ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สติเจตสิก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57218
หน้า 4 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
รู้ม๊ะ ค๊ะ

ว่าอาการ มโน ถามเอง ตอบเอง
เป็นจุดเริ่มของไบโพล่า

ถ้าคุณยายจะไลฟ์สด คุยเองตอบเอง

ก็บอกน๊ะค๊ะ

สองลักษณะในตัวอาการแบบนั้น รักษาไม่ยาก
ช๊อดไฟฟ้า เดียวเดียว ก็ดีขึ้น

ถ้าสามลักษณะขึ้นไป รักษายากนานหน่อยค่ะ

แค่คิดให้ตรงว่าตาตัวเองเห็นกี่สียังนับไม่ถูกอีกเหรอ555


เห็นสีล้วนสีเดียวเป็นยังไงก็หลับตาดูว่าเห็นอะไรนั่นแหละสีเดียว
ทีนี้ลืมตาขึ้นมาเห็นทั้งหมดที่ดูอยู่คือกิเลสตัวเองล่ะ555แสนล้านขณะถึงจะปรากฏมีตัวคนไง555


ยังไม่เก๊ตหรอค๊ะ

พระพุทธองค์ตรัสว่า การสืบต่อเกิดดับ แสนล้าน แบบนั้น เป็นกลลวงสำหรับหลอกคนโง่ น๊ะค๊ะ

ปรุงแต่งจิตตามตัวอักษรว่ามีตัวอักษรคือมิจฉาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิดกิดจากการฟังคำสอน
ตอนนี้กำลังปรุงตามอะไรคะ555


สัมมาทิฎฐิเกิดจาก ดำรงอยู่ในอริยะมรรคค่ะ
ไม่ได้เกิด จากการฟังคำสอนใครก็ไม่รู้ในยู๊ทู๊ป แต่ดำรงจิตไม่ได้

แต่ตาเนื้อกิเลสเธอมันเห็นผิดอยู่ไม่เก็ตเลยรึไง


คริคริ

ตาเนื้อน่ะ เมรู้ด้วยวิชชา ว่ามันไม่เที่ยงแปรปรวนธรรมดา

สิ่งที่เกิดจากตาเนื้อ อันลวง เรยไม่รู้จะเชื่อทำไม

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
รู้ม๊ะ ค๊ะ

ว่าอาการ มโน ถามเอง ตอบเอง
เป็นจุดเริ่มของไบโพล่า

ถ้าคุณยายจะไลฟ์สด คุยเองตอบเอง

ก็บอกน๊ะค๊ะ

สองลักษณะในตัวอาการแบบนั้น รักษาไม่ยาก
ช๊อดไฟฟ้า เดียวเดียว ก็ดีขึ้น

ถ้าสามลักษณะขึ้นไป รักษายากนานหน่อยค่ะ

แค่คิดให้ตรงว่าตาตัวเองเห็นกี่สียังนับไม่ถูกอีกเหรอ555


เห็นสีล้วนสีเดียวเป็นยังไงก็หลับตาดูว่าเห็นอะไรนั่นแหละสีเดียว
ทีนี้ลืมตาขึ้นมาเห็นทั้งหมดที่ดูอยู่คือกิเลสตัวเองล่ะ555แสนล้านขณะถึงจะปรากฏมีตัวคนไง555


ยังไม่เก๊ตหรอค๊ะ

พระพุทธองค์ตรัสว่า การสืบต่อเกิดดับ แสนล้าน แบบนั้น เป็นกลลวงสำหรับหลอกคนโง่ น๊ะค๊ะ

ปรุงแต่งจิตตามตัวอักษรว่ามีตัวอักษรคือมิจฉาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิดกิดจากการฟังคำสอน
ตอนนี้กำลังปรุงตามอะไรคะ555


สัมมาทิฎฐิเกิดจาก ดำรงอยู่ในอริยะมรรคค่ะ
ไม่ได้เกิด จากการฟังคำสอนใครก็ไม่รู้ในยู๊ทู๊ป แต่ดำรงจิตไม่ได้

แต่ตาเนื้อกิเลสเธอมันเห็นผิดอยู่ไม่เก็ตเลยรึไง
ถึงนิพพานงั้นเหรอถึงบอกว่าคนนั้นผิดคนนนี้ถูก
คำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้ให้เทียบตรงขณะ
เห็นไม่ตรงตามคำสอนคือไม่เห็นสี1สีก็คือเห็นผิดมีกิเลสอยู่ไงคะ555

พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่ามีกิเลส

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
รู้ม๊ะ ค๊ะ

ว่าอาการ มโน ถามเอง ตอบเอง
เป็นจุดเริ่มของไบโพล่า

ถ้าคุณยายจะไลฟ์สด คุยเองตอบเอง

ก็บอกน๊ะค๊ะ

สองลักษณะในตัวอาการแบบนั้น รักษาไม่ยาก
ช๊อดไฟฟ้า เดียวเดียว ก็ดีขึ้น

ถ้าสามลักษณะขึ้นไป รักษายากนานหน่อยค่ะ

แค่คิดให้ตรงว่าตาตัวเองเห็นกี่สียังนับไม่ถูกอีกเหรอ555


เห็นสีล้วนสีเดียวเป็นยังไงก็หลับตาดูว่าเห็นอะไรนั่นแหละสีเดียว
ทีนี้ลืมตาขึ้นมาเห็นทั้งหมดที่ดูอยู่คือกิเลสตัวเองล่ะ555แสนล้านขณะถึงจะปรากฏมีตัวคนไง555


ยังไม่เก๊ตหรอค๊ะ

พระพุทธองค์ตรัสว่า การสืบต่อเกิดดับ แสนล้าน แบบนั้น เป็นกลลวงสำหรับหลอกคนโง่ น๊ะค๊ะ

ปรุงแต่งจิตตามตัวอักษรว่ามีตัวอักษรคือมิจฉาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิดกิดจากการฟังคำสอน
ตอนนี้กำลังปรุงตามอะไรคะ555


สัมมาทิฎฐิเกิดจาก ดำรงอยู่ในอริยะมรรคค่ะ
ไม่ได้เกิด จากการฟังคำสอนใครก็ไม่รู้ในยู๊ทู๊ป แต่ดำรงจิตไม่ได้

แต่ตาเนื้อกิเลสเธอมันเห็นผิดอยู่ไม่เก็ตเลยรึไง
ถึงนิพพานงั้นเหรอถึงบอกว่าคนนั้นผิดคนนนี้ถูก
คำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้ให้เทียบตรงขณะ
เห็นไม่ตรงตามคำสอนคือไม่เห็นสี1สีก็คือเห็นผิดมีกิเลสอยู่ไงคะ555

พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่ามีกิเลส


คริคริ มีแต่ จิตเจตสิกรูป ที่ดำเนินไป

ตาคุณยาย ใจคุณยายเห็นผิด จากปรมัตถ์ธรรมน๊ะค๊ะ

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

สมาธิเจตสิกคือสัพพะจิตตะสาธารณเจตสิก
ตอนมีสมาธิเรียกชื่อตัวเองน่ะผลิตอกุศลเจตสิก555ไม่รู้ตัวเหรอคะ
:b32:
คำสอนน่ะตรงจริงยังหลงตัวเองอยู่ไหมว่ารู้เยอะแค่สติกับสมาธิก็แยกไม่เป็นเลย34555
สติเจตสิกคือโสภณเจตสิก
ไม่เกิดตอนเรียกชื่อตัวเองค่ะ555
:b32: :b32:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
สมาธิเจตสิกคือสัพพะจิตตะสาธารณเจตสิก
ตอนมีสมาธิเรียกชื่อตัวเองน่ะผลิตอกุศลเจตสิก555ไม่รู้ตัวเหรอคะ
:b32:
คำสอนน่ะตรงจริงยังหลงตัวเองอยู่ไหมว่ารู้เยอะแค่สติกับสมาธิก็แยกไม่เป็นเลย34555
สติเจตสิกคือโสภณเจตสิก
ไม่เกิดตอนเรียกชื่อตัวเองค่ะ555
:b32: :b32:


เอาอีกแล้ว คุณยายโรสมั่วอีกแล้ว

สติเจตสิก มีทั้งกริยา และผล
แค่นี้ก็ไม่รู้

เพราะคุณยาย ไม่ได้เรียนพระอภิธรรม

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

โลกสวย เขียน:
คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

อ้าวยังตีความไม่ถูกอีกหรือ มีแต่คิดเห็นถูกตามคำสอนได้555
ตาเนื้อทุกคนไม่มีใคร เห็นถูก ตามคำสอนได้เลย มีแต่คิดเห็นถูกตามรู้จักคำว่าคิดตามไหม
:b32: :b32:
จิตเห็นสี1สีดับในตาดำทันทีแล้วส้งต่อไปมโนทวารวิถีดับรอบที่2มืดสนิท
อ่ะทีนี้คิดอีกที
แล้วดูว่าตาตัวเองเห็นกี่สีเอาไปเทียบกับ
คำว่าเห็นแค่1สีดับแล้วมืด เห็น1สีมืดแล้วผิด หรือ ตาเธอผิดที่เห็นผิดเกิน1สีเห็นหลายสีพร้อมกันได้555

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
สมาธิเจตสิกคือสัพพะจิตตะสาธารณเจตสิก
ตอนมีสมาธิเรียกชื่อตัวเองน่ะผลิตอกุศลเจตสิก555ไม่รู้ตัวเหรอคะ
:b32:
คำสอนน่ะตรงจริงยังหลงตัวเองอยู่ไหมว่ารู้เยอะแค่สติกับสมาธิก็แยกไม่เป็นเลย34555
สติเจตสิกคือโสภณเจตสิก
ไม่เกิดตอนเรียกชื่อตัวเองค่ะ555
:b32: :b32:


คริคริ

สติเจตสิกอันเป็นผลจากกุศลชวนะ

จะมาหลอกให้เม เรียกตัวเองว่า ตถาคต หรอคะคุณยาย
ไม่มีวันหรอก

คริคริ

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

อ้าวยังตีความไม่ถูกอีกหรือ มีแต่คิดเห็นถูกตามคำสอนได้555
ตาเนื้อทุกคนไม่มีใคร เห็นถูก ตามคำสอนได้เลย มีแต่คิดเห็นถูกตามรู้จักคำว่าคิดตามไหม
:b32: :b32:
จิตเห็นส1สี
อ่ะทีนี้คิดอีกที
แล้วดูว่าตาตัวเองเห็นกี่สีเอาไปเทียบกับคำว่าเห็นแค่1สี 1สีผิดหรือตาเธอผิดที่เห็นเกิน1ส5
55

ฉันจะบอกครั้งสุดท้าย
หลับตาน่ะเห็นถูกมีแค่1สี555
แต่ลืมตามีกี่สีนับสิว่าตาเธอเห็นผิดหรือพระพุทธเจ้าสอนผิดคะ
:b32: :b32:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

อ้าวยังตีความไม่ถูกอีกหรือ มีแต่คิดเห็นถูกตามคำสอนได้555
ตาเนื้อทุกคนไม่มีใคร เห็นถูก ตามคำสอนได้เลย มีแต่คิดเห็นถูกตามรู้จักคำว่าคิดตามไหม
:b32: :b32:
จิตเห็นส1สี
อ่ะทีนี้คิดอีกที
แล้วดูว่าตาตัวเองเห็นกี่สีเอาไปเทียบกับคำว่าเห็นแค่1สี 1สีผิดหรือตาเธอผิดที่เห็นเกิน1ส5
55


คริคริ
เม บอกแล้วว่า ไม่ต้องอาศัยความคิด เพราะวิชชา
นี่คุณยายยังไม่เก๊ต อีก บอกมาหลายหนแล้วนะค๊ะ

จักขุ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

อ้าวยังตีความไม่ถูกอีกหรือ มีแต่คิดเห็นถูกตามคำสอนได้555
ตาเนื้อทุกคนไม่มีใคร เห็นถูก ตามคำสอนได้เลย มีแต่คิดเห็นถูกตามรู้จักคำว่าคิดตามไหม
:b32: :b32:
จิตเห็นส1สี
อ่ะทีนี้คิดอีกที
แล้วดูว่าตาตัวเองเห็นกี่สีเอาไปเทียบกับคำว่าเห็นแค่1สี 1สีผิดหรือตาเธอผิดที่เห็นเกิน1ส5
55

ฉันจะบอกครั้งสุดท้าย
หลับตาน่ะเห็นถูกมีแค่1สี555
แต่ลืมตามีกี่สีนับสิว่าตาเธอเห็นผิดหรือพระพุทธเจ้าสอนผิดคะ
:b32: :b32:


คุณยายเห็นผิดน่ะค๊ะ

ไปเห็น แสนโกฎดับติดๆ พระพุทธองค์ทรงตรัส การเกิดดับนั้น เป็นกลหลอกลวง สำหรับคนโง่ ค่ะ

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
คุณยายน่ะ เห็นถูกต้องตามสภาวะธรรมที่คุณยายเป็น

แต่ที่เม ที่บอกว่า คุณยายเห็นผิด เพราะ สิ่งที่คุณยายคิดว่า เห็นถูกนั้น ยังไม่ตรงคำพระศาสดา


เพราะผิดจากที่พระพุทธองค์ ได้แสดงไว้ในพระปริยัติ ในพระไตรปิฎก
ตรวจสอบไม่ลงกะพระธรรม พระวินัย น่ะแหละค่ะ

เข้าใจมั๊ย

อ้าวยังตีความไม่ถูกอีกหรือ มีแต่คิดเห็นถูกตามคำสอนได้555
ตาเนื้อทุกคนไม่มีใคร เห็นถูก ตามคำสอนได้เลย มีแต่คิดเห็นถูกตามรู้จักคำว่าคิดตามไหม
:b32: :b32:
จิตเห็นส1สี
อ่ะทีนี้คิดอีกที
แล้วดูว่าตาตัวเองเห็นกี่สีเอาไปเทียบกับคำว่าเห็นแค่1สี 1สีผิดหรือตาเธอผิดที่เห็นเกิน1ส5
55


คริคริ
เม บอกแล้วว่า ไม่ต้องอาศัยความคิด เพราะวิชชา
นี่คุณยายยังไม่เก๊ต อีก บอกมาหลายหนแล้วนะค๊ะ

จักขุ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

ลืมตาเห็นทั้งหมดตรงหน้ายังไม่แจ้งแก่ใจตัวเองอยู่เหรอ
ที่ปรากฏว่ามีทุกอย่างให้เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้มีเพราะคิดเพราะอะไร
จิตเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเดี๋ยวนี้แสนโกฏิขณะ
ทุกขณะส่งต่อมโนทวารวิถีก่อนดับคิดตลอดเลย555
ตอนไหนไม่คิดรู้ไหมที่ส่งต่อไปมโนไม่ได้คือตอนตายไงคะ
:b32: :b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 01 มี.ค. 2019, 02:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

คิดก็ยังไม่รู้ว่าคิดแล้ว555

เจ้าของ:  โลกสวย [ 01 มี.ค. 2019, 02:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สติเจตสิก

Rosarin เขียน:
คิดก็ยังไม่รู้ว่าคิดแล้ว555

คริคริ

คิดรู้ว่าคิด ไม่คิดรู้ว่าไม่คิด
แต่คิด เป็นสังขาร เกิดจากอวิชชา

นี่แหละ รู้ คริคริ

เพราะคุณยายไม่ได้เรียนปฎิจจสมุปาท ไม่เป้นมหาสติปัฎฐาน เรยไม่รู้ ว่าคิดอยู่หรือไม่คิด

หน้า 4 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/