ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55741
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 08:54 ]
หัวข้อกระทู้:  สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์ ซึ่งป่าหิมพานต์ เป็นรอยต่อแห่งมิติ ส่วนหนึ่งของป่าหิมพานต์เป็นแดนทิพย์ ส่วนหนึ่งเป็นแดนมนุษย์ และส่วนหนึ่งเป็นแดนรอยต่อระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์

ในป่าหิมพานต์ จึงมีพืชพันธุ์แปลกๆ มากมาย สัตว์พันธุ์แปลกๆ มากมาย ทั้งสัตว์กึ่งเทพ สัตว์กายสิทธิ์ ก็อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ นี่เอง

ป่าหิมพานต์ ความจริงเป็นภูเขา เรียกว่าภูเขาหิมพานต์ หรือ หิมวันตบรรพต เมื่อมองลักษณะรูปร่างแล้ว เรียกภูเขาหิมพานต์ แต่เมื่อมองในลักษณะมีต้นไม้มากแล้ว ก็คือป่าหิมพานต์

เขาหิมพานต์ ยังประกอบด้วยยอดเขาย่อยๆ อีกมากมาย

เขาหิมพานต์ มีสระสำคัญๆ อยู่ ๗ สระ คือ

๑. สระอโนดาต
๒. สระกรรณมุณฑะ
๓. สระรถการะ
๔. สระฉัททันต์
๕. สระกุณาละ
๖. สระมันทากินี
๗. สระสีหปปาตะ


สระอโนดาต เป็นสระที่ได้ยินชื่อบ่อยที่สุด ธารน้ำทั้งหลาย ย่อมไหลลงมาที่สระอโนดาต พื้นสระอโนดาต เป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ ชื่อมโนศิลา บริเวณที่เป็นดิน ก็เป็นดินกายสิทธิ์ชื่อหรดาล (ใช้ถูตัวได้ดี) น้ำใสแจ๋วสะอาด ท่าอาบน้ มีมากมาย เป็นที่สรงสนานแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย รวมถึงเหล่าผู้วิเศษผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย เช่น ฤๅษี วิทยาธร ยักษ์ นาค เทวดา เป็นต้น

ไฟล์แนป:
1523542752919.jpg
1523542752919.jpg [ 58.89 KiB | เปิดดู 1656 ครั้ง ]
1524469471971.jpg
1524469471971.jpg [ 25.54 KiB | เปิดดู 1568 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 09:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต

ในจำนวน ๗ สระนั้นจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
ของเนปาลบอกเล่าว่ามีชื่อว่านาคีที่เป็นที่อาศัยของพญานาค
ซึ่งได้รับจากคำถ่ายทอดมาจากคณะธุดงค์วัดดอยเทพนิมิตอีกทีนึง

ไฟล์แนป:
20180422_083943.jpg
20180422_083943.jpg [ 176.81 KiB | เปิดดู 1653 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 09:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต

คณะธุดงค์วัดดอยเทพนิมิต

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523597794865.jpg
FB_IMG_1523597794865.jpg [ 72.35 KiB | เปิดดู 1652 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 09:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต

"สระอโนดาต" ในป่าหิมพานต์ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ เป็นต้นกำเนิดของหงส์ และหงส์จะบินกลับมาที่นี่ทุกปี ทะเลสาบมานัส ได้ถูกอ้างอิงถึงในมหากาพย์รามายณะ และมหากาพย์มหาภารตะยุทธ ที่ระบุว่า "ทะเลสาบมานัสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ แม้แต่ใครได้ถูกต้องสัมผัสหรือนำเอามาล้างร่างกายหรือได้อาบน้ำในทะเลสาบนี้ ผู้นั้นจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ และถ้าใครได้ดื่มน้ำในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นี้ ก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ใกล้ที่สถิตของพระศิวะ"

ไฟล์แนป:
20180420_074324.jpg
20180420_074324.jpg [ 180.17 KiB | เปิดดู 1651 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

แม่ชี เขมาอนุปุปมา ตระกูลศากยะชาวเนปาลให้การต้อนรับ

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1524317602994.jpg
FB_IMG_1524317602994.jpg [ 43.76 KiB | เปิดดู 1633 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

หนทางกว่าจะไปถึงจากเขาสู่เขาจนไม่ได้นับว่าเท่าไหร่

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1522838223355.jpg
FB_IMG_1522838223355.jpg [ 132.68 KiB | เปิดดู 1633 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

ยอดเขามีหิมะปกคลุุมสภาพอากาศถึงขั้นติดลบ

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523630134585.jpg
FB_IMG_1523630134585.jpg [ 51.63 KiB | เปิดดู 1632 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

ข้ามเขาสู่เขาจะมีสพานข้ามไป

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523181308878.jpg
FB_IMG_1523181308878.jpg [ 103.64 KiB | เปิดดู 1631 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

หนทางที่จะไปจะต้องเดินเลาะริมเขาทุกเส้นทางจะต้องเดินแบบมีสติถ้าพลาดก็หมายถึงชีวิต เพราะเป็นผาสุงชัน

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523575062773.jpg
FB_IMG_1523575062773.jpg [ 186.63 KiB | เปิดดู 1631 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

อีกมุมกนึ่งของการเดินทาง

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523575036378.jpg
FB_IMG_1523575036378.jpg [ 59.63 KiB | เปิดดู 1629 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

อีกมุมก็ไม่น่าพลาดชม

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1524279962243.jpg
FB_IMG_1524279962243.jpg [ 69.32 KiB | เปิดดู 1629 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

อีกนิดนะอดใจไม่ไหวกับมอสในป่าใหญ่

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1524286062028.jpg
FB_IMG_1524286062028.jpg [ 82.52 KiB | เปิดดู 1629 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 11:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

มีดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดระยะเดินทาง

ไฟล์แนป:
20180413_071751.jpg
20180413_071751.jpg [ 218.65 KiB | เปิดดู 1629 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 22 เม.ย. 2018, 17:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

ลองติดตาเฟรสบุคไลฟ์ดูนะครับ
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3384883280

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1523778878022.jpg
FB_IMG_1523778878022.jpg [ 68.46 KiB | เปิดดู 1612 ครั้ง ]

เจ้าของ:  sirinpho [ 07 ม.ค. 2021, 21:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สระอโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/