ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุยืน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57009
หน้า 2 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 04:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

๑๓.ดังได้แนะนำไว้แล้วในข้อ ๑๒ ในเรื่อง ให้ตัดภาระของตนเองลงเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ตนเองและลูกหลาน
ถ้าถึงที่สุดแล้ว ผู้เขียนใคร่ขอแนะนำให้ท่านทำพินัยกรรมอุทิศร่างกายและอวัยวะบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เมื่อตัวเองตายแล้วให้หมดเรื่องไปเลย เช่น ดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาด ร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น (ผู้เขียนเองก็มอบให้จนหมดสิ้นแล้ว)
เรื่องนี้ ผู้เขียนมีเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่ง ถ้าเอ่ยชื่อคนรู้จักทั้งประเทศ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้อุทิศดวงตาให้สภากาชาด และอุทิศร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แต่ในพินัยกรรมนั้น มีหมายเหตุไว้ว่า ”ขอให้นุ่งกางเกงชั้นในให้ด้วยสักตัว” ดูเถอะตายแล้วยังจะรู้จักอายด้วย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 05:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

๑๔.ให้รวบรวมประวัติของตนเองไว้แต่เนิ่นๆ (ถ้าตั้งใจจะแจกหนังสือในงานศพของตน) พร้อมทั้งสั่งเสียเรื่องราวของตนเองให้พรักพร้อม ลูกหลานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อตายแล้ว กล่าวคือ เป็นการเตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

๑๕.ข้อสุดท้าย ผู้เขียนใคร่ขอแนะนำแก่บรรดาลูกหลานของท่านผู้สูงอายุทั้งหลาย ขอให้ท่านได้สนใจให้ความอบอุ่นแก่บิดามารดา หรือผู้ใหญ่ของท่าน
ขอให้พยายามเข้าใจจิตใจ และจิตวิทยาของผู้สูงอายุ ควรเข้าใจด้วยว่ายิ่งชรามากขึ้นเท่าใดผู้ชรานั้น จะยิ่งเป็นทารกมากขึ้นเพียงนั้น
ในขณะที่ลูกหลานผู้ชรานี้ ยังเป็นทารกอยู่ ผู้ชราเหล่านี้มิใช่หรือฟูมฟักรักษา ทะนุถนอมดูแลท่าน เมื่อยังเป็นเด็กหรือแม้จะโตแล้ว เมื่อถึงตอนนี้บิดามารดาของท่านจะกลับเป็นเด็กลงทุกทีๆ
ท่านจะต้องควรหาความสะดวกสบายให้แก่บิดามารดาเป็นการตอบแทนพระคุณท่านผู้ให้กำเนิด และเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานของท่าน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานปฏิบัติต่อท่านเมื่อยามชราอีกด้วย จงอย่าปล่อยท่านผู้ชราไปตามยถากรรมเลย เป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวท่าน ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า ทุกอย่างในโลกนี้หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมไปได้เลย

รูปภาพ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ผู้เขียนเชื่อว่าวิธีการต่างๆ ที่ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดนี้ จะเป็นแนวทางให้ท่านสามารถนำเอาไปพิจารณาทดลองปฏิบัติด้วยตัวของท่านเอง
ในเรื่องของกาย ผู้เขียนเชื่อว่าพอจะเข้าใจได้ง่ายกว่าในเรื่องของจิต

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

บุคคลส่วนมากเข้าใจว่า สมาธิสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นเรื่องเฉพาะของผู้อยู่ในสมณะเพศ ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราท่านเข้าไม่ถึง แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งปุถุชนธรรมดา และสมณะเพศต่างก็ใช้หลักการอย่างเดียวกันทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดี พระสงฆ์ก็มีการออกกำลังกายด้วยการเดินบิณฑบาตตอนเช้า อากาศบริสุทธิ์และได้แสงแดด นอกจากนั้นก็ด้วยการเดินจงกรม และทำงานวัด
ถ้าพิจารณาตามลัทธิต๋าวแล้ว พระสงฆ์จะมีอายุไม่ยืนก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ ยกเว้น ถ้าพระสงฆ์องค์ใดที่ฉันอาหารแม้จะเพียง ๒ มื้อ แต่ฉันเกินพอเกินอิ่มจนอ้วนมากเกินไปอย่างนั้น ก็อาจจะอายุสั้น เพราะฉันมากและฉันดีเกินไป
ลัทธิต๋าว เขียนข้อยกเว้นไว้ว่า ”ถ้าผู้ชายใด ไม่ต้องการหญิงจริงๆ ก็เป็นการดีของผู้ชาย สามารถมีอายุยืนยาวได้ แต่บุคคลเช่นนี้พบได้ยากมาก”

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้กระจ่างแจ้งว่า มนุษย์เราจะมีชีวิตยืนยาวนานและมีความสุขนี้ อยู่ที่ตัวเราเองโดยแท้ อยู่ที่ว่าเราจะจัดการเรื่องของเราให้เหมาะสมอย่างไร เราจะจัด "ตัวเรา" ในที่นี้ คือ กาย กับ จิต ของเราเท่านั้นเอง แต่ต้องระวังอย่างยิ่งคือไม่ลืมตัว ไม่หลงตัวเองและไม่ปล่อยตัว ฝึกฝนกาย และจิต ให้สม่ำเสมอโดยไม่หยุดยั้ง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ในด้าน "กาย" ต้องเคลื่อนไหว ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ

ในด้าน "จิต" ต้องฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่น ให้สงบ ด้วยการทำสมาธิทุกโอกาสแผ่เมตตาบ่อยๆ และมีใจเป็นทานจะช่วยให้จิตใจสงบได้รวดเร็ว หายกังวลใจ

การทำสมาธิเป็นประจำ จิตจะรู้ตัวเอง เกิด "ธาตุรู้" จนเป็นอัตโนมัติ ไวที่สุดไวต่อความรู้ดีรู้ชั่ว จับได้ทันทุกที และไม่ประมาท แม้แต่ความตายก็ไม่พรั่นพรึง


ถ้าทำได้อย่างนี้ เป็นกิจวัตรประจำวันแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวและมีความสุขอย่างจริงโดยไม่ต้องสงสัย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ในด้าน "จิต" ต้องฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่น ให้สงบ ด้วยการทำสมาธิทุกโอกาส แผ่เมตตาบ่อยๆและมีใจเป็นทานจะช่วยให้จิตใจสงบได้รวดเร็ว หายกังวลใจ


รูปภาพ

ในด้าน "กาย" ต้องเคลื่อนไหว ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำรูปภาพ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ท้ายที่สุดก่อนจะจบบทความนี้ ผู้เขียนใคร่ขอให้สังเกตเรื่องนี้ที่เขียนไว้ดังนี้ว่า เรื่องนี้ เขียนขึ้นเพื่อประสงค์จะให้ตัวท่านผู้อ่านแต่ละท่านที่สนใจได้นำไปพิจารณาปฏิบัติ ประโยชน์จะเกิดแก่ตัวท่านเองแต่ละคนๆ

ถ้าจะมองดูอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่า เพื่อตัวเองเป็นการเห็นแก่ตัว อย่างไรก็ดีในฐานะที่เราทั้งหลายยังอยู่ในสังคมประเทศชาติมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และหวงแหนของเรา ขอให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูว่า

ถ้าหากคนในชาติของเราหันมาสนใจเรื่องของ กาย และ จิต ของตนเองกันจำนวนมากๆแล้ว ท่านไม่คิดหรือว่าประโยชน์ที่จะได้แก่ส่วนรวม คือ ประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไร ? คนในชาติจะมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเป็นเลิศ ชาติเราจะต้องเกิดความสงบสุขมั่นคงแข็งแกร่งแน่นอน

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ผู้เขียนใคร่ขออธิบายเพิ่มเติมเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้ทราบว่า การฝึกจิตก็เหมือนการฝึกกาย คือ ต้องใช้เวลาและต้องกระทำสม่ำเสมอ สม่ำเสมอจนร่างกายหรือจิต ”อยู่ตัว” ยกตัวอย่าง เช่น
ถ้า ๒๐-๓๐ นาที ขึ้นไป ด้วยการวิ่งช้าๆ หรือเดินเร็วๆ จนหัวใจท่านที่เคยเต้น 80-90 ครั้ง ต่อนาทีลดลงเหลือ 60-65 ครั้งต่อนาที (จับชีพจรตอนเช้าก่อนลุกจากที่นอนทุกครั้ง)
แต่กว่าหัวใจจะลดจำนวนเต้นลงได้อย่างนี้ ท่านจะต้องฝึกปฏิบัติโดยสม่ำเสมออย่างเร็วที่สุด 3-4 เดือน จนถึง 6 เดือน ทั้งนี้ แล้วแต่อายุ รูปร่าง และความแข็งแกร่งเดิมของแต่ละท่านด้วย มันมิใช่จะทำได้ภายใน ๕ วัน ๗ วัน

ทางด้าน จิต ก็เช่นเดียวกัน และอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งยากกว่าเสียอีก

แต่ถ้าเมื่อใดท่านปฏิบัติจนกล่าวเป็นกิจวัตรชนิดขาดเสียมิได้แล้วอย่างนั้น เรียกได้ว่า ”อยู่ตัว” นั้น หมายความว่า ผลจากการฝึกปฏิบัตินี้จะมีผลปรากฏในระยะนั้น
ถ้าละเลยไม่ปฏิบัติพลังจิตก็จะหายไป ก็เหมือนกับกาย ถ้าละทิ้งไม่ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ กล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรง และรูปร่างที่เคยกะทัดรัดก็จะอ่อนปวกเปียกและไม่กะทัดรัดเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมความแล้วต้องใช้เวลาและต้องกระทำสม่ำเสมอ กล่าวคือ ท่านจะต้องมีน้ำอดน้ำทน มีความเพียรพยายามจึงจะบรรลุผลตามความปรารถนา

ฉะนั้น ขอท่านผู้สนใจทั้งหลาย จงพยายามศึกษาเรื่องนี้ดูให้รู้ชัด ถ้าเห็นด้วยก็ขอให้ลงมือปฏิบัติ อย่าชักช้าผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไป ไม่ใช่แต่ท่านจะเกิดประโยชน์สุข อายุยืนยาวแล้ว ท่านยังได้กุศลมหากุศล เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ ชาติไทยของเราอีกด้วย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 ม.ค. 2019, 20:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

เอวัง :b1:

รูปภาพ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 20 ม.ค. 2019, 12:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

ร่างกายจะเข้มแข็งแข็งแรง ต้องออกกำลัง ต้องมีการเคลื่อนไหว จริงมั้ยลูก :b12:

https://www.facebook.com/scmp/videos/829695274039883/

ส่วนจิตใจจะเข้มแข็งแข็งแรงต้องตั้งมั่น ต้องนิ่ง คือ ต้องฝึกใช่มั้ยลูก :b13:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 21 ม.ค. 2019, 10:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

กรัชกาย เขียน:
๑๓.ดังได้แนะนำไว้แล้วในข้อ ๑๒ ในเรื่อง ให้ตัดภาระของตนเองลงเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ตนเองและลูกหลาน
ถ้าถึงที่สุดแล้ว ผู้เขียนใคร่ขอแนะนำให้ท่านทำพินัยกรรมอุทิศร่างกายและอวัยวะบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เมื่อตัวเองตายแล้วให้หมดเรื่องไปเลย เช่น ดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาด ร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น (ผู้เขียนเองก็มอบให้จนหมดสิ้นแล้ว)

เรื่องนี้ ผู้เขียนมีเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่ง ถ้าเอ่ยชื่อคนรู้จักทั้งประเทศ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้อุทิศดวงตาให้สภากาชาด และอุทิศร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แต่ในพินัยกรรมนั้น มีหมายเหตุไว้ว่า ”ขอให้นุ่งกางเกงชั้นในให้ด้วยสักตัว” ดูเถอะตายแล้วยังจะรู้จักอายด้วยนักศึกษาแพทย์ มข. ทำพิธีส่งและขอขมาร่างครูใหญ่กว่า 140 ร่าง เพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และสวดพระอภิธรรม ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ส่วนสรีรสังขารของครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณปริสุทโธ มีกำหนดการเริ่มสวดพระพุทธมนต์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

https://pbs.twimg.com/media/DxZRohpUwAA ... name=large

https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%AB%E ... htag_click

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 22 ม.ค. 2019, 21:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

กรัชกาย เขียน:
ร่างกายจะเข้มแข็งแข็งแรง ต้องออกกำลัง ต้องมีการเคลื่อนไหว จริงมั้ยลูก :b12:

https://www.facebook.com/scmp/videos/829695274039883/

ส่วนจิตใจจะเข้มแข็งแข็งแรงต้องตั้งมั่น ต้องนิ่ง คือ ต้องฝึกใช่มั้ยลูก :b13:


ผอ.โชว์สเต็ปเต้นนำนักเรียนจีนออกกำลังกาย

รูปภาพ

https://teen.mthai.com/variety/164076.html

https://www.youtube.com/watch?v=UkaJrzd6-hw

สูงวัยแล้วก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้น เคลื่อนไหวตามอัตภาพ

เต้นได้พร้อมเพรียงกันดี น่าจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปเลี้ยง :b16:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 23 ม.ค. 2019, 20:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การต่อสู้กับความชราสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่มีความสุขและอายุ

อ้างคำพูด:
สุเทพ ทรุด! ติดเชื้อในกระแสเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ
ขณะนี้เข้ารักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช เพราะติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุคุณหมอแจ้งมามาจากภูมิของร่างกายตก เพราะว่า เชื่อโรคในร่างกายของเราทุกคนมีอยู่แล้ว พอร่างกายไม่แข็งแรง เชื่อโรคมันก็เข้ามาโจมตี บวกกับท่านมีโรคของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน ซึ่งโรคพวกนี้ ท่านก็ไปรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว แต่ที่ท่านเข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุด เพราะว่าท่านเกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่สบาย เมื่อไปถึงทางโรงพยาบาลก็เจาะเลือด ปรากฏว่าพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_2125398ร่างกายคนเรามีเชื้อโรคอยู่แล้ว แก่ตัวลงจะปรากฏให้เห็นชัดกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งร่างกายยังแข็งแรงอยู่

หน้า 2 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/