ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56452
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 ส.ค. 2018, 10:53 ]
หัวข้อกระทู้:  กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

อนึ่ง ใน อภิธัมมาวตารอรรถกถา แสดงว่า
อสุภานิ ทสาหาร สญฺญา กายคตาสติ เทเวสุ นปวตฺตนฺติ ทฺวาทเสตานิ สพฺพทาฯ

กัมมัฏฐาน ๑๒ คือ อสุภะ ๑๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
กายคตาสติ ๑ ย่อมเจริญไม่ได้โดยประการใด ๆ ในเทวภูมิ ๖ ชั้น
หมายความว่า เทวดาทั้ง ๖ ชั้น เจริญกัมมัฏฐานได้เพียง ๒๘
เว้นอสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ ทั้งนี้เพราะ
เทวดาเป็นส่วนมาก เมื่อจุติแล้วไม่มีซากศพเหลืออยู่ ร่างกายสูญหายไปเหมือนหนึ่งดับไฟ

เทวดาที่ยังไม่จุติ ส่วนของร่างกาย เช่น ผม ขน เล็บ เป็นต้น
ก็สวยสดงดงาม ไม่เป็นปฏิกูล
อาหารก็เป็นทิพย์ เป็นสุทธาโภชน์ บริโภคแล้วก็ไม่มีกาก
กัมมัฏฐาน ๒๘ ที่เทวดาพึงเจริญภาวนาได้นั้น คือ กสิณ ๑๐,
อนุสสติ ๙ (เว้นกายคตาสติ), จตุธาตุววัตถานะ ๑,
อัปปมัญญา ๔, และอรูปกัมมัฏฐาน ๔

ตานิ ทฺวาทสเจตานิ อานาปาณสฺสติ ปิจ เตรส จ ปเนตานิ พฺรหฺมโลเก นวิชฺชาเร ฯ
กัมมัฏฐาน ๑๓ คือ กัมมัฏฐาน ๑๒ ที่เจริญไม่ได้ในเทวภูมิ
และอานาปาณสติ ๑ ย่อมไม่มีในรูปภูมิ
มีความหมายว่า ในรูปพรหม ๑๕ ชั้น (เว้นอสัญญสัตตา)
เจริญกัมมัฏฐานได้เพียง ๒๗ เพราะอสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ และ อานาปาณสติ ๑ รวม ๑๓ อย่างนี้
ไม่มีในรูปพรหม ๑๕ ชั้นนั้น ด้วยเหตุว่าส่วนของร่างกายแห่ง
พรหมทั้งหลายนั้น ไม่เป็นปฏิกูล และเมื่อจุติแล้วก็ไม่มี
ซากศพเหลืออยู่เช่นเดียวกับเทวดา นอกจากนั้น พรหมก็มี
ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องบริโภคข้าวปลาอาหาร และไม่มีลมหายใจด้วย

ฐเปตฺวา จตุรารุปฺเป นตฺถิ กิญฺจิ อรูปิสุ มนุสฺสโลเก สพฺพานิ ปวตฺตนฺติ น สํสโย ฯ

ในอรูปภูมินั้น นอกจากอรูปกัมมัฏฐาน ๔ แล้ว กัมมัฏฐานอื่น ๆ
อย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมไม่มีทั้งนั้น
ส่วนในมนุษย์ภูมิ ย่อมเจริญกัมมัฏฐาน ๔๐ ได้ โดยไม่ต้องสงสัยเลย

ไฟล์แนป:
20180828_095559.jpg
20180828_095559.jpg [ 224.46 KiB | เปิดดู 747 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 19 พ.ค. 2020, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 19 พ.ค. 2020, 15:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

กัมมัฏฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน, อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ,อุบายทางใจ, วิธีฝึกอบรมจิตใจ และเจริญปัญญา (นิยมเขียน กรรมฐาน)

กัมมัฏฐาน(โดยหลักทั่วไป) คือ
๑. สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานเพื่อการทำใจให้สงบ, วิธีฝีกอบรมเจริญจิตใจ
๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กรรมฐานเพื่อการให้เกิดความรู้แจ้ง, วิธีฝีกอบรมเจริญปัญญา

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 21 พ.ค. 2020, 01:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ดีครับ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 พ.ค. 2020, 22:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ปฤษฎี เขียน:
ดีครับ


อะไรดี ดียังไงขอรับ :b10:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 พ.ค. 2020, 22:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ตัวอย่างที่สอนกัมมัฏฐานผิด แนะนำกันเลอะเทอะ :b32:

https://video.sanook.com/player/397449/

เจ้าของ:  Rosarina [ 29 พ.ค. 2020, 02:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

กรัชกาย เขียน:
ปฤษฎี เขียน:
ดีครับ


อะไรดี ดียังไงขอรับ :b10:

:b12:
โรสตอบเอง
ดีสำหรับคนที่อยากเกิด
ชอบทำกัมมัฏฐานอยู่ใช่ป่าว
มัดตัวตนให้หนาแน่นน่านหล่ะเกิดอีกแน่นอนตามผังเลยค่ะ
บอกให้ทำปัญญาให้เกิดก่อนตายเมื่อไหร่จะคิดได้แล้วเริ่มต้นฟังคำสอนคะ
ย้ำให้เข้าใจชัดๆบรรพชาแล้วมีอาบัติติดตัวอดีตที่เคยบวชอาบัติกลับมาหมดทุกชาติค่ะ
อาบัติทุกประเภทถ้าไม่ได้ปลงอาบัตินั้นมันปิดกั้นสวรรค์ มรรค ผล และ นิพพาน จร้า
ทุกอย่างรวมลงที่ปัจจุบันต้องรู้สึกตัวเองตรงตามคำของตถาคต
:b32: :b32: :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 29 พ.ค. 2020, 09:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

Rosarina เขียน:
กรัชกาย เขียน:
ปฤษฎี เขียน:
ดีครับ


อะไรดี ดียังไงขอรับ :b10:

:b12:
โรสตอบเอง
ดีสำหรับคนที่อยากเกิด
ชอบทำกัมมัฏฐานอยู่ใช่ป่าว
มัดตัวตนให้หนาแน่นน่านหล่ะเกิดอีกแน่นอนตามผังเลยค่ะ
บอกให้ทำปัญญาให้เกิดก่อนตายเมื่อไหร่จะคิดได้แล้วเริ่มต้นฟังคำสอนคะ
ย้ำให้เข้าใจชัดๆบรรพชาแล้วมีอาบัติติดตัวอดีตที่เคยบวชอาบัติกลับมาหมดทุกชาติค่ะ
อาบัติทุกประเภทถ้าไม่ได้ปลงอาบัตินั้นมันปิดกั้นสวรรค์ มรรค ผล และ นิพพาน จร้า
ทุกอย่างรวมลงที่ปัจจุบันต้องรู้สึกตัวเองตรงตามคำของตถาคต


คุณปฤษฎีว่าไง คุณโรสตอบตรงกับที่ตั้งใจไว้ไหม :b10: :b13:

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 29 พ.ค. 2020, 23:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

กรัชกาย เขียน:
ตัวอย่างที่สอนกัมมัฏฐานผิด แนะนำกันเลอะเทอะ :b32:

https://video.sanook.com/player/397449/


อาการนั่งสมาธิแล้วหมุนแล้วโยกโคลงแบบนี้ เคยเป็นมาก่อนครับ

เมื่อนานมาแล้วพอสมควร

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 29 พ.ค. 2020, 23:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ไม่รู้จะตอบยังไง

คุณสองคนก็ตามไปแทบจะทุกกระทู้ 55

เจ้าของ:  Rosarin [ 30 พ.ค. 2020, 10:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ปฤษฎี เขียน:
ไม่รู้จะตอบยังไง

คุณสองคนก็ตามไปแทบจะทุกกระทู้ 55

Kiss
กามคุณ5
มีตามปกติเป็นปกติ
ในชีวิตประจำวันที่ลืมตาทำสิ่งต่างๆ
ปัญจทวาราวัชชะนะจิตมีปรากฏปกติตามที่ทุกคนมีการดำรงชีวิต
ทั้ง5ทางอายตนะจะส่งต่อไปอายตนะที่6คือทุกๆ1ขณะจิตล้วนส่งต่อไปดับทางมโนทวารวิถีที่หทยวัตถุ
ดังนั้นแต่ละวันมโนทวารที่เกิดในความมืดมีมากกว่าจิตเห็นคุณเห็นว่าสว่างตลอดปิดบังความจริงไว้มิดชิด
ลืมตาถึงสว่างจึงมีจิตเห็นพิสูจน์ได้คุณลองหลับตาดูไม่มีเห็นแล้ว5ทางที่เหลือทำงานสลับกันตามปกติในมืด
นอนหลับเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่มโนทวารวิถีทำงานสลับกับภวังคจิตอยู่หนา
แม้กระทั่งนอนหลับยังฝันนั่นน่ะจิตคิดนึกไม่ใช่จิตเห็นเลยตื่นขึ้นมาฝันมลายหายไปไหนลืมตาก็เหมือนฝันน๊า
https://youtu.be/26_5h2sccFs
:b12:
:b9: :b9:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 31 พ.ค. 2020, 09:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

Rosarin เขียน:
ปฤษฎี เขียน:
ไม่รู้จะตอบยังไง

คุณสองคนก็ตามไปแทบจะทุกกระทู้ 55

Kiss
กามคุณ5
มีตามปกติเป็นปกติ
ในชีวิตประจำวันที่ลืมตาทำสิ่งต่างๆ
ปัญจทวาราวัชชะนะจิตมีปรากฏปกติตามที่ทุกคนมีการดำรงชีวิต
ทั้ง5ทางอายตนะจะส่งต่อไปอายตนะที่6คือทุกๆ1ขณะจิตล้วนส่งต่อไปดับทางมโนทวารวิถีที่หทยวัตถุ
ดังนั้นแต่ละวันมโนทวารที่เกิดในความมืดมีมากกว่าจิตเห็นคุณเห็นว่าสว่างตลอดปิดบังความจริงไว้มิดชิด
ลืมตาถึงสว่างจึงมีจิตเห็นพิสูจน์ได้คุณลองหลับตาดูไม่มีเห็นแล้ว5ทางที่เหลือทำงานสลับกันตามปกติในมืด
นอนหลับเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่มโนทวารวิถีทำงานสลับกับภวังคจิตอยู่หนา
แม้กระทั่งนอนหลับยังฝันนั่นน่ะจิตคิดนึกไม่ใช่จิตเห็นเลยตื่นขึ้นมาฝันมลายหายไปไหนลืมตาก็เหมือนฝันน๊า
https://youtu.be/26_5h2sccFs
:b12:
:b9: :b9:


มนุษย์ส่วนใหญ่ เหมาะกับศาสนาเทวนิยม (จะไม่บอกว่าศาสนาใด ดูเอาเองเห็นๆอยู่) เหมาะกับศาสนาที่มีเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียว ที่สอนให้ศาสนิกเกิดศรัทธามีศรัทธาดิ่งไปที่นั่น ไม่ไปอื่น อย่างนี้ล่ะได้ผลดี ไม่เหมาะกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอเทวนิยมเท่าไหร่ :b1:

เจ้าของ:  Rosarin [ 31 พ.ค. 2020, 11:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
ปฤษฎี เขียน:
ไม่รู้จะตอบยังไง

คุณสองคนก็ตามไปแทบจะทุกกระทู้ 55

Kiss
กามคุณ5
มีตามปกติเป็นปกติ
ในชีวิตประจำวันที่ลืมตาทำสิ่งต่างๆ
ปัญจทวาราวัชชะนะจิตมีปรากฏปกติตามที่ทุกคนมีการดำรงชีวิต
ทั้ง5ทางอายตนะจะส่งต่อไปอายตนะที่6คือทุกๆ1ขณะจิตล้วนส่งต่อไปดับทางมโนทวารวิถีที่หทยวัตถุ
ดังนั้นแต่ละวันมโนทวารที่เกิดในความมืดมีมากกว่าจิตเห็นคุณเห็นว่าสว่างตลอดปิดบังความจริงไว้มิดชิด
ลืมตาถึงสว่างจึงมีจิตเห็นพิสูจน์ได้คุณลองหลับตาดูไม่มีเห็นแล้ว5ทางที่เหลือทำงานสลับกันตามปกติในมืด
นอนหลับเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่มโนทวารวิถีทำงานสลับกับภวังคจิตอยู่หนา
แม้กระทั่งนอนหลับยังฝันนั่นน่ะจิตคิดนึกไม่ใช่จิตเห็นเลยตื่นขึ้นมาฝันมลายหายไปไหนลืมตาก็เหมือนฝันน๊า
https://youtu.be/26_5h2sccFs
:b12:
:b9: :b9:


มนุษย์ส่วนใหญ่ เหมาะกับศาสนาเทวนิยม (จะไม่บอกว่าศาสนาใด ดูเอาเองเห็นๆอยู่) เหมาะกับศาสนาที่มีเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียว ที่สอนให้ศาสนิกเกิดศรัทธามีศรัทธาดิ่งไปที่นั่น ไม่ไปอื่น อย่างนี้ล่ะได้ผลดี ไม่เหมาะกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอเทวนิยมเท่าไหร่ :b1:

cool
สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกเข้าใจอะไรคะ
เวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก
เทวดาอินทร์พรหมต่างส่งข่าว
บอกต่อๆกันถึงพรหมโลก
พระพุทธเจ้าเป็นคนมั๊ย
ท้าวมหาพรหมกราบพระพุทธเจ้ามั๊ย
ส่วนพระพุทธเจ้านั้นกราบได้แต่พระธรรม
พวกคุณไม่ฟังคำสอนไม่มีศรัทธาฟังคำสอนคุณคิดอะไรกันอยู่
เห็นพฤติกรรมความไม่รู้มั๊ยคะทั้งหมดนั่นเลยพระเณรเถรชีศาสนาอื่นเขาก็ทำบุญบริจาคทานมากกว่าคุณ
:b12: :b12:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/