ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57515
หน้า 6 จากทั้งหมด 8

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 พ.ค. 2019, 13:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


รูปภาพ

:b1: เก่งลูก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 พ.ค. 2019, 13:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

สาระของปัญจศีลต้องตามนี้

รูปภาพ

เจ้าของ:  bigtoo [ 27 พ.ค. 2019, 16:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


รูปภาพ

:b1: เก่งลูก

สีสรรของโลก. เป็นธรรมดา. ถ้าไม่มีซิแปลก. หลงคล้ายกรัชกายจะไปขอดูตัวสาวๆมั้ง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 พ.ค. 2019, 17:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


รูปภาพ

:b1: เก่งลูก

สีสรรของโลก. เป็นธรรมดา. ถ้าไม่มีซิแปลก. หลงคล้ายกรัชกายจะไปขอดูตัวสาวๆมั้ง


ไปดูมาแว้ว :b32:

เจ้าของ:  bigtoo [ 27 พ.ค. 2019, 17:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


รูปภาพ

:b1: เก่งลูก

สีสรรของโลก. เป็นธรรมดา. ถ้าไม่มีซิแปลก. หลงคล้ายกรัชกายจะไปขอดูตัวสาวๆมั้ง


ไปดูมาแว้ว :b32:

เลขอะไร. งวดนี้จัดเต็ม

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 พ.ค. 2019, 17:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


https://pbs.twimg.com/media/D7i10SaU0AAshmL.jpg:large

:b1: เก่งลูก

สีสรรของโลก. เป็นธรรมดา. ถ้าไม่มีซิแปลก. หลงคล้ายกรัชกายจะไปขอดูตัวสาวๆมั้ง


ไปดูมาแว้ว :b32:


เลขอะไร. งวดนี้จัดเต็ม


ไหนบอกไม่ยินดีโลกแล้วล่ะ จะมาจัดอะไรอีก

อยากรู้เลขอะไร ฟังคุณกาจะบอกข่าว

https://www.youtube.com/watch?v=O9cJEFHbrAg

เจ้าของ:  bigtoo [ 27 พ.ค. 2019, 18:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย ๕ ข้อนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล ๕ ข้อนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็น สิกขาบท ๕ แปลว่า ข้อสำเหนียก หรือข้อฝึกหัดความประพฤติ ๕ อย่าง

ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา มีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้

แต่ถ้าผู้ใด มีอุตสาหะ จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่น รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่ง ก็ได้

:b12:
มีตัวตนไปซื้อหวยซื้อล็อตเตอรี่ผิดศีลข้อ5ทันที
ขณะที่คิดจะซื้อโลภอยากได้เงินเพิ่มถึงซื้อ555
อยากนับข้อหรือคะอาบัติแปลว่าศีลขาดแล้วบวชมีตัวตนรับเงินโลภนั่นน่ะปลงอาบัติแปลว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
:b32: :b32:


https://pbs.twimg.com/media/D7i10SaU0AAshmL.jpg:large

:b1: เก่งลูก

สีสรรของโลก. เป็นธรรมดา. ถ้าไม่มีซิแปลก. หลงคล้ายกรัชกายจะไปขอดูตัวสาวๆมั้ง


ไปดูมาแว้ว :b32:


เลขอะไร. งวดนี้จัดเต็ม


ไหนบอกไม่ยินดีโลกแล้วล่ะ จะมาจัดอะไรอีก

อยากรู้เลขอะไร ฟังคุณกาจะบอกข่าว

https://www.youtube.com/watch?v=O9cJEFHbrAg[/quoteมันต้องจัดกันสักหน่อย. ก่อนไปนิพพาน. การประกอบเนืองๆในการเล่นการพนันคือทางเสื่อม

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 พ.ค. 2019, 19:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

bigtoo เขียน:

มันต้องจัดกันสักหน่อย. ก่อนไปนิพพาน. การประกอบเนืองๆในการเล่นการพนันคือทางเสื่อม


เมื่อว่าการพนัน ต้องเล่นเป็นประจำ เล่นเนื่องๆ ใช่ป่ะ เราก็ใช้คำพูดใหม่ เป็นเสี่ยงโชค คือ นานๆครั้งหนึ่ง ถูกป่ะ :b10: เสี่ยงโชค หมายถึงเปิดโอกาสให้โชคเข้ามาบ้าง ไม่แน่ว่าโชควาสนาโชคชตาเราจะมาวันไหนเดือนใด ถ้าปิดประตูหมดไม่เปิดบ้างเลย โชคมาแล้ว แต่เข้ามาไม่ได้ก็เสียโอกาส ถูกป่ะ

ว่า "ไปนิพพาน" พูดแค่นี้ก็แสดงถึงความเข้าใจนิพพานผิดแล้ว เข้าใจเหมือนว่านิพพานอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็เดินไปให้ถึงนิพพาน สรุปแล้วบิ๊กทู่เข้าใจทุกอย่างทุกประเด็น เสียเวลาส่งเมียไปตลาด ถูกป่ะ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 พ.ค. 2019, 07:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:

รูปภาพ

:b1: เก่งลูก


รูปภาพ

สังคมไทยเราถูกปลูกฝังเรื่องทำนองอภิหารมาหลายชั่วอายุคน จึงเหมือนมันฝังอยู่ในเลือด เวลาทำพิธีอะไรสักอย่างก็ดี หรือบุคคลที่สังคมยกย่องล้มหายตายจาก เป็นต้น ก็ดี คนก็นำไปโยงกับอะไรต่ออะไรในธรรมชาติ เช่นว่า ตะวันทรงกรด บ้าง ก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศดูๆเหมือนรูปนั่นรูปนี่บ้าง เป็นต้น นี่ฝนตกขนลุก :b1: เพราะไปวัดไหว้ศพมา

เจ้าของ:  bigtoo [ 28 พ.ค. 2019, 08:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:

รูปภาพ

:b1: เก่งลูก


รูปภาพ

สังคมไทยเราถูกปลูกฝังเรื่องทำนองอภิหารมาหลายชั่วอายุคน จึงเหมือนมันฝังอยู่ในเลือด เวลาทำพิธีอะไรสักอย่างก็ดี หรือบุคคลที่สังคมยกย่องล้มหายตายจาก เป็นต้น ก็ดี คนก็นำไปโยงกับอะไรต่ออะไรในธรรมชาติ เช่นว่า ตะวันทรงกรด บ้าง ก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศดูๆเหมือนรูปนั่นรูปนี่บ้าง เป็นต้น นี่ฝนตกขนลุก :b1: เพราะไปวัดไหว้ศพมา

บ่นอะไร นี่แหล่ะชีวิต. กรัชกายติดอะไรมากเหรอ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 พ.ค. 2019, 09:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:

รูปภาพ

:b1: เก่งลูก


รูปภาพ

สังคมไทยเราถูกปลูกฝังเรื่องทำนองอภิหารมาหลายชั่วอายุคน จึงเหมือนมันฝังอยู่ในเลือด เวลาทำพิธีอะไรสักอย่างก็ดี หรือบุคคลที่สังคมยกย่องล้มหายตายจาก เป็นต้น ก็ดี คนก็นำไปโยงกับอะไรต่ออะไรในธรรมชาติ เช่นว่า ตะวันทรงกรด บ้าง ก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศดูๆเหมือนรูปนั่นรูปนี่บ้าง เป็นต้น นี่ฝนตกขนลุก :b1: เพราะไปวัดไหว้ศพมา


บ่นอะไร นี่แหล่ะชีวิต. กรัชกายติดอะไรมากเหรอ


คิกๆๆ ก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แหละ ชนชั้นปกครอง เขาจึงทำกฎหมายที่มีอภิหารลงมากดหัวให้ :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 พ.ค. 2019, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

นี่ไงอภินิหารกฎหมาย

รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


ท่านพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมเมื่อ 26 พ.ค. 62 นี้ ฝ่ายที่ลงหาเสียงแล้วได้คะแนนมาก ได้ สส. คนเดียว ส่วนฝ่ายที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ต้องไปเดินหาเสียง หลังจากนับคะแนนแล้ว คะแนนลอยมาจากสวรรค์หล่นทับหน้าตาเฉยๆ นี่แหละอภิหารกฎหมายที่ชนชั้นปกครองเขาส่งมากดศีรษะประชาชนเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียง

เจ้าของ:  bigtoo [ 28 พ.ค. 2019, 12:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:

รูปภาพ

:b1: เก่งลูก


รูปภาพ

สังคมไทยเราถูกปลูกฝังเรื่องทำนองอภิหารมาหลายชั่วอายุคน จึงเหมือนมันฝังอยู่ในเลือด เวลาทำพิธีอะไรสักอย่างก็ดี หรือบุคคลที่สังคมยกย่องล้มหายตายจาก เป็นต้น ก็ดี คนก็นำไปโยงกับอะไรต่ออะไรในธรรมชาติ เช่นว่า ตะวันทรงกรด บ้าง ก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศดูๆเหมือนรูปนั่นรูปนี่บ้าง เป็นต้น นี่ฝนตกขนลุก :b1: เพราะไปวัดไหว้ศพมา


บ่นอะไร นี่แหล่ะชีวิต. กรัชกายติดอะไรมากเหรอ


คิกๆๆ ก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แหละ ชนชั้นปกครอง เขาจึงทำกฎหมายที่มีอภิหารลงมากดหัวให้ :b32:
สัตว์โลกต้องมีผู้นำ. เป็นปกติ. กรัชกายก็ทำบุญเยอะๆตานไปเกิดใหม่จะได้ปกครองบ้างคงดี ส่วนผมไม่สนใจหรอก. ยิ่งสูงยิ่งหนาว

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 29 พ.ค. 2019, 07:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
bigtoo เขียน:
กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:


https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/ ... e=5D9F44AB

สังคมไทยเราถูกปลูกฝังเรื่องทำนองอภิหารมาหลายชั่วอายุคน จึงเหมือนมันฝังอยู่ในเลือด เวลาทำพิธีอะไรสักอย่างก็ดี หรือบุคคลที่สังคมยกย่องล้มหายตายจาก เป็นต้น ก็ดี คนก็นำไปโยงกับอะไรต่ออะไรในธรรมชาติ เช่นว่า ตะวันทรงกรด บ้าง ก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศดูๆเหมือนรูปนั่นรูปนี่บ้าง เป็นต้น นี่ฝนตกขนลุก :b1: เพราะไปวัดไหว้ศพมา


บ่นอะไร นี่แหล่ะชีวิต. กรัชกายติดอะไรมากเหรอ


คิกๆๆ ก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แหละ ชนชั้นปกครอง เขาจึงทำกฎหมายที่มีอภิหารลงมากดหัวให้ :b32:
สัตว์โลกต้องมีผู้นำ. เป็นปกติ. กรัชกายก็ทำบุญเยอะๆตานไปเกิดใหม่จะได้ปกครองบ้างคงดี ส่วนผมไม่สนใจหรอก. ยิ่งสูงยิ่งหนาว


พุทธศาสนาในเมืองไทยไปไม่รอด

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 พ.ค. 2019, 05:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีล

การเริ่มต้นความเป็นพุทธศาสนิกชน ที่เป็นรูปธรรม

https://www.facebook.com/wadee.bonanza/ ... 165969767/

หน้า 6 จากทั้งหมด 8 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/