรมมีมากมายหลายแง่หลายมุม. แต่เขาถามเรื่องการทำสมาธิเรื่องอานาปานสติ ก็ตอบเขาไปซี่

ถ้ามีคำถามต่ออีกว่า ทำไมไม่ตอบ ตอบ. เพราะตอบไม่ได้ เพราะอะไรจึงตอบไม่ได้ ตอบ.เพราะตนค้านเรื่องสมาธิ ไม่รู้เข้าใจสมาธิ คิดว่าสมาธิไม่ใช่ธรรมะ :b13:

สรุปอีกที เสียเวลาเปล่า คือ คลิปที่ออกมาทั้งหมดเสียเวลาเปล่า บอกไม่เชื่อ :b12:

:b12:
ตัวตนมีแล้วไม่ได้ทำ
จิตเจตสิกรูปก็กำลังเกิดดับ
นิพพานเท่านั้นที่ไม่มีการเกิดดับ
เดี๋ยวนี้มีความจริงตรงตามพระไตรปิฎกทุกคำ
เป็นเราไม่มีปัญญาแยกแยะแต่ละ1สัจจะที่กำลังมีที่กายใจตนเองแล้ว
เพราะไม่เคยฟังและไม่เคยไตร่ตรองตามคำสอนให้ตรงทางที่กำลังปรากฏตรงทีละ1ทาง
ดังนั้นจึงไม่รู้ทั้ง6ทางเลยแปลว่ากิเลสไหลไปเลยเป็นห่าฝนรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแม้แต่ทางเดียวเป็นอวิชชาแล้ว
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 24 ธ.ค. 2019, 04:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

Kiss
พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษ1เดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดในจักรวาลนี้
แม้แต่พระสาวกอรหันต์ครั้งพุทธกาลมีความสงสัยสิ่งใด
ยังต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามข้อสงสัย
ไม่มีใครรู้และทำเองเพื่อได้ญาณแบบพระพุทธเจ้า
ทศพลญาณมีได้กาลละ1เดียวและคำสอนยังมี
ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนชัวร์ๆ
พระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุในชาติสุดท้าย
โดยไม่ต้องฟังใครบอกใครสอนแต่ว่า
ไม่มีญาณในการบัญญัติคำสอน
ทุกคำในพระไตรปิฏกที่อ่าน
เกิดจากพระญาณหยั่งรู้
ของพระศาสดาคือเป็น
ผู้มีปัญญารอบรู้ทุกคำ
กล่าวทุกคำตรงจริง
เปลี่ยนไม่ได้รู้ยัง
กลับคำไม่ได้
คนไม่รู้ก็กล่าวตามไม่ได้
ทบทวนตัวเองว่าชาตินี้ฟังเข้าใจกี่คำแล้ว
ถ้าไม่เคยฟังเลยแสดงว่ายังไม่เริ่มสะสมปัญญาถูกตรงตามคำสอนเลยค่ะไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยชาตินี้
ความตายจะมีมาถึงแน่นอนและถ้าตายแล้วฟังไม่ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นโมฆบุรุษคือได้แต่คิดว่าฉันเป็นอริยะแล้ว
:b12:
:b29: :b29:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 26 ธ.ค. 2019, 09:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

Rosarin เขียน:
Kiss
พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษ1เดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดในจักรวาลนี้
แม้แต่พระสาวกอรหันต์ครั้งพุทธกาลมีความสงสัยสิ่งใด
ยังต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามข้อสงสัย
ไม่มีใครรู้และทำเองเพื่อได้ญาณแบบพระพุทธเจ้า
ทศพลญาณมีได้กาลละ1เดียวและคำสอนยังมี
ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนชัวร์ๆ
พระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุในชาติสุดท้าย
โดยไม่ต้องฟังใครบอกใครสอนแต่ว่า
ไม่มีญาณในการบัญญัติคำสอน
ทุกคำในพระไตรปิฏกที่อ่าน
เกิดจากพระญาณหยั่งรู้
ของพระศาสดาคือเป็น
ผู้มีปัญญารอบรู้ทุกคำ
กล่าวทุกคำตรงจริง
เปลี่ยนไม่ได้รู้ยัง
กลับคำไม่ได้
คนไม่รู้ก็กล่าวตามไม่ได้
ทบทวนตัวเองว่าชาตินี้ฟังเข้าใจกี่คำแล้ว
ถ้าไม่เคยฟังเลยแสดงว่ายังไม่เริ่มสะสมปัญญาถูกตรงตามคำสอนเลยค่ะไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยชาตินี้
ความตายจะมีมาถึงแน่นอนและถ้าตายแล้วฟังไม่ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นโมฆบุรุษคือได้แต่คิดว่าฉันเป็นอริยะแล้ว
:b12:
:b29: :b29:นี่เพ้อเจ้อ

เจ้าของ:  Rosarin [ 29 ธ.ค. 2019, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ของคุณโรส

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษ1เดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดในจักรวาลนี้
แม้แต่พระสาวกอรหันต์ครั้งพุทธกาลมีความสงสัยสิ่งใด
ยังต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามข้อสงสัย
ไม่มีใครรู้และทำเองเพื่อได้ญาณแบบพระพุทธเจ้า
ทศพลญาณมีได้กาลละ1เดียวและคำสอนยังมี
ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนชัวร์ๆ
พระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุในชาติสุดท้าย
โดยไม่ต้องฟังใครบอกใครสอนแต่ว่า
ไม่มีญาณในการบัญญัติคำสอน
ทุกคำในพระไตรปิฏกที่อ่าน
เกิดจากพระญาณหยั่งรู้
ของพระศาสดาคือเป็น
ผู้มีปัญญารอบรู้ทุกคำ
กล่าวทุกคำตรงจริง
เปลี่ยนไม่ได้รู้ยัง
กลับคำไม่ได้
คนไม่รู้ก็กล่าวตามไม่ได้
ทบทวนตัวเองว่าชาตินี้ฟังเข้าใจกี่คำแล้ว
ถ้าไม่เคยฟังเลยแสดงว่ายังไม่เริ่มสะสมปัญญาถูกตรงตามคำสอนเลยค่ะไม่มีปัญญาเกิดเพิ่มเลยชาตินี้
ความตายจะมีมาถึงแน่นอนและถ้าตายแล้วฟังไม่ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นโมฆบุรุษคือได้แต่คิดว่าฉันเป็นอริยะแล้ว
:b12:
:b29: :b29:นี่เพ้อเจ้อ

cool
รู้จักปัญญาไหมว่าเป็นธัมมะประเภทไหนเกิดได้เมื่อไหร่คะ
:b32:
คิดว่าที่ยังเกิดอยู่เนี่ยเพราะอะไร
ตอบให้เพราะยังมีกิเลสอวิชชา
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
แต่คำสอนยังมีแสดงอยู่
:b12:
ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าแน่นอน
เพราะคนที่คิดเองได้ในชาติสุดท้ายคือ
1.พระพุทธเจ้ามีได้กาลละ1คนตรัสรู้และแสดงพระธรรมจึงมีพระไตรปิฏกมาให้ศึกษา
2.พระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากกว่า1คนและไม่บัญญัติคำสอนใครไม่มีคำสอนให้เห็นให้อ่านไม่มีพระไตรปิฏก
ทั้ง2พระองค์นี้เป็นผู้ที่ไม่ต้องฟังพระธรรมในชาติสุดท้ายค่ะที่เหลือเป็นสาวกบรรลุจากการฟังพระธรรมนะคะ
:b32: :b32:

หน้า 4 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/