วันเวลาปัจจุบัน 04 ธ.ค. 2020, 18:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 165 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ต.ค. 2019, 01:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2168

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
โลกสวย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
วางหลักเทียบไว้คร่าวๆ

ประเภทของกรรม

กรรมนั้น เมื่อจำแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ แบ่งได้เป็น ๒ อย่างคือ

๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล การกระทำที่ไม่ดี กรรมชั่ว หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ

๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล การกระทำที่ดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ

แต่ถ้าจำแนกตามทวาร คือทางที่ทำกรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเป็น ๓ คือ

๑. กายกรรม กรรมทำด้วยกาย หรือการกระทำทางกาย

๒. วจีกรรม กรรมทำด้วยวาจา หรือการกระทำทางวาจา

๓. มโนกรรม กรรมทำด้วยใจ หรือการกระทำทางใจ

เมื่อจำแนกให้ครบตามหลักสองข้อที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด ๖ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นอกุศล กับ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นกุศล * (องฺ.ติก.20/445/131; อภิ.สํ.34/663/259)

ในบรรดากรรม ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น มโนกรรมสำคัญที่สุด และมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุด ดังบาลีว่า

“ดูกรตปัสสี บรรดากรรม ๓ อย่างเหล่านี้ ที่เราจำแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทำบาปกรรม ในความเป็นไปแห่งบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่” * (ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖)

เหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุด ก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระทำ คือ แสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรม และกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และ
ที่ว่ามีผลกว้างรุนแรงที่สุด ก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึง ความเชื่อถือ ความเห็น แนวคิด และค่านิยมต่างๆ ที่เรียกว่า ทิฏฐิ

ทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่วๆไปของบุคคล ความเป็นไปในชีวิตของบุคคล และ คติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือนิยมอย่างไร ก็คิดการ พูดจา สั่งสอน ชักชวนกัน และทำการต่างๆไปตามที่เชื่อที่เห็นที่ นิยมอย่างนั้น

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการ ก็ดำเนินไปในทางผิด เป็นมิจฉาไปด้วย

ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการต่างๆ ก็ดำเนินไปในทางถูกต้อง เป็นสัมมาไปด้วย


คริคริ
มโนไม่เป็นกรรม

กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม

tongue


เถียงพุทธพจน์ตกนรกขุมโลกันต์นะน่า ก็มโนกรรมนั่นไง

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม


คริคริ

เถียงจิค๊ะ
มโน เป็นภวังค์ เค้าเรียกจิตประภัสร น้อค่ะ
ไม่มีเจตนาเป็นกรรมอ่ะค่ะ
tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ต.ค. 2019, 05:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โลกสวย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โลกสวย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
วางหลักเทียบไว้คร่าวๆ

ประเภทของกรรม

กรรมนั้น เมื่อจำแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ แบ่งได้เป็น ๒ อย่างคือ

๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล การกระทำที่ไม่ดี กรรมชั่ว หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ

๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล การกระทำที่ดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ

แต่ถ้าจำแนกตามทวาร คือทางที่ทำกรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเป็น ๓ คือ

๑. กายกรรม กรรมทำด้วยกาย หรือการกระทำทางกาย

๒. วจีกรรม กรรมทำด้วยวาจา หรือการกระทำทางวาจา

๓. มโนกรรม กรรมทำด้วยใจ หรือการกระทำทางใจ

เมื่อจำแนกให้ครบตามหลักสองข้อที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด ๖ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นอกุศล กับ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นกุศล * (องฺ.ติก.20/445/131; อภิ.สํ.34/663/259)

ในบรรดากรรม ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น มโนกรรมสำคัญที่สุด และมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุด ดังบาลีว่า

“ดูกรตปัสสี บรรดากรรม ๓ อย่างเหล่านี้ ที่เราจำแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทำบาปกรรม ในความเป็นไปแห่งบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่” * (ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖)

เหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุด ก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระทำ คือ แสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรม และกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และ
ที่ว่ามีผลกว้างรุนแรงที่สุด ก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึง ความเชื่อถือ ความเห็น แนวคิด และค่านิยมต่างๆ ที่เรียกว่า ทิฏฐิ

ทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่วๆไปของบุคคล ความเป็นไปในชีวิตของบุคคล และ คติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือนิยมอย่างไร ก็คิดการ พูดจา สั่งสอน ชักชวนกัน และทำการต่างๆไปตามที่เชื่อที่เห็นที่ นิยมอย่างนั้น

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการ ก็ดำเนินไปในทางผิด เป็นมิจฉาไปด้วย

ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการต่างๆ ก็ดำเนินไปในทางถูกต้อง เป็นสัมมาไปด้วย


คริคริ
มโนไม่เป็นกรรม

กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม

tongue


เถียงพุทธพจน์ตกนรกขุมโลกันต์นะน่า ก็มโนกรรมนั่นไง

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม


คริคริ

เถียงจิค๊ะ
มโน เป็นภวังค์ เค้าเรียกจิตประภัสร น้อค่ะ
ไม่มีเจตนาเป็นกรรมอ่ะค่ะ
tongue


เถียงอีก ตกนรกซ้ำสอง มโนมันก็เป็นชื่อหนึ่งของจิต จำคำพูดตัวเองไม่ได้ไง มโนปุพพัง คมาธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา คิกๆๆ นั่นแหละจิต

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ต.ค. 2019, 02:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2168

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
โลกสวย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โลกสวย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
วางหลักเทียบไว้คร่าวๆ

ประเภทของกรรม

กรรมนั้น เมื่อจำแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ แบ่งได้เป็น ๒ อย่างคือ

๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล การกระทำที่ไม่ดี กรรมชั่ว หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ

๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล การกระทำที่ดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ

แต่ถ้าจำแนกตามทวาร คือทางที่ทำกรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเป็น ๓ คือ

๑. กายกรรม กรรมทำด้วยกาย หรือการกระทำทางกาย

๒. วจีกรรม กรรมทำด้วยวาจา หรือการกระทำทางวาจา

๓. มโนกรรม กรรมทำด้วยใจ หรือการกระทำทางใจ

เมื่อจำแนกให้ครบตามหลักสองข้อที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด ๖ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นอกุศล กับ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แต่ละอย่างที่เป็นกุศล * (องฺ.ติก.20/445/131; อภิ.สํ.34/663/259)

ในบรรดากรรม ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น มโนกรรมสำคัญที่สุด และมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุด ดังบาลีว่า

“ดูกรตปัสสี บรรดากรรม ๓ อย่างเหล่านี้ ที่เราจำแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทำบาปกรรม ในความเป็นไปแห่งบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่” * (ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖)

เหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุด ก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระทำ คือ แสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรม และกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และ
ที่ว่ามีผลกว้างรุนแรงที่สุด ก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึง ความเชื่อถือ ความเห็น แนวคิด และค่านิยมต่างๆ ที่เรียกว่า ทิฏฐิ

ทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่วๆไปของบุคคล ความเป็นไปในชีวิตของบุคคล และ คติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรือนิยมอย่างไร ก็คิดการ พูดจา สั่งสอน ชักชวนกัน และทำการต่างๆไปตามที่เชื่อที่เห็นที่ นิยมอย่างนั้น

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการ ก็ดำเนินไปในทางผิด เป็นมิจฉาไปด้วย

ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ การดำริ การพูดจา และทำการต่างๆ ก็ดำเนินไปในทางถูกต้อง เป็นสัมมาไปด้วย


คริคริ
มโนไม่เป็นกรรม

กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม

tongue


เถียงพุทธพจน์ตกนรกขุมโลกันต์นะน่า ก็มโนกรรมนั่นไง

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม


คริคริ

เถียงจิค๊ะ
มโน เป็นภวังค์ เค้าเรียกจิตประภัสร น้อค่ะ
ไม่มีเจตนาเป็นกรรมอ่ะค่ะ
tongue


เถียงอีก ตกนรกซ้ำสอง มโนมันก็เป็นชื่อหนึ่งของจิต จำคำพูดตัวเองไม่ได้ไง มโนปุพพัง คมาธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา คิกๆๆ นั่นแหละจิต


คริคริ

เถียงอีกแระหละค่ะ

ลุงอ่านพระธรรมไม่แตกซะแล้ว

นั่นหมายถึงความดี ความชั่ว เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป

tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ต.ค. 2019, 20:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
ญี่ปุ่นเลื่อน “ขบวนเสด็จ” องค์จักรพรรดิ ในพิธีฉลองครองราชย์ หลังเหยื่อฮากีบิสพุ่ง 80 ศพ

ญี่ปุ่นเลื่อน “ขบวนเสด็จ” – วันที่ 17 ต.ค. เอ็นเอชเค รายงานว่า การญี่ปุ่นแถลงเลื่อนพระราชพิธีริ้วกระบวนรถยนต์พระที่นั่งของ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ พระมเหสี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนในกรุงโตเกียวเพื่อทักทายพสกนิกร เนื่องในวาระเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 22 ต.ค. ออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ย. แทน

ภายหลังทั่วทั้งประเทศยังโศกเศร้าจากเหตุพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสพัดถล่มเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 77 ราย ยังสูญหายอีก 10 คน และมีมูลค่าความเสียหายประเมินในเบื้องต้นสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 27,300 ล้านบาทhttps://www.khaosod.co.th/wp-content/up ... 96x392.jpg

https://www.khaosod.co.th/around-the-wo ... ws_2981049

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ต.ค. 2019, 20:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
เทียบกันชัดๆ พื้นถนนทางเท้าญี่ปุ่นหลังพายุผ่านพ้นไป กับ ไทยที่ไม่มีพายุ


รูปภาพ

https://thaihitz.com/เทียบกันชัดๆ-พื้นถนนทาง/?fbclid=IwAR2ajOQCdMOB7IRvV6SWG2TfZwLsPyapdSBajB3mb293wdQtCi_7oJ_Ba2s

มีคนบางกลุ่มพูดว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อยู่กันอย่างไทยๆ :b32:

ใครรับความเป็นไทยๆไม่ได้ ไปเลยไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่นั่นที่โน่น :b13:


รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

ความคิดคนกลุ่มนี้นี่อันตราย ไม่คิดพัฒนา ไม่คิดแก้ไขในสิ่งผิด ไม่พอใจใครไล่ออกนอกประเทศหมดเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ตัวอย่างเยอะแยะที่หนีตายไปอาศัยแผ่นดินเมืองอื่นอยู่อยู่ก็ติดคุกแล้วตายในคุก

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ต.ค. 2019, 18:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


นิวยอร์กไทม์เผยงานวิจัยใหม่ อีก 30 ปี กรุงเทพจมเยอะกว่าที่คิด

สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์รายงานผลวิจัยใหม่ โดยเผยว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า บริเวณที่ประชากร 10% ของประเทศไทยอาศัยกำลังจะถูกท่วมมิด จากที่เดิมเข้าใจกันว่าจะกระทบเพียง 1% เท่านั้น

งานวิจัยนี้เพิ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นการปรับปรุงสูตรคำนวนอัตราที่น้ำทะเลเพิ่มความสูงขึ้นเสียใหม่โดยประมวลข้อมูลจากการอ่านแผนที่ทางอากาศ

สก๊อตต์ เอ คัลป์ นักวิจัยบอกว่าแต่ก่อนเราคำนวนระดับน้ำทะเลโดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งบอกระดับความสูงของพื้นดินที่แท้จริงไม่ได้เพราะมีตึกและต้นไม้ปกคลุม พวกเขาจึงใช้ AI เข้ามาช่วยปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น

ผลวิจัยนี้จึงรื้อความเชื่อเก่าที่เราคิดว่าน้ำจะท่วมนิดเดียว แต่จริง ๆ แล้วน้ำจะท่วมเร็วกว่าที่เราเคยคิดมากจนอาจทำให้เมืองทั้งเมืองหายไปได้เลย ในปี ค.ศ. 2050

ลอเรตต้า ฮิเอเบร์ ฌิราเดท์ (Loretta Hieber Girardet) เจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขององค์การสหประชาชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ว่าการเปล่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะทำให้สถานการณ์แย่ลงอีก เพราะจะทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ท่วม แต่พื้นที่แล้งก็จะแล้ง ทำให้คนต้องทิ้งชนบทเข้าเมืองเพิ่มขึ้นทั้งที่เมืองกำลังจะจม

นอกจากกรุงเทพมหานครบทความชิ้นเดียวกันนี้ยังเปิดเผยว่าเมื่อคำนวนด้วยสูตรเดียวกันนี้ เวียดนามใต้อาจหายไปทั้งหมด เซี่ยงไฮ้และเมืองรอบ ๆ ในจีน เมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์ พื้นที่รอยต่ออิรัก-อิหร่าน รวมถึงมุมไบซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอินเดียก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมด

รูปภาพ

https://www.facebook.com/WorkpointNews/ ... =3&theater

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ต.ค. 2019, 18:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


วิกฤต แม่น้ำโขงแห้งขอดในรอบ 50 ปี เกษตรกร จ.หนองคาย เดือดร้อนหนัก

วิกฤตแม่น้ำโขง แห้งขอดในรอบ 50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำต่ำกว่าริมตลิ่งถึง 11 เมตร พบโขดหินโผล่กลางลำน้ำ ขณะที่เกษตรกรจังหวัดหนองคาย เดือดร้อนหนัก

นี่คือสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นภายในแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ตำบลบ้านห้วยคร้อ ต่อเนื่องไปจนถึงตำบลบ้านม่วง

โดยพบว่า ระดับน้ำแห้งขอดจนเห็นโขดหินโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเพียง 1.2 เมตร ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดในรอบ 50 ปี และหากวัดจากริมตลิ่งด้านบนลงไปจนถึงปริมาณน้ำด้านล่าง พบว่า อยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 11 เมตร

หญิงอายุ 60 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำทำการเกษตร ต้องไปกู้ยืมเงินมาซื้อท่อส่งน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีกนับร้อยเมตร เพื่อสูบน้ำเข้าที่นา ไร่ข้าวโพด และรดน้ำในแปลงพืชผักที่ปลูกอยู่ ซึ่งหากเขื่อนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ปล่อยน้ำออกมาบ้างก็คงดี แต่นี่ไม่มีเลย ทำให้เธอและชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนมานานกว่า 1 เดือนแล้ว

เธอบอกด้วยว่า ตั้งแต่จำความได้ไม่เคยเห็นระดับน้ำในแม่น้ำโขงแห้งขอดต่ำสุด จนเห็นสันดอนทรายในสภาพแบบนี้มาก่อน ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อาจทำให้ข้าวในนา และพืชสวนพืชไร่ที่ปลูกไว้ตายหมด หรือขายไม่ได้ราคา และคงไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายหนี้สินที่กู้ยืมมาอย่างแน่นอน

รูปภาพ

https://www.bugaboo.tv/watch/467450?fbc ... aGLsrnLCPE

อนาคตคงเหมือนแม่น้ำเนรัญชรา หน้าแล้งเดินข้ามไปข้ามมาได้

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 พ.ย. 2019, 21:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
ญี่ปุ่นเลื่อน “ขบวนเสด็จ” องค์จักรพรรดิ ในพิธีฉลองครองราชย์ หลังเหยื่อฮากีบิสพุ่ง 80 ศพ

ญี่ปุ่นเลื่อน “ขบวนเสด็จ” – วันที่ 17 ต.ค. เอ็นเอชเค รายงานว่า การญี่ปุ่นแถลงเลื่อนพระราชพิธีริ้วกระบวนรถยนต์พระที่นั่งของ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ พระมเหสี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนในกรุงโตเกียวเพื่อทักทายพสกนิกร เนื่องในวาระเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 22 ต.ค. ออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ย. แทน

ภายหลังทั่วทั้งประเทศยังโศกเศร้าจากเหตุพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสพัดถล่มเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 77 ราย ยังสูญหายอีก 10 คน และมีมูลค่าความเสียหายประเมินในเบื้องต้นสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 27,300 ล้านบาทhttps://www.khaosod.co.th/wp-content/up ... 96x392.jpg

https://www.khaosod.co.th/around-the-wo ... ws_2981049กษัตริย์สวาซิแลนด์ ทรงทุ่ม 505 ล้าน ซื้อ BMW 120 คัน ให้พระชายา 14 พระองค์

รูปภาพ


https://hilight.kapook.com/view/196187? ... cuvRDKu0uY

:b1:

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 พ.ย. 2019, 18:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เทียบกันชัดๆ พื้นถนนทางเท้าญี่ปุ่นหลังพายุผ่านพ้นไป กับ ไทยที่ไม่มีพายุ


https://thaihitz.com/wp-content/uploads ... %B8%99.jpg

https://thaihitz.com/เทียบกันชัดๆ-พื้นถนนทาง/?fbclid=IwAR2ajOQCdMOB7IRvV6SWG2TfZwLsPyapdSBajB3mb293wdQtCi_7oJ_Ba2s

มีคนบางกลุ่มพูดว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อยู่กันอย่างไทยๆ :b32:

ใครรับความเป็นไทยๆไม่ได้ ไปเลยไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่นั่นที่โน่น :b13:


https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/ ... e=5E63B24C

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

ความคิดคนกลุ่มนี้นี่อันตราย ไม่คิดพัฒนา ไม่คิดแก้ไขในสิ่งผิด ไม่พอใจใครไล่ออกนอกประเทศหมดเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ตัวอย่างเยอะแยะที่หนีตายไปอาศัยแผ่นดินเมืองอื่นอยู่อยู่ก็ติดคุกแล้วตายในคุก
(...) หลังจีนคิดการณ์ไกล ม.เอกชนไทยกำลังถูกกลุ่มทุนจีนเข้าซื้อกิจการ หลังจากซื้อ ม.เกริก, ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด..
ยังมีอีกกว่า 10 แห่งที่อยู่ระหว่างการเจรจา..หลังเข้าซื้อจะมีการดึงตลาด นศ.จีนที่สอบเข้ามหา’ลัยไม่ได้ในประเทศตัวเอง ปีละกว่า 5 ล้านคน ให้เข้ามาเรียนในไทยแทน และปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นภาษาจีนพร้อมดึงบุคลากรจีนเข้ามาอาศัย
ต่อไปไทยอาจจะเป็นมลฑลพิเศษจีน และจีนจะครอบครอง ไทยเราจะกลายเป็นลูกจ้างของจีน ที่ดินไทยถูกขาย กิจการถูกขาย คนจีนมาเรียนรู้จุดอ่อนคนไทย และแพร่พันธ์คนจีนในไทย เงินทุกบาทไหลเข้าจีน..

รูปภาพ


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 พ.ย. 2019, 23:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2168

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เทียบกันชัดๆ พื้นถนนทางเท้าญี่ปุ่นหลังพายุผ่านพ้นไป กับ ไทยที่ไม่มีพายุ


https://thaihitz.com/wp-content/uploads ... %B8%99.jpg

https://thaihitz.com/เทียบกันชัดๆ-พื้นถนนทาง/?fbclid=IwAR2ajOQCdMOB7IRvV6SWG2TfZwLsPyapdSBajB3mb293wdQtCi_7oJ_Ba2s

มีคนบางกลุ่มพูดว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อยู่กันอย่างไทยๆ :b32:

ใครรับความเป็นไทยๆไม่ได้ ไปเลยไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่นั่นที่โน่น :b13:


https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/ ... e=5E63B24C

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

ความคิดคนกลุ่มนี้นี่อันตราย ไม่คิดพัฒนา ไม่คิดแก้ไขในสิ่งผิด ไม่พอใจใครไล่ออกนอกประเทศหมดเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ตัวอย่างเยอะแยะที่หนีตายไปอาศัยแผ่นดินเมืองอื่นอยู่อยู่ก็ติดคุกแล้วตายในคุก
(...) หลังจีนคิดการณ์ไกล ม.เอกชนไทยกำลังถูกกลุ่มทุนจีนเข้าซื้อกิจการ หลังจากซื้อ ม.เกริก, ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด..
ยังมีอีกกว่า 10 แห่งที่อยู่ระหว่างการเจรจา..หลังเข้าซื้อจะมีการดึงตลาด นศ.จีนที่สอบเข้ามหา’ลัยไม่ได้ในประเทศตัวเอง ปีละกว่า 5 ล้านคน ให้เข้ามาเรียนในไทยแทน และปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นภาษาจีนพร้อมดึงบุคลากรจีนเข้ามาอาศัย
ต่อไปไทยอาจจะเป็นมลฑลพิเศษจีน และจีนจะครอบครอง ไทยเราจะกลายเป็นลูกจ้างของจีน ที่ดินไทยถูกขาย กิจการถูกขาย คนจีนมาเรียนรู้จุดอ่อนคนไทย และแพร่พันธ์คนจีนในไทย เงินทุกบาทไหลเข้าจีน..

รูปภาพ


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

เดี่ยวรอ แจคหม่า มาลดราคาค่อยซื้อต่อ

คริคริ

tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2019, 16:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


จขกท.เงียบหายไปเลย ว่าอาศัยอยู่ที่ลาว แผ่นดินไหวเป็นไงบ้างครับ :b10:

รูปภาพ

https://news.mthai.com/general-news/777082.html

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 พ.ย. 2019, 05:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เทียบกันชัดๆ พื้นถนนทางเท้าญี่ปุ่นหลังพายุผ่านพ้นไป กับ ไทยที่ไม่มีพายุ


https://thaihitz.com/wp-content/uploads ... %B8%99.jpg

https://thaihitz.com/เทียบกันชัดๆ-พื้นถนนทาง/?fbclid=IwAR2ajOQCdMOB7IRvV6SWG2TfZwLsPyapdSBajB3mb293wdQtCi_7oJ_Ba2s

มีคนบางกลุ่มพูดว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อยู่กันอย่างไทยๆ :b32:

ใครรับความเป็นไทยๆไม่ได้ ไปเลยไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่นั่นที่โน่น :b13:


รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

ความคิดคนกลุ่มนี้นี่อันตราย ไม่คิดพัฒนา ไม่คิดแก้ไขในสิ่งผิด ไม่พอใจใครไล่ออกนอกประเทศหมดเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ตัวอย่างเยอะแยะที่หนีตายไปอาศัยแผ่นดินเมืองอื่นอยู่อยู่ก็ติดคุกแล้วตายในคุกรูปภาพ

อ้างคำพูด:
ปชช.บางส่วนไม่รักษาความสะอาด มีการแบกรถจยย.ขึ้นไปเกาะกลาง นำรถจยย.มาเบิร์นยาง
ขีดเขียนที่แบริเออร์ นำเหล้าเข้ามาดื่มปีนป่าย จนสกปรกไปหมด
ล่าสุดทางจ.อุดรทำความสะอาด และปิดอุโมงค์ไม่ให้เข้ามาถ่ายภาพอีก เนื่องจากวันที่ 23 พ.ย.จะมีงานวิ่งลอดอุโมงค์ เเละเปิดใช้ได้ปกติ 24 พ.ย. 62 นี้


https://twitter.com/Mono29News/status/1 ... 77/photo/1

ยังไม่ทันได้ใช้เลยปิดแระ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ธ.ค. 2019, 13:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ


อ้างคำพูด:
ถ้าไม่เพ่งมองให้ดีซักหน่อย ก็คงไม่รู้ว่า 2 คุณตายายคู่นี้ ที่แท้จริงทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ์ กับจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น จนกระทั่งสาวนักวิ่งรายนี้ ก็ยังวิ่งออกกำลังกายผ่านทั้งสองพระองค์โดยไม่ได้แม้จะหันมาชำเลืองมอง

https://thaienews.blogspot.com/2019/12/ ... KzbFjkOu2o

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ธ.ค. 2019, 13:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:


มีคนบางกลุ่มพูดว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ อยู่กันอย่างไทยๆ :b32:

ใครรับความเป็นไทยๆไม่ได้ ไปเลยไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่นั่นที่โน่น :b13:


รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

ความคิดคนกลุ่มนี้นี่อันตราย ไม่คิดพัฒนา ไม่คิดแก้ไขในสิ่งผิด ไม่พอใจใครไล่ออกนอกประเทศหมดเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดิน
ตัวอย่างเยอะแยะที่หนีตายไปอาศัยแผ่นดินเมืองอื่นอยู่อยู่ก็ติดคุกแล้วตายในคุก

เป็นวิธีระบายสิ่งที่ค้างใจอยู่ค้างอยู่ในวงจรของจิตออกอย่างหนึ่ง เหมือนคนโกรธได้ด่าระบายฉะนั้น :b32:

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 05:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33872

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
นราฯอ่วมอีก แม่น้ำโก-ลกล้นตลิ่ง ท่วมระลอก 2 กระทบ 8 พันครัวเรือน อพยพวุ่น


รูปภาพ

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3212980

ฝนล่องใต้ ส่วนภาคอีสานแล้งขาดน้ำแล้ว

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 165 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร