วันเวลาปัจจุบัน 05 ธ.ค. 2020, 23:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 14:40 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2014, 07:47
โพสต์: 33

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เจโตปริยญาณเป็นการหยั่งรู้วาระจิตคนอื่นไช่ไหมค่ะ แล้วอย่างเวลาที่เรามีความคิดผุดๆโดยไม่ได้ตั้งใจ แบบสมมุติเรามีความคิดผุดๆอย่างคำว่า เราอยากได้อะไรซักอย่าง แต่จริงๆเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นเลย เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างนี้ผู้ที่มีเจโตปริยญาณ เค้าจะเข้าใจเราว่ายังไงค้ะ จะเข้าใจผิดไรงี้รึป่าว เเละอยากรู้ว่าเจโตปริยญาณเป็นการหยั่งรู้วาระจิตของคนอื่นในรูปเเบบไหนค้ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 15:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.พ. 2012, 12:27
โพสต์: 2372

แนวปฏิบัติ: ปฏิจจสมุปบาท และกรรมฐาน
งานอดิเรก: สวดมนต์รภาวนา
อายุ: 27

 ข้อมูลส่วนตัว


ตอบตามความเห็นส่วนตัว..แบบญานระดับอ่อนๆ
เป็นการหยั่งรู้ จิต ของบุคคลนั้น ในอากัปกิริยา ต่างๆ..เช่น..สีหน้า..แววตา..คำพูด..การกระทำ..ความรู้สึกจะปรากฏขึ้น ผุดขึ้นมาเองรู้เอง..
ของคนที่ได้เจโตปริยญาณ เขาสามารถกำหนดรู้..ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลรอบข้างเขาได้..รู้ว่าคนนั้น จิตหยาบหรือละเอียด มีกิเลศเจือหรือไม่เจือ..อกุศลหรือกุศล
ในขณะนั้น..ซึ่งไม่ใช่รู้จากความคิด..แต่รู้ด้วยจิตที่ผุดรู้..ประมาณนี้.. :b43:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 15:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ส.ค. 2010, 18:54
โพสต์: 615

สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฏก อรรถกถา
ชื่อเล่น: พุทธฏีกา
อายุ: 0
ที่อยู่: ดอยสัพพัญญู

 ข้อมูลส่วนตัว www


อ้างคำพูด:
เจโตปริยญาณ

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิต ปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจาก โมหะ จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหรรคต ก็รู้ว่าจิตเป็น มหรรคต หรือจิตไม่เป็นมหรรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่น ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตน ในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ำอันใส หน้ามีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม่มีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหรรคต ก็รู้ว่าจิตเป็นมหรรคต หรือจิตไม่เป็นมหรรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรรคต จิตมีจิตอื่น ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค ๒. สามัญญผลสูตร
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.p ... 072&Z=1919

.....................................................
39777.กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

42529.สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
44772.e-Book สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1 (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2 (ลานธรรมเสวนา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 15:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ส.ค. 2010, 18:54
โพสต์: 615

สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฏก อรรถกถา
ชื่อเล่น: พุทธฏีกา
อายุ: 0
ที่อยู่: ดอยสัพพัญญู

 ข้อมูลส่วนตัว www


pang99 เขียน:
เจโตปริยญาณเป็นการหยั่งรู้วาระจิตคนอื่นไช่ไหมค่ะ

เป็นคุณภาพจิตที่ฝึกฝนนะครับ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเราเอง รู้จักตัวเอง ที่นี้พอเรารู้จักจิตใจเราเองชัดเจนมากพอ ผลพลอยได้คือรู้วาระจิตของคนอื่นๆ ได้ตามมา ก็ตามวาระโอกาสนะครับ รู้เพื่อจะรู้จักตัวเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ประมาณนี้ :b39:

pang99 เขียน:
แล้วอย่างเวลาที่เรามีความคิดผุดๆโดยไม่ได้ตั้งใจ แบบสมมุติเรามีความคิดผุดๆอย่างคำว่า เราอยากได้อะไรซักอย่าง แต่จริงๆเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นเลย เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างนี้ผู้ที่มีเจโตปริยญาณ เค้าจะเข้าใจเราว่ายังไงค้ะ จะเข้าใจผิดไรงี้รึป่าว

ตามพระสูตรที่ยกมา คนที่มีเจโตปริยญาณก็กำหนดรู้ใจด้วยใจว่า เป็นจิตที่มีราคะ เป็นจิตที่มีโมหะ เป็นจิตไม่เป็นมหรรคต (มหัคคตะจิต) เป็นจิตไม่เป็นสมาธิ เป็นจิตไม่หลุดพ้น...เข้าใจถูกก็ในขอบข่ายนี้ครับ ถ้าเป็นขอบข่ายที่เกินจิต ๑๖ บรรพนี้ ก็เข้าใจผิดกันได้ครับ :b15:

pang99 เขียน:
เเละอยากรู้ว่าเจโตปริยญาณเป็นการหยั่งรู้วาระจิตของคนอื่นในรูปเเบบไหนค้ะ

ก็มองดู คำพูด การกระทำ แล้วสำรวจ ประเมินใจด้วยใจเรา เหมือนเรามองเด็กๆ มีพฤติกรรมอะไรยังไง เราเคยผ่านมาก่อน เราจะเข้าใจพฤติกรรมเด็กด้วยใจเราเอง อย่างนี้ ฯลฯ ครับ ที่นี้ถ้าเป็นบุคคลรอบข้าง ถ้าเราไม่มีอารมณ์ ความคิดความอ่าน ประสบการณ์เท่าบุคคลที่มีอารมณ์ ความคิด ประสบการณ์ ที่สูงกว่าละเอียดกว่า เราก็จะมองไม่เห็น สัมผัสรับรู้ไม่ได้ด้วยใจ ก็ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาขึ้นมา แต่หากเป็นอารมณ์ เป็นจิตในลักษณะที่มีราคะ โทสะ โมหะ อย่างที่เราเคยเราเป็นมาก่อน พอเราเห็นลักษณะอาการความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นในบุคคลหนึ่งบุคคลใด ภาพนั้นอารมณ์นั้น มันก็จะสะท้อนออกมาให้สัมผัส กำหนดรู้ได้ ทั้งสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจ ด้วยลักษณะและรูปแบบอย่างนี้ครับ :b39: :b41:

.....................................................
39777.กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

42529.สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
44772.e-Book สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1 (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2 (ลานธรรมเสวนา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 18:37 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2014, 07:47
โพสต์: 33

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบคุณมากๆเลยค่า สรุปก็คือรู้เเค่ว่ามีโทสะ ไม่มีโทสะประมาณนี้ ไม่ได้รู้เป็นเเบบว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ไช่ไหมค้ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 19:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ส.ค. 2010, 18:54
โพสต์: 615

สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฏก อรรถกถา
ชื่อเล่น: พุทธฏีกา
อายุ: 0
ที่อยู่: ดอยสัพพัญญู

 ข้อมูลส่วนตัว www


ใช่แล้วครับ แต่มีเพื่อนชาวพุทธเอง ไปใช้ในทางอื่นๆ แต่กล่าวอ้างถึงวิชชานี้ พูดถึงมีเจโตไปในทำนองอื่น ผิดหลักธรรมคำสอน คลาดเคลื่อนไปเยอะ และไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ หรือรู้แจ้ง อริยสัจ ๔ ถ้ามีกรอบความคิดนึก คนอ่านจิตคนอื่นที่มีประสบการณ์มากพอ ก็เดาเรื่อง หรือรู้ว่าคิดเรื่องอะไร ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็ว่ากันไปครับ เดาๆ กลางๆ ไว้ แล้วไปตรงเข้าในส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพกว้างๆ คนถูกอ่านก็เข้าใจไปว่า คนอ่านรู้เรื่องราวของตน ความจริง เพียงกำหนดภาพกว้างๆ แล้วมีรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใด ใกล้เคียง แบบนี้ก็มีครับ เป็นจิตวิทยาธรรมดาๆ แต่ถ้าจะกำหนดเรียก ไม่ลบหลู่พระพุทธเจ้า เจโตปริยญาณ จะกำหนดรู้ใน ๑๖ บรรพ เท่านั้นครับ :b39: :b41:

.....................................................
39777.กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

42529.สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
44772.e-Book สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1 (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2 (ลานธรรมเสวนา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2015, 20:18 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2014, 07:47
โพสต์: 33

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณนะค้ะ :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2015, 07:30 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12217


 ข้อมูลส่วนตัว


ได้ยินเป็นคำคำ....เลยเชียวแหละ s002
ถ้าแจ๋มใส..นะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 14 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร