วันเวลาปัจจุบัน 04 มี.ค. 2021, 20:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 334 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 13:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ผู้รักธรรมจะต้องรู้แน่ชัดด้วยว่าอะไรเป็นธรรม มิฉะนั้น อาจทำการผิดพลาดได้ ความรักธรรมและความรู้ธรรม ต้องมาด้วยกัน จึงจะทำความจริงความถูกต้องดีงามที่ประสงค์ให้สำเร็จได้

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.พ. 2019, 18:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พระพุทธศาสนากับคนไทย

ชนชาติไทย คือ ชนชาติพุทธ

สัญชาตญาณของมนุษย์ และสัตว์ ย่อมมีความเห็นแก่ตัว มีกิเลสตัณหาประจำมาแต่เกิด
กล่าวสำหรับมนุษย์ แม้จะได้มีการศึกษาอบรมหรือมีความรับผิดชอบสูง แต่อารมณ์ของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มักจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความคิดฝ่ายต่ำได้ง่าย ซึ่งถ้าสติ สัมปชัญญะความรู้สึกยับยั้งมาไม่ทันแล้ว ก็อาจลุแก่อำนาจกิเลสก่อกรรมทำชั่วได้
ดังนั้น คนไทย ซึ่งเป็นชนชาติที่ฉลาด จึงเลือกนับถือพระพุทธศาสนา ที่มีหลักธรรมอันประเสริฐสำหรับเป็นหลักควบคุมจิตใจ ส่งเสริม สติ สัมปชัญญะ เกื้อกูล หิริ โอตตัปปะ ในการเตือนตนให้ละเว้นชั่ว ประพฤติดี เพราะลำพังคนที่มีการศึกษาดี แต่ขาดหลักธรรมประจำใจ ใช่ว่า จะเป็นคนดีเสมอไป เพราะคนบางคนกลับอาศัยการศึกษา ที่ตนได้เรียนรู้มาอย่างดีนั้น ก่อกรรมทำเข็ญให้แก่สังคมชนิดสร้างภาพแอบแฝงทับซ้อนแนบเนียนสนิทจนสังคม ก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าว่าเขาคนนั้นเป็นคนมีศีลธรรม แต่ถ้ามีศาสนาประจำใจและปฏิบัติตนในข้อธรรมของศาสนาโดยแท้จริงแล้ว สังคมโลกก็จะมีแต่ความสงบสุข

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 05:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ดู กฎมนุษย์ กับ กฎแห่งกรรม

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


กฎมนุษย์ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มนุษย์ตั้งขึ้น เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข ไม่เบียดเบียนกัน (กฎมนุษย์ก็เพื่อธรรม) แต่กฎหมาย กฎมนุษย์ไม่แน่นอนตายตัว

กฎแห่งกรรม ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์กระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)
มโนกรรมมองไม่เห็น เพราะมันอยู่ในใจ แต่แน่นอนตายตัว คิดดี ดี คิดชั่วชั่ว
คิดในใจไม่ผิดกฎมนุษย์ (คิดฆ่าคน แค่คิดไม่ผิดกฎมนุษย์ จนท.ไม่ตามจับ) แต่กฎแห่งกรรมมีผลให้ผลแล้ว คิดดี เป็นเป็นบุญ เป็นกุศล (สบาย โปร่งโล่งใจ) คิดไม่ดี เป็นบาป เป็นอกุศล (เดือดร้อนใจ อึดอัดขัดข้อง)

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


พูดในแง่สังขารนั่นเกิดนี่ดับสลับกัน วิบเป็นทุกข์หวาดกลัว หวาดระแวง สารพัด นี่กฎแห่งกรรม

หนีไปบวชปฏิบัติกรรม เป็นต้น ก็นั่งพุทโธไปๆๆ มองซ้ายมองขวา จนท. จะมามั้ยน๊า พองหนอ ยุบหนอไป ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ก็หวาดระแวงไป จิตใจไม่เป็นสมาธิ ได้ง่ายๆ เพราะทำผิดศีลมา

โยงไปได้หมดแหละ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 12:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ประเทศไทยนับเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เพราะบุรพมหากษัตริย์ไทยตลอดจนบรรพบุรุษไทยได้สละเลือดเนื้อกู้ชาติ กู้แผ่นดินก็เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเช่น ในการกอบกู้เอกราชชาติไทย เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงแสดงน้ำพระทัยให้ปรากฏว่า การที่ทรงทนทุกข์ยากกู้ชาติขึ้นมานั้น ก็เพื่อถวายแผ่นดินไทยนี้ให้เป็นพุทธบูชา และทรงฝากชาวไทยรุ่นต่อมาให้ระลึกและตระหนักว่า ชาติไทยนั้นจะต้องอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ยงคู่กับองค์พระมหากษัตริย์ไทยตลอดไป

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

"อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม

ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา

คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน"

จารึกในศาลพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 12:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


นับตั้งแต่สมัยที่มีประวัติศาสตร์อันชัดเจน ชาวไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมา จนกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงถือกันว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้นับถือและยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิตสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยล้วนมีรากฐานมาจากหลักธรรมและคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยที่วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับกลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลาอันยาวนาน
วัฒนธรรมอันมีดีงามของไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญมาจากพระพุทธศาสนา ถ้อยคำประดิษฐ์ที่หลากหลายในภาษาไทย ก็มีรากฐานมาจากภาษาบาลีอันเป็นภาษาพระพุทธพจน์ ที่รักษาหลักพระพุทธศาสนา โดยมีความหมายที่สืบเนื่องปรับแปรหรือเปลี่ยนเพี้ยนมาจากคติแบบอย่างในพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ แบบแผนและครรลองตามหลักการของพระพุทธศาสนา ก็ได้รับการยึดถือเป็นแนวนำและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติ การบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำนเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับเสมอมา

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 16:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
ดู กฎมนุษย์ กับ กฎแห่งกรรม

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


กฎมนุษย์ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มนุษย์ตั้งขึ้น เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข ไม่เบียดเบียนกัน (กฎมนุษย์ก็เพื่อธรรม) แต่กฎหมาย กฎมนุษย์ไม่แน่นอนตายตัว ดิ้นได้

กฎแห่งกรรม ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์กระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)
มโนกรรมมองไม่เห็น เพราะมันอยู่ในใจ แต่แน่นอนตายตัว คิดดี ดี คิดชั่วชั่ว
คิดในใจไม่ผิดกฎมนุษย์ (คิดฆ่าคน แค่คิดไม่ผิดกฎมนุษย์ จนท.ไม่ตามจับ) แต่กฎแห่งกรรมมีผลให้ผลแล้ว คิดดี เป็นเป็นบุญ เป็นกุศล (สบาย โปร่งโล่งใจ) คิดไม่ดี เป็นบาป เป็นอกุศล (เดือดร้อนใจ อึดอัดขัดข้อง)

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


พูดในแง่สังขารนั่นเกิดนี่ดับสลับกัน วิบเป็นทุกข์หวาดกลัว หวาดระแวง สารพัด นี่กฎแห่งกรรม

หนีไปบวชปฏิบัติกรรม เป็นต้น ก็นั่งพุทโธไปๆๆ มองซ้ายมองขวา จนท. จะมามั้ยน๊า พองหนอ ยุบหนอไป ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ก็หวาดระแวงไป จิตใจไม่เป็นสมาธิ ได้ง่ายๆ เพราะทำผิดศีลมา

โยงไปได้หมดแหละ


ดังว่า กฎกติกาข้อบังคับต่างๆ กฎหมาย ก็เพื่อธรรม เพื่อให้คนอยู่รวมกันโดยปกติสุข แต่มันดิ้นได้ ตัวอย่างนี้

รูปภาพ

อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ เผย ‘วิษณุ’ มีปัญหาสุด กรณีตีความ ‘บิ๊กตู่’ ไม่ใช่จนท.รัฐ

https://www.matichon.co.th/politics/news_1385775

รูปภาพ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 16:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


s006 เอ่?
ลุงกรัชกายค๊ะ
เห็นไตรลักษณ์ยังไม่ได้หรอน๊อ

ทุกข์มั๊ยน๊อ
เที่ยงมั๊ยน๊อ
บังคับบัญชาได้มั๊ยน๊อ


s006 เอ่?


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 16:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
กรัชกาย เขียน:
ดู กฎมนุษย์ กับ กฎแห่งกรรม

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


กฎมนุษย์ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มนุษย์ตั้งขึ้น เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข ไม่เบียดเบียนกัน (กฎมนุษย์ก็เพื่อธรรม) แต่กฎหมาย กฎมนุษย์ไม่แน่นอนตายตัว ดิ้นได้

กฎแห่งกรรม ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์กระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)
มโนกรรมมองไม่เห็น เพราะมันอยู่ในใจ แต่แน่นอนตายตัว คิดดี ดี คิดชั่วชั่ว
คิดในใจไม่ผิดกฎมนุษย์ (คิดฆ่าคน แค่คิดไม่ผิดกฎมนุษย์ จนท.ไม่ตามจับ) แต่กฎแห่งกรรมมีผลให้ผลแล้ว คิดดี เป็นเป็นบุญ เป็นกุศล (สบาย โปร่งโล่งใจ) คิดไม่ดี เป็นบาป เป็นอกุศล (เดือดร้อนใจ อึดอัดขัดข้อง)

อ้างคำพูด:
จับผู้ต้องหาเพิ่มคดีบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ หลังหนีไปอ่างทอง


พูดในแง่สังขารนั่นเกิดนี่ดับสลับกัน วิบเป็นทุกข์หวาดกลัว หวาดระแวง สารพัด นี่กฎแห่งกรรม

หนีไปบวชปฏิบัติกรรม เป็นต้น ก็นั่งพุทโธไปๆๆ มองซ้ายมองขวา จนท. จะมามั้ยน๊า พองหนอ ยุบหนอไป ซ้าย ย่าง หนอ ขวา ย่าง หนอ ก็หวาดระแวงไป จิตใจไม่เป็นสมาธิ ได้ง่ายๆ เพราะทำผิดศีลมา

โยงไปได้หมดแหละ


ดังว่า กฎกติกาข้อบังคับต่างๆ กฎหมาย ก็เพื่อธรรม เพื่อให้คนอยู่รวมกันโดยปกติสุข แต่มันดิ้นได้ ตัวอย่างนี้

รูปภาพ

อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ เผย ‘วิษณุ’ มีปัญหาสุด กรณีตีความ ‘บิ๊กตู่’ ไม่ใช่จนท.รัฐ

https://www.matichon.co.th/politics/news_1385775

รูปภาพ


รูปภาพ

ทำนองเดียวกับใครคนหนึ่ง นับถือศาสนาอื่น แต่พอถูกโจมตีหนัก เปลี่ยนเป็นพุทธเฉยเลย

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 16:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?
ลุงกรัชกายค๊ะ
เห็นไตรลักษณ์ยังไม่ได้หรอน๊อ

ทุกข์มั๊ยน๊อ
เที่ยงมั๊ยน๊อ
บังคับบัญชาได้มั๊ยน๊อ


s006 เอ่?


นู๋เมโลกซวย สมัครเป็นธรรมอาสาแต่เมื่อไหร่ s006

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 16:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


s006
กรัชกาย เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 เอ่?
ลุงกรัชกายค๊ะ
เห็นไตรลักษณ์ยังไม่ได้หรอน๊อ

ทุกข์มั๊ยน๊อ
เที่ยงมั๊ยน๊อ
บังคับบัญชาได้มั๊ยน๊อ


เอ่?


นู๋เมโลกซวย สมัครเป็นธรรมอาสาแต่เมื่อไหร่ s006

s006
เอ่?

สงสัยคงเป็นคำเตือน ให้เมหยุดพูดแระ มั๊งค๊ะ

s006 เอ่?


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 มี.ค. 2019, 07:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
นับตั้งแต่สมัยที่มีประวัติศาสตร์อันชัดเจน ชาวไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมา จนกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงถือกันว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้นับถือและยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิตสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยล้วนมีรากฐานมาจากหลักธรรมและคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยที่วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับกลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลาอันยาวนาน
วัฒนธรรมอันมีดีงามของไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญมาจากพระพุทธศาสนา ถ้อยคำประดิษฐ์ที่หลากหลายในภาษาไทย ก็มีรากฐานมาจากภาษาบาลีอันเป็นภาษาพระพุทธพจน์ ที่รักษาหลักพระพุทธศาสนา โดยมีความหมายที่สืบเนื่องปรับแปรหรือเปลี่ยนเพี้ยนมาจากคติแบบอย่างในพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ แบบแผนและครรลองตามหลักการของพระพุทธศาสนา ก็ได้รับการยึดถือเป็นแนวนำและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติ การบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำนเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับเสมอมา(จะยืดยาวไหมไม่รู้)

ต่อตอน

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะต้นแบบ


นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จวบจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระผู้ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ดีเลิศประเสริฐสุดมาทุกยุคทุกสมัย โดยได้ตรัสพระราชดำรัสแสดงน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมพระราชทานการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ปรากฏในวโรกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งได้รับการจารึกบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติเพื่อให้อนุชนคนไทยรุ่นหลังได้ศึกษาตระหนักรับทราบนำมาเป็นแบบอย่าง ดังจะประมวลนำมาเสนอโดยลำดับต่อไปนี้

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 มี.ค. 2019, 07:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ ๑ ด้าน ๒

"คนเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้า ท่วยปั่ว ท่วยนาง ลูกเจ้าขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชาย ทั้งผู้หญิง ฝูงท่วย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้ว..."

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๑๙

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 มี.ค. 2019, 09:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พระบรมสัตยาธิฏฐานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตรัสประกาศแก่เทยดาทั้งปวงว่า

"ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตร จะให้บำรุงพระพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้สว่างแลเห็นข้าศึกเล่า" พอตกพระโอษฐ์ลง พระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป ทอดพระเนตรเห็นช้างเศวตฉัตร ๑๖ ช้าง..."

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เล่ม ๑ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๓๓

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 มี.ค. 2019, 09:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


น้ำพระราชหฤทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


"พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ จะให้เราเข้ารีตดังนั้นหรือ เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะในราชวงศ์ของเราก็นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานแล้ว จะให้เปลี่ยนศาสนาอย่างนี้ เป็นการยากอยู่ และถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้า สร้างดิน จะต้องการให้คนทั่วโลกได้นับถือศาสนาอันเดียวกันแล้ว พระเจ้ามิจัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียแล้วหรือ? " ...

จริงอยู่ เมื่อฟอลคอนในเวลาหมอบอยู่ข้างพระบาทเจ้ากรุงสยาม ได้แปลคำชักชวนที่พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ได้รับสั่งมากับราชทูตนั้น ฟอลคอน ก็กลัวจนตัวสั่น และสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้อภัยแก่ฟอลคอน แต่ก็ได้รับสั่งว่า "ได้ทรงนับถือศาสนาอันได้นับถือต่อๆกันมาถึง ๒,๒๒๙ ปีแล้ว เพราะฉะนั้น ที่จะให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาเสียนั้น เป็นการที่พระองค์จะทำไม่ได้"

ประชุมพงศาสดาร เล่ม ๑๖ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๐๗

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 มี.ค. 2019, 14:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


"อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม


ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา


คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน"

จารึกในศาลพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

รูปภาพ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 334 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 14 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร