วันเวลาปัจจุบัน 18 ก.ย. 2019, 18:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 50 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ย. 2018, 21:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 31361
คำเตือน: 1

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เส้นทางวัตถุดิบและปรุงสุกแล้วรับประทานได้

รูปภาพ


เมื่อเดือน ต.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางการเมียนมาได้มีการประชุมความมั่นคงและการป้องกันยาเสพติด ที่เมืองเนปีดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา และในที่ประชุมเห็นพ้องที่จะให้มีการระงับการนำเข้าสินค้าจากไทย ที่ผ่านกรรมวิธีของเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย ของ จ.แม่ ฮ่องสอน หลังจากการจับกุมสารโซเดียมไซยาไนด์ จำนวนมหาศาลได้ที่ เมืองตองยี รัฐฉาน ซึ่งจากการสอบสวนขยายผลพบว่า สารดังกล่าว ได้ถูกส่งมาจากไทยผ่านช่องทาง บ้านเสาหิน และ ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น โดยมีเอกสารของทางการไทย ให้การรับรองการส่งออกอย่างถูกต้อง

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/837891

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 พ.ย. 2018, 18:48 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2018, 00:52
โพสต์: 512

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ผมขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านทั้ง 2 ด้วยนะครับ พูดธรรมพอให้เจริญกายใจครับ ผมไม่มีความรู้ธรรมนะครับพูดไปเรือยตามใจที่ฟุ้งซ่านครับ 555

หากนับศีล ก็ร้อนเพราะศีล ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่า..

1. เมื่อเราฟังธรรมแท้ อันเป็นธรรมเพื่อเข้าถึงปัญญาความละเว้นอกุศลกรรมที่ทำให้ใจเร่าร้อนอันประกอบด้วยกิเลส มีจิตเป็นกุศลรับรู้ถึงความไม่เร่าร้อน ไม่มีความเร่าร้อนฟุ้งซ่านในจิต สัมผัสรู้เห็นได้ตามจริง ทวนสอบได้ เห็นผลได้ จิตรู้เห็นตามจริงในกรรม, วิบากกรรม และโลกธรรม ๘ สำเร็จที่ใจ, จิตเกิดหิริ-โอตัปปะ (ข้อนื้อชื่อว่า ศรัทธาด้วยปัญญา) ย่อมเกิดความกระทำไว้ในใจ ปลงใจเชื่อ ทำใจไว้ในสิ่งนั้นด้วยกุศล น้อมรับธรรมและทางเจริญปฏิบัติมาใส่ใจ มาสู่ตน แล้วกระทำตามมาด้วยความุ่งมั่นเพื่อละอกุศลทางกาย วาจา ใจ อันเป็นไปเพื่อก้าวล่วงศีล หรือเบียดเบียนใครให้เศร้ามัวหมองกายใจ ขณะนี้ ศรัทธาพละเกิด อันเอื้อประโยชน์แก่ความเพียร ซึ่งทำให้เกิดพลังใจภายในมุ่งมั่นทำ
- ทั้งหมดนี้สำเร็จที่ใจก่อน มีใจเป็นประธานให้น้อมไป สำเร็จที่ใจก่อนทั้งสิ้นเป็นเจตนา นี่คือ ศรัทธาอันประกอบด้วยศีล

2. เมื่อเรามีความเชื่ออันประกอบด้วยศีล แล้วเจริญตั้งมั่นในศีลที่ว่าด้วยกายและวาจานี้ มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น มีความเพียรประครองใจไว้อยู่ให้ดำรงตนในศีลนั้น เพียรยับยั้ง เพียรละในเครื่องอกุศลที่จะทำให้ตนผิดศีล เพียรสร้าง เพียรดำรงไว้ซึ่งกุศลเพื่อให้ศีลเจริญขึ้น ชื่อว่ามีวิริยะเป็นพลังภายในต่อสู้ ขณะนั้นสติสัมปะชัญญะก็มีกำลังสังขารขึ้นมากขึ้น เกิดบ่อยขึ้น อันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันสืบมาใน สติพละ สมาธิพละ

3. เมื่อดำรงศีลอยู่มีความเพียรเจริญอยู่ด้วยสติสัมปะชัญญะเป็นกำลัง จนเมื่อสติสัมปะชัญญะมีกำลังก็จะเกิดไวขึ้นเท่าทันเจตนาก็เกิดเป็นอินทรีย์สังวรณ์ มีสติสัมปะชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเมื่อทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

4. เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สติสัมปะชัญญะมีกำลังจะเกิดไวขึ้นเท่าทันเจตนา มีเจตนาเป็นศีล ใจเราก็สามารถสู้กับอกุศลธรรมได้ แล้วก็ตัดเจตนาอกุศลที่เกิดขึ้นนี้อยู่เนืองๆ ทำให้อกุศลเกิดได้น้อย หรือไม่มีเลยเป็นช่วงเวลานาน จิตจะเบาสบายแช่มชื่นเย็นใจไม่เร่าร้อน ไม่หลงไหล ไม่ข้องขัดใจไปกับสิ่งใด เป็นที่สบายกายใจ ดำรงกายใจตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกุศล ไม่ติดหลงความคิด ไม่มีความฟุ้งซ่าน ทำให้ใจผ่องใส เกื้อกูล ปราศจากความเบียดเบียน ชื่อว่าดำรงตนอยู่ในความสุจริตแท้จริง


-------------------------------------------------------------------

..ด้วยประการดังนี้ ไม่ว่าสิ่งใดย่อมเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิ้น มโนกรรม เป็นใหญ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว มโนกรรม คือ เจตนา จะถือศีลได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นจริงแล้วเกิดเจตนาเครื่องกุศล ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ จึงจะตั้งมั่นในศีลได้ ไม่งั้นก็แค่นับศีล มีกายใจเหลาะแหละคงศีลไว้ได้ยาก ความตั้งอยู๋ในศีลก็อาศัยเจตนาความมุ่งมั่นแน่วแน่ให้เพียรเจริญ เมื่อสำเร็จก็มีใจได้รับก่อนไปสู่กายตามมา

..ส่วนศีลก็เป็นข้อสำคัญ เป็นเครื่องมือแห่งกุศล เป็นเข็มทิศ เป็นข้อวัตรเพื่อให้เรายึดถือเจริญปฏิบัติให้มาก เป็นเครื่องอยู่ให้ใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตั้งมั่นแห่งกุศลให้จิต ให้จิตเรามีจุดหมาย มีบ้านอยู่ คลำทางถูกต้อง เพื่อความกุศลยิ่งๆขึ้นแก่ใจ จนกายใจเราบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกองทุกข์


-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

..ข้อความกระทู้นี้ไม่ได้ตีกันระหว่างความสำเร็จที่ใจก่อน กับศีลเครื่องหลุดพ้นทุกข์นะครับ แต่เป็นสิ่งอาศัยกันเกื้อหนุนกันเพื่อความสำเร็จ ดังว่า..
- ในกาลก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัทถะ ผู้สะสมบารมีมาเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นี้ พระองค์ก็ทรงมีกาย วาจา ใจงดงาม แต่ก่อนนั้นยังไม่กำเนิดศีลของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายใครเลย ข้อนี้ชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่
- จนเมื่อทรงตรัสรู้จึงประกาศศีลทั้งปวง เพื่อให้ใจผู้ที่น้อมมาสู่ตนนี้ไว้ยึดถือ มุ่งมั่นปฏิบัติทำ เพื่อถึงความบริสุทธิ์ สำรวมระวังกายใจอบรมจนบริบูรณ์ ถึงธรรม บรรลุธรรมตาม ศีลนั้นจึงชื่อว่า ศีลเครื่องหลุดพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ไม่ได้หากไม่มีศีลเครื่องหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าดังนี้
- แต่ต่อให้มีศีลของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ดีแล้ว หากคนที่ใจชั่ว รัก โลภ โกรธ หลงมีมาก แม้จะรู้ว่ามีศีลเครื่องกุศล เครื่องหลุดพ้นทุกข์อยู่ รู้ว่าศีลแต่ละข้อมีอะไรบ้าง แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถเจริญศีลได้เลย แม้ข้อเดียว


ความสัมพันธ์ระหว่าศีลกับใจมีดังนี้
สัทธรรรม -> จิตอ่อนควรแก่งาน-> กรรม +โลกธรรม ๘ -> ปัญญา -> หิริ โอตตัปปะ -> ศรัทธา คือ เจตนาเครื่องกุศลปราศจากราคะ โทสะ โมหะ -> ทาน ศีล พรหมวิหาร ๔ ภาวนา (เครื่องมือ หรือเข็มทิศให้กายและใจเรายึดถือปฏิบัติ ให้ใจเรามีจุดมุ่งหมาย มีความมุ่งมั่นทำอยู่ไม่ท้อถอยเหลาะแหละ เป็นบุญบารมีแก่ขันธ์) -> สติ สัมปะชัญญะ -> อินทรีย์สังวรณ์ -> เจตนาเป็นศีล -> สุจริต (มรรคบริบูรณ์) -> สติปัฏฐาน -> โพชฌงค์ -> วิชชา วิมุตติ


-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

.....................................................
(จิตรู้สมมติ เป็นสมุทัย)
(ผลอันเกิดจากจิตรู้สมมติ เป็นทุกข์)
(จิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นมรรค)
(ผลอันเกิดจากจิตเห็นจริงต่างหากจากสมมติ เป็นนิโรธ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2019, 11:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 31361
คำเตือน: 1

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ย. 2019, 05:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 31361
คำเตือน: 1

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ลูกไม่ปิดประตูบ้านรถถูกคนอทินนาทานไปเป็นปีแล้วไม่คิดว่าจะได้คืน

อ้างคำพูด:
เมื่อนายนคร เห็นรถจักรยานยนต์ ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ ก่อนโผเข้ากอดรถทันที พร้อมบอกด้วยว่า “ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 เสียอีก ลูกจากพ่อไป 1 ปี 6 เดือนแล้ว” นอกจากนั้นยังก้มลงกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เนื่องจากรถคันนี้รักเหมือนลูก เพราะเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ... พรุ่งนี้เช้าจะพาภรรยาขี่รถไปทำบุญที่วัดให้กับลูกชายอีกคน ที่เสียชีวิตมาได้ 3 ปีที่แล้ว”


รูปภาพ

บุญเป็นที่พึ่งทางใจ เหตุที่ว่าทำไมคนต้องมีศาสนา เพราะศาสนาเป็นเหมือนเข็มทิศชี้บอกทางให้เดินไป ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และสิ้นชีวิตแล้ว

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.ย. 2019, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 31361
คำเตือน: 1

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
เซียนพระจับได้เมียมีกิ๊ก โมโห! ถอยรถชนพังยับ

เซียนพระ เป็นคนขับรถกระบะเผยอ้างว่า ตนเป็นคนถอยชนเอง เนื่องจากได้ติดตามหา น.ส.เอ ( นามสมมุติ ) เมียตน ซึ่งเมื่อตอนกลางวัน เมียบอกว่าจะไปบ้านพ่อแม่ที่ตำบลหนองรี ตนตามไปมีคนบอกว่า มีรถเก๋ง และทะเบียนนี้ที่ตนถอยชนมารับไปแล้ว ตนก็ทราบทันทีว่าเป็นรถนาย ตอ. ซึ่งมามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเมียตน 3 ครั้ง ที่ผ่านตนให้อภัยเพราะตนรักเมียคนนี้ แต่มาจับได้ว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกติดต่อกัน แอบมารับไปตลอดเวลาที่ตนไม่อยู่ เพราะเมียตนเคยเสพยาเสพติด และนาย ตอ. ก็ขายยาเสพติดด้วย


https://www.one31.net/uploads/news/pict ... 111544.jpg

@ กาเมสุมิจฉาจาร

เบาะๆ ไม่ถึงลูกตะกั่ว :b1: แต่ยังไม่แน่

ศีลข้อ ๑. ประกันชีวิต
๒.ประกันทรัพย์สิน
๓.ประกันครอบครัว
๔.ประกันสังคม
๕.ประกันสุขภาพ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 50 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร