ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ปัญหาได้จริงหรือ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=51593
หน้า 5 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  Rosarin [ 20 ก.ย. 2020, 03:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

Love J. เขียน:
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

.......ความเห็นของผม ไม่ว่าชนชาติ เชื้อชาติไหนก็ต้องมีหลักความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อความเป็อารยธรรม

คือมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไม่ป่าเถื่อน และการกำหนดศาสนาประจำชาติก็เป็นหน้าที่ของผู้นำในการ

พิจารณานำศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ให้ประชาชนในชาติได้ศึกษายึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะแก่การสร้างเสริมวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้มีความเป็น

ปึกแผ่นมั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขร่มเย็น

.......แต่ชาติไทยเรากำลังหลงประเด็นในเรื่องการนับถือศาสนาหรือเปล่า ศาสนาถูกใช้ในการมอมเมา

ประชาชน หลักง่าย ๆ อย่างนักบวชคือผู้สละแล้วทางโลกแสวงหาโมกขธรรมแต่ประชาชนทั่วไปกับไม่รู้

บำรุงด้วยเงินทองของมีค่า เกิดช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างมหาศาล

.......ทางแก้ผมเห็นว่าต้องให้ความรู้ เด็ก ๆ ในโรงเรียนในเรื่องการนับถือ จุดมุ่งหมายของศาสนา ประกอบ

กับร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพในคราบผู้เผยแผ่ศาสนา

.......ส่วนความเห็นต่อศาสนาพุทธ แค่หลักอริยสัจ 4 และอิทธิบาท 4 ก็เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตด้วย

ความสุข ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว

Kiss
ผู้ใหญ่สอนเด็กผู้ใหญ่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
ผู้ใหญ่ก็เอาความไม่รู้ของตัวเองไปสอนเด็ก
ถ้าไม่แก้ที่ความเข้าใจพระธรรมของผู้ใหญ่ก่อน
ผลที่ออกมาก็คือไปทะเลาะกับศาสนาอื่น
ก็ตัวเองไม่เคยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร
ไม่เข้าใจคำสอนแล้วจะเอาอะไรไปสอนเด็กให้นับถือคะ
ทำอะไรผิดๆให้เด็กเห็นล่ะสอนเด็กหยอดเหรียญลงตู้บริจาคล่ะ
ขอโทษนะคะแม้แต่ตัวเองยังสอนตัวเองให้เลิกถวายเงินไม่ได้แล้วจะสอนเด็กได้ไงตัวเองยังทำผิดอยู่เลย
https://youtu.be/kXea_u75QDU
:b12:
:b12: :b12:

หน้า 5 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/