ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56892
หน้า 30 จากทั้งหมด 33

เจ้าของ:  โลกสวย [ 11 ก.พ. 2019, 04:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

เจ้าของ:  Rosarin [ 11 ก.พ. 2019, 04:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

:b32:
พระพุทธเจ้าสอนตร๊งตรงค่ะเม
พระพุทธเจ้าบอกจิตเห็นสี
เมไม่ใช่คนตายกำลังมีจิต
และก็ตาไม่บอดลืมตาปริบๆด้วย
อ่ะทีนี้ไล่มาสิเดี๋ยวนี้เห็นกี่สี(อุชุต้องเห็นถึงสีทีละ1สีไหมมีปัญญาเห็นไหมปัญญาน่ะมีไหมเห็นตามีกิเลสไหม)
อ้อที่กระพริบตาแล้วสีไม่มีแล้วตอนมืดนิดนึงที่กระพริบน่ะดับหมดทุกทางไม่เหลือซากอะไรเลยเข้าใจไหมคะ
:b13:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 11 ก.พ. 2019, 04:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

:b32:
พระพุทธเจ้าสอนตร๊งตรงค่ะเม
พระพุทธเจ้าบอกจิตเห็นสี
เมไม่ใช่คนตายกำลังมีจิต
และก็ตาไม่บอดลืมตาปริบๆด้วย
อ่ะทีนี้ไล่มาสิเดี๋ยวนี้เห็นกี่สี(อุชุต้องเห็นถึงสีทีละ1สีมีปัญญาเห็นไหม)
อ้อที่กระพริบตาแล้วสีไม่มีแล้วตอนมืดนิดนึงที่กระพริบน่ะดับหมดทุกทางไม่เหลือซากอะไรเลยเข้าใจไหมคะ
:b13:


คริคริ
ป่าวหรอกค่ะ ไม่เห็นสีหรอก
เห็นแต่วิสังขาร

เจ้าของ:  Rosarin [ 11 ก.พ. 2019, 04:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

:b32:
พระพุทธเจ้าสอนตร๊งตรงค่ะเม
พระพุทธเจ้าบอกจิตเห็นสี
เมไม่ใช่คนตายกำลังมีจิต
และก็ตาไม่บอดลืมตาปริบๆด้วย
อ่ะทีนี้ไล่มาสิเดี๋ยวนี้เห็นกี่สี(อุชุต้องเห็นถึงสีทีละ1สีมีปัญญาเห็นไหม)
อ้อที่กระพริบตาแล้วสีไม่มีแล้วตอนมืดนิดนึงที่กระพริบน่ะดับหมดทุกทางไม่เหลือซากอะไรเลยเข้าใจไหมคะ
:b13:


คริคริ
ป่าวหรอกค่ะ ไม่เห็นสีหรอก
เห็นแต่วิสังขาร

ความจริงไม่มีอะไรปกปิด
แต่กิเลสชอบคิดไปเองค่ะ
เมชอบคิดว่าตัวเองไม่ปรุง
ถามหน่อยสิคะทำกับข้าวไหมคะ
เจียวไข่ปรุงน้ำปลาไหมคะตัวตนเต็มๆ
ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจกิเลสน่ะไม่รู้จักกิเลส
มีแต่ปัญญารู้จักว่าตัวเองมีกิเลสอยู่เดี๋ยวนี้
ยังปรุงแต่งชอบไม่ชอบเหม็นหอมปรุงรสก๊วยเตี๋ยวไหมคะกลัวมีกิเลสเลยเลิกปรุงเครื่องหรออออออิ๊อิ๊หุหุหุ
:b32: :b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 11 ก.พ. 2019, 04:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

:b32:
พระพุทธเจ้าสอนตร๊งตรงค่ะเม
พระพุทธเจ้าบอกจิตเห็นสี
เมไม่ใช่คนตายกำลังมีจิต
และก็ตาไม่บอดลืมตาปริบๆด้วย
อ่ะทีนี้ไล่มาสิเดี๋ยวนี้เห็นกี่สี(อุชุต้องเห็นถึงสีทีละ1สีมีปัญญาเห็นไหม)
อ้อที่กระพริบตาแล้วสีไม่มีแล้วตอนมืดนิดนึงที่กระพริบน่ะดับหมดทุกทางไม่เหลือซากอะไรเลยเข้าใจไหมคะ
:b13:


คริคริ
ป่าวหรอกค่ะ ไม่เห็นสีหรอก
เห็นแต่วิสังขาร

ความจริงไม่มีอะไรปกปิด
แต่กิเลสชอบคิดไปเองค่ะ
เมชอบคิดว่าตัวเองไม่ปรุง
ถามหน่อยสิคะทำกับข้าวไหมคะ
เจียวไข่ปรุงน้ำปลาไหมคะตัวตนเต็มๆ
ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจกิเลสน่ะไม่รู้จักกิเลส
มีแต่ปัญญารู้จักว่าตัวเองมีกิเลสอยู่เดี๋ยวนี้
ยังปรุงแต่งชอบไม่ชอบเหม็นหอมปรุงรสก๊วยเตี๋ยวไหมคะกลัวมีกิเลสเลยเลิกปรุงเครื่องหรออออออิ๊อิ๊หุหุหุ
:b32: :b32: :b32:

กิเลสมันถลอกตอนที่ฟังแล้วรู้สึกตัวว่ามีกิเลสไม่ใช่มีตัวตนไปทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะอยากหมดกิเลส/เข้าใจไหม
https://youtu.be/6E3I1JH2JPk

เจ้าของ:  โลกสวย [ 11 ก.พ. 2019, 14:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Rosarin เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เมเคยดูหนังใบ้ไหมคะ
ชาลีแช็ปปิ้นมีแต่ภาพ
นั่นแหละแค่เห็นไม่มีเสียงปน
จิต6ทาง6วิถีเหมือนวิถีกระสุนค่ะ
:b17: :b17:


คริคริ

คุณยายโรสคะ
เม ประกาศแนะนำให้คุณยายโรสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่จะปิดการแนะนำ

ให้คุณยายโรส ไป หัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้ดีๆนะคะ
สอบลงพระไตรปิฎกด้วย

ศึกษาองค์ธรรมตาม ปฎิจจสมุบาทให้ดีๆนะคะ

แปลความหมายให้ออกนะคะ

ระหว่างจิตจริงๆ และจิตเจตสิก

ว่าจิตคืออะไรแน่

จะได้ไม่มามั่วอย่างนี้ค่ะ

:b32:
ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเห็นผิดถึงจะเข้าใจคำสอน
เพราะปัญญารู้จักกิเลสก็เห็นผิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแต่กิเลสตัวเอง
เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นดับแล้วค่ะเมเห็นกิเลสไหมคะ
คิดนึกมืดรู้สึกเย็นร้อนก็มืดเกิดไม่พร้อมเห็นเพราะเห็นเป็นรูปารมณ์เดียวที่มีแสงค่ะเม555
:b32: :b32: :b32:


คริคริ

คุณยายโรสคะ

เม ประกาศแนะนำคุณยายโรสครั้งสุดท้ายนะคะ

ว่าให้คุณยายโรส ไปหัดเรียนพระอภิธรรมเบื้องต้นให้รู้เรื่องก่อนนะคะ

จิต เจตสิก รูป
เสียก่อน

ส่วนเม กำลังเรียนนิพพานค่ะ

คริคริ

:b32:
พระพุทธเจ้าสอนตร๊งตรงค่ะเม
พระพุทธเจ้าบอกจิตเห็นสี
เมไม่ใช่คนตายกำลังมีจิต
และก็ตาไม่บอดลืมตาปริบๆด้วย
อ่ะทีนี้ไล่มาสิเดี๋ยวนี้เห็นกี่สี(อุชุต้องเห็นถึงสีทีละ1สีมีปัญญาเห็นไหม)
อ้อที่กระพริบตาแล้วสีไม่มีแล้วตอนมืดนิดนึงที่กระพริบน่ะดับหมดทุกทางไม่เหลือซากอะไรเลยเข้าใจไหมคะ
:b13:


คริคริ
ป่าวหรอกค่ะ ไม่เห็นสีหรอก
เห็นแต่วิสังขาร

ความจริงไม่มีอะไรปกปิด
แต่กิเลสชอบคิดไปเองค่ะ
เมชอบคิดว่าตัวเองไม่ปรุง
ถามหน่อยสิคะทำกับข้าวไหมคะ
เจียวไข่ปรุงน้ำปลาไหมคะตัวตนเต็มๆ
ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจกิเลสน่ะไม่รู้จักกิเลส
มีแต่ปัญญารู้จักว่าตัวเองมีกิเลสอยู่เดี๋ยวนี้
ยังปรุงแต่งชอบไม่ชอบเหม็นหอมปรุงรสก๊วยเตี๋ยวไหมคะกลัวมีกิเลสเลยเลิกปรุงเครื่องหรออออออิ๊อิ๊หุหุหุ
:b32: :b32: :b32:

กิเลสมันถลอกตอนที่ฟังแล้วรู้สึกตัวว่ามีกิเลสไม่ใช่มีตัวตนไปทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะอยากหมดกิเลส/เข้าใจไหม
https://youtu.be/6E3I1JH2JPk

คริคริ

เพราะคุณยายไม่ได้ทำมหาสติปัฎฐานไงคะ คุณยายไม่มีพระอภิธรรมนะคะ
แนะนำให้ไปเรียนก็ไม่เรียน ดื้อชมัด

เรยกล่าวผิดๆๆจำมามาผิดๆ ตลอด

ไม่รู้ว่าการปฎิบัติมี ตัวตนผู้ปฎิบัติไม่มี อ่ะจร้า
มีแต่ จิต เจตสิก รูป จร้า ปฎิบัติ

ตัวตนอะไรเหรอคะ
ใครสอนมา ค้านพระธรรม พระปริยัติ พระไตรปิฎก
เมสอบลงพระธรรม พระอภิธรรมแล้ว
พบว่า คุณยายโรส
ไปหลงยูทูปอัดมาผิดๆ ท่องมาผิดๆ ค้านคำสอนตลอดเรย

เจ้าของ:  Rosarin [ 21 ก.พ. 2019, 23:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

rolleyes
ฟังเพื่อละคลายกิเลสคือความไม่รู้ที่กำลังมีไม่ใช่หลงไปทำโดยไม่ไตร่ตรองตามตอนกำลังฟังตรงปัจจุบัน
แค่ลัดนิ้วมือเดียวสภาพธรรมดับไปแสนโกฏิขณะเร๊วมากเท่ากับแสนล้านขณะเป็นทศพลญาณจากการตรัสรู้
ใครมันพูดว่ามันเก่งมันรู้ดีไปหมดแปลว่าโกหกเพราะพระพุทธเจ้าคือเอกบุรุษ1เดียวที่สอนให้ผู้ฟังรู้จักกิเลส
https://youtu.be/0iYIWR5E_o8
:b8:
:b4: :b4:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 21 ก.พ. 2019, 23:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

s006 เอ่

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทรงสรรเสริญอย่างนี้ว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราตถาคตผู้เป็นพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ เป็นพุทธอุปัฏฐาก
อานนท์นี้เป็นยอดและ สมควรแก่ภาวะที่พระธรรมเสนาบดีสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่า
ท่านพระอานนท เป็นผู้ฉลาดในอรรถ เป็นผู้ฉลาดในธรรม เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ เป็นผู้ฉลาด ในภาษา เป็นผู้ฉลาดในบทต้นและบทปลาย จึงยังความเป็นผู้ใคร่จะฟังให้เกิด แก่สัตว์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ก็แลสูตรนั้น ไม่ขาดไม่เกิน ทั้งโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ พึงเห็นว่า เป็นอย่างนี้นั้นแล ไม่พึงเห็นว่า เป็นอย่างอื่น

s006 เอ่

ทั้งเก่งทั้งฉลาดเรยนะเนี่ย

s006

เจ้าของ:  Rosarin [ 22 ก.พ. 2019, 02:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

โลกสวย เขียน:
s006 เอ่

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทรงสรรเสริญอย่างนี้ว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราตถาคตผู้เป็นพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ เป็นพุทธอุปัฏฐาก
อานนท์นี้เป็นยอดและ สมควรแก่ภาวะที่พระธรรมเสนาบดีสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่า
ท่านพระอานนท เป็นผู้ฉลาดในอรรถ เป็นผู้ฉลาดในธรรม เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ เป็นผู้ฉลาด ในภาษา เป็นผู้ฉลาดในบทต้นและบทปลาย จึงยังความเป็นผู้ใคร่จะฟังให้เกิด แก่สัตว์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ก็แลสูตรนั้น ไม่ขาดไม่เกิน ทั้งโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ พึงเห็นว่า เป็นอย่างนี้นั้นแล ไม่พึงเห็นว่า เป็นอย่างอื่น

s006 เอ่

ทั้งเก่งทั้งฉลาดเรยนะเนี่ย

s006

คนที่ไม่มีปัญญาคือคนที่ไม่เคยฟังคำวาจาสัจจะในภาษาชาติตัวเองที่แปลตรงบาลี
พหูสูตอ่านตามภาษาต้นบาลีว่าพะหุสุตะแปลจากหลังไปหน้าแปลว่าฟังเข้าใจมากครั้ง
รู้จักภาษาต่างประเทศไหมต้องแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจก่อนเช่นพหูพจน์แปลออกไหม
:b17: :b17:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 22 ก.พ. 2019, 03:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

s006 s006 s006

คุณยายโรสเขียนกระทู้ตอน เมื่อวานนี้, 23:24

เม ว่าเม สงสัยเอ่ๆ ไปตอน เมื่อวานนี้, 23:52

คุณยายโรส กลับไปแก้ไขข้อความ เมที่สงสัย เอ่ๆ

ไปแก้ไข จนดีสาม

แก้ไขล่าสุดโดย Rosarin เมื่อ 22 ก.พ. 2019, 03:02, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.

เพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองพลาดไป จะปรากฎต่อสายตาสมาชิกในบอร์ด

ฉลาดสุดๆเรยค่ะ

แต่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

s006 s006 s006

เอ่ๆๆ

ปกติเมจะอ้างอิงคำพูดทุกครั้งก่อนจะตอบ

แต่วันนี้ ลองเล่นแบบใหม่ ตอบกระทู้อย่างเดียว ไม่กดอ้างอิง
เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์

แล้วก็โป๊ะเชะ

คริคริ

เจ้าของ:  Rosarin [ 22 ก.พ. 2019, 03:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

cool
แต่ว่าการอ่านก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ
ต้องตีความตรงสัจจะตรงที่กายใจมี
เพราะถ้าปัญญาไม่มีก็อ่านแบบท่องจำ
เนื้อความตรงภาษามีคำแปลเวลารวมคำ
ต้องแปลทีละคำก่อนจึงรวมความตีให้แตก
ไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองทดลองไหม
เอาบัญญัติคำให้นกแก้วท่องคำว่านิพพานดูสิ
คนก็ท่องคำว่านิพพานอยากถึงแปลว่าปิดกั้นทันที
onion onion onion

เจ้าของ:  โลกสวย [ 22 ก.พ. 2019, 03:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

เอ่ ๆๆ

นกแก้วนกขุนทอง มีจิต เจตสิก รูป แต่นิพพานยังไม่ได้

เพราะ s006 ยังกำเนิดในสัตว์เดียรัจฉาน ตามพระปริยัติสอนมานี่นา

ต่อไปพอเกิดภูมิมนุษย์

ก้มีสิทธิ์ ถึงนิพพานได้ มิใช่เหรอ

เอ่ๆๆ s006

เจ้าของ:  Rosarin [ 22 ก.พ. 2019, 03:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

โลกสวย เขียน:
s006 s006 s006

คุณยายโรสเขียนกระทู้ตอน เมื่อวานนี้, 23:24

เม ว่าเม สงสัยเอ่ๆ ไปตอน เมื่อวานนี้, 23:52

คุณยายโรส กลับไปแก้ไขข้อความ เมที่สงสัย เอ่ๆ

ไปแก้ไข จนดีสาม

แก้ไขล่าสุดโดย Rosarin เมื่อ 22 ก.พ. 2019, 03:02, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.

เพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองพลาดไป จะปรากฎต่อสายตาสมาชิกในบอร์ด

ฉลาดสุดๆเรยค่ะ

แต่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

s006 s006 s006

เอ่ๆๆ

ปกติเมจะอ้างอิงคำพูดทุกครั้งก่อนจะตอบ

แต่วันนี้ ลองเล่นแบบใหม่ ตอบกระทู้อย่างเดียว ไม่กดอ้างอิง
เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์

แล้วก็โป๊ะเชะ

คริคริ

อะไรที่เขียนสั้นไปคนอ่านไม่เข้าใจเหตุผล
ก็ต้องขยายความจะได้เข้าใจตัวเองไม่ผิด
คำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับเข้าใจ
และคิดถูกตามตรงสัจจะที่ตนกำลังมี
ไม่ใช่ไปท่องทุกคำเอาสัญญาเก่า
มานอนกอดฝันถึงนิพพานโดย
ไม่ผลิตปัญญาใหม่เพิ่มเลย
:b55: :b55: :b55: :b55: :b55:

เจ้าของ:  โลกสวย [ 22 ก.พ. 2019, 03:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Rosarin เขียน:
โลกสวย เขียน:
s006 s006 s006

คุณยายโรสเขียนกระทู้ตอน เมื่อวานนี้, 23:24

เม ว่าเม สงสัยเอ่ๆ ไปตอน เมื่อวานนี้, 23:52

คุณยายโรส กลับไปแก้ไขข้อความ เมที่สงสัย เอ่ๆ

ไปแก้ไข จนดีสาม

แก้ไขล่าสุดโดย Rosarin เมื่อ 22 ก.พ. 2019, 03:02, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.

เพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองพลาดไป จะปรากฎต่อสายตาสมาชิกในบอร์ด

ฉลาดสุดๆเรยค่ะ

แต่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

s006 s006 s006

เอ่ๆๆ

ปกติเมจะอ้างอิงคำพูดทุกครั้งก่อนจะตอบ

แต่วันนี้ ลองเล่นแบบใหม่ ตอบกระทู้อย่างเดียว ไม่กดอ้างอิง
เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์

แล้วก็โป๊ะเชะ

คริคริ

อะไรที่เขียนสั้นไปคนอ่านไม่เข้าใจเหตุผล
ก็ต้องขยายความจะได้เข้าใจตัวเองไม่ผิด
คำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับเข้าใจ
และคิดถูกตามตรงสัจจะที่ตนกำลังมี
ไม่ใช่ไปท่องทุกคำเอาสัญญาเก่า
มานอนกอดฝันถึงนิพพานโดย
ไม่ผลิตปัญญาใหม่เพิ่มเลย
:b55: :b55: :b55: :b55: :b55:


แฮ่ะๆ

ก็นอนฝันตลอดเรยค่ะ ฝันถึงนิพพาน จนตื่น
เรยเบิกบาน เรยมีปัญญา เป็นผู้รู้ ตื่นมา อ่า...นิพพาน

เจ้าของ:  Rosarin [ 22 ก.พ. 2019, 03:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยเรื่องความไม่รู้และขาดสุตมยปัญญา

Kiss
ไม่มีใครรู้จักคนอื่นว่ามีปัญญาแค่ไหน
เพราะปัญญาเกิดจากรู้การสะสมตนเอง
จากการฟังคำสอนเข้าใจตามตรงสัจจะที่มี
ตรงปัจจุบันขณะทีละ1สัจจะตรงแต่ละ1ทาง
รู้1สัจจะที่กายใจตนเองกำลังมีคือละไม่รู้คือละชั่วที่ไม่รู้
ทบทวนตัวเองดูแสนล้านขณะที่ดับไปตะกี้นี้ทันตรง1สัจจะที่คิดตามได้บ้างไหมคะ
ผู้ที่จะบอกว่าใครบรรลุธรรมระดับไหนแล้วเชื่อได้คือพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยรู้ตรงทางก็ไม่รู้ว่าใครคือตถาคต
ก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพและไม่ฟังคำวาจาสัจจะเพราะไม่เคยฟังย่อมไม่รู้จักว่าใครคือพระพุทธเจ้า
onion onion onion

หน้า 30 จากทั้งหมด 33 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/