ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58286
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 15 พ.ย. 2019, 10:26 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณถึง ๙ ครั้งไม่สามารถเข้าถึงอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ เพราะด้วยแรงอธิษฐาณเป็นพระพุทธเจ้า

ครั้งที่ ๑ ในพระพุทธเจ้าโกฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
ครั้งที่ ๒ ในพระพุทธเจ้ามังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ)
ครั้งที่ ๓ ในพระพุทธเจ้าสุเมธะ (พระโพธิสัตว์ ชื่ออุตตระ)
ครั้งที่ ๔ ในพระพุทธเจ้าสุชาตะ (พระโพธิสัตว์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์)
ครั้งที่ ๕ ในพระพุทธเจ้าปุสสะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
ครั้งที่ ๖ ในพระพุทธเจ้าเวสสภู (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุทัสสนะ)
ครั้งที่ ๗ ในพระพุทธเจ้ากกุสันโธ (พระโพธิสัตว์ ชื่อเขมะ เป็นพระราชา)
ครั้งที่ ๘ ในพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อปัพพตะ เป็นพระราชา)
ครั้งที่ ๙ ในพระพุทธเจ้ากัสสปะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อโชติปาละมานพ)

ไฟล์แนป:
20190219_062816.jpg
20190219_062816.jpg [ 192.08 KiB | เปิดดู 197 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 15 พ.ย. 2019, 17:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ไ

พระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจริญวิปัสสนาถึงสังขารุเปกขาญาณ ๙ ครั้ง
ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น (สีแดง)
๑. พระพุทธเจ้าตัณหังกร
๒. พระพุทธเจ้าเมธังกร
๓. พระพุทธเจ้าสรณังกร
๔. พระพุทธเจ้าทีปังกร
๕. พระพุทธเจ้าโกณฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
๖. พระพุทธเจ้าสุมังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ)
๗. พระพุทธเจ้าสมุนะ
๘. พระพุทธเจ้าเรวัต
๙. พระพุทธเจ้าโสภิตะ
๑๐. พระพุทธเจ้าอโนทัสสี
๑๑. พระพุทธเจ้าปทุมะ
๑๒. พระพุทธเจ้านารทะ
๑๓. พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ
๑๔. พระพุทธเจ้าสุเมธะ (พระโพธิสัตว์ ชื่ออุตตระ)
๑๕. พระพุทธเจ้าสุชาตะ (พระโพธิสัตว์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์)
๑๖. พระพุทธเจ้าปิยทัสสี
๑๗. พระพุทธเจ้าอัตถทัสสี
๑๘. พระพุทธเจ้าธัมมทัสสี
๑๙. พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ
๒๐. พระพุทธเจ้าติสสะ
๒๑. พระพุทธเจ้าปุสสะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
๒๒. พระพุทธเจ้าวิปัสสี
๒๓. พระพุทธเจ้าสิขี
๒๔. พระพุทธเจ้าเวสสภู (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุทัสสนะ)
๒๕. พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อเขมะ เป็นพระราชา)
๒๖. พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อปัพพตะ เป็นพระราชา)
๒๗. พระพุทธเจ้ากัสสปะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อโชติปาละมานพ)
๒๘. พระพุทธเจ้าโคตมะ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 16 พ.ย. 2019, 07:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ไ

ขอบคุณ@แอดมินที่ช่วยจัดระเบียบข้อความด้านบน
ให้ดูน่าอ่านและเข้าใจมากขึ้น :b27:

ขอย้ำคำว่าสังขารุเปกขาญาณเป็นที่ ๑๑ เป็นญาณที่สูงสุด เป็นญาณโลกียะญาณที่วางเฉยต่อรูปนาม เข้าสู่อนุโลมญาณ เป็นญาณที่ ๑๒ เพื่อจะข้ามโคตรจากปุถุชนเข้าสู่พระอริยะน้อมเข้าอารมณ์พระนิพพาน ดังนั้น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สามารถข้ามญาณที่ ๑๑ ไปได้ เพราะว่าถ้าข้ามญาณที่ ๑๑ ไปก็ต้องบรรลุเป็นพระอริยะแน่นอนโดยจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆ เพราะมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถข้ามสังขารุเปกขาญาณได้ มีข้อแม้ว่าบุคคลใดที่เคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นโดยมีความเห็นว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังมีสังสารวัฏฏ์อีกยาวไกลมาก จะขออธิษฐานถอนความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะข้ามพ้นญาณที่ ๑๑ เพื่อเข้าสู่อโลมญาณ โคตรภูญาณได้สมความปรารถนาได้เช่นกัน ดังยกภาพมาแสดงไว้ที่ได้แสดงไว้ในวิสุทธิมรรค

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1573861927885.jpg
FB_IMG_1573861927885.jpg [ 44.28 KiB | เปิดดู 347 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 16 พ.ย. 2019, 07:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ไ

ขอยกภาพญาณ ๑๖ มาให้เทียบเคียงอีกครั้ง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 99.09 KiB | เปิดดู 344 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 22 พ.ย. 2019, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ไ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 22 พ.ย. 2019, 19:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ไ

ลุงหมาน เขียน:
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณถึง ๙ ครั้งไม่สามารถเข้าถึงอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ เพราะด้วยแรงอธิษฐาณเป็นพระพุทธเจ้า

ครั้งที่ ๑ ในพระพุทธเจ้าโกฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
ครั้งที่ ๒ ในพระพุทธเจ้ามังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ)
ครั้งที่ ๓ ในพระพุทธเจ้าสุเมธะ (พระโพธิสัตว์ ชื่ออุตตระ)
ครั้งที่ ๔ ในพระพุทธเจ้าสุชาตะ (พระโพธิสัตว์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์)
ครั้งที่ ๕ ในพระพุทธเจ้าปุสสะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี)
ครั้งที่ ๖ ในพระพุทธเจ้าเวสสภู (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุทัสสนะ)
ครั้งที่ ๗ ในพระพุทธเจ้ากกุสันโธ (พระโพธิสัตว์ ชื่อเขมะ เป็นพระราชา)
ครั้งที่ ๘ ในพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อปัพพตะ เป็นพระราชา)
ครั้งที่ ๙ ในพระพุทธเจ้ากัสสปะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อโชติปาละมานพ)ด้วยจริยา
จึงทำให้การน้อมจิต มีความต่างกันโดยสภาพ ระหว่างกุศล และอัพพยากฤตค่ะ

tongue

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/