วันเวลาปัจจุบัน 29 ต.ค. 2020, 04:33  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 78 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2020, 09:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พุทธมามกะ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=52860

พุทธปณิธาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53017

คฤหัสถ์เป็นอรหันต์ จะ...

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53056

คำถามเรื่อง "การหายใจ" จากพันทิพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=52953

มองลึกลงไปในของขลัง กับ วัตถุมงคล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53065

บุญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53087

อคติ 4

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53081

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2020, 09:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ความคิดในระบบการดำเนินชีวิต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53225

คำถามจากพันทิพ สวดมนต์ทำสมาธิ ขณะทำงานได้ไหม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=52962

กระบวนการปฏิบัติ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53242

หลักการปฏิบัติธรรม, ความหมาย ปฏิบัติธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53018

ปล่อยวางได้ แต่ไม่ปล่อยปละละเลย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53231

ไม่ยึดของแท้ต้องเกิดจากปัญญาที่เห็นความจริง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53230

เรามีหน้าที่รู้ทุกข์ แต่ไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53204

รู้ทุกข์จึงดับทุกข์ได้ ไม่ใช่รู้แล้วเป็นทุกข์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53237

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2020, 10:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พุทธในไทยอ่อนแอลงๆเรื่อยๆ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=52041&start=210

พุทธเป็นศาสนาหรือเป็นเพียงปรัชญา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53172

หน้าที่ของ สัญญา, สติ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53301

เบญจศีล คู่กับ เบญจธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53343

ศีลมัย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53341

อุโบสถศีล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53338


ศีล วินัย สิกขาบท

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53300

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2020, 17:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เข้าใจตนเองแล้วจะเข้าใจหมดทุกอย่าง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53322

ทุกข์เป็นสภาวะด้านหนึ่งของชีวิต (สภาวทุกข์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53161

หลักคู่ อนิจจัง กับ ความไม่ประมาท

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53272


อัตตา-อนัตตา เป็นหลักทางปัญญาที่สำคัญยิ่ง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53261

อัตตา – อนัตตา และอัตตา – นิรัตตา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53273

หลักคู่กัน ระหว่าง ธรรม กับ วินัย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53268

คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน (ฝ่ายมีและฝ่ายละ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53276

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2020, 18:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาเป็นภาวะที่สัมพันธ์เนื่องอยู่ด้วยกัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53436

มนุษย์ประเสริฐเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53432

จุดชี้ขาดความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53333

คณะทำงานของปัญญา (โพชฌงค์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53304

มรรคก็คือไตรสิกขา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53404

มรรคสามัคคี

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53484

กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53380


กาม, ภพ, ทิฏฐิ, อวิชชา (ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53383

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2020, 15:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


หน้าที่ของ สัญญา กับ ปัญญา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53292

อุปาทาน ๔

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53381

อริยสัจจ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53310

สมถะ วิปัสสนา เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53475

สังขาร ๒ นัย (สังขารในไตรลักษณ์ กับ สังขารในขันธ์ ๕) :b38:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53468

ขันธ์ 5 ภาษาปัจจุบันจะเรียกว่าอะไร คนรุ่นใหม่จึงจะเข้าใจ :b13:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53444

ไตรสิกขา, วิสุทธิ 7,วิปัสสนาญาณ 9,ญาณ 16 :b1:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53469

ความสุขระดับต่างๆ :b13:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53249

ปฏิบัติหลับตาหรือลืมตาดี :b32:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53519

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2020, 16:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ลานธรรมเสวนาเป็นอะไร (แต่มีหัวข้อธรรมอยู่ด้วยจึงเอามา)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56815&start=30

ความต่างระหว่างผู้เรียนรู้ กับ ผู้มิได้เรียนรู้

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53562

กสิณเป็นฉันใด

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53558

กำหนดถี่ๆฉันใด

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53518

สะแกนร่างกายฉันใด

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53517

กลไกชีวิตในการกระทำ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53534

รวมภาษาธรรมวันละคำ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=52869

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มิ.ย. 2020, 18:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ศีลสำหรับประชาชน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54796

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53617

ความหมาย ปฏิบัติธรรม แบบกว้าง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53613

คาถา ธรรมบท

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53566

เจตนา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53631

ตำนานพระปริตร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53595

มงคล 38 ประการ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53609

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มิ.ย. 2020, 19:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กัมมัฏฐาน 40 อย่าง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53474

ทิศ 6

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53454

พระอรหันต์ไม่นึกไม่คิดจริงหรือ ? :b1:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53281

โอวาทปฏิโมกข์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53659

ความหมายคำศัพท์ เช่น สมมุติ บัญญัติ เป็นต้น

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53543

ไม่พึงนำทุกข์ (ภายนอก) มาทับถมตน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53641

ปฏิจจสมุปบาท (ทางสังคม)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54784

หัวข้อ ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54793


ปฏิจจสมุปบาทฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา (โลกายัต) ยาก :b1:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54894

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มิ.ย. 2020, 19:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ฝึกอบรมสัมมาทิฏฐิ (มีโต้แย้งกับกบนอกกะลาเรื่องศีลด้วย)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54898

คัดกรอง "ผู้ต้องหา-ติดยา" ห้ามบวช

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=51520

เตรียมปัญญาถึงหาทรัพย์ได้ อิสรภาพต้องไม่เสีย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54886

การใช้จ่ายทรัพย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54885

ความสุขของคฤหัสถ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54884

การแสวงหาและการรักษาทรัพย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54883

ปาฏิบุคคลิกทาน สังฆทาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54876

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 18:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กาย และ จิต สัมพันธ์กัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54838

ปัญหา ๓ ชั้นของมนุษย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55005

พระอรหันต์สิ้นชีพเหมือนตะเกียงหมดไส้หมดน้ำมันดับไป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55253

สีลัพพตปรามาส

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55362

เจตนา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55502

อริยมรรค กับ ไตรสิกขา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55570

ศีลสำหรับชาวบ้าน หรือศีลสำหรับประชาชน (สิงคาลสูตร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54803

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ต้นบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55418

ภวังคจิต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55955

แก้กรรม (ปฏิกรรม)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56045

มรรคในฐานะสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56056

ยึดในความไม่ยึด (ยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น) งงไหม :b32:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56022

วิปัสสนาญาณ ๙

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56133

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 18:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ปัญญา ๓

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55412

ความรู้ตามแนวพุทธธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56169

ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56280

อธิษฐาน, ภวังคจิต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55960

วิปลาส ๓

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56236

สัจจะ ๒ ระดับ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56214


กิเลส

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58568

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 18:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ประโยชน์ของสมาธิในแง่มุมต่างๆ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56183

อธรรมไว้ละ ธรรมะไว้ใช้มิใช่ไว้แบกโก้

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56237

2

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56356

แรงจูงใจในการกระทำ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56107

ชาวบ้านเดิมตามรรคด้วยศึกษาบุญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53395

พุทธพจน์ที่ตรัสตามสมมติ, พุทธพจน์ที่ตรัสโดยปรมัตถ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56209

ทานที่ให้มีผลต่างๆกัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56362

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มิ.ย. 2020, 15:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33852

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ไม่พึงนำทุกข์โทษข้างนอกมาทับถมตนซึ่งไม่มีทุกข์ทับถม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53641

สังขารปรุงแต่งคนให้เป็นไปต่างๆ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56441

เตโชวิปัสสนาคำพูดนอกคัมภีร์พระพุทธศาสนา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=55262

ใครนั่งขัดสมาธิหลับตาแม่ว่าทำฌาน :b32:

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56314

ภาวะผู้บรรลุนิพพาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56468

ภาวะนิพพาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56459

นิพพาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56392

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 78 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 20 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron