วันเวลาปัจจุบัน 20 เม.ย. 2021, 21:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 66 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.ค. 2017, 22:47 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมมา เขียน:
เช่นนั้น เขียน:
อ่านๆ มานาน ก็ไม่เท่าไหร่
จนมา เจอ "จุลโสดาบัน"
V
อโศกะ บุคคลบัญญัติ 4 คู่ 8 บุรุษ
คงต้องเปลี่ยน ไหม?
เป็น 5 คู่ 10 บุรุษ
มีจุลโสดาปฏิมรรค จุลโสดาปฏิผล ?????


คำสอนมีหลายนัยหลายสูตร
คำว่าจูฬโสดามีกล่าวในวิสุทธิ 7 ครับ

กังขาวิตรณวิสุทธิ ตรงนี้แหละที่กล่าวว่า จูฬโสดา
เป็นชื่อเรียกกันว่า โสดาน้อยๆ หมายถึงผู้ที่ข้ามพ้น
ความสงสัยได้แล้ว แต่ยังไม่ถึงมรรคามรรคญาณวิสุทธิ

ที่เรียกว่าโสดาบันน้อยๆ นั้น ท่านนั้นมีแนวโน้มเอนเอียงไป
สู่พระอริยะอย่างแน่นอนโดยจะไม่หวนคืนกลับมาอีก
ฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าโสดาบันน้อยๆ

คำว่า 5 คู่ 10 บุรุษนั้นไม่มีอยู่ในคำสอนครับ
จึงจำเป็นต้องอ่านในหลายๆสูตรจึงจะเข้าใจได้ดี
เพื่อป้องกันความเห็นผิดที่จะเกิดขึ้นกับตนด้วยhttp://www.dhammahome.com/tipitaka/topic/16
พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคเลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 443

อ้างคำพูด:
[๔๕๖] ธรรม ๙ อยางควรเจริญเปนไฉน. ไดแกองคเปนที่ตั้ง
แหงความบริสุทธิ์ ๙ อยาง คือ
ศีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีลเปนองค เปนที่ตั้งแหงความบริสุทธิ์
จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต . . .
ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ. . .
กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย . . .
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง . . .
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ. . .
ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดแหงญาณทัสสนะ . . .
ปญญาวิสุทธิ ความหมดจดแหงปญญา ...
วิมุตติวิสุทธิ ความหมดจดแหงความหลุดพน เปนองค เปนที่ตั้งแหงความบริสุทธิ์.

ธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรเจริญ


แล้วคำว่า...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน...นี้...กระผมไม่ทราบว่า...ใครพูดนะ?


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 07:39 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ก.พ. 2013, 19:24
โพสต์: 300

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โค้ด:
แล้วคำว่า...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน...นี้...กระผมไม่ทราบว่า...ใครพูดนะ?


คำถามแบบเนี้ยยังห่างไกลคำสอนมาก


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 08:08 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


เช่นนั้น เขียน:
อ่านๆ มานาน ก็ไม่เท่าไหร่
จนมา เจอ "จุลโสดาบัน"
V
อโศกะ บุคคลบัญญัติ 4 คู่ 8 บุรุษ
คงต้องเปลี่ยน ไหม?
เป็น 5 คู่ 10 บุรุษ
มีจุลโสดาปฏิมรรค จุลโสดาปฏิผล ?????

:b13:
คุณเช่นนั้นต้องไปหาอาจารย์กูเกิ้ล แล้วก้อปมาแปะอ่าน
เรื่องจุลลโสดาบันนะครับ

จุลลโสดาบัน ยังไม่บรรลุ มรรค ผล นิพพาน แต่
"จั๊กแหล่น จะได้มรรคผลแล้วครับ"
:b4:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 08:13 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


เช่นนั้น เขียน:
asoka เขียน:
:b38:
มิเตอร์ ช่วยวัดระดับสมาธิ ความละเอียด
ความเฉียบแหลมคมกล้าและความสะอาดขาวรอบของจิต
:b37:
1.ลมหายใจ
2.หัวใจเต้น ....อาการเต้นของหัวใจ
3.ชีพจร....อาการเต้นตอดของชีพจร
4.กระแสสั่นสะเทือนในร่างกาย
5.เวลาที่สามารถนิ่งรู้นิ่งสังเกตสภาวธรรมในกายใจ
6.ความโกรธ....โลภ หลง

มิเตอร์หรือเครื่องมือทั้ง 6 อย่างนี้สามารถช่วยชี้วัด
ระดับสมาธิ ความละเอียดความเฉียบแหลมคมกล้า และความสะอาดขาวรอบของจิตได้
เป็นผลจากการวิเคราะห์วิจัยธรรมของนักวิปัสสนาภาวนา
นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นธรรมทัศนะ และลองเอาไปใช้กันดูนะครับ

สติ สมาธิ ปัญญาของปุถุชนคนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปจะมีระดับความแตกต่างกันเห็นได้ชัดวัดได้ง่ายจากเครื่องมือเหล่านี้
1.ลมหายใจ....ใครสามารถกำหนดจิตให้รู้ลมหายใจเข้าออก
ของตนเองได้เร็วและทรงความรู้อยู่กับลมหายใจได้นานมากเพียงไรก็แสดงว่าสติ สมาธิ ปัญญามีความละเอียด เฉียบแหลม คมกล้า และมีความสะอาดของจิตมากขึ้นเพียงนั้น
นับเป็นระดับที่ 1

2.หัวใจเต้น....ใครสามารถกำหนดจิตให้รู้อาการเต้นตอดของหัวใจของตนเองได้เร็วและทรงความรู้อยู่กับหัวใจเต้นได้นานมากเพียงไรก็แสดงว่าสติ สมาธิ ปัญญามีความละเอียด เฉียบแหลม คมกล้า และมีความสะอาดของจิตมากขึ้นเพียงนั้น
นับเป็นระดับที่ 2

3.ชีพจร....ใครสามารถกำหนดจิตให้รู้ชีพจร
ของตนเองได้เร็วและทรงความรู้อยู่กับชีพจรได้นานมากเพียงไรก็แสดงว่าสติ สมาธิ ปัญญามีความละเอียด เฉียบแหลม คมกล้า และมีความสะอาดของจิตมากขึ้นเพียงนั้น
นับเป็นระดับที่ 3

4.กระแสสั่นสะเทือนในร่างกาย....ใครสามารถกำหนดจิตให้รู้กระแสสั่นสะเทือนในร่างกายของตนเองได้เร็วและทรงความรู้อยู่กับกระแสสั่นสะเทือนในร่างกายได้นานมากเพียงไรก็แสดงว่าสติ สมาธิ ปัญญามีความละเอียด เฉียบแหลม คมกล้า และมีความสะอาดของจิตมากขึ้นเพียงนั้น
นับเป็นระดับที่ 4

5.เวลาที่สามารถนิ่งรู้นิ่งสังเกตสภาวธรรมในกายใจ...
ใคร ท่านใดสามารถสำรวมกายใจมานิ่งรู้นิ่งสังเกตสภาวธรรม
ที่เกิดขึ้นในกายใจได้นานมากเท่าไร ก็แสดงว่าสติ สมาธิ ปัญญามีระดับความละเอียด เฉียบแหลม คมกล้า ลึกซึ้งและสะมีจิตสะอาดหมดจดมากขึ้นเพียงนั้น...เช่น 1 - 2 - 3 - 4 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น

6.ความโกรธ.....เอาความโกธก่อนเพราะเห็นง่าย
ใครท่านใดที่กระทบผัสสะ เวทนา อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆแล้ว
ความขุ่นมัว(ปฏิฆะ)หรือความโกรธเกิดขึ้นในจิตลดน้อยลงมากเพียงใด ก็แสดงได้ถึงระดับของสะอาด ขาวรอบของจิตตนได้มากเพียงนั้น ความโลภ ความหลงก็เช่นกันแต่จะเห็นยากและไม่ชัด ไม่ไวเท่าความโกรธ


ทำเจตนา ฟุ้งไปในรูปสัญญาต่างๆนาๆ
จิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
แต่ไหลเลื่อนไปสู่ รูป ทั้งหลาย
การทำสมาธิเช่นนี้ เป็นสมาธิเลื่อนลอย
ขยับไปมา ในกายสัมผัส ต่างๆ นับเป็นอันตรายต่อกัมมัฏฐาน

การชำราะจิตให้ขาวรอบ ในรูปสัญญานั้นจิตต้องตั้งมั่นแนบแน่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วออกจากอารมณ์นั้นมาทำปัจเวก จากนั้นจึงเข้าสู่รูปสัญญา ในระดับต่อๆไป

จะทำอานาปานสติ ก็เลือกเอา
จะดูหัวใจเต้น ก็เลือกเอา
จะดู.... ใดๆ ก็เลือกสักอย่างครับ อย่าสะเปะสะปะจนสับสนไปหมด
เข้าใจนะครับ อโสกะ

:b17:
แสดงว่าคุณเช่นนั้น ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักคำว่า

"มิเตอร์ช่วยชี้วัด"

จะให้อธิบายไหมครับ
มันเป็นคนละอันกับ

"วิธีปฏิบัติภาวนา"....นะครับ
:b19:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 08:26 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


จับนัยยะคำท้วงติง...ไม่ถูก..

ก็หัวเราะไปเรื่อยเปื่อย..

:b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 19:17 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
จับนัยยะคำท้วงติง...ไม่ถูก..

ก็หัวเราะไปเรื่อยเปื่อย..

:b32: :b32:

:b10:
กบ ก็พลอยเป็นเอามากไปด้วย

ถามว่า....

อโศกะพูดเรื่องวิธีภาวนา หรือ

เรื่องมิเตอร์ช่วยชี้วัดระดับสติ สมาธิ ปัญญา กันแน่ครับ

:b34:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 22:11 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมมา เขียน:
โค้ด:
แล้วคำว่า...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน...นี้...กระผมไม่ทราบว่า...ใครพูดนะ?


คำถามแบบเนี้ยยังห่างไกลคำสอนมาก


ก็ช่วยทำให้....ใกล้ๆ..คำสอนซิครับ..

ใครพูดนะ?...บอกหน่อยซี.. :b32: :b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2017, 22:17 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


asoka เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
จับนัยยะคำท้วงติง...ไม่ถูก..

ก็หัวเราะไปเรื่อยเปื่อย..

:b32: :b32:

:b10:
กบ ก็พลอยเป็นเอามากไปด้วย

ถามว่า....

อโศกะพูดเรื่องวิธีภาวนา หรือ

เรื่องมิเตอร์ช่วยชี้วัดระดับสติ สมาธิ ปัญญา กันแน่ครับ

:b34:


อโศกะดูนี้.

อ้างคำพูด:
ทำเจตนา ฟุ้งไปในรูปสัญญาต่างๆนาๆ
จิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
แต่ไหลเลื่อนไปสู่ รูป ทั้งหลาย
การทำสมาธิเช่นนี้ เป็นสมาธิเลื่อนลอย


อย่าเป็นอย่างเขาพูดนะ..อิอิ

ที่สำคัญ....สะกดคำนี้ใว้ด้วยนะ...สัมมาสมาธิ..

:b12: :b12:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2017, 06:56 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ก.พ. 2013, 19:24
โพสต์: 300

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
ธรรมมา เขียน:
โค้ด:
แล้วคำว่า...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน...นี้...กระผมไม่ทราบว่า...ใครพูดนะ?


คำถามแบบเนี้ยยังห่างไกลคำสอนมาก


ก็ช่วยทำให้....ใกล้ๆ..คำสอนซิครับ..

ใครพูดนะ?...บอกหน่อยซี.. :b32: :b32: :b32:


สงสัยในเรื่องที่ไม่ควรสงสัย หาประโยชน์มิได้
พยายามจะสงสัยในอันมิใช่ทางอันทางพ้นทุกข์ ซึ่งจะนำมา
ให้พ้นเส้นทางคำสอน ถามหาประโยชน์ดีกว่ามั้งกบ
เวลามันเหลือน้อยแล้ว ชีวิตนี้สั้นนักเกิดมาแล้วตายเปล่า


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2017, 07:52 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมมา เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
ธรรมมา เขียน:
โค้ด:
แล้วคำว่า...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน...นี้...กระผมไม่ทราบว่า...ใครพูดนะ?


คำถามแบบเนี้ยยังห่างไกลคำสอนมาก


ก็ช่วยทำให้....ใกล้ๆ..คำสอนซิครับ..

ใครพูดนะ?...บอกหน่อยซี.. :b32: :b32: :b32:


สงสัยในเรื่องที่ไม่ควรสงสัย หาประโยชน์มิได้
พยายามจะสงสัยในอันมิใช่ทางอันทางพ้นทุกข์ ซึ่งจะนำมา
ให้พ้นเส้นทางคำสอน ถามหาประโยชน์ดีกว่ามั้งกบ
เวลามันเหลือน้อยแล้ว ชีวิตนี้สั้นนักเกิดมาแล้วตายเปล่า


เรื่อง...กังขาวิตรณวิสุทธิ...คือ...จูฬโสดาบัน.หรือไม่..ไม่เป็นปัญหาของผมหรอก...สำหรับผมแม้คำว่าจูฬโสดาบันก็ไม่มีความหมาย..ใครพูดก็ไม่มีความหมาย...

ใครพูดนะ?..จึงไม่ใช่คำถามเพื่อตัวเอง...

แต่เตื่อนสติคนที่่พูด..ต่างหาก..

ถ้าหาก..ธรรมมา...คิดว่า..อย่ามาเตื่อนสติฉันเพราะมันไม่มีประโยชน์...ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์...
คุณธรรมมา..ก็เลิกเตือนสติคนอื่นด้วย...

เกลียดปลาไหล..ก็อย่ากินน้ำแกงซะเอง

:b32: :b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2017, 08:41 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


onion
งานเข้าแล้วๆๆๆๆๆๆๆ
มีงานให้ต้องพากันรีบชำระจิตของใครของมันให้ขาว
หมดขยะ จะได้พากันอยู่สุข สงบ เย็น
:b4:
กบก็ยังนอกประเด็นอยู่ดีนะครับ ทั้งๆที่บอกย้ำแล้วว่า

6 วิธีวัดจิตใจ เป็นเพียงอุบายและเครื่องมือช่วยในการ
ตรวจสอบจิต

มิใช่วิธีปฏิบัติภาวนา อย่างที่พากันตีความผิดและฟุ้งปรุงออกไปเป็นอื่น


ส่วนเรื่องจุลโสดาบันนั้น น่าจะได้คำตอบกันจากที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายกรุณาก้อปมาแปะและอธิบายให้ฟังกันแล้วนะครับ

ที่ลุกลามไปเป็นประเด็นอื่นนั้น ขอให้ถือว่าเป็นของแถมที่มา
สะกิดและขัดถูใจเร่งปฏิกิริยาให้งานชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ของแต่ละท่านแต่ละคนไปสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
อนุโมทนา
:b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 07:37 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


:b36:
"ไม่อาจค้นพบด้วยตำรา"

พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆ ถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าทรง ตรัสสอนอะไร ท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำราเลย จงเฝ้าดูจิตของท่านเอง พิจารณาให้รู้เห็นว่า ความรู้สึกต่างๆ (เวทนา) เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร ความนึกคิดเกิดขึ้นและดับอย่างไร อย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลย จงมีสติอยู่เสมอ เมื่อมีอะไรๆ เกิดขึ้นให้ได้รู้ได้ เห็น นี่คือทางบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์

จงปฏิบัติธรรมดาตามธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยางที่ท่านทำขณะที่นี่ เป็นโอกาสแห่ง การฝึกปฏิบัติ เป็นธรรมะทั้งหมด เมื่อท่านทำวัตรสวดมนต์อยู่ พยายามให้มีสติ ถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่ อย่าคิดว่า ท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใด มีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้น อย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้น พวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนา แล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหม ? การทำสมาธิภาวนาของท่าน คือการมีสติ ระลึกรู้ และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ

"พระอาจารย์ชา สุภัทโท"
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

:: จากหัวข้อเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติธรรม"
viewtopic.php?f=2&t=38497

****

•• ประมวลภาพ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
viewtopic.php?f=38&t=20430
:b38:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ค. 2017, 08:27 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ก.พ. 2013, 19:24
โพสต์: 300

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เหมือน สัจจกคิครณ เลย


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ก.ค. 2017, 12:07 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมมา เขียน:
เหมือน สัจจกคิครณ เลย

wink
หมายถึงตัวคุณธรรมาเองใช่ไหมครับที่เหมือนสัจจกนิคฤนถ์

เพราะคอยไปขัดขวางการเผยแพร่สัจธรรม จนมีอหังการมนังการกล่าวจ้วงจาบแม้กระทั้งหลวงปูชา


ลองอ่านและพิจารณาข้อธรรมที่หลวงปู่แสดง แนะนำ ดูใหม่ให้ดีๆ มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซ่อนแสดงอยู่ในนั้น
แต่โมหะ มานะ อวิชชาในใจคนบางคน ทำให้มองไม่เห็น ค้นไม่เจอสาระธรรม
:b34:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2017, 17:22 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


wink
มีเหตุปัจจัยทำให้ต้องบอกว่า "ขัด" นี้เป็นคำพูดที่แปลว่า
ทำให้สะอาด ขาว เป็นเงางาม


ชีวิตที่ถูกขัดเมื่อมองโดยธรรมแล้วไม่ใช่ภาพลบ แต่กลับเป็นสิ่งที่เพิ่มความบวกให้กับชีวิต เพราะเป็นโอกาสวิเศษที่จะได้ทำให้จิตใจสะอาด ขาว เป็นเงางาม เพิ่มมากขึ้น ทุกท่านจึงไม่ควรนึกรังเกียจเดียดฉันท์ ที่มีคนมาขัดคอหรือขัดใจด้วยเรื่องต่างๆ

อโศกะก็เช่นกัน ยิ่งโดนขัดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นโอกาสอันเลิศที่จะได้พิสูจน์ตนเองว่ามีจิตใจที่สะอาด ขาวรอบขึ้นแล้วมากน้อยเพียงไร
:b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 66 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Rosarin และ บุคคลทั่วไป 6 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร