วันเวลาปัจจุบัน 01 ต.ค. 2020, 15:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 67 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ย. 2018, 21:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เส้นทางวัตถุดิบและปรุงสุกแล้วรับประทานได้

รูปภาพ


เมื่อเดือน ต.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางการเมียนมาได้มีการประชุมความมั่นคงและการป้องกันยาเสพติด ที่เมืองเนปีดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา และในที่ประชุมเห็นพ้องที่จะให้มีการระงับการนำเข้าสินค้าจากไทย ที่ผ่านกรรมวิธีของเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย ของ จ.แม่ ฮ่องสอน หลังจากการจับกุมสารโซเดียมไซยาไนด์ จำนวนมหาศาลได้ที่ เมืองตองยี รัฐฉาน ซึ่งจากการสอบสวนขยายผลพบว่า สารดังกล่าว ได้ถูกส่งมาจากไทยผ่านช่องทาง บ้านเสาหิน และ ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น โดยมีเอกสารของทางการไทย ให้การรับรองการส่งออกอย่างถูกต้อง

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/837891


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 พ.ย. 2018, 18:48 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 511

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ผมขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านทั้ง 2 ด้วยนะครับ พูดธรรมพอให้เจริญกายใจครับ ผมไม่มีความรู้ธรรมนะครับพูดไปเรือยตามใจที่ฟุ้งซ่านครับ 555

หากนับศีล ก็ร้อนเพราะศีล ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่า..

1. เมื่อเราฟังธรรมแท้ อันเป็นธรรมเพื่อเข้าถึงปัญญาความละเว้นอกุศลกรรมที่ทำให้ใจเร่าร้อนอันประกอบด้วยกิเลส มีจิตเป็นกุศลรับรู้ถึงความไม่เร่าร้อน ไม่มีความเร่าร้อนฟุ้งซ่านในจิต สัมผัสรู้เห็นได้ตามจริง ทวนสอบได้ เห็นผลได้ จิตรู้เห็นตามจริงในกรรม, วิบากกรรม และโลกธรรม ๘ สำเร็จที่ใจ, จิตเกิดหิริ-โอตัปปะ (ข้อนื้อชื่อว่า ศรัทธาด้วยปัญญา) ย่อมเกิดความกระทำไว้ในใจ ปลงใจเชื่อ ทำใจไว้ในสิ่งนั้นด้วยกุศล น้อมรับธรรมและทางเจริญปฏิบัติมาใส่ใจ มาสู่ตน แล้วกระทำตามมาด้วยความุ่งมั่นเพื่อละอกุศลทางกาย วาจา ใจ อันเป็นไปเพื่อก้าวล่วงศีล หรือเบียดเบียนใครให้เศร้ามัวหมองกายใจ ขณะนี้ ศรัทธาพละเกิด อันเอื้อประโยชน์แก่ความเพียร ซึ่งทำให้เกิดพลังใจภายในมุ่งมั่นทำ
- ทั้งหมดนี้สำเร็จที่ใจก่อน มีใจเป็นประธานให้น้อมไป สำเร็จที่ใจก่อนทั้งสิ้นเป็นเจตนา นี่คือ ศรัทธาอันประกอบด้วยศีล

2. เมื่อเรามีความเชื่ออันประกอบด้วยศีล แล้วเจริญตั้งมั่นในศีลที่ว่าด้วยกายและวาจานี้ มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น มีความเพียรประครองใจไว้อยู่ให้ดำรงตนในศีลนั้น เพียรยับยั้ง เพียรละในเครื่องอกุศลที่จะทำให้ตนผิดศีล เพียรสร้าง เพียรดำรงไว้ซึ่งกุศลเพื่อให้ศีลเจริญขึ้น ชื่อว่ามีวิริยะเป็นพลังภายในต่อสู้ ขณะนั้นสติสัมปะชัญญะก็มีกำลังสังขารขึ้นมากขึ้น เกิดบ่อยขึ้น อันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันสืบมาใน สติพละ สมาธิพละ

3. เมื่อดำรงศีลอยู่มีความเพียรเจริญอยู่ด้วยสติสัมปะชัญญะเป็นกำลัง จนเมื่อสติสัมปะชัญญะมีกำลังก็จะเกิดไวขึ้นเท่าทันเจตนาก็เกิดเป็นอินทรีย์สังวรณ์ มีสติสัมปะชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเมื่อทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

4. เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สติสัมปะชัญญะมีกำลังจะเกิดไวขึ้นเท่าทันเจตนา มีเจตนาเป็นศีล ใจเราก็สามารถสู้กับอกุศลธรรมได้ แล้วก็ตัดเจตนาอกุศลที่เกิดขึ้นนี้อยู่เนืองๆ ทำให้อกุศลเกิดได้น้อย หรือไม่มีเลยเป็นช่วงเวลานาน จิตจะเบาสบายแช่มชื่นเย็นใจไม่เร่าร้อน ไม่หลงไหล ไม่ข้องขัดใจไปกับสิ่งใด เป็นที่สบายกายใจ ดำรงกายใจตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกุศล ไม่ติดหลงความคิด ไม่มีความฟุ้งซ่าน ทำให้ใจผ่องใส เกื้อกูล ปราศจากความเบียดเบียน ชื่อว่าดำรงตนอยู่ในความสุจริตแท้จริง


-------------------------------------------------------------------

..ด้วยประการดังนี้ ไม่ว่าสิ่งใดย่อมเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิ้น มโนกรรม เป็นใหญ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว มโนกรรม คือ เจตนา จะถือศีลได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นจริงแล้วเกิดเจตนาเครื่องกุศล ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ จึงจะตั้งมั่นในศีลได้ ไม่งั้นก็แค่นับศีล มีกายใจเหลาะแหละคงศีลไว้ได้ยาก ความตั้งอยู๋ในศีลก็อาศัยเจตนาความมุ่งมั่นแน่วแน่ให้เพียรเจริญ เมื่อสำเร็จก็มีใจได้รับก่อนไปสู่กายตามมา

..ส่วนศีลก็เป็นข้อสำคัญ เป็นเครื่องมือแห่งกุศล เป็นเข็มทิศ เป็นข้อวัตรเพื่อให้เรายึดถือเจริญปฏิบัติให้มาก เป็นเครื่องอยู่ให้ใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตั้งมั่นแห่งกุศลให้จิต ให้จิตเรามีจุดหมาย มีบ้านอยู่ คลำทางถูกต้อง เพื่อความกุศลยิ่งๆขึ้นแก่ใจ จนกายใจเราบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกองทุกข์


-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

..ข้อความกระทู้นี้ไม่ได้ตีกันระหว่างความสำเร็จที่ใจก่อน กับศีลเครื่องหลุดพ้นทุกข์นะครับ แต่เป็นสิ่งอาศัยกันเกื้อหนุนกันเพื่อความสำเร็จ ดังว่า..
- ในกาลก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัทถะ ผู้สะสมบารมีมาเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นี้ พระองค์ก็ทรงมีกาย วาจา ใจงดงาม แต่ก่อนนั้นยังไม่กำเนิดศีลของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายใครเลย ข้อนี้ชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่
- จนเมื่อทรงตรัสรู้จึงประกาศศีลทั้งปวง เพื่อให้ใจผู้ที่น้อมมาสู่ตนนี้ไว้ยึดถือ มุ่งมั่นปฏิบัติทำ เพื่อถึงความบริสุทธิ์ สำรวมระวังกายใจอบรมจนบริบูรณ์ ถึงธรรม บรรลุธรรมตาม ศีลนั้นจึงชื่อว่า ศีลเครื่องหลุดพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ไม่ได้หากไม่มีศีลเครื่องหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าดังนี้
- แต่ต่อให้มีศีลของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ดีแล้ว หากคนที่ใจชั่ว รัก โลภ โกรธ หลงมีมาก แม้จะรู้ว่ามีศีลเครื่องกุศล เครื่องหลุดพ้นทุกข์อยู่ รู้ว่าศีลแต่ละข้อมีอะไรบ้าง แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถเจริญศีลได้เลย แม้ข้อเดียว


ความสัมพันธ์ระหว่าศีลกับใจมีดังนี้
สัทธรรรม -> จิตอ่อนควรแก่งาน-> กรรม +โลกธรรม ๘ -> ปัญญา -> หิริ โอตตัปปะ -> ศรัทธา คือ เจตนาเครื่องกุศลปราศจากราคะ โทสะ โมหะ -> ทาน ศีล พรหมวิหาร ๔ ภาวนา (เครื่องมือ หรือเข็มทิศให้กายและใจเรายึดถือปฏิบัติ ให้ใจเรามีจุดมุ่งหมาย มีความมุ่งมั่นทำอยู่ไม่ท้อถอยเหลาะแหละ เป็นบุญบารมีแก่ขันธ์) -> สติ สัมปะชัญญะ -> อินทรีย์สังวรณ์ -> เจตนาเป็นศีล -> สุจริต (มรรคบริบูรณ์) -> สติปัฏฐาน -> โพชฌงค์ -> วิชชา วิมุตติ


-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2019, 11:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ย. 2019, 05:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ลูกไม่ปิดประตูบ้านรถถูกคนอทินนาทานไปเป็นปีแล้วไม่คิดว่าจะได้คืน

อ้างคำพูด:
เมื่อนายนคร เห็นรถจักรยานยนต์ ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ ก่อนโผเข้ากอดรถทันที พร้อมบอกด้วยว่า “ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 เสียอีก ลูกจากพ่อไป 1 ปี 6 เดือนแล้ว” นอกจากนั้นยังก้มลงกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เนื่องจากรถคันนี้รักเหมือนลูก เพราะเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ... พรุ่งนี้เช้าจะพาภรรยาขี่รถไปทำบุญที่วัดให้กับลูกชายอีกคน ที่เสียชีวิตมาได้ 3 ปีที่แล้ว”


รูปภาพ

บุญเป็นที่พึ่งทางใจ เหตุที่ว่าทำไมคนต้องมีศาสนา เพราะศาสนาเป็นเหมือนเข็มทิศชี้บอกทางให้เดินไป ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และสิ้นชีวิตแล้ว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.ย. 2019, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
เซียนพระจับได้เมียมีกิ๊ก โมโห! ถอยรถชนพังยับ

เซียนพระ เป็นคนขับรถกระบะเผยอ้างว่า ตนเป็นคนถอยชนเอง เนื่องจากได้ติดตามหา น.ส.เอ ( นามสมมุติ ) เมียตน ซึ่งเมื่อตอนกลางวัน เมียบอกว่าจะไปบ้านพ่อแม่ที่ตำบลหนองรี ตนตามไปมีคนบอกว่า มีรถเก๋ง และทะเบียนนี้ที่ตนถอยชนมารับไปแล้ว ตนก็ทราบทันทีว่าเป็นรถนาย ตอ. ซึ่งมามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเมียตน 3 ครั้ง ที่ผ่านตนให้อภัยเพราะตนรักเมียคนนี้ แต่มาจับได้ว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกติดต่อกัน แอบมารับไปตลอดเวลาที่ตนไม่อยู่ เพราะเมียตนเคยเสพยาเสพติด และนาย ตอ. ก็ขายยาเสพติดด้วย


https://www.one31.net/uploads/news/pict ... 111544.jpg

@ กาเมสุมิจฉาจาร

เบาะๆ ไม่ถึงลูกตะกั่ว :b1: แต่ยังไม่แน่

ศีลข้อ ๑. ประกันชีวิต
๒.ประกันทรัพย์สิน
๓.ประกันครอบครัว
๔.ประกันสังคม
๕.ประกันสุขภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ก.ย. 2019, 10:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
ฟางเส้นสุดท้าย! ‘กูได้เมียมึงแล้ว’ มือปืนอ้างแค้นโดนหยามบุกรัว 6 นัด ฆ่าหนุ่มต่อหน้าแม่

มือปืน รับสารภาพว่า สาเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ผู้ตายชอบมาหาเรื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทนไม่ไหว ใช้อาวุธปืนยิงจนตายแล้วหลบหนีไป วันเกิดเหตุผู้ตายซึ่งมีบ้านอยู่คนละฝากถนน มีอาการเหมือนเมาสุราเดินข้ามถนนเข้ามาที่บ้าน

” จากนั้นเปิดฉากด่าทอตลอดเวลา แล้วยังพูดเยาะเย้ยว่า “กูเอาเมียมึงแล้ว” จนเกิดมีปากเสียงกันแล้วผู้ตายก็ต่อยผม 1 ครั้งแล้ววิ่งกลับไปที่บ้าน ด้วยความโมโหผมจึงเข้าไปหยิบปืนในบ้าน แล้วข้ามถนนตามไปที่บ้านผู้ตายกระหน่ำยิงจนเสียชีวิต


รูปภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 05:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เลิกเหล้าบุหรี่ ตลอดชีวิต นำร่องต้นแบบ 4 หมู่บ้าน อ.สบปราบ ลำปาง

http://www.konlampang.com/newsdetail.php?nID=1631


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 พ.ย. 2019, 14:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
สารภาพปมฆ่าเศรษฐินี ขอเงินดาวน์สองแถวไม่ได้

คนร้าย อ้างว่า ที่ก่อเหตุไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ หลังก่อเหตุนั้นไม่เคยนอนหลับแม้แต่คืนเดียว เพราะภาพที่ก่อเหตุยังติดตาอยู่ ถึงแม้มีเงินแต่ก็ไม่มีความสุข

แรงจูงใจในการก่อเหตุ เป็นเพราะต้องการขอเงินจากผู้ตาย เพื่อไปดาวน์รถสองแถวรับจ้าง แต่ไม่ได้ ทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบ ลงมือก่อเหตุดังกล่าว หลังเกิดเหตุคนร้ายได้ตระเวนกดเงิน (ชกให้บอกระหัส) ของผู้ของตายทั้งหมด 1.7 ล้านบาท นำไปซื้อจักรยานยนต์ ซื้อทองรูปพรรณ เช่าคอนโดมิเนียม และ ใช้สอยระหว่างหลบหนี เหลือประมาณ 1.2 ล้านบาท ที่ยึดได้เป็นของกลาง เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและรับของโจร ก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้.https://www.one31.net/uploads/news/pict ... 123226.jpg

ทางธรรม คือ เกิดโลภจิต (ทีมีอวิชชาเป็นพื่้นอยู่) อยากได้ทรัพย์ของเขาแล้วเจ้าของเขาไม่ให้ ก็เกิดโทสจิตจึงลงมือทำร้ายแล้วมัดมือเท้าเอาถุงดำคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจ เสียชีวิต (ปาณาติบาต) แล้วถือเอาสิ่งของนั้นไป (อทินนาทาน) ... ต่อนั้นเกิดเดือดเนื้อร้อนใจ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ฯลฯ กองทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้.


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2019, 16:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
จับแล้ว! สามีเจ้าของร้านอาหารโหด แทงพลเมืองดีดับ

ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นาย...แฟนเจ้าของร้านยำ หลังก่อเหตุแทงนาย...ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่ซอยรางน้ำเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุมตัวมาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า เป็นคนตามหมายจับจริง ส่วนขณะเกิดเหตุจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปบ้าง เพราะอยู่ในอาการเมาสุรา เนื่องจากก่อนเกิดเหตุได้มีการดื่มเบียร์จำนวน 8-9 ขวด พร้อมฝากขอโทษญาติผู้เสียชีวิต และรู้สึกเสียใจ และสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไป.


https://www.one31.net/uploads/news/pict ... 162444.jpg


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2020, 18:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7297

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
ศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่ศีลของปุถุชนที่คิดอะไรปนกันทั้ง4บริษัท
ศีล5จะบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นศีลของอริยบุคคลขึ้นไปนะคะ
:b32:
บรรพชิตปุถุชนหรือคฤหัสถ์ปุถุชนนั้นน่ะแปลว่าทุศีล5
เพราะศีลตรงสัจจะตามคำของตถาคตคือโสภณเจตสิก
onion onion onion


แก้ไขล่าสุดโดย Rosarin เมื่อ 14 ม.ค. 2020, 18:27, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2020, 18:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
Kiss
ศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่ศีลของปุถุชนที่คิดอะไรปนกันทั้ง4บริษัท
ศีล5จะบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นศีลของอริยบุคคลขึ้นไปนะคะ
:b32:
บรรพชิตปุถุชนหรือคฤหัสถ์ปุถุชนนั้นน่ะแปลว่าทุศีล5
เพราะศีลตรงสัจจะตามคำของตถาคตคือโสภณเจตสิก
onion onion onion


หายแทนคุณโรสจริงๆพับผ่าเถอะ :b15:

ย้ำพุทธในเมืองไทยไปไม่รอด :b23:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2020, 18:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7297

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่ศีลของปุถุชนที่คิดอะไรปนกันทั้ง4บริษัท
ศีล5จะบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นศีลของอริยบุคคลขึ้นไปนะคะ
:b32:
บรรพชิตปุถุชนหรือคฤหัสถ์ปุถุชนนั้นน่ะแปลว่าทุศีล5
เพราะศีลตรงสัจจะตามคำของตถาคตคือโสภณเจตสิก
onion onion onion


หายแทนคุณโรสจริงๆพับผ่าเถอะ :b15:

ย้ำพุทธในเมืองไทยไปไม่รอด :b23:


:b32:
ปุถุชนสะสมจิตครบ4ชาติคืออกุศล/กุศล/วิบาก/กิริยา
พระอรหันต์เท่านั้นที่เหลือแค่วิบากจิตกับกิริยาจิต
ส่วนอริยบุคคลชั้นอื่นๆเหลือกุศล/วิบาก/กิริยา
ถ้ายังไม่ฟังมีแต่อยากถึงนิพพานก็ถึงไม่ได้
เพราะการฟังทำให้ประเมินกิเลสตนเองได้
https://youtu.be/AL65M2ytE9A
onion onion onion


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.พ. 2020, 09:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
หนองคายบุกยิงกำนันหญิงดับคาที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่า ช่วงเวลาประมาณ 09.27 น. ขณะที่สามีผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง พาหลานสาวออกจากบ้าน
จังหวะที่สามีผู้ตายขี่รถออกไป ได้มีคนร้ายเป็นชาย สูงประมาณ 170 เซนติเมตร สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้า สวมหมวกกันน็อคเต็มใบสีน้ำเงิน ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดง กลางเก่ากลางใหม่ มีคันเบ็ดอยู่หน้ารถ ขี่รถมาวกเข้าทักทายร้านน้ำแข็งใส เยื้องกับบ้านผู้ตาย แล้วขี่รถมาจอดหน้าบ้านของสามีผู้ตาย
จากนั้นคนร้ายได้ทำทีเข้าไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง พอผู้ตายเดินมาขายของให้ แล้วเดินกลับไปในครัว
คนร้ายได้เดินตามไปแล้วใช้อาวุธปืนที่พกไว้บริเวณเอวข้างซ้าย ยิง 2 นัด แล้วเดินออกจากบ้าน ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป โดยมุ่งหน้าไปทางบ้านลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC ... 80x720.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__11960329.jpg

ตามไปยิงถึงในครัว รอดูฝีมือโปลิสว่าจะจับคนร้าย ซึ่งมีรายละเอียดพอควรได้ไหม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.พ. 2020, 04:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7297

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
หนองคายบุกยิงกำนันหญิงดับคาที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่า ช่วงเวลาประมาณ 09.27 น. ขณะที่สามีผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง พาหลานสาวออกจากบ้าน
จังหวะที่สามีผู้ตายขี่รถออกไป ได้มีคนร้ายเป็นชาย สูงประมาณ 170 เซนติเมตร สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้า สวมหมวกกันน็อคเต็มใบสีน้ำเงิน ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดง กลางเก่ากลางใหม่ มีคันเบ็ดอยู่หน้ารถ ขี่รถมาวกเข้าทักทายร้านน้ำแข็งใส เยื้องกับบ้านผู้ตาย แล้วขี่รถมาจอดหน้าบ้านของสามีผู้ตาย
จากนั้นคนร้ายได้ทำทีเข้าไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง พอผู้ตายเดินมาขายของให้ แล้วเดินกลับไปในครัว
คนร้ายได้เดินตามไปแล้วใช้อาวุธปืนที่พกไว้บริเวณเอวข้างซ้าย ยิง 2 นัด แล้วเดินออกจากบ้าน ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป โดยมุ่งหน้าไปทางบ้านลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC ... 80x720.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__11960329.jpg

ตามไปยิงถึงในครัว รอดูฝีมือโปลิสว่าจะจับคนร้าย ซึ่งมีรายละเอียดพอควรได้ไหม

Kiss
ส่งจิตออกไปคิดนึกเรื่องราวต่างๆนานานอกตัวตลอดเลย
แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มระลึกตามคำสอนตรงสัจจะที่กายใจมี
คนที่ฟังเข้าใจหมอบแล้วหมอบอีกจนต่ำเตี้ยติดดินเลยนะ
เป็นคนปกติเดินดินกินข้าวใช้ตังค์รู้ความจริงตามปกติเป็นปกติ
ส่วนคนไม่ฟังน่ะเหรอหลงตัวตนจนกู่ไม่กลับไปฟังแต่คำป้อยอขอเรี่ยไรเงินไม่เห็นกิเลสไรเลย...คริคริคริ
อาบัติทุกประเภทแสดงถึงขาดสัจจะบารมีแล้วและขาดจากความเป็นภิกขุส่งตัวเองไปอบายภูมิเลยนะคะ
https://youtu.be/3JtdyWItNUI
:b12:
:b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.พ. 2020, 09:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33839

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
หนองคายบุกยิงกำนันหญิงดับคาที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่า ช่วงเวลาประมาณ 09.27 น. ขณะที่สามีผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง พาหลานสาวออกจากบ้าน
จังหวะที่สามีผู้ตายขี่รถออกไป ได้มีคนร้ายเป็นชาย สูงประมาณ 170 เซนติเมตร สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้า สวมหมวกกันน็อคเต็มใบสีน้ำเงิน ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดง กลางเก่ากลางใหม่ มีคันเบ็ดอยู่หน้ารถ ขี่รถมาวกเข้าทักทายร้านน้ำแข็งใส เยื้องกับบ้านผู้ตาย แล้วขี่รถมาจอดหน้าบ้านของสามีผู้ตาย
จากนั้นคนร้ายได้ทำทีเข้าไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง พอผู้ตายเดินมาขายของให้ แล้วเดินกลับไปในครัว
คนร้ายได้เดินตามไปแล้วใช้อาวุธปืนที่พกไว้บริเวณเอวข้างซ้าย ยิง 2 นัด แล้วเดินออกจากบ้าน ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป โดยมุ่งหน้าไปทางบ้านลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC ... 80x720.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__11960329.jpg

ตามไปยิงถึงในครัว รอดูฝีมือโปลิสว่าจะจับคนร้าย ซึ่งมีรายละเอียดพอควรได้ไหม

Kiss
ส่งจิตออกไปคิดนึกเรื่องราวต่างๆนานานอกตัวตลอดเลย
แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มระลึกตามคำสอนตรงสัจจะที่กายใจมี
คนที่ฟังเข้าใจหมอบแล้วหมอบอีกจนต่ำเตี้ยติดดินเลยนะ
เป็นคนปกติเดินดินกินข้าวใช้ตังค์รู้ความจริงตามปกติเป็นปกติ
ส่วนคนไม่ฟังน่ะเหรอหลงตัวตนจนกู่ไม่กลับไปฟังแต่คำป้อยอขอเรี่ยไรเงินไม่เห็นกิเลสไรเลย...คริคริคริ
อาบัติทุกประเภทแสดงถึงขาดสัจจะบารมีแล้วและขาดจากความเป็นภิกขุส่งตัวเองไปอบายภูมิเลยนะคะ
https://youtu.be/3JtdyWItNUI
:b12:
:b32: :b32:


คุณโรสฟุ้งซ่านจนกู่ไม่กลับแล้ว ไม่รู้อารัย นึกอะไรก็เขียนๆไป :b13:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 67 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 16 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร